כל הטיסות בחודש


כל הטיסות לבוקרשט בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

14.09 עד 28.09 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 72$ בקישור הזה
16.09 עד 28.09 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 78$ בקישור הזה
01.09 עד 10.09 (א-ג, 9 לילות) במחיר 80$ בקישור הזה
02.09 עד 10.09 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 83$ בקישור הזה
03.09 עד 10.09 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 84$ בקישור הזה
17.09 עד 28.09 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 84$ בקישור הזה
01.09 עד 14.09 (א-ז, 13 לילות) במחיר 85$ בקישור הזה
01.09 עד 05.09 (א-ה, 4 לילות) במחיר 87$ בקישור הזה
02.09 עד 14.09 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 88$ בקישור הזה
21.09 עד 28.09 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 89$ בקישור הזה
03.09 עד 14.09 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 89$ בקישור הזה
07.09 עד 14.09 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 95$ בקישור הזה
18.09 עד 28.09 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 95$ בקישור הזה
01.09 עד 07.09 (א-ז, 6 לילות) במחיר 96$ בקישור הזה
15.09 עד 28.09 (א-ז, 13 לילות) במחיר 97$ בקישור הזה
01.09 עד 16.09 (א-ב, 15 לילות) במחיר 98$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09 (א-א, 7 לילות) במחיר 98$ בקישור הזה
01.09 עד 09.09 (א-ב, 8 לילות) במחיר 98$ בקישור הזה
14.09 עד 29.09 (ז-א, 15 לילות) במחיר 99$ בקישור הזה
02.09 עד 07.09 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 99$ בקישור הזה
22.09 עד 28.09 (א-ז, 6 לילות) במחיר 100$ בקישור הזה
23.09 עד 28.09 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 100$ בקישור הזה
03.09 עד 07.09 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 100$ בקישור הזה
14.09 עד 22.09 (ז-א, 8 לילות) במחיר 101$ בקישור הזה
07.09 עד 22.09 (ז-א, 15 לילות) במחיר 101$ בקישור הזה
02.09 עד 16.09 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 101$ בקישור הזה
02.09 עד 09.09 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 101$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09 (ב-א, 6 לילות) במחיר 101$ בקישור הזה
06.09 עד 10.09 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 102$ בקישור הזה
03.09 עד 16.09 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 102$ בקישור הזה
03.09 עד 09.09 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 102$ בקישור הזה
03.09 עד 08.09 (ג-א, 5 לילות) במחיר 102$ בקישור הזה
02.09 עד 17.09 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 103$ בקישור הזה
03.09 עד 17.09 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 104$ בקישור הזה
16.09 עד 29.09 (ב-א, 13 לילות) במחיר 105$ בקישור הזה
01.09 עד 12.09 (א-ה, 11 לילות) במחיר 105$ בקישור הזה
01.09 עד 15.09 (א-א, 14 לילות) במחיר 105$ בקישור הזה
14.09 עד 24.09 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 106$ בקישור הזה
16.09 עד 30.09 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 107$ בקישור הזה
01.09 עד 11.09 (א-ד, 10 לילות) במחיר 107$ בקישור הזה
06.09 עד 14.09 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 107$ בקישור הזה
16.09 עד 22.09 (ב-א, 6 לילות) במחיר 107$ בקישור הזה
07.09 עד 16.09 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 108$ בקישור הזה
02.09 עד 12.09 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 108$ בקישור הזה
02.09 עד 15.09 (ב-א, 13 לילות) במחיר 108$ בקישור הזה
03.09 עד 12.09 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 109$ בקישור הזה
03.09 עד 15.09 (ג-א, 12 לילות) במחיר 109$ בקישור הזה
02.09 עד 11.09 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 110$ בקישור הזה
10.09 עד 14.09 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 110$ בקישור הזה
07.09 עד 17.09 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 110$ בקישור הזה
03.09 עד 11.09 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 111$ בקישור הזה
17.09 עד 29.09 (ג-א, 12 לילות) במחיר 111$ בקישור הזה
08.09 עד 14.09 (א-ז, 6 לילות) במחיר 112$ בקישור הזה
16.09 עד 24.09 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 112$ בקישור הזה
03.09 עד 18.09 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 112$ בקישור הזה
17.09 עד 30.09 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 113$ בקישור הזה
17.09 עד 22.09 (ג-א, 5 לילות) במחיר 113$ בקישור הזה
07.09 עד 12.09 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 115$ בקישור הזה
07.09 עד 15.09 (ז-א, 8 לילות) במחיר 115$ בקישור הזה
21.09 עד 29.09 (ז-א, 8 לילות) במחיר 116$ בקישור הזה
10.09 עד 22.09 (ג-א, 12 לילות) במחיר 116$ בקישור הזה
07.09 עד 20.09 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 117$ בקישור הזה
07.09 עד 11.09 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 117$ בקישור הזה
14.09 עד 20.09 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 117$ בקישור הזה
07.09 עד 18.09 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
08.09 עד 22.09 (א-א, 14 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
17.09 עד 24.09 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
14.09 עד 18.09 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
21.09 עד 30.09 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
06.09 עד 16.09 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 120$ בקישור הזה
10.09 עד 24.09 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 121$ בקישור הזה
20.09 עד 28.09 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 122$ בקישור הזה
06.09 עד 17.09 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 122$ בקישור הזה
18.09 עד 29.09 (ד-א, 11 לילות) במחיר 122$ בקישור הזה
16.09 עד 20.09 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 123$ בקישור הזה
10.09 עד 16.09 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 123$ בקישור הזה
01.09 עד 06.09 (א-ו, 5 לילות) במחיר 123$ בקישור הזה
15.09 עד 29.09 (א-א, 14 לילות) במחיר 124$ בקישור הזה
18.09 עד 22.09 (ד-א, 4 לילות) במחיר 124$ בקישור הזה
18.09 עד 30.09 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 124$ בקישור הזה
01.09 עד 13.09 (א-ו, 12 לילות) במחיר 125$ בקישור הזה
10.09 עד 17.09 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 125$ בקישור הזה
08.09 עד 16.09 (א-ב, 8 לילות) במחיר 125$ בקישור הזה
15.09 עד 30.09 (א-ב, 15 לילות) במחיר 126$ בקישור הזה
15.09 עד 22.09 (א-א, 7 לילות) במחיר 126$ בקישור הזה
14.09 עד 23.09 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 126$ בקישור הזה
02.09 עד 06.09 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 126$ בקישור הזה
23.09 עד 29.09 (ב-א, 6 לילות) במחיר 127$ בקישור הזה
22.09 עד 29.09 (א-א, 7 לילות) במחיר 127$ בקישור הזה
08.09 עד 17.09 (א-ג, 9 לילות) במחיר 127$ בקישור הזה
06.09 עד 12.09 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 127$ בקישור הזה
06.09 עד 15.09 (ו-א, 9 לילות) במחיר 127$ בקישור הזה
02.09 עד 13.09 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 128$ בקישור הזה
18.09 עד 24.09 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 129$ בקישור הזה
03.09 עד 13.09 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 129$ בקישור הזה
06.09 עד 11.09 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 129$ בקישור הזה
06.09 עד 20.09 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 129$ בקישור הזה
22.09 עד 30.09 (א-ב, 8 לילות) במחיר 129$ בקישור הזה
23.09 עד 30.09 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 129$ בקישור הזה
10.09 עד 15.09 (ג-א, 5 לילות) במחיר 130$ בקישור הזה
06.09 עד 18.09 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 130$ בקישור הזה
15.09 עד 24.09 (א-ג, 9 לילות) במחיר 131$ בקישור הזה
14.09 עד 21.09 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 132$ בקישור הזה
07.09 עד 21.09 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 132$ בקישור הזה
16.09 עד 23.09 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 132$ בקישור הזה
08.09 עד 12.09 (א-ה, 4 לילות) במחיר 132$ בקישור הזה
08.09 עד 15.09 (א-א, 7 לילות) במחיר 132$ בקישור הזה
10.09 עד 20.09 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 132$ בקישור הזה
10.09 עד 18.09 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 133$ בקישור הזה
13.09 עד 28.09 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 133$ בקישור הזה
08.09 עד 20.09 (א-ו, 12 לילות) במחיר 134$ בקישור הזה
07.09 עד 13.09 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 135$ בקישור הזה
08.09 עד 18.09 (א-ד, 10 לילות) במחיר 135$ בקישור הזה
16.09 עד 21.09 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 138$ בקישור הזה
17.09 עד 23.09 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 138$ בקישור הזה
14.09 עד 19.09 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 140$ בקישור הזה
11.09 עד 22.09 (ד-א, 11 לילות) במחיר 140$ בקישור הזה
04.09 עד 10.09 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 140$ בקישור הזה
07.09 עד 19.09 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 140$ בקישור הזה
10.09 עד 23.09 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 141$ בקישור הזה
15.09 עד 20.09 (א-ו, 5 לילות) במחיר 142$ בקישור הזה
08.09 עד 23.09 (א-ב, 15 לילות) במחיר 143$ בקישור הזה
17.09 עד 21.09 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 144$ בקישור הזה
19.09 עד 28.09 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 144$ בקישור הזה
06.09 עד 21.09 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 144$ בקישור הזה
04.09 עד 14.09 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 145$ בקישור הזה
11.09 עד 24.09 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 145$ בקישור הזה
24.09 עד 28.09 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
11.09 עד 16.09 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 147$ בקישור הזה
14.09 עד 26.09 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 147$ בקישור הזה
10.09 עד 21.09 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 147$ בקישור הזה
06.09 עד 13.09 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 147$ בקישור הזה
18.09 עד 23.09 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 149$ בקישור הזה
11.09 עד 17.09 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 149$ בקישור הזה
20.09 עד 29.09 (ו-א, 9 לילות) במחיר 149$ בקישור הזה
08.09 עד 21.09 (א-ז, 13 לילות) במחיר 149$ בקישור הזה
15.09 עד 23.09 (א-ב, 8 לילות) במחיר 151$ בקישור הזה
20.09 עד 30.09 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 151$ בקישור הזה
06.09 עד 19.09 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 152$ בקישור הזה
08.09 עד 13.09 (א-ו, 5 לילות) במחיר 152$ בקישור הזה
16.09 עד 26.09 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 153$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09 (ד-א, 4 לילות) במחיר 154$ בקישור הזה
10.09 עד 19.09 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 155$ בקישור הזה
14.09 עד 27.09 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 156$ בקישור הזה
14.09 עד 25.09 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 156$ בקישור הזה
20.09 עד 24.09 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 156$ בקישור הזה
11.09 עד 20.09 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 156$ בקישור הזה
15.09 עד 21.09 (א-ז, 6 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
11.09 עד 18.09 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
08.09 עד 19.09 (א-ה, 11 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09 (ד-א, 4 לילות) במחיר 158$ בקישור הזה
04.09 עד 09.09 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 158$ בקישור הזה
04.09 עד 16.09 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 158$ בקישור הזה
17.09 עד 26.09 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 159$ בקישור הזה
04.09 עד 17.09 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 160$ בקישור הזה
13.09 עד 22.09 (ו-א, 9 לילות) במחיר 162$ בקישור הזה
16.09 עד 25.09 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 162$ בקישור הזה
16.09 עד 27.09 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 162$ בקישור הזה
05.09 עד 10.09 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 162$ בקישור הזה
21.09 עד 26.09 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 164$ בקישור הזה
15.09 עד 19.09 (א-ה, 4 לילות) במחיר 165$ בקישור הזה
11.09 עד 23.09 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 165$ בקישור הזה
04.09 עד 15.09 (ד-א, 11 לילות) במחיר 165$ בקישור הזה
04.09 עד 12.09 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 165$ בקישור הזה
05.09 עד 14.09 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 167$ בקישור הזה
04.09 עד 11.09 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 167$ בקישור הזה
13.09 עד 24.09 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 167$ בקישור הזה
17.09 עד 25.09 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
04.09 עד 18.09 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
17.09 עד 27.09 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
09.09 עד 14.09 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 169$ בקישור הזה
18.09 עד 26.09 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 170$ בקישור הזה
13.09 עד 17.09 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 171$ בקישור הזה
11.09 עד 21.09 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 171$ בקישור הזה
19.09 עד 29.09 (ה-א, 10 לילות) במחיר 171$ בקישור הזה
10.09 עד 25.09 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 171$ בקישור הזה
15.09 עד 26.09 (א-ה, 11 לילות) במחיר 172$ בקישור הזה
19.09 עד 30.09 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 173$ בקישור הזה
21.09 עד 25.09 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 173$ בקישור הזה
12.09 עד 22.09 (ה-א, 10 לילות) במחיר 173$ בקישור הזה
24.09 עד 29.09 (ג-א, 5 לילות) במחיר 173$ בקישור הזה
21.09 עד 27.09 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 173$ בקישור הזה
24.09 עד 30.09 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 175$ בקישור הזה
22.09 עד 26.09 (א-ה, 4 לילות) במחיר 175$ בקישור הזה
09.09 עד 22.09 (ב-א, 13 לילות) במחיר 175$ בקישור הזה
13.09 עד 20.09 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 178$ בקישור הזה
12.09 עד 24.09 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 178$ בקישור הזה
19.09 עד 24.09 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 178$ בקישור הזה
18.09 עד 27.09 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 179$ בקישור הזה
13.09 עד 18.09 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 179$ בקישור הזה
11.09 עד 19.09 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 179$ בקישור הזה
18.09 עד 25.09 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 179$ בקישור הזה
05.09 עד 16.09 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
05.09 עד 09.09 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
09.09 עד 24.09 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
12.09 עד 16.09 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
15.09 עד 27.09 (א-ו, 12 לילות) במחיר 181$ בקישור הזה
15.09 עד 25.09 (א-ד, 10 לילות) במחיר 181$ בקישור הזה
05.09 עד 17.09 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 182$ בקישור הזה
12.09 עד 17.09 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 182$ בקישור הזה
09.09 עד 16.09 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 182$ בקישור הזה
09.09 עד 17.09 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 184$ בקישור הזה
22.09 עד 27.09 (א-ו, 5 לילות) במחיר 184$ בקישור הזה
23.09 עד 27.09 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 184$ בקישור הזה
04.09 עד 13.09 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 185$ בקישור הזה
11.09 עד 26.09 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 186$ בקישור הזה
13.09 עד 23.09 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 187$ בקישור הזה
05.09 עד 12.09 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 187$ בקישור הזה
05.09 עד 15.09 (ה-א, 10 לילות) במחיר 187$ בקישור הזה
05.09 עד 20.09 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 189$ בקישור הזה
09.09 עד 15.09 (ב-א, 6 לילות) במחיר 189$ בקישור הזה
12.09 עד 20.09 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 189$ בקישור הזה
05.09 עד 11.09 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 189$ בקישור הזה
04.09 עד 19.09 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 190$ בקישור הזה
12.09 עד 18.09 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 190$ בקישור הזה
05.09 עד 18.09 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 190$ בקישור הזה
09.09 עד 20.09 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 191$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 192$ בקישור הזה
13.09 עד 21.09 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 193$ בקישור הזה
11.09 עד 25.09 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 195$ בקישור הזה
20.09 עד 26.09 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 197$ בקישור הזה
12.09 עד 23.09 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 198$ בקישור הזה
19.09 עד 23.09 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 198$ בקישור הזה
09.09 עד 23.09 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 200$ בקישור הזה
13.09 עד 19.09 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 201$ בקישור הזה
12.09 עד 21.09 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 204$ בקישור הזה
20.09 עד 25.09 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 206$ בקישור הזה
20.09 עד 27.09 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 206$ בקישור הזה
09.09 עד 21.09 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 206$ בקישור הזה
05.09 עד 13.09 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 207$ בקישור הזה
13.09 עד 26.09 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 208$ בקישור הזה
09.09 עד 13.09 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 209$ בקישור הזה
05.09 עד 19.09 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 212$ בקישור הזה
12.09 עד 19.09 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 212$ בקישור הזה
09.09 עד 19.09 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 214$ בקישור הזה
13.09 עד 27.09 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 217$ בקישור הזה
13.09 עד 25.09 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 217$ בקישור הזה
12.09 עד 26.09 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
19.09 עד 26.09 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
19.09 עד 27.09 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 228$ בקישור הזה
12.09 עד 27.09 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 228$ בקישור הזה
12.09 עד 25.09 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 228$ בקישור הזה
19.09 עד 25.09 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 228$ בקישור הזה
26.09 עד 30.09 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 232$ בקישור הזה
25.09 עד 29.09 (ד-א, 4 לילות) במחיר 253$ בקישור הזה
25.09 עד 30.09 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 255$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה