כל הטיסות בחודש


כל הטיסות לוינה בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

03.08 עד 08.08 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
04.08 עד 08.08 (א-ה, 4 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
05.08 עד 11.08 (ב-א, 6 לילות) במחיר 187$ בקישור הזה
05.08 עד 10.08 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 194$ בקישור הזה
07.08 עד 11.08 (ד-א, 4 לילות) במחיר 195$ בקישור הזה
04.08 עד 11.08 (א-א, 7 לילות) במחיר 195$ בקישור הזה
03.08 עד 11.08 (ז-א, 8 לילות) במחיר 195$ בקישור הזה
04.08 עד 10.08 (א-ז, 6 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
03.08 עד 10.08 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
02.08 עד 08.08 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
06.08 עד 11.08 (ג-א, 5 לילות) במחיר 206$ בקישור הזה
06.08 עד 10.08 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 213$ בקישור הזה
03.08 עד 07.08 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 214$ בקישור הזה
01.08 עד 05.08 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 216$ בקישור הזה
05.08 עד 14.08 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 217$ בקישור הזה
05.08 עד 13.08 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 217$ בקישור הזה
02.08 עד 11.08 (ו-א, 9 לילות) במחיר 217$ בקישור הזה
02.08 עד 06.08 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 221$ בקישור הזה
01.08 עד 08.08 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 224$ בקישור הזה
02.08 עד 10.08 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 224$ בקישור הזה
04.08 עד 14.08 (א-ד, 10 לילות) במחיר 225$ בקישור הזה
03.08 עד 14.08 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 225$ בקישור הזה
04.08 עד 13.08 (א-ג, 9 לילות) במחיר 225$ בקישור הזה
07.08 עד 14.08 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 225$ בקישור הזה
05.08 עד 19.08 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 225$ בקישור הזה
05.08 עד 12.08 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 225$ בקישור הזה
03.08 עד 13.08 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 225$ בקישור הזה
07.08 עד 13.08 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 225$ בקישור הזה
08.08 עד 14.08 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 229$ בקישור הזה
08.08 עד 13.08 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 229$ בקישור הזה
03.08 עד 12.08 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 233$ בקישור הזה
07.08 עד 22.08 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 233$ בקישור הזה
07.08 עד 12.08 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 233$ בקישור הזה
04.08 עד 19.08 (א-ב, 15 לילות) במחיר 233$ בקישור הזה
04.08 עד 12.08 (א-ב, 8 לילות) במחיר 233$ בקישור הזה
07.08 עד 19.08 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 233$ בקישור הזה
02.08 עד 07.08 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 236$ בקישור הזה
06.08 עד 14.08 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 236$ בקישור הזה
06.08 עד 13.08 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 236$ בקישור הזה
08.08 עד 12.08 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 237$ בקישור הזה
08.08 עד 19.08 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 237$ בקישור הזה
08.08 עד 22.08 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 237$ בקישור הזה
01.08 עד 11.08 (ה-א, 10 לילות) במחיר 239$ בקישור הזה
01.08 עד 06.08 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 243$ בקישור הזה
06.08 עד 19.08 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 244$ בקישור הזה
06.08 עד 12.08 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 244$ בקישור הזה
01.08 עד 10.08 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 246$ בקישור הזה
08.08 עד 23.08 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 246$ בקישור הזה
02.08 עד 14.08 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
02.08 עד 13.08 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
02.08 עד 12.08 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 255$ בקישור הזה
10.08 עד 14.08 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 258$ בקישור הזה
01.08 עד 07.08 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 258$ בקישור הזה
10.08 עד 22.08 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 266$ בקישור הזה
10.08 עד 19.08 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 266$ בקישור הזה
05.08 עד 16.08 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 267$ בקישור הזה
05.08 עד 15.08 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 267$ בקישור הזה
05.08 עד 18.08 (ב-א, 13 לילות) במחיר 267$ בקישור הזה
01.08 עד 13.08 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 269$ בקישור הזה
01.08 עד 14.08 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 269$ בקישור הזה
07.08 עד 16.08 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
03.08 עד 15.08 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
07.08 עד 18.08 (ד-א, 11 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
07.08 עד 15.08 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
04.08 עד 15.08 (א-ה, 11 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
04.08 עד 16.08 (א-ו, 12 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
03.08 עד 16.08 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
03.08 עד 18.08 (ז-א, 15 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
10.08 עד 24.08 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
04.08 עד 18.08 (א-א, 14 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
10.08 עד 23.08 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
01.08 עד 12.08 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 277$ בקישור הזה
08.08 עד 18.08 (ה-א, 10 לילות) במחיר 279$ בקישור הזה
08.08 עד 15.08 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 279$ בקישור הזה
08.08 עד 16.08 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 279$ בקישור הזה
09.08 עד 13.08 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 281$ בקישור הזה
09.08 עד 14.08 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 281$ בקישור הזה
05.08 עד 17.08 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 284$ בקישור הזה
06.08 עד 16.08 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 286$ בקישור הזה
06.08 עד 18.08 (ג-א, 12 לילות) במחיר 286$ בקישור הזה
06.08 עד 15.08 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 286$ בקישור הזה
09.08 עד 19.08 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 289$ בקישור הזה
09.08 עד 22.08 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 289$ בקישור הזה
10.08 עד 25.08 (ז-א, 15 לילות) במחיר 291$ בקישור הזה
07.08 עד 21.08 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 292$ בקישור הזה
03.08 עד 17.08 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 292$ בקישור הזה
07.08 עד 17.08 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 292$ בקישור הזה
04.08 עד 17.08 (א-ז, 13 לילות) במחיר 292$ בקישור הזה
08.08 עד 17.08 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 296$ בקישור הזה
08.08 עד 21.08 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 296$ בקישור הזה
02.08 עד 16.08 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 297$ בקישור הזה
02.08 עד 15.08 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 297$ בקישור הזה
09.08 עד 24.08 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 298$ בקישור הזה
09.08 עד 23.08 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 298$ בקישור הזה
27.08 עד 31.08 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 303$ בקישור הזה
06.08 עד 21.08 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 303$ בקישור הזה
06.08 עד 17.08 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 303$ בקישור הזה
10.08 עד 16.08 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 308$ בקישור הזה
10.08 עד 18.08 (ז-א, 8 לילות) במחיר 308$ בקישור הזה
10.08 עד 15.08 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 308$ בקישור הזה
02.08 עד 17.08 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 314$ בקישור הזה
24.08 עד 31.08 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 314$ בקישור הזה
01.08 עד 15.08 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 319$ בקישור הזה
01.08 עד 16.08 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 319$ בקישור הזה
26.08 עד 31.08 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 325$ בקישור הזה
10.08 עד 21.08 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 325$ בקישור הזה
10.08 עד 17.08 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 325$ בקישור הזה
21.08 עד 25.08 (ד-א, 4 לילות) במחיר 325$ בקישור הזה
09.08 עד 18.08 (ו-א, 9 לילות) במחיר 331$ בקישור הזה
22.08 עד 27.08 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 331$ בקישור הזה
09.08 עד 15.08 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 331$ בקישור הזה
09.08 עד 16.08 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 331$ בקישור הזה
11.08 עד 22.08 (א-ה, 11 לילות) במחיר 333$ בקישור הזה
11.08 עד 19.08 (א-ב, 8 לילות) במחיר 333$ בקישור הזה
24.08 עד 30.08 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 336$ בקישור הזה
05.08 עד 20.08 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 338$ בקישור הזה
19.08 עד 23.08 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 342$ בקישור הזה
19.08 עד 24.08 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 342$ בקישור הזה
23.08 עד 27.08 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 342$ בקישור הזה
21.08 עד 27.08 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 342$ בקישור הזה
20.08 עד 24.08 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 342$ בקישור הזה
11.08 עד 23.08 (א-ו, 12 לילות) במחיר 342$ בקישור הזה
11.08 עד 24.08 (א-ז, 13 לילות) במחיר 342$ בקישור הזה
07.08 עד 20.08 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 346$ בקישור הזה
26.08 עד 30.08 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 347$ בקישור הזה
09.08 עד 17.08 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 348$ בקישור הזה
22.08 עד 31.08 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 348$ בקישור הזה
09.08 עד 21.08 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 348$ בקישור הזה
25.08 עד 31.08 (א-ז, 6 לילות) במחיר 348$ בקישור הזה
17.08 עד 22.08 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 349$ בקישור הזה
08.08 עד 20.08 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 350$ בקישור הזה
06.08 עד 20.08 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 357$ בקישור הזה
19.08 עד 25.08 (ב-א, 6 לילות) במחיר 358$ בקישור הזה
20.08 עד 25.08 (ג-א, 5 לילות) במחיר 358$ בקישור הזה
11.08 עד 25.08 (א-א, 14 לילות) במחיר 358$ בקישור הזה
17.08 עד 23.08 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 358$ בקישור הזה
17.08 עד 24.08 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 358$ בקישור הזה
21.08 עד 31.08 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 359$ בקישור הזה
23.08 עד 31.08 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 359$ בקישור הזה
14.08 עד 22.08 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 367$ בקישור הזה
14.08 עד 19.08 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 367$ בקישור הזה
18.08 עד 22.08 (א-ה, 4 לילות) במחיר 367$ בקישור הזה
12.08 עד 19.08 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 367$ בקישור הזה
12.08 עד 22.08 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 367$ בקישור הזה
25.08 עד 30.08 (א-ו, 5 לילות) במחיר 370$ בקישור הזה
22.08 עד 26.08 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 370$ בקישור הזה
22.08 עד 30.08 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 370$ בקישור הזה
17.08 עד 25.08 (ז-א, 8 לילות) במחיר 374$ בקישור הזה
11.08 עד 15.08 (א-ה, 4 לילות) במחיר 375$ בקישור הזה
19.08 עד 27.08 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 375$ בקישור הזה
20.08 עד 27.08 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 375$ בקישור הזה
11.08 עד 16.08 (א-ו, 5 לילות) במחיר 375$ בקישור הזה
11.08 עד 18.08 (א-א, 7 לילות) במחיר 375$ בקישור הזה
18.08 עד 23.08 (א-ו, 5 לילות) במחיר 376$ בקישור הזה
12.08 עד 24.08 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 376$ בקישור הזה
12.08 עד 23.08 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 376$ בקישור הזה
18.08 עד 24.08 (א-ז, 6 לילות) במחיר 376$ בקישור הזה
14.08 עד 23.08 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 376$ בקישור הזה
14.08 עד 24.08 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 376$ בקישור הזה
10.08 עד 20.08 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 379$ בקישור הזה
23.08 עד 30.08 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 381$ בקישור הזה
21.08 עד 26.08 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 381$ בקישור הזה
21.08 עד 30.08 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 381$ בקישור הזה
15.08 עד 19.08 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 389$ בקישור הזה
15.08 עד 22.08 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 389$ בקישור הזה
13.08 עד 19.08 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 389$ בקישור הזה
13.08 עד 22.08 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 389$ בקישור הזה
16.08 עד 22.08 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 390$ בקישור הזה
17.08 עד 27.08 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 391$ בקישור הזה
14.08 עד 25.08 (ד-א, 11 לילות) במחיר 392$ בקישור הזה
20.08 עד 31.08 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 392$ בקישור הזה
18.08 עד 25.08 (א-א, 7 לילות) במחיר 392$ בקישור הזה
12.08 עד 25.08 (ב-א, 13 לילות) במחיר 392$ בקישור הזה
11.08 עד 17.08 (א-ז, 6 לילות) במחיר 392$ בקישור הזה
19.08 עד 31.08 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 392$ בקישור הזה
11.08 עד 21.08 (א-ד, 10 לילות) במחיר 392$ בקישור הזה
15.08 עד 24.08 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 398$ בקישור הזה
13.08 עד 24.08 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 398$ בקישור הזה
13.08 עד 23.08 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 398$ בקישור הזה
15.08 עד 23.08 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 398$ בקישור הזה
16.08 עד 24.08 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 399$ בקישור הזה
16.08 עד 23.08 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 399$ בקישור הזה
09.08 עד 20.08 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 402$ בקישור הזה
17.08 עד 31.08 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 408$ בקישור הזה
17.08 עד 21.08 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 408$ בקישור הזה
12.08 עד 27.08 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 409$ בקישור הזה
12.08 עד 16.08 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 409$ בקישור הזה
12.08 עד 18.08 (ב-א, 6 לילות) במחיר 409$ בקישור הזה
18.08 עד 27.08 (א-ג, 9 לילות) במחיר 409$ בקישור הזה
14.08 עד 27.08 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 409$ בקישור הזה
14.08 עד 18.08 (ד-א, 4 לילות) במחיר 409$ בקישור הזה
19.08 עד 30.08 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 414$ בקישור הזה
20.08 עד 26.08 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 414$ בקישור הזה
19.08 עד 26.08 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 414$ בקישור הזה
20.08 עד 30.08 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 414$ בקישור הזה
11.08 עד 26.08 (א-ב, 15 לילות) במחיר 414$ בקישור הזה
15.08 עד 25.08 (ה-א, 10 לילות) במחיר 414$ בקישור הזה
13.08 עד 25.08 (ג-א, 12 לילות) במחיר 414$ בקישור הזה
16.08 עד 25.08 (ו-א, 9 לילות) במחיר 415$ בקישור הזה
12.08 עד 21.08 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 426$ בקישור הזה
14.08 עד 21.08 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 426$ בקישור הזה
12.08 עד 17.08 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 426$ בקישור הזה
18.08 עד 31.08 (א-ז, 13 לילות) במחיר 426$ בקישור הזה
17.08 עד 30.08 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 430$ בקישור הזה
17.08 עד 26.08 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 430$ בקישור הזה
13.08 עד 18.08 (ג-א, 5 לילות) במחיר 431$ בקישור הזה
15.08 עד 27.08 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 431$ בקישור הזה
13.08 עד 27.08 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 431$ בקישור הזה
16.08 עד 27.08 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 432$ בקישור הזה
11.08 עד 20.08 (א-ג, 9 לילות) במחיר 446$ בקישור הזה
12.08 עד 26.08 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 448$ בקישור הזה
18.08 עד 30.08 (א-ו, 12 לילות) במחיר 448$ בקישור הזה
18.08 עד 26.08 (א-ב, 8 לילות) במחיר 448$ בקישור הזה
15.08 עד 21.08 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 448$ בקישור הזה
14.08 עד 26.08 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 448$ בקישור הזה
13.08 עד 17.08 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 448$ בקישור הזה
13.08 עד 21.08 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 448$ בקישור הזה
16.08 עד 21.08 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 449$ בקישור הזה
16.08 עד 31.08 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 449$ בקישור הזה
24.08 עד 29.08 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 455$ בקישור הזה
13.08 עד 26.08 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 470$ בקישור הזה
15.08 עד 30.08 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 470$ בקישור הזה
15.08 עד 26.08 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 470$ בקישור הזה
16.08 עד 30.08 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 471$ בקישור הזה
16.08 עד 26.08 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 471$ בקישור הזה
12.08 עד 20.08 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 480$ בקישור הזה
14.08 עד 20.08 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 480$ בקישור הזה
25.08 עד 29.08 (א-ה, 4 לילות) במחיר 489$ בקישור הזה
22.08 עד 29.08 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 489$ בקישור הזה
24.08 עד 28.08 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 491$ בקישור הזה
21.08 עד 29.08 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 500$ בקישור הזה
23.08 עד 29.08 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 500$ בקישור הזה
15.08 עד 20.08 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 502$ בקישור הזה
13.08 עד 20.08 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 502$ בקישור הזה
16.08 עד 20.08 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 503$ בקישור הזה
22.08 עד 28.08 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 525$ בקישור הזה
20.08 עד 29.08 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 533$ בקישור הזה
19.08 עד 29.08 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 533$ בקישור הזה
21.08 עד 28.08 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 536$ בקישור הזה
23.08 עד 28.08 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 536$ בקישור הזה
17.08 עד 29.08 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 549$ בקישור הזה
18.08 עד 29.08 (א-ה, 11 לילות) במחיר 567$ בקישור הזה
14.08 עד 29.08 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 567$ בקישור הזה
20.08 עד 28.08 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 569$ בקישור הזה
19.08 עד 28.08 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 569$ בקישור הזה
17.08 עד 28.08 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 585$ בקישור הזה
15.08 עד 29.08 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 589$ בקישור הזה
16.08 עד 29.08 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 590$ בקישור הזה
18.08 עד 28.08 (א-ד, 10 לילות) במחיר 603$ בקישור הזה
14.08 עד 28.08 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 603$ בקישור הזה
13.08 עד 28.08 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 625$ בקישור הזה
15.08 עד 28.08 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 625$ בקישור הזה
16.08 עד 28.08 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 626$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה