כל הטיסות בחודש


כל הטיסות לקרקוב בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

03.09 עד 17.09 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 105$ בקישור הזה
03.09 עד 18.09 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 114$ בקישור הזה
03.09 עד 14.09 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 116$ בקישור הזה
21.09 עד 27.09 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 117$ בקישור הזה
21.09 עד 30.09 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 119$ בקישור הזה
22.09 עד 27.09 (א-ו, 5 לילות) במחיר 121$ בקישור הזה
23.09 עד 27.09 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 121$ בקישור הזה
16.09 עד 20.09 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 122$ בקישור הזה
23.09 עד 30.09 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 123$ בקישור הזה
22.09 עד 30.09 (א-ב, 8 לילות) במחיר 123$ בקישור הזה
20.09 עד 27.09 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 123$ בקישור הזה
21.09 עד 29.09 (ז-א, 8 לילות) במחיר 124$ בקישור הזה
20.09 עד 30.09 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 125$ בקישור הזה
20.09 עד 24.09 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 128$ בקישור הזה
22.09 עד 29.09 (א-א, 7 לילות) במחיר 128$ בקישור הזה
23.09 עד 29.09 (ב-א, 6 לילות) במחיר 128$ בקישור הזה
20.09 עד 29.09 (ו-א, 9 לילות) במחיר 130$ בקישור הזה
16.09 עד 27.09 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 137$ בקישור הזה
16.09 עד 30.09 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 139$ בקישור הזה
21.09 עד 25.09 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 142$ בקישור הזה
16.09 עד 24.09 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 142$ בקישור הזה
16.09 עד 29.09 (ב-א, 13 לילות) במחיר 144$ בקישור הזה
24.09 עד 30.09 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 144$ בקישור הזה
20.09 עד 25.09 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 148$ בקישור הזה
24.09 עד 29.09 (ג-א, 5 לילות) במחיר 149$ בקישור הזה
18.09 עד 27.09 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 150$ בקישור הזה
18.09 עד 30.09 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 152$ בקישור הזה
18.09 עד 24.09 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 155$ בקישור הזה
17.09 עד 27.09 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
18.09 עד 29.09 (ד-א, 11 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
17.09 עד 30.09 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 159$ בקישור הזה
03.09 עד 16.09 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 161$ בקישור הזה
17.09 עד 24.09 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 162$ בקישור הזה
16.09 עד 25.09 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 162$ בקישור הזה
10.09 עד 20.09 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 163$ בקישור הזה
17.09 עד 29.09 (ג-א, 12 לילות) במחיר 164$ בקישור הזה
18.09 עד 25.09 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 175$ בקישור הזה
16.09 עד 22.09 (ב-א, 6 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
17.09 עד 25.09 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 182$ בקישור הזה
10.09 עד 24.09 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 183$ בקישור הזה
03.09 עד 10.09 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 192$ בקישור הזה
18.09 עד 22.09 (ד-א, 4 לילות) במחיר 193$ בקישור הזה
07.09 עד 20.09 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 193$ בקישור הזה
10.09 עד 17.09 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 199$ בקישור הזה
17.09 עד 22.09 (ג-א, 5 לילות) במחיר 200$ בקישור הזה
10.09 עד 25.09 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 203$ בקישור הזה
10.09 עד 18.09 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 208$ בקישור הזה
10.09 עד 14.09 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 210$ בקישור הזה
14.09 עד 20.09 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 217$ בקישור הזה
03.09 עד 07.09 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 220$ בקישור הזה
10.09 עד 22.09 (ג-א, 12 לילות) במחיר 221$ בקישור הזה
07.09 עד 17.09 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 229$ בקישור הזה
14.09 עד 27.09 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 232$ בקישור הזה
14.09 עד 24.09 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 237$ בקישור הזה
07.09 עד 18.09 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 238$ בקישור הזה
14.09 עד 29.09 (ז-א, 15 לילות) במחיר 239$ בקישור הזה
07.09 עד 14.09 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 240$ בקישור הזה
16.09 עד 21.09 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 243$ בקישור הזה
25.09 עד 30.09 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
07.09 עד 22.09 (ז-א, 15 לילות) במחיר 251$ בקישור הזה
25.09 עד 29.09 (ד-א, 4 לילות) במחיר 252$ בקישור הזה
10.09 עד 16.09 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 255$ בקישור הזה
14.09 עד 25.09 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 257$ בקישור הזה
14.09 עד 18.09 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 262$ בקישור הזה
17.09 עד 21.09 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 263$ בקישור הזה
14.09 עד 22.09 (ז-א, 8 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
10.09 עד 21.09 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 284$ בקישור הזה
16.09 עד 23.09 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 284$ בקישור הזה
07.09 עד 16.09 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 285$ בקישור הזה
18.09 עד 23.09 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 297$ בקישור הזה
17.09 עד 23.09 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 304$ בקישור הזה
03.09 עד 11.09 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 308$ בקישור הזה
07.09 עד 21.09 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 314$ בקישור הזה
10.09 עד 23.09 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 325$ בקישור הזה
14.09 עד 21.09 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 338$ בקישור הזה
03.09 עד 12.09 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 353$ בקישור הזה
09.09 עד 20.09 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 356$ בקישור הזה
11.09 עד 20.09 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 356$ בקישור הזה
09.09 עד 24.09 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 376$ בקישור הזה
11.09 עד 24.09 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 376$ בקישור הזה
14.09 עד 23.09 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 379$ בקישור הזה
21.09 עד 26.09 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 386$ בקישור הזה
22.09 עד 26.09 (א-ה, 4 לילות) במחיר 390$ בקישור הזה
11.09 עד 17.09 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 392$ בקישור הזה
20.09 עד 26.09 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 392$ בקישור הזה
09.09 עד 17.09 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 392$ בקישור הזה
11.09 עד 25.09 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 396$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 401$ בקישור הזה
11.09 עד 18.09 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 401$ בקישור הזה
09.09 עד 14.09 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 403$ בקישור הזה
16.09 עד 26.09 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 406$ בקישור הזה
11.09 עד 22.09 (ד-א, 11 לילות) במחיר 414$ בקישור הזה
09.09 עד 22.09 (ב-א, 13 לילות) במחיר 414$ בקישור הזה
18.09 עד 26.09 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 419$ בקישור הזה
17.09 עד 26.09 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 426$ בקישור הזה
07.09 עד 11.09 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 432$ בקישור הזה
09.09 עד 16.09 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 448$ בקישור הזה
11.09 עד 16.09 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 448$ בקישור הזה
09.09 עד 21.09 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 477$ בקישור הזה
11.09 עד 21.09 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 477$ בקישור הזה
07.09 עד 12.09 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 477$ בקישור הזה
14.09 עד 26.09 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 501$ בקישור הזה
09.09 עד 23.09 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 518$ בקישור הזה
11.09 עד 23.09 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 518$ בקישור הזה
11.09 עד 26.09 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 640$ בקישור הזה
13.09 עד 20.09 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 859$ בקישור הזה
13.09 עד 27.09 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 874$ בקישור הזה
13.09 עד 24.09 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 879$ בקישור הזה
13.09 עד 17.09 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 895$ בקישור הזה
13.09 עד 25.09 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 899$ בקישור הזה
13.09 עד 18.09 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 904$ בקישור הזה
13.09 עד 22.09 (ו-א, 9 לילות) במחיר 917$ בקישור הזה
13.09 עד 21.09 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 980$ בקישור הזה
13.09 עד 23.09 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 1021$ בקישור הזה
13.09 עד 26.09 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 1143$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה