כל הטיסות בחודש


כל הטיסות לקרקוב בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

11.06 עד 18.06 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 79$ בקישור הזה
11.06 עד 25.06 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 90$ בקישור הזה
22.06 עד 29.06 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 90$ בקישור הזה
11.06 עד 15.06 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 95$ בקישור הזה
01.06 עד 08.06 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 99$ בקישור הזה
11.06 עד 20.06 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 101$ בקישור הזה
11.06 עד 22.06 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 106$ בקישור הזה
25.06 עד 29.06 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 110$ בקישור הזה
15.06 עד 29.06 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 110$ בקישור הזה
01.06 עד 15.06 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 117$ בקישור הזה
01.06 עד 11.06 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 119$ בקישור הזה
04.06 עד 08.06 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 120$ בקישור הזה
08.06 עד 18.06 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 122$ בקישור הזה
15.06 עד 25.06 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 122$ בקישור הזה
04.06 עד 18.06 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 122$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 123$ בקישור הזה
15.06 עד 20.06 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 133$ בקישור הזה
04.06 עד 15.06 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 138$ בקישור הזה
08.06 עד 15.06 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 138$ בקישור הזה
15.06 עד 22.06 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 138$ בקישור הזה
04.06 עד 11.06 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 139$ בקישור הזה
08.06 עד 13.06 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 144$ בקישור הזה
08.06 עד 20.06 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 144$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 144$ בקישור הזה
22.06 עד 27.06 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 146$ בקישור הזה
08.06 עד 22.06 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 149$ בקישור הזה
18.06 עד 29.06 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 152$ בקישור הזה
18.06 עד 25.06 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 164$ בקישור הזה
15.06 עד 27.06 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 166$ בקישור הזה
19.06 עד 29.06 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 169$ בקישור הזה
12.06 עד 18.06 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 170$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 170$ בקישור הזה
17.06 עד 29.06 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 177$ בקישור הזה
18.06 עד 22.06 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
19.06 עד 25.06 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 181$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 181$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 181$ בקישור הזה
10.06 עד 15.06 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 186$ בקישור הזה
24.06 עד 29.06 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 187$ בקישור הזה
17.06 עד 25.06 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 189$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 192$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 192$ בקישור הזה
12.06 עד 22.06 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 197$ בקישור הזה
10.06 עד 22.06 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 197$ בקישור הזה
03.06 עד 08.06 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 198$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 200$ בקישור הזה
17.06 עד 22.06 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 205$ בקישור הזה
11.06 עד 19.06 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 206$ בקישור הזה
18.06 עד 27.06 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 208$ בקישור הזה
03.06 עד 15.06 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 216$ בקישור הזה
03.06 עד 11.06 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 217$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 222$ בקישור הזה
19.06 עד 27.06 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 225$ בקישור הזה
12.06 עד 27.06 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 225$ בקישור הזה
17.06 עד 27.06 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 233$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 238$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 241$ בקישור הזה
08.06 עד 19.06 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 249$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 249$ בקישור הזה
22.06 עד 26.06 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 253$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 263$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 263$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 273$ בקישור הזה
22.06 עד 28.06 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 282$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 284$ בקישור הזה
08.06 עד 14.06 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 284$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 292$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 297$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 297$ בקישור הזה
15.06 עד 28.06 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 302$ בקישור הזה
11.06 עד 24.06 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 304$ בקישור הזה
11.06 עד 17.06 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 305$ בקישור הזה
08.06 עד 12.06 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 313$ בקישור הזה
04.06 עד 12.06 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 313$ בקישור הזה
05.06 עד 18.06 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 314$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 315$ בקישור הזה
14.06 עד 29.06 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 315$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 316$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 327$ בקישור הזה
05.06 עד 15.06 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 330$ בקישור הזה
05.06 עד 11.06 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 331$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 332$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 332$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 332$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 336$ בקישור הזה
05.06 עד 20.06 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 336$ בקישור הזה
15.06 עד 24.06 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 336$ בקישור הזה
14.06 עד 20.06 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 338$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 340$ בקישור הזה
14.06 עד 22.06 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 343$ בקישור הזה
18.06 עד 28.06 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 344$ בקישור הזה
04.06 עד 17.06 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 348$ בקישור הזה
08.06 עד 17.06 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 348$ בקישור הזה
19.06 עד 28.06 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 361$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 362$ בקישור הזה
01.06 עד 10.06 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 366$ בקישור הזה
17.06 עד 28.06 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 369$ בקישור הזה
14.06 עד 27.06 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 371$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 375$ בקישור הזה
18.06 עד 24.06 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 378$ בקישור הזה
24.06 עד 28.06 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 379$ בקישור הזה
04.06 עד 10.06 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 387$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 391$ בקישור הזה
19.06 עד 24.06 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 395$ בקישור הזה
10.06 עד 24.06 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 395$ בקישור הזה
12.06 עד 24.06 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 395$ בקישור הזה
12.06 עד 17.06 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 396$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 396$ בקישור הזה
17.06 עד 24.06 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 403$ בקישור הזה
21.06 עד 29.06 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 408$ בקישור הזה
21.06 עד 25.06 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 420$ בקישור הזה
03.06 עד 17.06 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 426$ בקישור הזה
05.06 עד 19.06 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 441$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 443$ בקישור הזה
11.06 עד 21.06 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 451$ בקישור הזה
07.06 עד 18.06 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 461$ בקישור הזה
21.06 עד 27.06 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 464$ בקישור הזה
03.06 עד 10.06 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 465$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 474$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 476$ בקישור הזה
07.06 עד 15.06 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 477$ בקישור הזה
07.06 עד 11.06 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 478$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 478$ בקישור הזה
07.06 עד 20.06 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 483$ בקישור הזה
07.06 עד 13.06 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 483$ בקישור הזה
15.06 עד 21.06 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 483$ בקישור הזה
07.06 עד 22.06 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 488$ בקישור הזה
08.06 עד 21.06 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 494$ בקישור הזה
05.06 עד 12.06 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 505$ בקישור הזה
14.06 עד 28.06 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 507$ בקישור הזה
05.06 עד 17.06 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 540$ בקישור הזה
14.06 עד 24.06 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 541$ בקישור הזה
10.06 עד 21.06 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 542$ בקישור הזה
12.06 עד 21.06 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 542$ בקישור הזה
17.06 עד 21.06 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 550$ בקישור הזה
21.06 עד 26.06 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 571$ בקישור הזה
05.06 עד 10.06 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 579$ בקישור הזה
07.06 עד 19.06 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 588$ בקישור הזה
21.06 עד 28.06 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 600$ בקישור הזה
07.06 עד 14.06 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 623$ בקישור הזה
07.06 עד 12.06 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 652$ בקישור הזה
07.06 עד 17.06 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 687$ בקישור הזה
14.06 עד 21.06 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 688$ בקישור הזה
07.06 עד 21.06 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 833$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה