כל הטיסות בחודש


כל הטיסות לוינה בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

13.07 עד 17.07 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 107$ בקישור הזה
10.07 עד 16.07 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 113$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 113$ בקישור הזה
13.07 עד 18.07 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
10.07 עד 15.07 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 121$ בקישור הזה
09.07 עד 16.07 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 124$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 124$ בקישור הזה
10.07 עד 14.07 (ד-א, 4 לילות) במחיר 124$ בקישור הזה
10.07 עד 18.07 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 124$ בקישור הזה
03.07 עד 16.07 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 127$ בקישור הזה
03.07 עד 11.07 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 127$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 127$ בקישור הזה
13.07 עד 20.07 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 129$ בקישור הזה
16.07 עד 20.07 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 129$ בקישור הזה
09.07 עד 13.07 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 130$ בקישור הזה
09.07 עד 15.07 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 132$ בקישור הזה
03.07 עד 08.07 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 133$ בקישור הזה
03.07 עד 13.07 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 133$ בקישור הזה
03.07 עד 09.07 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 133$ בקישור הזה
04.07 עד 11.07 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 135$ בקישור הזה
03.07 עד 15.07 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 135$ בקישור הזה
04.07 עד 16.07 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 135$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 135$ בקישור הזה
12.07 עד 16.07 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 135$ בקישור הזה
09.07 עד 14.07 (ג-א, 5 לילות) במחיר 135$ בקישור הזה
12.07 עד 17.07 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 135$ בקישור הזה
09.07 עד 18.07 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 135$ בקישור הזה
10.07 עד 20.07 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 135$ בקישור הזה
03.07 עד 10.07 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 138$ בקישור הזה
03.07 עד 14.07 (ד-א, 11 לילות) במחיר 138$ בקישור הזה
03.07 עד 18.07 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 138$ בקישור הזה
04.07 עד 09.07 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 141$ בקישור הזה
04.07 עד 13.07 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 141$ בקישור הזה
04.07 עד 08.07 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 141$ בקישור הזה
04.07 עד 15.07 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 143$ בקישור הזה
13.07 עד 23.07 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
13.07 עד 24.07 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
08.07 עד 16.07 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
05.07 עד 11.07 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
04.07 עד 18.07 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
13.07 עד 27.07 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
16.07 עד 23.07 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
05.07 עד 16.07 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
16.07 עד 27.07 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
05.07 עד 17.07 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
12.07 עד 18.07 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
04.07 עד 14.07 (ה-א, 10 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
04.07 עד 10.07 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
09.07 עד 20.07 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
13.07 עד 19.07 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
10.07 עד 24.07 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 152$ בקישור הזה
13.07 עד 22.07 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 152$ בקישור הזה
10.07 עד 19.07 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 152$ בקישור הזה
08.07 עד 13.07 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 152$ בקישור הזה
10.07 עד 23.07 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 152$ בקישור הזה
16.07 עד 22.07 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 152$ בקישור הזה
05.07 עד 13.07 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 152$ בקישור הזה
05.07 עד 09.07 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 152$ בקישור הזה
05.07 עד 15.07 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 154$ בקישור הזה
08.07 עד 15.07 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 154$ בקישור הזה
03.07 עד 07.07 (ד-א, 4 לילות) במחיר 155$ בקישור הזה
13.07 עד 21.07 (ז-א, 8 לילות) במחיר 156$ בקישור הזה
16.07 עד 21.07 (ג-א, 5 לילות) במחיר 156$ בקישור הזה
02.07 עד 16.07 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
08.07 עד 14.07 (ב-א, 6 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
05.07 עד 10.07 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
02.07 עד 11.07 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
08.07 עד 18.07 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
12.07 עד 20.07 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
05.07 עד 14.07 (ו-א, 9 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
05.07 עד 18.07 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
15.07 עד 20.07 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
10.07 עד 22.07 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 158$ בקישור הזה
03.07 עד 12.07 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 161$ בקישור הזה
10.07 עד 21.07 (ד-א, 11 לילות) במחיר 162$ בקישור הזה
09.07 עד 19.07 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 163$ בקישור הזה
02.07 עד 08.07 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 163$ בקישור הזה
02.07 עד 09.07 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 163$ בקישור הזה
02.07 עד 13.07 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 163$ בקישור הזה
09.07 עד 23.07 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 163$ בקישור הזה
22.07 עד 27.07 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 163$ בקישור הזה
16.07 עד 28.07 (ג-א, 12 לילות) במחיר 163$ בקישור הזה
09.07 עד 24.07 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 163$ בקישור הזה
13.07 עד 28.07 (ז-א, 15 לילות) במחיר 163$ בקישור הזה
01.07 עד 13.07 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 163$ בקישור הזה
01.07 עד 09.07 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 163$ בקישור הזה
23.07 עד 27.07 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 163$ בקישור הזה
01.07 עד 08.07 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 163$ בקישור הזה
01.07 עד 15.07 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 165$ בקישור הזה
02.07 עד 15.07 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 165$ בקישור הזה
01.07 עד 14.07 (ב-א, 13 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
02.07 עד 10.07 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
08.07 עד 20.07 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
06.07 עד 11.07 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
06.07 עד 16.07 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
02.07 עד 14.07 (ג-א, 12 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
05.07 עד 20.07 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
06.07 עד 17.07 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
14.07 עד 18.07 (א-ה, 4 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
07.07 עד 11.07 (א-ה, 4 לילות) במחיר 169$ בקישור הזה
09.07 עד 22.07 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 169$ בקישור הזה
04.07 עד 12.07 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 169$ בקישור הזה
07.07 עד 17.07 (א-ד, 10 לילות) במחיר 169$ בקישור הזה
07.07 עד 16.07 (א-ג, 9 לילות) במחיר 169$ בקישור הזה
09.07 עד 21.07 (ג-א, 12 לילות) במחיר 173$ בקישור הזה
12.07 עד 23.07 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
16.07 עד 29.07 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
12.07 עד 19.07 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
19.07 עד 27.07 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
12.07 עד 24.07 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
15.07 עד 19.07 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
15.07 עד 27.07 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
15.07 עד 24.07 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
15.07 עד 23.07 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
17.07 עד 27.07 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
12.07 עד 27.07 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
17.07 עד 24.07 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
13.07 עד 26.07 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
17.07 עד 23.07 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
16.07 עד 26.07 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
19.07 עד 24.07 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
06.07 עד 13.07 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
04.07 עד 19.07 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
19.07 עד 23.07 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
07.07 עד 13.07 (א-ז, 6 לילות) במחיר 175$ בקישור הזה
06.07 עד 15.07 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 176$ בקישור הזה
07.07 עד 15.07 (א-ב, 8 לילות) במחיר 177$ בקישור הזה
20.07 עד 27.07 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 179$ בקישור הזה
06.07 עד 10.07 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 179$ בקישור הזה
06.07 עד 14.07 (ז-א, 8 לילות) במחיר 179$ בקישור הזה
02.07 עד 06.07 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 179$ בקישור הזה
06.07 עד 18.07 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 179$ בקישור הזה
20.07 עד 24.07 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 179$ בקישור הזה
14.07 עד 20.07 (א-ז, 6 לילות) במחיר 179$ בקישור הזה
01.07 עד 06.07 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 179$ בקישור הזה
01.07 עד 05.07 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 179$ בקישור הזה
17.07 עד 22.07 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
05.07 עד 12.07 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
07.07 עד 18.07 (א-ה, 11 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
15.07 עד 22.07 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
07.07 עד 14.07 (א-א, 7 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
23.07 עד 28.07 (ג-א, 5 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
12.07 עד 22.07 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
08.07 עד 12.07 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
11.07 עד 16.07 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
11.07 עד 17.07 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
22.07 עד 28.07 (ב-א, 6 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
12.07 עד 21.07 (ו-א, 9 לילות) במחיר 184$ בקישור הזה
17.07 עד 21.07 (ד-א, 4 לילות) במחיר 184$ בקישור הזה
15.07 עד 21.07 (ב-א, 6 לילות) במחיר 184$ בקישור הזה
18.07 עד 24.07 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 185$ בקישור הזה
08.07 עד 19.07 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 185$ בקישור הזה
18.07 עד 23.07 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 185$ בקישור הזה
21.07 עד 27.07 (א-ז, 6 לילות) במחיר 185$ בקישור הזה
02.07 עד 07.07 (ג-א, 5 לילות) במחיר 185$ בקישור הזה
08.07 עד 23.07 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 185$ בקישור הזה
01.07 עד 07.07 (ב-א, 6 לילות) במחיר 185$ בקישור הזה
05.07 עד 19.07 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 185$ בקישור הזה
18.07 עד 27.07 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 185$ בקישור הזה
11.07 עד 15.07 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 188$ בקישור הזה
06.07 עד 20.07 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 190$ בקישור הזה
02.07 עד 12.07 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 191$ בקישור הזה
07.07 עד 20.07 (א-ז, 13 לילות) במחיר 191$ בקישור הזה
18.07 עד 22.07 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 191$ בקישור הזה
19.07 עד 28.07 (ו-א, 9 לילות) במחיר 191$ בקישור הזה
17.07 עד 28.07 (ד-א, 11 לילות) במחיר 191$ בקישור הזה
01.07 עד 12.07 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 191$ בקישור הזה
22.07 עד 29.07 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 191$ בקישור הזה
08.07 עד 22.07 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 191$ בקישור הזה
24.07 עד 28.07 (ד-א, 4 לילות) במחיר 191$ בקישור הזה
11.07 עד 18.07 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 191$ בקישור הזה
22.07 עד 26.07 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 191$ בקישור הזה
15.07 עד 28.07 (ב-א, 13 לילות) במחיר 191$ בקישור הזה
23.07 עד 29.07 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 191$ בקישור הזה
08.07 עד 21.07 (ב-א, 13 לילות) במחיר 195$ בקישור הזה
14.07 עד 23.07 (א-ג, 9 לילות) במחיר 196$ בקישור הזה
14.07 עד 24.07 (א-ד, 10 לילות) במחיר 196$ בקישור הזה
20.07 עד 28.07 (ז-א, 8 לילות) במחיר 196$ בקישור הזה
14.07 עד 27.07 (א-ז, 13 לילות) במחיר 196$ בקישור הזה
14.07 עד 19.07 (א-ו, 5 לילות) במחיר 196$ בקישור הזה
11.07 עד 20.07 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
19.07 עד 26.07 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
19.07 עד 29.07 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
17.07 עד 29.07 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
12.07 עד 26.07 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
17.07 עד 26.07 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
15.07 עד 29.07 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
15.07 עד 26.07 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
24.07 עד 29.07 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
14.07 עד 22.07 (א-ב, 8 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
06.07 עד 12.07 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
21.07 עד 28.07 (א-א, 7 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
18.07 עד 28.07 (ה-א, 10 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
07.07 עד 12.07 (א-ו, 5 לילות) במחיר 203$ בקישור הזה
14.07 עד 21.07 (א-א, 7 לילות) במחיר 206$ בקישור הזה
20.07 עד 29.07 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 207$ בקישור הזה
20.07 עד 26.07 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 207$ בקישור הזה
06.07 עד 19.07 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 207$ בקישור הזה
07.07 עד 19.07 (א-ו, 12 לילות) במחיר 208$ בקישור הזה
18.07 עד 29.07 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 213$ בקישור הזה
14.07 עד 28.07 (א-א, 14 לילות) במחיר 213$ בקישור הזה
18.07 עד 26.07 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 213$ בקישור הזה
21.07 עד 29.07 (א-ב, 8 לילות) במחיר 213$ בקישור הזה
21.07 עד 26.07 (א-ו, 5 לילות) במחיר 213$ בקישור הזה
07.07 עד 22.07 (א-ב, 15 לילות) במחיר 214$ בקישור הזה
06.07 עד 21.07 (ז-א, 15 לילות) במחיר 217$ בקישור הזה
07.07 עד 21.07 (א-א, 14 לילות) במחיר 218$ בקישור הזה
11.07 עד 24.07 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
16.07 עד 31.07 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
16.07 עד 30.07 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
11.07 עד 19.07 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
13.07 עד 25.07 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
11.07 עד 23.07 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
16.07 עד 25.07 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
14.07 עד 29.07 (א-ב, 15 לילות) במחיר 224$ בקישור הזה
14.07 עד 26.07 (א-ו, 12 לילות) במחיר 224$ בקישור הזה
11.07 עד 22.07 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 225$ בקישור הזה
10.07 עד 25.07 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 225$ בקישור הזה
11.07 עד 21.07 (ה-א, 10 לילות) במחיר 229$ בקישור הזה
22.07 עד 30.07 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 236$ בקישור הזה
22.07 עד 31.07 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 236$ בקישור הזה
25.07 עד 29.07 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 236$ בקישור הזה
23.07 עד 30.07 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 236$ בקישור הזה
23.07 עד 31.07 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 236$ בקישור הזה
11.07 עד 26.07 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
24.07 עד 30.07 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
12.07 עד 25.07 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
19.07 עד 25.07 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
27.07 עד 31.07 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
24.07 עד 31.07 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
15.07 עד 30.07 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
17.07 עד 25.07 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
19.07 עד 31.07 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
19.07 עד 30.07 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
17.07 עד 30.07 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
17.07 עד 31.07 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
15.07 עד 25.07 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
20.07 עד 31.07 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 252$ בקישור הזה
20.07 עד 30.07 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 252$ בקישור הזה
20.07 עד 25.07 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 252$ בקישור הזה
26.07 עד 30.07 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 258$ בקישור הזה
26.07 עד 31.07 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 258$ בקישור הזה
18.07 עד 31.07 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 258$ בקישור הזה
21.07 עד 30.07 (א-ג, 9 לילות) במחיר 258$ בקישור הזה
21.07 עד 25.07 (א-ה, 4 לילות) במחיר 258$ בקישור הזה
18.07 עד 25.07 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 258$ בקישור הזה
18.07 עד 30.07 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 258$ בקישור הזה
21.07 עד 31.07 (א-ד, 10 לילות) במחיר 258$ בקישור הזה
14.07 עד 25.07 (א-ה, 11 לילות) במחיר 269$ בקישור הזה
25.07 עד 30.07 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 281$ בקישור הזה
25.07 עד 31.07 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 281$ בקישור הזה
11.07 עד 25.07 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 292$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה