הטיסות הכי זולות לפולין בחודשים הקרובים

טיסות זולות לפוזנן


אוגוסט (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

31.08 עד 10.09 (ז-ג) במחיר 81$ בקישור הזה
27.08 עד 10.09 (ג-ג) במחיר 81$ בקישור הזה
24.08 עד 07.09 (ז-ז) במחיר 99$ בקישור הזה

ספטמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

07.09 עד 21.09 (ז-ז) במחיר 67$ בקישור הזה
10.09 עד 21.09 (ג-ז) במחיר 67$ בקישור הזה
03.09 עד 17.09 (ג-ג) במחיר 73$ בקישור הזה

אוקטובר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

27.10 עד 31.10 (א-ה) במחיר 75$ בקישור הזה
29.10 עד 05.11 (ג-ג) במחיר 119$ בקישור הזה
15.10 עד 29.10 (ג-ג) במחיר 125$ בקישור הזה

נובמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

24.11 עד 05.12 (א-ה) במחיר 110$ בקישור הזה
03.11 עד 17.11 (א-א) במחיר 118$ בקישור הזה
05.11 עד 17.11 (ג-א) במחיר 124$ בקישור הזה

דצמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

01.12 עד 05.12 (א-ה) במחיר 115$ בקישור הזה
08.12 עד 15.12 (א-א) במחיר 118$ בקישור הזה
26.12 עד 09.01 (ה-ה) במחיר 126$ בקישור הזה

ינואר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

16.01 עד 23.01 (ה-ה) במחיר 88$ בקישור הזה
09.01 עד 23.01 (ה-ה) במחיר 91$ בקישור הזה
12.01 עד 23.01 (א-ה) במחיר 92$ בקישור הזה

טיסות זולות לורוצלב


אוגוסט (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

29.08 עד 06.09 (ה-ו) במחיר 193$ בקישור הזה
24.08 עד 06.09 (ז-ו) במחיר 193$ בקישור הזה
31.08 עד 06.09 (ז-ו) במחיר 193$ בקישור הזה

ספטמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

07.09 עד 22.09 (ז-א) במחיר 176$ בקישור הזה
12.09 עד 22.09 (ה-א) במחיר 176$ בקישור הזה
14.09 עד 22.09 (ז-א) במחיר 176$ בקישור הזה

אוקטובר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

27.10 עד 02.11 (א-ז) במחיר 159$ בקישור הזה
24.10 עד 28.10 (ה-ב) במחיר 198$ בקישור הזה
26.10 עד 02.11 (ז-ז) במחיר 198$ בקישור הזה

נובמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

08.11 עד 23.11 (ו-ז) במחיר 158$ בקישור הזה
22.11 עד 30.11 (ו-ז) במחיר 159$ בקישור הזה
24.11 עד 30.11 (א-ז) במחיר 159$ בקישור הזה

דצמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

29.12 עד 04.01 (א-ז) במחיר 158$ בקישור הזה
13.12 עד 21.12 (ו-ז) במחיר 158$ בקישור הזה
01.12 עד 07.12 (א-ז) במחיר 159$ בקישור הזה

ינואר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

03.01 עד 13.01 (ו-ב) במחיר 159$ בקישור הזה
05.01 עד 13.01 (א-ב) במחיר 159$ בקישור הזה
26.01 עד 03.02 (א-ב) במחיר 159$ בקישור הזה

טיסות זולות לקטוביץ


אוגוסט (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

25.08 עד 04.09 (א-ד) במחיר 103$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09 (ד-ד) במחיר 103$ בקישור הזה
21.08 עד 04.09 (ד-ד) במחיר 120$ בקישור הזה

ספטמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

04.09 עד 18.09 (ד-ד) במחיר 85$ בקישור הזה
08.09 עד 18.09 (א-ד) במחיר 85$ בקישור הזה
18.09 עד 29.09 (ד-א) במחיר 101$ בקישור הזה

אוקטובר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

23.10 עד 04.11 (ד-ב) במחיר 143$ בקישור הזה
16.10 עד 28.10 (ד-ב) במחיר 147$ בקישור הזה
20.10 עד 28.10 (א-ב) במחיר 180$ בקישור הזה

נובמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

08.11 עד 22.11 (ו-ו) במחיר 90$ בקישור הזה
22.11 עד 29.11 (ו-ו) במחיר 101$ בקישור הזה
01.11 עד 15.11 (ו-ו) במחיר 116$ בקישור הזה

דצמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

09.12 עד 13.12 (ב-ו) במחיר 100$ בקישור הזה
06.12 עד 13.12 (ו-ו) במחיר 106$ בקישור הזה
02.12 עד 13.12 (ב-ו) במחיר 116$ בקישור הזה

ינואר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

13.01 עד 27.01 (ב-ב) במחיר 127$ בקישור הזה
17.01 עד 27.01 (ו-ב) במחיר 145$ בקישור הזה
10.01 עד 24.01 (ו-ו) במחיר 158$ בקישור הזה

טיסות זולות לורשה


אוגוסט (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

31.08 עד 10.09 (ז-ג) במחיר 92$ בקישור הזה
30.08 עד 10.09 (ו-ג) במחיר 92$ בקישור הזה
27.08 עד 10.09 (ג-ג) במחיר 92$ בקישור הזה

ספטמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

10.09 עד 25.09 (ג-ד) במחיר 72$ בקישור הזה
03.09 עד 18.09 (ג-ד) במחיר 74$ בקישור הזה
07.09 עד 18.09 (ז-ד) במחיר 74$ בקישור הזה

אוקטובר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

30.10 עד 12.11 (ד-ג) במחיר 73$ בקישור הזה
29.10 עד 12.11 (ג-ג) במחיר 75$ בקישור הזה
02.10 עד 07.10 (ד-ב) במחיר 100$ בקישור הזה

נובמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

02.11 עד 12.11 (ז-ג) במחיר 69$ בקישור הזה
12.11 עד 19.11 (ג-ג) במחיר 92$ בקישור הזה
09.11 עד 19.11 (ז-ג) במחיר 96$ בקישור הזה

דצמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

05.12 עד 12.12 (ה-ה) במחיר 88$ בקישור הזה
08.12 עד 12.12 (א-ה) במחיר 88$ בקישור הזה
07.12 עד 12.12 (ז-ה) במחיר 89$ בקישור הזה

ינואר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

01.01 עד 07.01 (ד-ג) במחיר 132$ בקישור הזה
14.01 עד 18.01 (ג-ז) במחיר 132$ בקישור הזה
29.01 עד 05.02 (ד-ד) במחיר 132$ בקישור הזה

טיסות זולות לקרקוב


אוגוסט (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

31.08 עד 14.09 (ז-ז) במחיר 144$ בקישור הזה
27.08 עד 04.09 (ג-ד) במחיר 194$ בקישור הזה
24.08 עד 04.09 (ז-ד) במחיר 244$ בקישור הזה

ספטמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

14.09 עד 27.09 (ז-ו) במחיר 71$ בקישור הזה
16.09 עד 27.09 (ב-ו) במחיר 73$ בקישור הזה
03.09 עד 18.09 (ג-ד) במחיר 79$ בקישור הזה

אוקטובר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

21.10 עד 29.10 (ב-ג) במחיר 86$ בקישור הזה
23.10 עד 29.10 (ד-ג) במחיר 99$ בקישור הזה
20.10 עד 29.10 (א-ג) במחיר 104$ בקישור הזה

נובמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

08.11 עד 22.11 (ו-ו) במחיר 81$ בקישור הזה
30.11 עד 13.12 (ז-ו) במחיר 89$ בקישור הזה
09.11 עד 22.11 (ז-ו) במחיר 94$ בקישור הזה

דצמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

09.12 עד 13.12 (ב-ו) במחיר 123$ בקישור הזה
07.12 עד 13.12 (ז-ו) במחיר 124$ בקישור הזה
10.12 עד 20.12 (ג-ו) במחיר 126$ בקישור הזה

ינואר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

28.01 עד 07.02 (ג-ו) במחיר 121$ בקישור הזה
14.01 עד 22.01 (ג-ד) במחיר 129$ בקישור הזה
22.01 עד 05.02 (ד-ד) במחיר 129$ בקישור הזה

טיסות זולות ללובלין


אוגוסט (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

07.08 עד 14.08 (ד-ד) במחיר 237$ בקישור הזה
21.08 עד 28.08 (ד-ד) במחיר 387$ בקישור הזה
27.08 עד 05.09 (ג-ה) במחיר 400$ בקישור הזה

ספטמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

24.09 עד 02.10 (ג-ד) במחיר 154$ בקישור הזה

אוקטובר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

01.10 עד 16.10 (ג-ד) במחיר 157$ בקישור הזה
15.10 עד 29.10 (ג-ג) במחיר 175$ בקישור הזה
22.10 עד 29.10 (ג-ג) במחיר 317$ בקישור הזה

נובמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)


דצמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

03.12 עד 11.12 (ג-ד) במחיר 157$ בקישור הזה
10.12 עד 18.12 (ג-ד) במחיר 158$ בקישור הזה

ינואר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

טיסות זולות לגדנסק


אוגוסט (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

30.08 עד 07.09 (ו-ז) במחיר 217$ בקישור הזה
02.08 עד 10.08 (ו-ז) במחיר 388$ בקישור הזה
09.08 עד 17.08 (ו-ז) במחיר 634$ בקישור הזה

ספטמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

13.09 עד 21.09 (ו-ז) במחיר 195$ בקישור הזה
20.09 עד 28.09 (ו-ז) במחיר 242$ בקישור הזה
27.09 עד 05.10 (ו-ז) במחיר 282$ בקישור הזה

אוקטובר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

18.10 עד 26.10 (ו-ז) במחיר 242$ בקישור הזה
11.10 עד 26.10 (ו-ז) במחיר 267$ בקישור הזה
04.10 עד 12.10 (ו-ז) במחיר 432$ בקישור הזה

נובמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)


דצמבר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)


ינואר (לכל הטיסות הזולות בחודש זה)

 

כתוב/כתבי תגובה