כל הטיסות בחודש


כל הטיסות לבוקרשט בחודש אוקטובר
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

22.10 עד 31.10 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 95$ בקישור הזה
22.10 עד 29.10 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 95$ בקישור הזה
19.10 עד 29.10 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 103$ בקישור הזה
19.10 עד 31.10 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 103$ בקישור הזה
27.10 עד 31.10 (א-ה, 4 לילות) במחיר 112$ בקישור הזה
22.10 עד 28.10 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 115$ בקישור הזה
22.10 עד 30.10 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 120$ בקישור הזה
26.10 עד 31.10 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 123$ בקישור הזה
19.10 עד 28.10 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 123$ בקישור הזה
21.10 עד 31.10 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 124$ בקישור הזה
21.10 עד 29.10 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 124$ בקישור הזה
19.10 עד 30.10 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 128$ בקישור הזה
24.10 עד 31.10 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 131$ בקישור הזה
24.10 עד 29.10 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 131$ בקישור הזה
22.10 עד 26.10 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 131$ בקישור הזה
01.10 עד 08.10 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 134$ בקישור הזה
22.10 עד 27.10 (ג-א, 5 לילות) במחיר 135$ בקישור הזה
19.10 עד 26.10 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 139$ בקישור הזה
25.10 עד 29.10 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 143$ בקישור הזה
25.10 עד 31.10 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 143$ בקישור הזה
19.10 עד 27.10 (ז-א, 8 לילות) במחיר 143$ בקישור הזה
21.10 עד 28.10 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 144$ בקישור הזה
01.10 עד 05.10 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 145$ בקישור הזה
15.10 עד 29.10 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 148$ בקישור הזה
26.10 עד 30.10 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 148$ בקישור הזה
21.10 עד 30.10 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 149$ בקישור הזה
19.10 עד 24.10 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 151$ בקישור הזה
24.10 עד 28.10 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 151$ בקישור הזה
24.10 עד 30.10 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 156$ בקישור הזה
20.10 עד 29.10 (א-ג, 9 לילות) במחיר 156$ בקישור הזה
20.10 עד 31.10 (א-ה, 11 לילות) במחיר 156$ בקישור הזה
21.10 עד 26.10 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 160$ בקישור הזה
23.10 עד 29.10 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 164$ בקישור הזה
21.10 עד 27.10 (ב-א, 6 לילות) במחיר 164$ בקישור הזה
18.10 עד 29.10 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 164$ בקישור הזה
18.10 עד 31.10 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 164$ בקישור הזה
23.10 עד 31.10 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 164$ בקישור הזה
19.10 עד 23.10 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 167$ בקישור הזה
25.10 עד 30.10 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
15.10 עד 28.10 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
01.10 עד 12.10 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 170$ בקישור הזה
15.10 עד 30.10 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 173$ בקישור הזה
20.10 עד 28.10 (א-ב, 8 לילות) במחיר 176$ בקישור הזה
02.10 עד 08.10 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 178$ בקישור הזה
20.10 עד 30.10 (א-ד, 10 לילות) במחיר 181$ בקישור הזה
03.10 עד 08.10 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 182$ בקישור הזה
05.10 עד 12.10 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 184$ בקישור הזה
23.10 עד 28.10 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 184$ בקישור הזה
15.10 עד 26.10 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 184$ בקישור הזה
18.10 עד 28.10 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 184$ בקישור הזה
19.10 עד 25.10 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 186$ בקישור הזה
15.10 עד 27.10 (ג-א, 12 לילות) במחיר 188$ בקישור הזה
18.10 עד 30.10 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 189$ בקישור הזה
23.10 עד 30.10 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 189$ בקישור הזה
20.10 עד 26.10 (א-ז, 6 לילות) במחיר 192$ בקישור הזה
01.10 עד 06.10 (ג-א, 5 לילות) במחיר 194$ בקישור הזה
01.10 עד 10.10 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 195$ בקישור הזה
17.10 עד 31.10 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 195$ בקישור הזה
17.10 עד 29.10 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 195$ בקישור הזה
01.10 עד 07.10 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 195$ בקישור הזה
15.10 עד 24.10 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 196$ בקישור הזה
20.10 עד 27.10 (א-א, 7 לילות) במחיר 196$ בקישור הזה
18.10 עד 26.10 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 200$ בקישור הזה
08.10 עד 12.10 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 201$ בקישור הזה
23.10 עד 27.10 (ד-א, 4 לילות) במחיר 204$ בקישור הזה
20.10 עד 24.10 (א-ה, 4 לילות) במחיר 204$ בקישור הזה
18.10 עד 27.10 (ו-א, 9 לילות) במחיר 204$ בקישור הזה
21.10 עד 25.10 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 207$ בקישור הזה
06.10 עד 12.10 (א-ז, 6 לילות) במחיר 209$ בקישור הזה
05.10 עד 10.10 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 209$ בקישור הזה
18.10 עד 24.10 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 212$ בקישור הזה
15.10 עד 23.10 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 212$ בקישור הזה
02.10 עד 12.10 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 214$ בקישור הזה
17.10 עד 28.10 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 215$ בקישור הזה
01.10 עד 15.10 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 216$ בקישור הזה
01.10 עד 14.10 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 217$ בקישור הזה
01.10 עד 11.10 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 217$ בקישור הזה
03.10 עד 12.10 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 218$ בקישור הזה
04.10 עד 08.10 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
14.10 עד 29.10 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
17.10 עד 30.10 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 220$ בקישור הזה
07.10 עד 12.10 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 222$ בקישור הזה
05.10 עד 17.10 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 227$ בקישור הזה
18.10 עד 23.10 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 228$ בקישור הזה
08.10 עד 23.10 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 229$ בקישור הזה
05.10 עד 15.10 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 230$ בקישור הזה
05.10 עד 11.10 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 231$ בקישור הזה
17.10 עד 26.10 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 231$ בקישור הזה
05.10 עד 14.10 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 231$ בקישור הזה
15.10 עד 25.10 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 231$ בקישור הזה
06.10 עד 10.10 (א-ה, 4 לילות) במחיר 234$ בקישור הזה
17.10 עד 27.10 (ה-א, 10 לילות) במחיר 235$ בקישור הזה
02.10 עד 06.10 (ד-א, 4 לילות) במחיר 238$ בקישור הזה
14.10 עד 28.10 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 239$ בקישור הזה
02.10 עד 07.10 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 239$ בקישור הזה
02.10 עד 10.10 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 239$ בקישור הזה
20.10 עד 25.10 (א-ו, 5 לילות) במחיר 239$ בקישור הזה
13.10 עד 28.10 (א-ב, 15 לילות) במחיר 241$ בקישור הזה
17.10 עד 24.10 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 243$ בקישור הזה
03.10 עד 10.10 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 243$ בקישור הזה
03.10 עד 07.10 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 243$ בקישור הזה
08.10 עד 17.10 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 244$ בקישור הזה
15.10 עד 22.10 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 245$ בקישור הזה
18.10 עד 25.10 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
08.10 עד 15.10 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
08.10 עד 14.10 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 248$ בקישור הזה
01.10 עד 13.10 (ג-א, 12 לילות) במחיר 250$ בקישור הזה
06.10 עד 17.10 (א-ה, 11 לילות) במחיר 252$ בקישור הזה
04.10 עד 12.10 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 255$ בקישור הזה
06.10 עד 15.10 (א-ג, 9 לילות) במחיר 255$ בקישור הזה
14.10 עד 26.10 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 255$ בקישור הזה
06.10 עד 11.10 (א-ו, 5 לילות) במחיר 256$ בקישור הזה
06.10 עד 14.10 (א-ב, 8 לילות) במחיר 256$ בקישור הזה
01.10 עד 16.10 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 257$ בקישור הזה
02.10 עד 17.10 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 257$ בקישור הזה
13.10 עד 26.10 (א-ז, 13 לילות) במחיר 257$ בקישור הזה
14.10 עד 27.10 (ב-א, 13 לילות) במחיר 259$ בקישור הזה
17.10 עד 23.10 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 259$ בקישור הזה
02.10 עד 15.10 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 260$ בקישור הזה
02.10 עד 14.10 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 261$ בקישור הזה
13.10 עד 27.10 (א-א, 14 לילות) במחיר 261$ בקישור הזה
02.10 עד 11.10 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 261$ בקישור הזה
18.10 עד 22.10 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 261$ בקישור הזה
03.10 עד 17.10 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 261$ בקישור הזה
08.10 עד 22.10 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 262$ בקישור הזה
12.10 עד 26.10 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 264$ בקישור הזה
05.10 עד 13.10 (ז-א, 8 לילות) במחיר 264$ בקישור הזה
03.10 עד 15.10 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 264$ בקישור הזה
07.10 עד 17.10 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 265$ בקישור הזה
03.10 עד 11.10 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 265$ בקישור הזה
03.10 עד 14.10 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 265$ בקישור הזה
14.10 עד 24.10 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 267$ בקישור הזה
12.10 עד 27.10 (ז-א, 15 לילות) במחיר 268$ בקישור הזה
07.10 עד 15.10 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 268$ בקישור הזה
13.10 עד 24.10 (א-ה, 11 לילות) במחיר 269$ בקישור הזה
07.10 עד 14.10 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 269$ בקישור הזה
07.10 עד 11.10 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 269$ בקישור הזה
05.10 עד 16.10 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 271$ בקישור הזה
05.10 עד 19.10 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 273$ בקישור הזה
05.10 עד 18.10 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 273$ בקישור הזה
15.10 עד 19.10 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 273$ בקישור הזה
12.10 עד 24.10 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 276$ בקישור הזה
17.10 עד 25.10 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 278$ בקישור הזה
04.10 עד 10.10 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 280$ בקישור הזה
08.10 עד 13.10 (ג-א, 5 לילות) במחיר 281$ בקישור הזה
07.10 עד 22.10 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 283$ בקישור הזה
14.10 עד 23.10 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 283$ בקישור הזה
16.10 עד 29.10 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 284$ בקישור הזה
16.10 עד 31.10 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 284$ בקישור הזה
13.10 עד 23.10 (א-ד, 10 לילות) במחיר 285$ בקישור הזה
08.10 עד 16.10 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 288$ בקישור הזה
06.10 עד 13.10 (א-א, 7 לילות) במחיר 289$ בקישור הזה
08.10 עד 19.10 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 290$ בקישור הזה
08.10 עד 18.10 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 290$ בקישור הזה
12.10 עד 23.10 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 292$ בקישור הזה
17.10 עד 22.10 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 292$ בקישור הזה
02.10 עד 13.10 (ד-א, 11 לילות) במחיר 294$ בקישור הזה
06.10 עד 16.10 (א-ד, 10 לילות) במחיר 296$ בקישור הזה
09.10 עד 24.10 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 297$ בקישור הזה
04.10 עד 17.10 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 298$ בקישור הזה
06.10 עד 18.10 (א-ו, 12 לילות) במחיר 298$ בקישור הזה
06.10 עד 19.10 (א-ז, 13 לילות) במחיר 298$ בקישור הזה
03.10 עד 13.10 (ה-א, 10 לילות) במחיר 298$ בקישור הזה
13.10 עד 17.10 (א-ה, 4 לילות) במחיר 300$ בקישור הזה
02.10 עד 16.10 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 301$ בקישור הזה
04.10 עד 15.10 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 301$ בקישור הזה
14.10 עד 25.10 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 302$ בקישור הזה
04.10 עד 14.10 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 302$ בקישור הזה
07.10 עד 13.10 (ב-א, 6 לילות) במחיר 302$ בקישור הזה
04.10 עד 11.10 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 302$ בקישור הזה
16.10 עד 28.10 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 304$ בקישור הזה
13.10 עד 25.10 (א-ו, 12 לילות) במחיר 304$ בקישור הזה
03.10 עד 16.10 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 305$ בקישור הזה
12.10 עד 17.10 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 307$ בקישור הזה
03.10 עד 18.10 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 307$ בקישור הזה
07.10 עד 16.10 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 309$ בקישור הזה
16.10 עד 30.10 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 309$ בקישור הזה
07.10 עד 19.10 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 311$ בקישור הזה
07.10 עד 18.10 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 311$ בקישור הזה
12.10 עד 25.10 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 311$ בקישור הזה
09.10 עד 23.10 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 313$ בקישור הזה
14.10 עד 22.10 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 316$ בקישור הזה
13.10 עד 22.10 (א-ג, 9 לילות) במחיר 318$ בקישור הזה
16.10 עד 26.10 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 320$ בקישור הזה
10.10 עד 24.10 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 321$ בקישור הזה
16.10 עד 27.10 (ד-א, 11 לילות) במחיר 324$ בקישור הזה
12.10 עד 22.10 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 325$ בקישור הזה
09.10 עד 17.10 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 328$ בקישור הזה
09.10 עד 15.10 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 331$ בקישור הזה
16.10 עד 24.10 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 332$ בקישור הזה
09.10 עד 14.10 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 332$ בקישור הזה
04.10 עד 13.10 (ו-א, 9 לילות) במחיר 335$ בקישור הזה
10.10 עד 23.10 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 337$ בקישור הזה
04.10 עד 16.10 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 342$ בקישור הזה
14.10 עד 19.10 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 344$ בקישור הזה
04.10 עד 18.10 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 344$ בקישור הזה
04.10 עד 19.10 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 344$ בקישור הזה
14.10 עד 18.10 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 344$ בקישור הזה
09.10 עד 22.10 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 346$ בקישור הזה
13.10 עד 19.10 (א-ז, 6 לילות) במחיר 346$ בקישור הזה
13.10 עד 18.10 (א-ו, 5 לילות) במחיר 346$ בקישור הזה
16.10 עד 23.10 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 348$ בקישור הזה
05.10 עד 20.10 (ז-א, 15 לילות) במחיר 349$ בקישור הזה
15.10 עד 20.10 (ג-א, 5 לילות) במחיר 349$ בקישור הזה
12.10 עד 16.10 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 351$ בקישור הזה
10.10 עד 17.10 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 352$ בקישור הזה
12.10 עד 18.10 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 353$ בקישור הזה
12.10 עד 19.10 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 353$ בקישור הזה
10.10 עד 15.10 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 355$ בקישור הזה
10.10 עד 14.10 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 356$ בקישור הזה
10.10 עד 25.10 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 356$ בקישור הזה
09.10 עד 13.10 (ד-א, 4 לילות) במחיר 365$ בקישור הזה
08.10 עד 20.10 (ג-א, 12 לילות) במחיר 366$ בקישור הזה
16.10 עד 25.10 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 367$ בקישור הזה
10.10 עד 22.10 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 370$ בקישור הזה
09.10 עד 16.10 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 372$ בקישור הזה
09.10 עד 19.10 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 374$ בקישור הזה
06.10 עד 20.10 (א-א, 14 לילות) במחיר 374$ בקישור הזה
09.10 עד 18.10 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 374$ בקישור הזה
16.10 עד 22.10 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 381$ בקישור הזה
07.10 עד 20.10 (ב-א, 13 לילות) במחיר 387$ בקישור הזה
10.10 עד 16.10 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 396$ בקישור הזה
10.10 עד 18.10 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 398$ בקישור הזה
10.10 עד 19.10 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 398$ בקישור הזה
14.10 עד 20.10 (ב-א, 6 לילות) במחיר 420$ בקישור הזה
13.10 עד 20.10 (א-א, 7 לילות) במחיר 422$ בקישור הזה
11.10 עד 26.10 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 427$ בקישור הזה
12.10 עד 20.10 (ז-א, 8 לילות) במחיר 429$ בקישור הזה
15.10 עד 21.10 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 431$ בקישור הזה
11.10 עד 24.10 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 439$ בקישור הזה
08.10 עד 21.10 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 448$ בקישור הזה
09.10 עד 20.10 (ד-א, 11 לילות) במחיר 450$ בקישור הזה
11.10 עד 23.10 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 455$ בקישור הזה
06.10 עד 21.10 (א-ב, 15 לילות) במחיר 456$ בקישור הזה
07.10 עד 21.10 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 469$ בקישור הזה
11.10 עד 17.10 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 470$ בקישור הזה
11.10 עד 15.10 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 473$ בקישור הזה
11.10 עד 25.10 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 474$ בקישור הזה
10.10 עד 20.10 (ה-א, 10 לילות) במחיר 474$ בקישור הזה
17.10 עד 21.10 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 478$ בקישור הזה
16.10 עד 20.10 (ד-א, 4 לילות) במחיר 485$ בקישור הזה
11.10 עד 22.10 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 488$ בקישור הזה
14.10 עד 21.10 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 502$ בקישור הזה
13.10 עד 21.10 (א-ב, 8 לילות) במחיר 504$ בקישור הזה
12.10 עד 21.10 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 511$ בקישור הזה
11.10 עד 16.10 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 514$ בקישור הזה
11.10 עד 18.10 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 516$ בקישור הזה
11.10 עד 19.10 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 516$ בקישור הזה
09.10 עד 21.10 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 532$ בקישור הזה
10.10 עד 21.10 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 556$ בקישור הזה
16.10 עד 21.10 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 567$ בקישור הזה
11.10 עד 20.10 (ו-א, 9 לילות) במחיר 592$ בקישור הזה
11.10 עד 21.10 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 674$ בקישור הזה
אוקטובר

קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה