כל הטיסות בחודש


כל הטיסות לברלין בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

06.08 עד 13.08 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 286$ בקישור הזה
06.08 עד 14.08 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 316$ בקישור הזה
06.08 עד 12.08 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 321$ בקישור הזה
10.08 עד 14.08 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 339$ בקישור הזה
06.08 עד 18.08 (ג-א, 12 לילות) במחיר 346$ בקישור הזה
09.08 עד 13.08 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 347$ בקישור הזה
03.08 עד 13.08 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 347$ בקישור הזה
03.08 עד 08.08 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 348$ בקישור הזה
07.08 עד 13.08 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 348$ בקישור הזה
05.08 עד 13.08 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 350$ בקישור הזה
04.08 עד 13.08 (א-ג, 9 לילות) במחיר 352$ בקישור הזה
01.08 עד 06.08 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 352$ בקישור הזה
04.08 עד 08.08 (א-ה, 4 לילות) במחיר 353$ בקישור הזה
03.08 עד 09.08 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 360$ בקישור הזה
03.08 עד 07.08 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 360$ בקישור הזה
05.08 עד 09.08 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 363$ בקישור הזה
13.08 עד 18.08 (ג-א, 5 לילות) במחיר 365$ בקישור הזה
04.08 עד 09.08 (א-ו, 5 לילות) במחיר 365$ בקישור הזה
10.08 עד 18.08 (ז-א, 8 לילות) במחיר 369$ בקישור הזה
06.08 עד 21.08 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 372$ בקישור הזה
09.08 עד 14.08 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 377$ בקישור הזה
03.08 עד 14.08 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 377$ בקישור הזה
07.08 עד 14.08 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 378$ בקישור הזה
01.08 עד 13.08 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 379$ בקישור הזה
01.08 עד 08.08 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 380$ בקישור הזה
05.08 עד 14.08 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 380$ בקישור הזה
06.08 עד 20.08 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 382$ בקישור הזה
04.08 עד 14.08 (א-ד, 10 לילות) במחיר 382$ בקישור הזה
03.08 עד 12.08 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 382$ בקישור הזה
07.08 עד 12.08 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 383$ בקישור הזה
06.08 עד 11.08 (ג-א, 5 לילות) במחיר 384$ בקישור הזה
05.08 עד 12.08 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 385$ בקישור הזה
06.08 עד 17.08 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 386$ בקישור הזה
04.08 עד 12.08 (א-ב, 8 לילות) במחיר 387$ בקישור הזה
06.08 עד 16.08 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 388$ בקישור הזה
13.08 עד 21.08 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 391$ בקישור הזה
01.08 עד 07.08 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 392$ בקישור הזה
01.08 עד 09.08 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 392$ בקישור הזה
13.08 עד 26.08 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 393$ בקישור הזה
06.08 עד 10.08 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 393$ בקישור הזה
10.08 עד 21.08 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 395$ בקישור הזה
12.08 עד 18.08 (ב-א, 6 לילות) במחיר 399$ בקישור הזה
13.08 עד 20.08 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 401$ בקישור הזה
10.08 עד 20.08 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 405$ בקישור הזה
06.08 עד 15.08 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 405$ בקישור הזה
13.08 עד 17.08 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 405$ בקישור הזה
03.08 עד 18.08 (ז-א, 15 לילות) במחיר 407$ בקישור הזה
09.08 עד 18.08 (ו-א, 9 לילות) במחיר 407$ בקישור הזה
02.08 עד 06.08 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 408$ בקישור הזה
07.08 עד 18.08 (ד-א, 11 לילות) במחיר 408$ בקישור הזה
10.08 עד 17.08 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 409$ בקישור הזה
01.08 עד 14.08 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 409$ בקישור הזה
05.08 עד 18.08 (ב-א, 13 לילות) במחיר 410$ בקישור הזה
20.08 עד 26.08 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 411$ בקישור הזה
10.08 עד 16.08 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 411$ בקישור הזה
04.08 עד 18.08 (א-א, 14 לילות) במחיר 412$ בקישור הזה
01.08 עד 12.08 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 414$ בקישור הזה
22.08 עד 26.08 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 419$ בקישור הזה
13.08 עד 23.08 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 419$ בקישור הזה
23.08 עד 27.08 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 420$ בקישור הזה
10.08 עד 23.08 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 423$ בקישור הזה
06.08 עד 19.08 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 424$ בקישור הזה
12.08 עד 21.08 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 425$ בקישור הזה
12.08 עד 26.08 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 427$ בקישור הזה
11.08 עד 18.08 (א-א, 7 לילות) במחיר 427$ בקישור הזה
10.08 עד 15.08 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 428$ בקישור הזה
09.08 עד 21.08 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 433$ בקישור הזה
07.08 עד 21.08 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 434$ בקישור הזה
12.08 עד 20.08 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 435$ בקישור הזה
02.08 עד 13.08 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 435$ בקישור הזה
02.08 עד 08.08 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 436$ בקישור הזה
08.08 עד 13.08 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 436$ בקישור הזה
12.08 עד 17.08 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 439$ בקישור הזה
19.08 עד 26.08 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 439$ בקישור הזה
12.08 עד 16.08 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 441$ בקישור הזה
09.08 עד 20.08 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 443$ בקישור הזה
13.08 עד 27.08 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 443$ בקישור הזה
13.08 עד 19.08 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 443$ בקישור הזה
07.08 עד 20.08 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 444$ בקישור הזה
01.08 עד 05.08 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 444$ בקישור הזה
03.08 עד 11.08 (ז-א, 8 לילות) במחיר 445$ בקישור הזה
14.08 עד 18.08 (ד-א, 4 לילות) במחיר 445$ בקישור הזה
07.08 עד 11.08 (ד-א, 4 לילות) במחיר 446$ בקישור הזה
05.08 עד 20.08 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 446$ בקישור הזה
10.08 עד 19.08 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 447$ בקישור הזה
03.08 עד 17.08 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 447$ בקישור הזה
09.08 עד 17.08 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 447$ בקישור הזה
05.08 עד 11.08 (ב-א, 6 לילות) במחיר 448$ בקישור הזה
07.08 עד 17.08 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 448$ בקישור הזה
02.08 עד 07.08 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 448$ בקישור הזה
02.08 עד 09.08 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 448$ בקישור הזה
03.08 עד 16.08 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 449$ בקישור הזה
09.08 עד 16.08 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 449$ בקישור הזה
04.08 עד 11.08 (א-א, 7 לילות) במחיר 450$ בקישור הזה
07.08 עד 16.08 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 450$ בקישור הזה
21.08 עד 26.08 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 450$ בקישור הזה
15.08 עד 21.08 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 450$ בקישור הזה
05.08 עד 17.08 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 450$ בקישור הזה
04.08 עד 17.08 (א-ז, 13 לילות) במחיר 452$ בקישור הזה
05.08 עד 16.08 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 452$ בקישור הזה
15.08 עד 26.08 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 452$ בקישור הזה
11.08 עד 21.08 (א-ד, 10 לילות) במחיר 453$ בקישור הזה
13.08 עד 22.08 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 453$ בקישור הזה
12.08 עד 23.08 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 453$ בקישור הזה
04.08 עד 16.08 (א-ו, 12 לילות) במחיר 454$ בקישור הזה
03.08 עד 10.08 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 454$ בקישור הזה
25.08 עד 29.08 (א-ה, 4 לילות) במחיר 454$ בקישור הזה
11.08 עד 26.08 (א-ב, 15 לילות) במחיר 455$ בקישור הזה
10.08 עד 22.08 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 457$ בקישור הזה
05.08 עד 10.08 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 457$ בקישור הזה
04.08 עד 10.08 (א-ז, 6 לילות) במחיר 459$ בקישור הזה
15.08 עד 20.08 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 460$ בקישור הזה
20.08 עד 27.08 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 461$ בקישור הזה
09.08 עד 23.08 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 461$ בקישור הזה
11.08 עד 20.08 (א-ג, 9 לילות) במחיר 463$ בקישור הזה
19.08 עד 23.08 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 465$ בקישור הזה
23.08 עד 29.08 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 465$ בקישור הזה
02.08 עד 14.08 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 465$ בקישור הזה
09.08 עד 15.08 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 466$ בקישור הזה
08.08 עד 14.08 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 466$ בקישור הזה
03.08 עד 15.08 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 466$ בקישור הזה
11.08 עד 17.08 (א-ז, 6 לילות) במחיר 467$ בקישור הזה
07.08 עד 15.08 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 467$ בקישור הזה
11.08 עד 16.08 (א-ו, 5 לילות) במחיר 469$ בקישור הזה
22.08 עד 27.08 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 469$ בקישור הזה
05.08 עד 15.08 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 469$ בקישור הזה
02.08 עד 12.08 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 470$ בקישור הזה
04.08 עד 15.08 (א-ה, 11 לילות) במחיר 471$ בקישור הזה
08.08 עד 12.08 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 471$ בקישור הזה
14.08 עד 21.08 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 471$ בקישור הזה
14.08 עד 26.08 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 473$ בקישור הזה
13.08 עד 24.08 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 474$ בקישור הזה
23.08 עד 28.08 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 475$ בקישור הזה
01.08 עד 11.08 (ה-א, 10 לילות) במחיר 477$ בקישור הזה
12.08 עד 27.08 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 477$ בקישור הזה
12.08 עד 19.08 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 477$ בקישור הזה
15.08 עד 23.08 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 478$ בקישור הזה
10.08 עד 24.08 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 478$ בקישור הזה
01.08 עד 16.08 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 481$ בקישור הזה
14.08 עד 20.08 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 481$ בקישור הזה
24.08 עד 29.08 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 481$ בקישור הזה
11.08 עד 23.08 (א-ו, 12 לילות) במחיר 481$ בקישור הזה
09.08 עד 19.08 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 485$ בקישור הזה
01.08 עד 10.08 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 486$ בקישור הזה
11.08 עד 15.08 (א-ה, 4 לילות) במחיר 486$ בקישור הזה
07.08 עד 19.08 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 486$ בקישור הזה
12.08 עד 22.08 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 487$ בקישור הזה
05.08 עד 19.08 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 488$ בקישור הזה
19.08 עד 27.08 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 489$ בקישור הזה
04.08 עד 19.08 (א-ב, 15 לילות) במחיר 490$ בקישור הזה
24.08 עד 28.08 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 491$ בקישור הזה
26.08 עד 30.08 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 492$ בקישור הזה
20.08 עד 24.08 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 492$ בקישור הזה
09.08 עד 22.08 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 495$ בקישור הזה
07.08 עד 22.08 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 496$ בקישור הזה
08.08 עד 18.08 (ה-א, 10 לילות) במחיר 496$ בקישור הזה
01.08 עד 15.08 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 498$ בקישור הזה
13.08 עד 28.08 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 498$ בקישור הזה
14.08 עד 23.08 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 499$ בקישור הזה
21.08 עד 27.08 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 500$ בקישור הזה
15.08 עד 27.08 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 502$ בקישור הזה
15.08 עד 19.08 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 502$ בקישור הזה
25.08 עד 30.08 (א-ו, 5 לילות) במחיר 504$ בקישור הזה
11.08 עד 19.08 (א-ב, 8 לילות) במחיר 505$ בקישור הזה
20.08 עד 29.08 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 506$ בקישור הזה
12.08 עד 24.08 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 508$ בקישור הזה
15.08 עד 22.08 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 512$ בקישור הזה
22.08 עד 29.08 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 514$ בקישור הזה
23.08 עד 30.08 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 515$ בקישור הזה
11.08 עד 22.08 (א-ה, 11 לילות) במחיר 515$ בקישור הזה
20.08 עד 28.08 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 516$ בקישור הזה
09.08 עד 24.08 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 516$ בקישור הזה
19.08 עד 24.08 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 520$ בקישור הזה
08.08 עד 21.08 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 522$ בקישור הזה
14.08 עד 27.08 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 523$ בקישור הזה
14.08 עד 19.08 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 523$ בקישור הזה
22.08 עד 28.08 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 524$ בקישור הזה
24.08 עד 30.08 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 531$ בקישור הזה
18.08 עד 26.08 (א-ב, 8 לילות) במחיר 531$ בקישור הזה
08.08 עד 20.08 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 532$ בקישור הזה
02.08 עד 11.08 (ו-א, 9 לילות) במחיר 533$ בקישור הזה
15.08 עד 24.08 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 533$ בקישור הזה
14.08 עד 22.08 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 533$ בקישור הזה
19.08 עד 29.08 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 534$ בקישור הזה
02.08 עד 17.08 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 535$ בקישור הזה
11.08 עד 24.08 (א-ז, 13 לילות) במחיר 536$ בקישור הזה
08.08 עד 17.08 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 536$ בקישור הזה
02.08 עד 16.08 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 537$ בקישור הזה
08.08 עד 16.08 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 538$ בקישור הזה
02.08 עד 10.08 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 542$ בקישור הזה
27.08 עד 31.08 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 544$ בקישור הזה
19.08 עד 28.08 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 544$ בקישור הזה
21.08 עד 29.08 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 545$ בקישור הזה
15.08 עד 29.08 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 547$ בקישור הזה
16.08 עד 21.08 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 549$ בקישור הזה
08.08 עד 23.08 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 550$ בקישור הזה
16.08 עד 26.08 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 551$ בקישור הזה
26.08 עד 31.08 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 554$ בקישור הזה
02.08 עד 15.08 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 554$ בקישור הזה
14.08 עד 24.08 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 554$ בקישור הזה
08.08 עד 15.08 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 555$ בקישור הזה
21.08 עד 28.08 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 555$ בקישור הזה
20.08 עד 30.08 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 556$ בקישור הזה
18.08 עד 23.08 (א-ו, 5 לילות) במחיר 557$ בקישור הזה
15.08 עד 28.08 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 557$ בקישור הזה
16.08 עד 20.08 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 559$ בקישור הזה
17.08 עד 21.08 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 564$ בקישור הזה
22.08 עד 30.08 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 564$ בקישור הזה
17.08 עד 26.08 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 566$ בקישור הזה
25.08 עד 31.08 (א-ז, 6 לילות) במחיר 566$ בקישור הזה
14.08 עד 29.08 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 568$ בקישור הזה
08.08 עד 19.08 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 574$ בקישור הזה
16.08 עד 23.08 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 577$ בקישור הזה
23.08 עד 31.08 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 577$ בקישור הזה
14.08 עד 28.08 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 578$ בקישור הזה
18.08 עד 27.08 (א-ג, 9 לילות) במחיר 581$ בקישור הזה
08.08 עד 22.08 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 584$ בקישור הזה
19.08 עד 30.08 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 584$ בקישור הזה
18.08 עד 22.08 (א-ה, 4 לילות) במחיר 591$ בקישור הזה
17.08 עד 23.08 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 592$ בקישור הזה
24.08 עד 31.08 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 593$ בקישור הזה
21.08 עד 30.08 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 595$ בקישור הזה
15.08 עד 30.08 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 597$ בקישור הזה
16.08 עד 27.08 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 601$ בקישור הזה
16.08 עד 22.08 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 611$ בקישור הזה
18.08 עד 24.08 (א-ז, 6 לילות) במחיר 612$ בקישור הזה
17.08 עד 27.08 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 616$ בקישור הזה
20.08 עד 31.08 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 618$ בקישור הזה
22.08 עד 31.08 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 626$ בקישור הזה
17.08 עד 22.08 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 626$ בקישור הזה
18.08 עד 29.08 (א-ה, 11 לילות) במחיר 626$ בקישור הזה
16.08 עד 24.08 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 632$ בקישור הזה
18.08 עד 28.08 (א-ד, 10 לילות) במחיר 636$ בקישור הזה
19.08 עד 31.08 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 646$ בקישור הזה
16.08 עד 29.08 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 646$ בקישור הזה
17.08 עד 24.08 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 647$ בקישור הזה
16.08 עד 28.08 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 656$ בקישור הזה
21.08 עד 31.08 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 657$ בקישור הזה
17.08 עד 29.08 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 661$ בקישור הזה
17.08 עד 28.08 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 671$ בקישור הזה
13.08 עד 25.08 (ג-א, 12 לילות) במחיר 671$ בקישור הזה
10.08 עד 25.08 (ז-א, 15 לילות) במחיר 675$ בקישור הזה
18.08 עד 30.08 (א-ו, 12 לילות) במחיר 676$ בקישור הזה
20.08 עד 25.08 (ג-א, 5 לילות) במחיר 689$ בקישור הזה
16.08 עד 30.08 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 696$ בקישור הזה
12.08 עד 25.08 (ב-א, 13 לילות) במחיר 705$ בקישור הזה
17.08 עד 30.08 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 711$ בקישור הזה
19.08 עד 25.08 (ב-א, 6 לילות) במחיר 717$ בקישור הזה
21.08 עד 25.08 (ד-א, 4 לילות) במחיר 728$ בקישור הזה
15.08 עד 25.08 (ה-א, 10 לילות) במחיר 730$ בקישור הזה
11.08 עד 25.08 (א-א, 14 לילות) במחיר 733$ בקישור הזה
18.08 עד 31.08 (א-ז, 13 לילות) במחיר 738$ בקישור הזה
14.08 עד 25.08 (ד-א, 11 לילות) במחיר 751$ בקישור הזה
16.08 עד 31.08 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 758$ בקישור הזה
17.08 עד 31.08 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 773$ בקישור הזה
18.08 עד 25.08 (א-א, 7 לילות) במחיר 809$ בקישור הזה
16.08 עד 25.08 (ו-א, 9 לילות) במחיר 829$ בקישור הזה
17.08 עד 25.08 (ז-א, 8 לילות) במחיר 844$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה