כל הטיסות בחודש


כל הטיסות לקרקוב בחודש אוקטובר
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

25.10 עד 30.10 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 130$ בקישור הזה
01.10 עד 07.10 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 133$ בקישור הזה
25.10 עד 29.10 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 134$ בקישור הזה
21.10 עד 28.10 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 138$ בקישור הזה
23.10 עד 28.10 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 143$ בקישור הזה
21.10 עד 27.10 (ב-א, 6 לילות) במחיר 144$ בקישור הזה
02.10 עד 07.10 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 144$ בקישור הזה
21.10 עד 30.10 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 145$ בקישור הזה
21.10 עד 29.10 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 149$ בקישור הזה
21.10 עד 26.10 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 149$ בקישור הזה
23.10 עד 27.10 (ד-א, 4 לילות) במחיר 149$ בקישור הזה
23.10 עד 30.10 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 150$ בקישור הזה
15.10 עד 28.10 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 151$ בקישור הזה
23.10 עד 29.10 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 154$ בקישור הזה
15.10 עד 27.10 (ג-א, 12 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
15.10 עד 24.10 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
15.10 עד 30.10 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 158$ בקישור הזה
15.10 עד 26.10 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 162$ בקישור הזה
15.10 עד 29.10 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 162$ בקישור הזה
19.10 עד 28.10 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 167$ בקישור הזה
19.10 עד 27.10 (ז-א, 8 לילות) במחיר 173$ בקישור הזה
19.10 עד 24.10 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 173$ בקישור הזה
19.10 עד 30.10 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
19.10 עד 29.10 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 178$ בקישור הזה
19.10 עד 26.10 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 178$ בקישור הזה
01.10 עד 06.10 (ג-א, 5 לילות) במחיר 181$ בקישור הזה
21.10 עד 25.10 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 181$ בקישור הזה
20.10 עד 28.10 (א-ב, 8 לילות) במחיר 183$ בקישור הזה
02.10 עד 17.10 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 188$ בקישור הזה
20.10 עד 24.10 (א-ה, 4 לילות) במחיר 189$ בקישור הזה
01.10 עד 05.10 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 189$ בקישור הזה
20.10 עד 27.10 (א-א, 7 לילות) במחיר 189$ בקישור הזה
20.10 עד 30.10 (א-ד, 10 לילות) במחיר 190$ בקישור הזה
18.10 עד 28.10 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 192$ בקישור הזה
01.10 עד 16.10 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 192$ בקישור הזה
02.10 עד 06.10 (ד-א, 4 לילות) במחיר 192$ בקישור הזה
20.10 עד 29.10 (א-ג, 9 לילות) במחיר 194$ בקישור הזה
20.10 עד 26.10 (א-ז, 6 לילות) במחיר 194$ בקישור הזה
15.10 עד 25.10 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 194$ בקישור הזה
16.10 עד 28.10 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 196$ בקישור הזה
01.10 עד 08.10 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 197$ בקישור הזה
18.10 עד 24.10 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 198$ בקישור הזה
18.10 עד 27.10 (ו-א, 9 לילות) במחיר 198$ בקישור הזה
18.10 עד 30.10 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 199$ בקישור הזה
16.10 עד 27.10 (ד-א, 11 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
16.10 עד 24.10 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
16.10 עד 30.10 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 203$ בקישור הזה
18.10 עד 29.10 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 203$ בקישור הזה
18.10 עד 26.10 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 203$ בקישור הזה
02.10 עד 16.10 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 203$ בקישור הזה
15.10 עד 23.10 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 205$ בקישור הזה
16.10 עד 26.10 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 207$ בקישור הזה
16.10 עד 29.10 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 207$ בקישור הזה
02.10 עד 08.10 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 208$ בקישור הזה
19.10 עד 25.10 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 210$ בקישור הזה
01.10 עד 15.10 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 211$ בקישור הזה
01.10 עד 11.10 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 211$ בקישור הזה
22.10 עד 28.10 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 212$ בקישור הזה
14.10 עד 28.10 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 213$ בקישור הזה
01.10 עד 14.10 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 215$ בקישור הזה
12.10 עד 24.10 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 218$ בקישור הזה
12.10 עד 27.10 (ז-א, 15 לילות) במחיר 218$ בקישור הזה
22.10 עד 27.10 (ג-א, 5 לילות) במחיר 218$ בקישור הזה
14.10 עד 27.10 (ב-א, 13 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
14.10 עד 24.10 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
22.10 עד 30.10 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
06.10 עד 17.10 (א-ה, 11 לילות) במחיר 221$ בקישור הזה
19.10 עד 23.10 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 221$ בקישור הזה
02.10 עד 15.10 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 222$ בקישור הזה
02.10 עד 11.10 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 222$ בקישור הזה
12.10 עד 26.10 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 223$ בקישור הזה
22.10 עד 29.10 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 223$ בקישור הזה
22.10 עד 26.10 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 223$ בקישור הזה
01.10 עד 10.10 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 224$ בקישור הזה
14.10 עד 29.10 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 224$ בקישור הזה
14.10 עד 26.10 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 224$ בקישור הזה
20.10 עד 25.10 (א-ו, 5 לילות) במחיר 226$ בקישור הזה
02.10 עד 14.10 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 226$ בקישור הזה
05.10 עד 17.10 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 228$ בקישור הזה
02.10 עד 10.10 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 235$ בקישור הזה
18.10 עד 25.10 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 235$ בקישור הזה
06.10 עד 16.10 (א-ד, 10 לילות) במחיר 236$ בקישור הזה
15.10 עד 22.10 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 238$ בקישור הזה
16.10 עד 25.10 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 239$ בקישור הזה
05.10 עד 16.10 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 243$ בקישור הזה
26.10 עד 30.10 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 245$ בקישור הזה
18.10 עד 23.10 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 246$ בקישור הזה
16.10 עד 23.10 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 250$ בקישור הזה
12.10 עד 17.10 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 251$ בקישור הזה
06.10 עד 11.10 (א-ו, 5 לילות) במחיר 255$ בקישור הזה
06.10 עד 15.10 (א-ג, 9 לילות) במחיר 255$ בקישור הזה
12.10 עד 25.10 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 255$ בקישור הזה
14.10 עד 25.10 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 256$ בקישור הזה
06.10 עד 14.10 (א-ב, 8 לילות) במחיר 259$ בקישור הזה
07.10 עד 17.10 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 261$ בקישור הזה
05.10 עד 15.10 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 262$ בקישור הזה
05.10 עד 11.10 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 262$ בקישור הזה
05.10 עד 14.10 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 266$ בקישור הזה
12.10 עד 16.10 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 266$ בקישור הזה
12.10 עד 23.10 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 266$ בקישור הזה
14.10 עד 23.10 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 267$ בקישור הזה
06.10 עד 10.10 (א-ה, 4 לילות) במחיר 268$ בקישור הזה
15.10 עד 20.10 (ג-א, 5 לילות) במחיר 272$ בקישור הזה
05.10 עד 10.10 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
01.10 עד 13.10 (ג-א, 12 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
07.10 עד 16.10 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 276$ בקישור הזה
18.10 עד 22.10 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 279$ בקישור הזה
16.10 עד 22.10 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 283$ בקישור הזה
02.10 עד 13.10 (ד-א, 11 לילות) במחיר 286$ בקישור הזה
15.10 עד 21.10 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 288$ בקישור הזה
07.10 עד 15.10 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 295$ בקישור הזה
07.10 עד 11.10 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 295$ בקישור הזה
12.10 עד 22.10 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 299$ בקישור הזה
07.10 עד 14.10 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 299$ בקישור הזה
14.10 עד 22.10 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 300$ בקישור הזה
06.10 עד 20.10 (א-א, 14 לילות) במחיר 303$ בקישור הזה
07.10 עד 22.10 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 309$ בקישור הזה
13.10 עד 28.10 (א-ב, 15 לילות) במחיר 310$ בקישור הזה
05.10 עד 20.10 (ז-א, 15 לילות) במחיר 310$ בקישור הזה
13.10 עד 27.10 (א-א, 14 לילות) במחיר 316$ בקישור הזה
13.10 עד 24.10 (א-ה, 11 לילות) במחיר 316$ בקישור הזה
16.10 עד 20.10 (ד-א, 4 לילות) במחיר 317$ בקישור הזה
06.10 עד 18.10 (א-ו, 12 לילות) במחיר 319$ בקישור הזה
06.10 עד 21.10 (א-ב, 15 לילות) במחיר 319$ בקישור הזה
06.10 עד 13.10 (א-א, 7 לילות) במחיר 319$ בקישור הזה
13.10 עד 26.10 (א-ז, 13 לילות) במחיר 321$ בקישור הזה
05.10 עד 18.10 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 326$ בקישור הזה
05.10 עד 13.10 (ז-א, 8 לילות) במחיר 326$ בקישור הזה
16.10 עד 21.10 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 333$ בקישור הזה
12.10 עד 20.10 (ז-א, 8 לילות) במחיר 333$ בקישור הזה
14.10 עד 20.10 (ב-א, 6 לילות) במחיר 334$ בקישור הזה
11.10 עד 24.10 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 337$ בקישור הזה
11.10 עד 26.10 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 342$ בקישור הזה
07.10 עד 20.10 (ב-א, 13 לילות) במחיר 343$ בקישור הזה
13.10 עד 17.10 (א-ה, 4 לילות) במחיר 349$ בקישור הזה
12.10 עד 21.10 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 349$ בקישור הזה
12.10 עד 18.10 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 349$ בקישור הזה
14.10 עד 21.10 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 350$ בקישור הזה
14.10 עד 18.10 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 350$ בקישור הזה
13.10 עד 25.10 (א-ו, 12 לילות) במחיר 353$ בקישור הזה
07.10 עד 21.10 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 359$ בקישור הזה
07.10 עד 18.10 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 359$ בקישור הזה
07.10 עד 13.10 (ב-א, 6 לילות) במחיר 359$ בקישור הזה
13.10 עד 23.10 (א-ד, 10 לילות) במחיר 364$ בקישור הזה
11.10 עד 17.10 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 370$ בקישור הזה
11.10 עד 25.10 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 374$ בקישור הזה
11.10 עד 23.10 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 385$ בקישור הזה
11.10 עד 16.10 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 385$ בקישור הזה
13.10 עד 22.10 (א-ג, 9 לילות) במחיר 397$ בקישור הזה
15.10 עד 19.10 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 400$ בקישור הזה
11.10 עד 15.10 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 404$ בקישור הזה
11.10 עד 22.10 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 418$ בקישור הזה
13.10 עד 20.10 (א-א, 7 לילות) במחיר 431$ בקישור הזה
06.10 עד 19.10 (א-ז, 13 לילות) במחיר 431$ בקישור הזה
05.10 עד 19.10 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 438$ בקישור הזה
13.10 עד 18.10 (א-ו, 5 לילות) במחיר 447$ בקישור הזה
13.10 עד 21.10 (א-ב, 8 לילות) במחיר 447$ בקישור הזה
11.10 עד 20.10 (ו-א, 9 לילות) במחיר 452$ בקישור הזה
12.10 עד 19.10 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 461$ בקישור הזה
14.10 עד 19.10 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 462$ בקישור הזה
11.10 עד 18.10 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 468$ בקישור הזה
11.10 עד 21.10 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 468$ בקישור הזה
07.10 עד 19.10 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 471$ בקישור הזה
13.10 עד 19.10 (א-ז, 6 לילות) במחיר 559$ בקישור הזה
01.10 עד 12.10 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 571$ בקישור הזה
11.10 עד 19.10 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 580$ בקישור הזה
02.10 עד 12.10 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 582$ בקישור הזה
06.10 עד 12.10 (א-ז, 6 לילות) במחיר 615$ בקישור הזה
05.10 עד 12.10 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 622$ בקישור הזה
07.10 עד 12.10 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 655$ בקישור הזה
אוקטובר

קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה