כל הטיסות בחודש


כל הטיסות לסיביו בחודש דצמבר
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

01.12 עד 08.12 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 59$ בקישור הזה
08.12 עד 18.12 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 59$ בקישור הזה
11.12 עד 25.12 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 59$ בקישור הזה
11.12 עד 18.12 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 59$ בקישור הזה
01.12 עד 15.12 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 59$ בקישור הזה
08.12 עד 15.12 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 61$ בקישור הזה
11.12 עד 15.12 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 61$ בקישור הזה
01.12 עד 11.12 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 63$ בקישור הזה
15.12 עד 25.12 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 65$ בקישור הזה
08.12 עד 22.12 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 66$ בקישור הזה
11.12 עד 22.12 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 66$ בקישור הזה
15.12 עד 22.12 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 72$ בקישור הזה
18.12 עד 25.12 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 83$ בקישור הזה
18.12 עד 22.12 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 90$ בקישור הזה
25.12 עד 29.12 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 97$ בקישור הזה
15.12 עד 29.12 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 111$ בקישור הזה
04.12 עד 18.12 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 123$ בקישור הזה
04.12 עד 15.12 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 125$ בקישור הזה
04.12 עד 08.12 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 125$ בקישור הזה
18.12 עד 29.12 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 129$ בקישור הזה
04.12 עד 11.12 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 129$ בקישור הזה
22.12 עד 29.12 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 135$ בקישור הזה
דצמבר

קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

כתוב/כתבי תגובה