כל הטיסות בחודש


כל הטיסות לבודפשט בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

01.06 עד 05.06 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 69$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 69$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 69$ בקישור הזה
14.06 עד 20.06 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 74$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 74$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 74$ בקישור הזה
14.06 עד 22.06 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 79$ בקישור הזה
14.06 עד 27.06 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 80$ בקישור הזה
11.06 עד 20.06 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 82$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 82$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 82$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 82$ בקישור הזה
11.06 עד 19.06 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 82$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 82$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 82$ בקישור הזה
15.06 עד 20.06 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 82$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 82$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 82$ בקישור הזה
14.06 עד 24.06 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 84$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 84$ בקישור הזה
14.06 עד 21.06 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 85$ בקישור הזה
04.06 עד 12.06 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 85$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 85$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 85$ בקישור הזה
17.06 עד 22.06 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 87$ בקישור הזה
12.06 עד 22.06 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 87$ בקישור הזה
15.06 עד 22.06 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 87$ בקישור הזה
11.06 עד 22.06 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 87$ בקישור הזה
08.06 עד 20.06 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 88$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 88$ בקישור הזה
21.06 עד 26.06 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 88$ בקישור הזה
08.06 עד 19.06 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 88$ בקישור הזה
15.06 עד 27.06 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 88$ בקישור הזה
08.06 עד 12.06 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 88$ בקישור הזה
12.06 עד 27.06 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 88$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 88$ בקישור הזה
17.06 עד 27.06 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 88$ בקישור הזה
08.06 עד 13.06 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 88$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 89$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 89$ בקישור הזה
15.06 עד 25.06 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 92$ בקישור הזה
11.06 עד 24.06 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 92$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 92$ בקישור הזה
12.06 עד 24.06 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 92$ בקישור הזה
14.06 עד 29.06 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 92$ בקישור הזה
11.06 עד 25.06 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 92$ בקישור הזה
15.06 עד 24.06 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 92$ בקישור הזה
17.06 עד 24.06 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 92$ בקישור הזה
17.06 עד 25.06 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 92$ בקישור הזה
08.06 עד 22.06 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 93$ בקישור הזה
12.06 עד 21.06 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 93$ בקישור הזה
22.06 עד 26.06 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 93$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 93$ בקישור הזה
11.06 עד 21.06 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 93$ בקישור הזה
17.06 עד 21.06 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 93$ בקישור הזה
15.06 עד 21.06 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 93$ בקישור הזה
10.06 עד 22.06 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 93$ בקישור הזה
14.06 עד 28.06 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 94$ בקישור הזה
21.06 עד 27.06 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 94$ בקישור הזה
21.06 עד 25.06 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 98$ בקישור הזה
10.06 עד 24.06 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 98$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 98$ בקישור הזה
22.06 עד 27.06 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 99$ בקישור הזה
08.06 עד 21.06 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 99$ בקישור הזה
10.06 עד 21.06 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 99$ בקישור הזה
02.06 עד 12.06 (א-ד, 10 לילות) במחיר 99$ בקישור הזה
02.06 עד 13.06 (א-ה, 11 לילות) במחיר 99$ בקישור הזה
14.06 עד 23.06 (ו-א, 9 לילות) במחיר 99$ בקישור הזה
19.06 עד 27.06 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 99$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 99$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 99$ בקישור הזה
17.06 עד 29.06 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 100$ בקישור הזה
15.06 עד 29.06 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 100$ בקישור הזה
09.06 עד 20.06 (א-ה, 11 לילות) במחיר 101$ בקישור הזה
09.06 עד 13.06 (א-ה, 4 לילות) במחיר 101$ בקישור הזה
09.06 עד 19.06 (א-ד, 10 לילות) במחיר 101$ בקישור הזה
15.06 עד 28.06 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 102$ בקישור הזה
17.06 עד 28.06 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 102$ בקישור הזה
19.06 עד 25.06 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 103$ בקישור הזה
19.06 עד 24.06 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 103$ בקישור הזה
23.06 עד 27.06 (א-ה, 4 לילות) במחיר 103$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 103$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 104$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 105$ בקישור הזה
09.06 עד 22.06 (א-ז, 13 לילות) במחיר 106$ בקישור הזה
21.06 עד 29.06 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 106$ בקישור הזה
15.06 עד 23.06 (ז-א, 8 לילות) במחיר 107$ בקישור הזה
12.06 עד 23.06 (ד-א, 11 לילות) במחיר 107$ בקישור הזה
17.06 עד 30.06 (ב-א, 13 לילות) במחיר 107$ בקישור הזה
17.06 עד 23.06 (ב-א, 6 לילות) במחיר 107$ בקישור הזה
11.06 עד 23.06 (ג-א, 12 לילות) במחיר 107$ בקישור הזה
15.06 עד 30.06 (ז-א, 15 לילות) במחיר 107$ בקישור הזה
21.06 עד 28.06 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 108$ בקישור הזה
08.06 עד 14.06 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 108$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 108$ בקישור הזה
22.06 עד 29.06 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 111$ בקישור הזה
19.06 עד 29.06 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 111$ בקישור הזה
09.06 עד 24.06 (א-ב, 15 לילות) במחיר 111$ בקישור הזה
20.06 עד 26.06 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 112$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 112$ בקישור הזה
12.06 עד 18.06 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 112$ בקישור הזה
09.06 עד 21.06 (א-ו, 12 לילות) במחיר 112$ בקישור הזה
11.06 עד 18.06 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 112$ בקישור הזה
08.06 עד 23.06 (ז-א, 15 לילות) במחיר 113$ בקישור הזה
21.06 עד 30.06 (ו-א, 9 לילות) במחיר 113$ בקישור הזה
22.06 עד 28.06 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 113$ בקישור הזה
10.06 עד 23.06 (ב-א, 13 לילות) במחיר 113$ בקישור הזה
19.06 עד 28.06 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 113$ בקישור הזה
23.06 עד 29.06 (א-ז, 6 לילות) במחיר 115$ בקישור הזה
04.06 עד 18.06 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 115$ בקישור הזה
23.06 עד 28.06 (א-ו, 5 לילות) במחיר 117$ בקישור הזה
18.06 עד 22.06 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 117$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
19.06 עד 30.06 (ד-א, 11 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
19.06 עד 23.06 (ד-א, 4 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
01.06 עד 11.06 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
18.06 עד 27.06 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
08.06 עד 18.06 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
20.06 עד 27.06 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
22.06 עד 30.06 (ז-א, 8 לילות) במחיר 118$ בקישור הזה
02.06 עד 14.06 (א-ו, 12 לילות) במחיר 119$ בקישור הזה
02.06 עד 06.06 (א-ה, 4 לילות) במחיר 119$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 119$ בקישור הזה
13.06 עד 26.06 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 120$ בקישור הזה
13.06 עד 20.06 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 120$ בקישור הזה
13.06 עד 19.06 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 120$ בקישור הזה
09.06 עד 14.06 (א-ו, 5 לילות) במחיר 121$ בקישור הזה
20.06 עד 25.06 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 122$ בקישור הזה
18.06 עד 24.06 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 122$ בקישור הזה
20.06 עד 24.06 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 122$ בקישור הזה
23.06 עד 30.06 (א-א, 7 לילות) במחיר 122$ בקישור הזה
24.06 עד 29.06 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 122$ בקישור הזה
18.06 עד 25.06 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 122$ בקישור הזה
24.06 עד 28.06 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 124$ בקישור הזה
13.06 עד 22.06 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 125$ בקישור הזה
05.06 עד 12.06 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 125$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 125$ בקישור הזה
05.06 עד 19.06 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 125$ בקישור הזה
05.06 עד 20.06 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 125$ בקישור הזה
09.06 עד 23.06 (א-א, 14 לילות) במחיר 126$ בקישור הזה
13.06 עד 27.06 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 126$ בקישור הזה
24.06 עד 30.06 (ב-א, 6 לילות) במחיר 129$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 129$ בקישור הזה
18.06 עד 29.06 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 130$ בקישור הזה
25.06 עד 29.06 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 130$ בקישור הזה
20.06 עד 29.06 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 130$ בקישור הזה
13.06 עד 25.06 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 130$ בקישור הזה
13.06 עד 24.06 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 130$ בקישור הזה
09.06 עד 18.06 (א-ג, 9 לילות) במחיר 131$ בקישור הזה
01.06 עד 08.06 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 131$ בקישור הזה
13.06 עד 21.06 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 131$ בקישור הזה
20.06 עד 28.06 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 132$ בקישור הזה
18.06 עד 28.06 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 132$ בקישור הזה
02.06 עד 07.06 (א-ו, 5 לילות) במחיר 133$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 133$ בקישור הזה
04.06 עד 11.06 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 134$ בקישור הזה
20.06 עד 30.06 (ה-א, 10 לילות) במחיר 137$ בקישור הזה
18.06 עד 23.06 (ג-א, 5 לילות) במחיר 137$ בקישור הזה
18.06 עד 30.06 (ג-א, 12 לילות) במחיר 137$ בקישור הזה
25.06 עד 30.06 (ג-א, 5 לילות) במחיר 137$ בקישור הזה
26.06 עד 30.06 (ד-א, 4 לילות) במחיר 137$ בקישור הזה
16.06 עד 20.06 (א-ה, 4 לילות) במחיר 139$ בקישור הזה
16.06 עד 26.06 (א-ד, 10 לילות) במחיר 139$ בקישור הזה
13.06 עד 28.06 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 140$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06 (ז-א, 15 לילות) במחיר 143$ בקישור הזה
16.06 עד 22.06 (א-ז, 6 לילות) במחיר 144$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 145$ בקישור הזה
13.06 עד 23.06 (ה-א, 10 לילות) במחיר 145$ בקישור הזה
16.06 עד 27.06 (א-ה, 11 לילות) במחיר 145$ בקישור הזה
04.06 עד 08.06 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 147$ בקישור הזה
03.06 עד 11.06 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 148$ בקישור הזה
02.06 עד 11.06 (א-ג, 9 לילות) במחיר 148$ בקישור הזה
16.06 עד 25.06 (א-ג, 9 לילות) במחיר 149$ בקישור הזה
16.06 עד 24.06 (א-ב, 8 לילות) במחיר 149$ בקישור הזה
07.06 עד 13.06 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 150$ בקישור הזה
07.06 עד 19.06 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 150$ בקישור הזה
07.06 עד 20.06 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 150$ בקישור הזה
07.06 עד 12.06 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 150$ בקישור הזה
13.06 עד 18.06 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 150$ בקישור הזה
16.06 עד 21.06 (א-ו, 5 לילות) במחיר 150$ בקישור הזה
12.06 עד 17.06 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 151$ בקישור הזה
11.06 עד 17.06 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 151$ בקישור הזה
04.06 עד 17.06 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 154$ בקישור הזה
07.06 עד 22.06 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 155$ בקישור הזה
05.06 עד 18.06 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 155$ בקישור הזה
12.06 עד 16.06 (ד-א, 4 לילות) במחיר 156$ בקישור הזה
11.06 עד 16.06 (ג-א, 5 לילות) במחיר 156$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
08.06 עד 17.06 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
16.06 עד 29.06 (א-ז, 13 לילות) במחיר 157$ בקישור הזה
04.06 עד 16.06 (ג-א, 12 לילות) במחיר 159$ בקישור הזה
16.06 עד 28.06 (א-ו, 12 לילות) במחיר 159$ בקישור הזה
03.06 עד 08.06 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 161$ בקישור הזה
07.06 עד 21.06 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 161$ בקישור הזה
02.06 עד 08.06 (א-ז, 6 לילות) במחיר 161$ בקישור הזה
10.06 עד 16.06 (ב-א, 6 לילות) במחיר 162$ בקישור הזה
08.06 עד 16.06 (ז-א, 8 לילות) במחיר 162$ בקישור הזה
16.06 עד 30.06 (א-א, 14 לילות) במחיר 164$ בקישור הזה
16.06 עד 23.06 (א-א, 7 לילות) במחיר 164$ בקישור הזה
01.06 עד 15.06 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 166$ בקישור הזה
03.06 עד 17.06 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
02.06 עד 17.06 (א-ב, 15 לילות) במחיר 168$ בקישור הזה
07.06 עד 14.06 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 170$ בקישור הזה
09.06 עד 17.06 (א-ב, 8 לילות) במחיר 170$ בקישור הזה
06.06 עד 13.06 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 172$ בקישור הזה
06.06 עד 12.06 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 172$ בקישור הזה
06.06 עד 19.06 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 172$ בקישור הזה
06.06 עד 20.06 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 172$ בקישור הזה
03.06 עד 16.06 (ב-א, 13 לילות) במחיר 173$ בקישור הזה
02.06 עד 16.06 (א-א, 14 לילות) במחיר 173$ בקישור הזה
05.06 עד 11.06 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 174$ בקישור הזה
09.06 עד 16.06 (א-א, 7 לילות) במחיר 175$ בקישור הזה
11.06 עד 15.06 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 179$ בקישור הזה
07.06 עד 18.06 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 180$ בקישור הזה
04.06 עד 15.06 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 182$ בקישור הזה
06.06 עד 21.06 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 183$ בקישור הזה
10.06 עד 15.06 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 185$ בקישור הזה
08.06 עד 15.06 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 185$ בקישור הזה
01.06 עד 10.06 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 186$ בקישור הזה
13.06 עד 17.06 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 189$ בקישור הזה
06.06 עד 14.06 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 192$ בקישור הזה
05.06 עד 17.06 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 194$ בקישור הזה
03.06 עד 15.06 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 196$ בקישור הזה
02.06 עד 15.06 (א-ז, 13 לילות) במחיר 196$ בקישור הזה
09.06 עד 15.06 (א-ז, 6 לילות) במחיר 198$ בקישור הזה
07.06 עד 11.06 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 199$ בקישור הזה
05.06 עד 16.06 (ד-א, 11 לילות) במחיר 199$ בקישור הזה
06.06 עד 18.06 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
04.06 עד 10.06 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 202$ בקישור הזה
02.06 עד 10.06 (א-ב, 8 לילות) במחיר 216$ בקישור הזה
03.06 עד 10.06 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 216$ בקישור הזה
07.06 עד 17.06 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 219$ בקישור הזה
06.06 עד 11.06 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 221$ בקישור הזה
05.06 עד 15.06 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 222$ בקישור הזה
07.06 עד 16.06 (ו-א, 9 לילות) במחיר 224$ בקישור הזה
06.06 עד 17.06 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 241$ בקישור הזה
05.06 עד 10.06 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 242$ בקישור הזה
06.06 עד 16.06 (ה-א, 10 לילות) במחיר 246$ בקישור הזה
07.06 עד 15.06 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 247$ בקישור הזה
06.06 עד 15.06 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 269$ בקישור הזה
06.06 עד 10.06 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 289$ בקישור הזה
01.06 עד 09.06 (ז-א, 8 לילות) במחיר 293$ בקישור הזה
04.06 עד 09.06 (ג-א, 5 לילות) במחיר 309$ בקישור הזה
02.06 עד 09.06 (א-א, 7 לילות) במחיר 323$ בקישור הזה
03.06 עד 09.06 (ב-א, 6 לילות) במחיר 323$ בקישור הזה
05.06 עד 09.06 (ד-א, 4 לילות) במחיר 349$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה