כל הטיסות בחודש


כל הטיסות לברלין בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

09.07 עד 23.07 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 248$ בקישור הזה
09.07 עד 24.07 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 259$ בקישור הזה
08.07 עד 23.07 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 259$ בקישור הזה
09.07 עד 18.07 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 260$ בקישור הזה
10.07 עד 23.07 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 262$ בקישור הזה
09.07 עד 19.07 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 266$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 266$ בקישור הזה
08.07 עד 18.07 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 271$ בקישור הזה
10.07 עד 24.07 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 273$ בקישור הזה
10.07 עד 25.07 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 274$ בקישור הזה
10.07 עד 18.07 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 274$ בקישור הזה
01.07 עד 09.07 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 275$ בקישור הזה
16.07 עד 23.07 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 276$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 277$ בקישור הזה
08.07 עד 19.07 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 277$ בקישור הזה
09.07 עד 16.07 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 279$ בקישור הזה
09.07 עד 22.07 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 280$ בקישור הזה
16.07 עד 26.07 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 280$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 280$ בקישור הזה
10.07 עד 19.07 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 280$ בקישור הזה
16.07 עד 30.07 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 281$ בקישור הזה
07.07 עד 18.07 (א-ה, 11 לילות) במחיר 283$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 287$ בקישור הזה
16.07 עד 25.07 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 288$ בקישור הזה
07.07 עד 17.07 (א-ד, 10 לילות) במחיר 289$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 289$ בקישור הזה
07.07 עד 19.07 (א-ו, 12 לילות) במחיר 289$ בקישור הזה
08.07 עד 16.07 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 290$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 290$ בקישור הזה
08.07 עד 22.07 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 291$ בקישור הזה
10.07 עד 16.07 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 293$ בקישור הזה
16.07 עד 31.07 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 293$ בקישור הזה
10.07 עד 22.07 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 294$ בקישור הזה
09.07 עד 21.07 (ג-א, 12 לילות) במחיר 298$ בקישור הזה
23.07 עד 30.07 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 300$ בקישור הזה
07.07 עד 16.07 (א-ג, 9 לילות) במחיר 302$ בקישור הזה
07.07 עד 22.07 (א-ב, 15 לילות) במחיר 303$ בקישור הזה
16.07 עד 22.07 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 308$ בקישור הזה
08.07 עד 21.07 (ב-א, 13 לילות) במחיר 309$ בקישור הזה
16.07 עד 28.07 (ג-א, 12 לילות) במחיר 310$ בקישור הזה
23.07 עד 31.07 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 312$ בקישור הזה
10.07 עד 21.07 (ד-א, 11 לילות) במחיר 312$ בקישור הזה
01.07 עד 08.07 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 319$ בקישור הזה
07.07 עד 21.07 (א-א, 14 לילות) במחיר 321$ בקישור הזה
11.07 עד 23.07 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 323$ בקישור הזה
19.07 עד 23.07 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 323$ בקישור הזה
18.07 עד 23.07 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 323$ בקישור הזה
04.07 עד 18.07 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 324$ בקישור הזה
06.07 עד 18.07 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 325$ בקישור הזה
16.07 עד 21.07 (ג-א, 5 לילות) במחיר 326$ בקישור הזה
16.07 עד 29.07 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 327$ בקישור הזה
18.07 עד 26.07 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 327$ בקישור הזה
19.07 עד 26.07 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 327$ בקישור הזה
11.07 עד 26.07 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 327$ בקישור הזה
02.07 עד 09.07 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 327$ בקישור הזה
04.07 עד 09.07 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 328$ בקישור הזה
18.07 עד 30.07 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 328$ בקישור הזה
19.07 עד 30.07 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 328$ בקישור הזה
09.07 עד 20.07 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 329$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 329$ בקישור הזה
23.07 עד 28.07 (ג-א, 5 לילות) במחיר 329$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 329$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 330$ בקישור הזה
04.07 עד 19.07 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 330$ בקישור הזה
06.07 עד 17.07 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 331$ בקישור הזה
06.07 עד 19.07 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 331$ בקישור הזה
11.07 עד 24.07 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 334$ בקישור הזה
19.07 עד 24.07 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 334$ בקישור הזה
18.07 עד 24.07 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 334$ בקישור הזה
19.07 עד 25.07 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 335$ בקישור הזה
18.07 עד 25.07 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 335$ בקישור הזה
11.07 עד 18.07 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 335$ בקישור הזה
11.07 עד 25.07 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 335$ בקישור הזה
01.07 עד 06.07 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 336$ בקישור הזה
01.07 עד 07.07 (ב-א, 6 לילות) במחיר 338$ בקישור הזה
19.07 עד 31.07 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 340$ בקישור הזה
08.07 עד 20.07 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 340$ בקישור הזה
18.07 עד 31.07 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 340$ בקישור הזה
07.07 עד 11.07 (א-ה, 4 לילות) במחיר 341$ בקישור הזה
11.07 עד 17.07 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 341$ בקישור הזה
02.07 עד 10.07 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 341$ בקישור הזה
11.07 עד 19.07 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 341$ בקישור הזה
22.07 עד 26.07 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 341$ בקישור הזה
09.07 עד 13.07 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 342$ בקישור הזה
04.07 עד 10.07 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 342$ בקישור הזה
02.07 עד 16.07 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 342$ בקישור הזה
22.07 עד 30.07 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 342$ בקישור הזה
04.07 עד 16.07 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 343$ בקישור הזה
10.07 עד 20.07 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 343$ בקישור הזה
06.07 עד 10.07 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 343$ בקישור הזה
06.07 עד 16.07 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 344$ בקישור הזה
26.07 עד 30.07 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 345$ בקישור הזה
24.07 עד 30.07 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 345$ בקישור הזה
09.07 עד 14.07 (ג-א, 5 לילות) במחיר 346$ בקישור הזה
23.07 עד 29.07 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 346$ בקישור הזה
07.07 עד 20.07 (א-ז, 13 לילות) במחיר 352$ בקישור הזה
01.07 עד 13.07 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 353$ בקישור הזה
08.07 עד 13.07 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 353$ בקישור הזה
22.07 עד 31.07 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 354$ בקישור הזה
11.07 עד 16.07 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 354$ בקישור הזה
11.07 עד 22.07 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 355$ בקישור הזה
25.07 עד 30.07 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 355$ בקישור הזה
18.07 עד 22.07 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 355$ בקישור הזה
20.07 עד 26.07 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 356$ בקישור הזה
01.07 עד 05.07 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 356$ בקישור הזה
01.07 עד 14.07 (ב-א, 13 לילות) במחיר 357$ בקישור הזה
08.07 עד 14.07 (ב-א, 6 לילות) במחיר 357$ בקישור הזה
18.07 עד 28.07 (ה-א, 10 לילות) במחיר 357$ בקישור הזה
19.07 עד 28.07 (ו-א, 9 לילות) במחיר 357$ בקישור הזה
20.07 עד 30.07 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 357$ בקישור הזה
16.07 עד 20.07 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 357$ בקישור הזה
26.07 עד 31.07 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 357$ בקישור הזה
24.07 עד 31.07 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 357$ בקישור הזה
10.07 עד 14.07 (ד-א, 4 לילות) במחיר 360$ בקישור הזה
09.07 עד 15.07 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 361$ בקישור הזה
20.07 עד 24.07 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 363$ בקישור הזה
06.07 עד 21.07 (ז-א, 15 לילות) במחיר 363$ בקישור הזה
20.07 עד 25.07 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 364$ בקישור הזה
13.07 עד 23.07 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 365$ בקישור הזה
07.07 עד 13.07 (א-ז, 6 לילות) במחיר 365$ בקישור הזה
14.07 עד 23.07 (א-ג, 9 לילות) במחיר 366$ בקישור הזה
16.07 עד 27.07 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 367$ בקישור הזה
25.07 עד 31.07 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 367$ בקישור הזה
20.07 עד 31.07 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 369$ בקישור הזה
13.07 עד 26.07 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 369$ בקישור הזה
07.07 עד 14.07 (א-א, 7 לילות) במחיר 369$ בקישור הזה
14.07 עד 26.07 (א-ו, 12 לילות) במחיר 370$ בקישור הזה
15.07 עד 23.07 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 370$ בקישור הזה
22.07 עד 28.07 (ב-א, 6 לילות) במחיר 371$ בקישור הזה
02.07 עד 08.07 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 371$ בקישור הזה
08.07 עד 15.07 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 372$ בקישור הזה
04.07 עד 08.07 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 372$ בקישור הזה
01.07 עד 15.07 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 372$ בקישור הזה
11.07 עד 21.07 (ה-א, 10 לילות) במחיר 373$ בקישור הזה
24.07 עד 28.07 (ד-א, 4 לילות) במחיר 374$ בקישור הזה
03.07 עד 18.07 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 374$ בקישור הזה
18.07 עד 29.07 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 374$ בקישור הזה
19.07 עד 29.07 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 374$ בקישור הזה
15.07 עד 26.07 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 374$ בקישור הזה
15.07 עד 30.07 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 375$ בקישור הזה
08.07 עד 12.07 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 375$ בקישור הזה
01.07 עד 12.07 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 375$ בקישור הזה
10.07 עד 15.07 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 375$ בקישור הזה
13.07 עד 24.07 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 376$ בקישור הזה
14.07 עד 24.07 (א-ד, 10 לילות) במחיר 377$ בקישור הזה
13.07 עד 18.07 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 377$ בקישור הזה
13.07 עד 25.07 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 377$ בקישור הזה
14.07 עד 25.07 (א-ה, 11 לילות) במחיר 378$ בקישור הזה
03.07 עד 09.07 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 378$ בקישור הזה
14.07 עד 18.07 (א-ה, 4 לילות) במחיר 378$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 380$ בקישור הזה
15.07 עד 24.07 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 381$ בקישור הזה
02.07 עד 11.07 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 381$ בקישור הזה
21.07 עד 26.07 (א-ו, 5 לילות) במחיר 381$ בקישור הזה
15.07 עד 25.07 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 382$ בקישור הזה
04.07 עד 11.07 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 382$ בקישור הזה
21.07 עד 30.07 (א-ג, 9 לילות) במחיר 382$ בקישור הזה
13.07 עד 17.07 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 383$ בקישור הזה
06.07 עד 11.07 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 383$ בקישור הזה
13.07 עד 19.07 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 383$ בקישור הזה
07.07 עד 15.07 (א-ב, 8 לילות) במחיר 384$ בקישור הזה
14.07 עד 19.07 (א-ו, 5 לילות) במחיר 384$ בקישור הזה
23.07 עד 27.07 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 386$ בקישור הזה
20.07 עד 28.07 (ז-א, 8 לילות) במחיר 386$ בקישור הזה
07.07 עד 12.07 (א-ו, 5 לילות) במחיר 387$ בקישור הזה
22.07 עד 29.07 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 388$ בקישור הזה
02.07 עד 06.07 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 388$ בקישור הזה
15.07 עד 19.07 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 388$ בקישור הזה
21.07 עד 25.07 (א-ה, 4 לילות) במחיר 389$ בקישור הזה
02.07 עד 07.07 (ג-א, 5 לילות) במחיר 390$ בקישור הזה
27.07 עד 31.07 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 390$ בקישור הזה
24.07 עד 29.07 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 391$ בקישור הזה
03.07 עד 10.07 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 392$ בקישור הזה
03.07 עד 16.07 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 393$ בקישור הזה
06.07 עד 20.07 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 394$ בקישור הזה
21.07 עד 31.07 (א-ד, 10 לילות) במחיר 394$ בקישור הזה
13.07 עד 22.07 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 397$ בקישור הזה
14.07 עד 22.07 (א-ב, 8 לילות) במחיר 398$ בקישור הזה
13.07 עד 28.07 (ז-א, 15 לילות) במחיר 399$ בקישור הזה
12.07 עד 23.07 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 400$ בקישור הזה
14.07 עד 28.07 (א-א, 14 לילות) במחיר 400$ בקישור הזה
17.07 עד 23.07 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 400$ בקישור הזה
25.07 עד 29.07 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 401$ בקישור הזה
15.07 עד 22.07 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 402$ בקישור הזה
20.07 עד 29.07 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 403$ בקישור הזה
15.07 עד 28.07 (ב-א, 13 לילות) במחיר 404$ בקישור הזה
12.07 עד 26.07 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 404$ בקישור הזה
17.07 עד 26.07 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 404$ בקישור הזה
11.07 עד 20.07 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 404$ בקישור הזה
17.07 עד 30.07 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 405$ בקישור הזה
02.07 עד 13.07 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 405$ בקישור הזה
04.07 עד 13.07 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 406$ בקישור הזה
05.07 עד 18.07 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 407$ בקישור הזה
06.07 עד 13.07 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 407$ בקישור הזה
02.07 עד 14.07 (ג-א, 12 לילות) במחיר 409$ בקישור הזה
04.07 עד 14.07 (ה-א, 10 לילות) במחיר 410$ בקישור הזה
21.07 עד 28.07 (א-א, 7 לילות) במחיר 411$ בקישור הזה
12.07 עד 24.07 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 411$ בקישור הזה
06.07 עד 14.07 (ז-א, 8 לילות) במחיר 411$ בקישור הזה
05.07 עד 09.07 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 411$ בקישור הזה
17.07 עד 24.07 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 411$ בקישור הזה
12.07 עד 18.07 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 412$ בקישור הזה
17.07 עד 25.07 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 412$ בקישור הזה
12.07 עד 25.07 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 412$ בקישור הזה
05.07 עד 17.07 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 413$ בקישור הזה
05.07 עד 19.07 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 413$ בקישור הזה
18.07 עד 27.07 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 414$ בקישור הזה
19.07 עד 27.07 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 414$ בקישור הזה
13.07 עד 21.07 (ז-א, 8 לילות) במחיר 415$ בקישור הזה
14.07 עד 21.07 (א-א, 7 לילות) במחיר 416$ בקישור הזה
17.07 עד 31.07 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 417$ בקישור הזה
14.07 עד 29.07 (א-ב, 15 לילות) במחיר 417$ בקישור הזה
12.07 עד 19.07 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 418$ בקישור הזה
12.07 עד 17.07 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 418$ בקישור הזה
15.07 עד 21.07 (ב-א, 6 לילות) במחיר 420$ בקישור הזה
15.07 עד 29.07 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 421$ בקישור הזה
03.07 עד 08.07 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 422$ בקישור הזה
02.07 עד 15.07 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 424$ בקישור הזה
05.07 עד 10.07 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 425$ בקישור הזה
04.07 עד 15.07 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 425$ בקישור הזה
06.07 עד 15.07 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 426$ בקישור הזה
05.07 עד 16.07 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 426$ בקישור הזה
02.07 עד 12.07 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 427$ בקישור הזה
22.07 עד 27.07 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 428$ בקישור הזה
04.07 עד 12.07 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 428$ בקישור הזה
21.07 עד 29.07 (א-ב, 8 לילות) במחיר 428$ בקישור הזה
06.07 עד 12.07 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 429$ בקישור הזה
12.07 עד 16.07 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 431$ בקישור הזה
03.07 עד 11.07 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 432$ בקישור הזה
17.07 עד 22.07 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 432$ בקישור הזה
12.07 עד 22.07 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 432$ בקישור הזה
17.07 עד 28.07 (ד-א, 11 לילות) במחיר 434$ בקישור הזה
11.07 עד 15.07 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 436$ בקישור הזה
03.07 עד 07.07 (ד-א, 4 לילות) במחיר 441$ בקישור הזה
20.07 עד 27.07 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 443$ בקישור הזה
13.07 עד 20.07 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 446$ בקישור הזה
14.07 עד 20.07 (א-ז, 6 לילות) במחיר 447$ בקישור הזה
17.07 עד 21.07 (ד-א, 4 לילות) במחיר 450$ בקישור הזה
12.07 עד 21.07 (ו-א, 9 לילות) במחיר 450$ בקישור הזה
17.07 עד 29.07 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 451$ בקישור הזה
15.07 עד 20.07 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 451$ בקישור הזה
13.07 עד 27.07 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 456$ בקישור הזה
03.07 עד 13.07 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 456$ בקישור הזה
14.07 עד 27.07 (א-ז, 13 לילות) במחיר 457$ בקישור הזה
03.07 עד 14.07 (ד-א, 11 לילות) במחיר 460$ בקישור הזה
15.07 עד 27.07 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 461$ בקישור הזה
05.07 עד 11.07 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 465$ בקישור הזה
21.07 עד 27.07 (א-ז, 6 לילות) במחיר 468$ בקישור הזה
03.07 עד 15.07 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 475$ בקישור הזה
05.07 עד 20.07 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 476$ בקישור הזה
03.07 עד 12.07 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 478$ בקישור הזה
12.07 עד 20.07 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 481$ בקישור הזה
05.07 עד 13.07 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 489$ בקישור הזה
17.07 עד 27.07 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 491$ בקישור הזה
12.07 עד 27.07 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 491$ בקישור הזה
05.07 עד 14.07 (ו-א, 9 לילות) במחיר 493$ בקישור הזה
05.07 עד 15.07 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 508$ בקישור הזה
05.07 עד 12.07 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 511$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה