כל הטיסות בחודש


כל הטיסות לקרקוב בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

02.07 עד 06.07 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 102$ בקישור הזה
09.07 עד 13.07 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 106$ בקישור הזה
09.07 עד 16.07 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 116$ בקישור הזה
09.07 עד 20.07 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 127$ בקישור הזה
02.07 עד 09.07 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 128$ בקישור הזה
02.07 עד 13.07 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 128$ בקישור הזה
06.07 עד 13.07 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 128$ בקישור הזה
13.07 עד 27.07 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 137$ בקישור הזה
20.07 עד 27.07 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 138$ בקישור הזה
02.07 עד 16.07 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 138$ בקישור הזה
06.07 עד 16.07 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 138$ בקישור הזה
09.07 עד 23.07 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 140$ בקישור הזה
06.07 עד 20.07 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 149$ בקישור הזה
23.07 עד 27.07 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 152$ בקישור הזה
13.07 עד 20.07 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 159$ בקישור הזה
20.07 עד 30.07 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 159$ בקישור הזה
09.07 עד 18.07 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 164$ בקישור הזה
01.07 עד 06.07 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 169$ בקישור הזה
13.07 עד 23.07 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 172$ בקישור הזה
23.07 עד 30.07 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 173$ בקישור הזה
06.07 עד 18.07 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 186$ בקישור הזה
16.07 עד 27.07 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 188$ בקישור הזה
03.07 עד 09.07 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 188$ בקישור הזה
02.07 עד 11.07 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 188$ בקישור הזה
03.07 עד 13.07 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 188$ בקישור הזה
06.07 עד 11.07 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 188$ בקישור הזה
01.07 עד 09.07 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 195$ בקישור הזה
01.07 עד 13.07 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 195$ בקישור הזה
13.07 עד 18.07 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 196$ בקישור הזה
03.07 עד 16.07 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 198$ בקישור הזה
15.07 עד 27.07 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 204$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 205$ בקישור הזה
16.07 עד 30.07 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 209$ בקישור הזה
16.07 עד 20.07 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 210$ בקישור הזה
17.07 עד 27.07 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 213$ בקישור הזה
13.07 עד 25.07 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 223$ בקישור הזה
16.07 עד 23.07 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 223$ בקישור הזה
20.07 עד 25.07 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 224$ בקישור הזה
15.07 עד 30.07 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 225$ בקישור הזה
10.07 עד 16.07 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 226$ בקישור הזה
15.07 עד 20.07 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 226$ בקישור הזה
17.07 עד 30.07 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 234$ בקישור הזה
10.07 עד 20.07 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 237$ בקישור הזה
15.07 עד 23.07 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 239$ בקישור הזה
03.07 עד 18.07 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 246$ בקישור הזה
03.07 עד 11.07 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 248$ בקישור הזה
17.07 עד 23.07 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 248$ בקישור הזה
10.07 עד 23.07 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 250$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 251$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 255$ בקישור הזה
06.07 עד 12.07 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 263$ בקישור הזה
02.07 עד 12.07 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 263$ בקישור הזה
08.07 עד 13.07 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 263$ בקישור הזה
02.07 עד 10.07 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 273$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 273$ בקישור הזה
06.07 עד 17.07 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 273$ בקישור הזה
06.07 עד 10.07 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 273$ בקישור הזה
08.07 עד 16.07 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 273$ בקישור הזה
16.07 עד 25.07 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 274$ בקישור הזה
10.07 עד 18.07 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 274$ בקישור הזה
22.07 עד 27.07 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 279$ בקישור הזה
09.07 עד 15.07 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 281$ בקישור הזה
13.07 עד 17.07 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 283$ בקישור הזה
08.07 עד 20.07 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 284$ בקישור הזה
05.07 עד 09.07 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 289$ בקישור הזה
05.07 עד 13.07 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 289$ בקישור הזה
15.07 עד 25.07 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 290$ בקישור הזה
08.07 עד 23.07 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 297$ בקישור הזה
17.07 עד 25.07 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 299$ בקישור הזה
05.07 עד 16.07 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 299$ בקישור הזה
22.07 עד 30.07 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 300$ בקישור הזה
10.07 עד 25.07 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 301$ בקישור הזה
02.07 עד 15.07 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 303$ בקישור הזה
06.07 עד 15.07 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 303$ בקישור הזה
05.07 עד 20.07 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 310$ בקישור הזה
09.07 עד 22.07 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 320$ בקישור הזה
08.07 עד 18.07 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 321$ בקישור הזה
03.07 עד 12.07 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 323$ בקישור הזה
01.07 עד 12.07 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 330$ בקישור הזה
19.07 עד 27.07 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 332$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 333$ בקישור הזה
03.07 עד 10.07 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 333$ בקישור הזה
24.07 עד 30.07 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 337$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 340$ בקישור הזה
02.07 עד 08.07 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 341$ בקישור הזה
05.07 עד 18.07 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 347$ בקישור הזה
05.07 עד 11.07 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 349$ בקישור הזה
13.07 עד 22.07 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 352$ בקישור הזה
19.07 עד 30.07 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 353$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 361$ בקישור הזה
03.07 עד 15.07 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 363$ בקישור הזה
09.07 עד 19.07 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 364$ בקישור הזה
19.07 עד 23.07 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 367$ בקישור הזה
01.07 עד 15.07 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 370$ בקישור הזה
06.07 עד 19.07 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 386$ בקישור הזה
10.07 עד 15.07 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 391$ בקישור הזה
13.07 עד 19.07 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 396$ בקישור הזה
08.07 עד 12.07 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 398$ בקישור הזה
03.07 עד 08.07 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 401$ בקישור הזה
16.07 עד 22.07 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 403$ בקישור הזה
01.07 עד 08.07 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 408$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 408$ בקישור הזה
19.07 עד 25.07 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 418$ בקישור הזה
15.07 עד 22.07 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 419$ בקישור הזה
05.07 עד 12.07 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 424$ בקישור הזה
17.07 עד 22.07 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 428$ בקישור הזה
10.07 עד 22.07 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 430$ בקישור הזה
05.07 עד 10.07 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 434$ בקישור הזה
05.07 עד 17.07 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 434$ בקישור הזה
08.07 עד 15.07 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 438$ בקישור הזה
20.07 עד 29.07 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 442$ בקישור הזה
23.07 עד 29.07 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 456$ בקישור הזה
15.07 עד 19.07 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 463$ בקישור הזה
05.07 עד 15.07 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 464$ בקישור הזה
10.07 עד 19.07 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 474$ בקישור הזה
08.07 עד 22.07 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 477$ בקישור הזה
16.07 עד 29.07 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 492$ בקישור הזה
15.07 עד 29.07 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 508$ בקישור הזה
17.07 עד 29.07 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 517$ בקישור הזה
08.07 עד 19.07 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 521$ בקישור הזה
05.07 עד 19.07 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 547$ בקישור הזה
22.07 עד 29.07 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 583$ בקישור הזה
24.07 עד 29.07 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 620$ בקישור הזה
19.07 עד 29.07 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 636$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה