כל הטיסות בחודש


כל הטיסות לברלין בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

08.06 עד 18.06 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 243$ בקישור הזה
08.06 עד 13.06 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 260$ בקישור הזה
08.06 עד 20.06 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 260$ בקישור הזה
08.06 עד 19.06 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 264$ בקישור הזה
11.06 עד 18.06 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 278$ בקישור הזה
18.06 עד 25.06 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 282$ בקישור הזה
17.06 עד 25.06 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 288$ בקישור הזה
08.06 עד 21.06 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 288$ בקישור הזה
15.06 עד 20.06 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 289$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 290$ בקישור הזה
15.06 עד 25.06 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 292$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 293$ בקישור הזה
11.06 עד 20.06 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 295$ בקישור הזה
08.06 עד 12.06 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 295$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 296$ בקישור הזה
08.06 עד 14.06 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 296$ בקישור הזה
19.06 עד 25.06 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 297$ בקישור הזה
11.06 עד 25.06 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 298$ בקישור הזה
11.06 עד 19.06 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 299$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 300$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 303$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 305$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 306$ בקישור הזה
08.06 עד 16.06 (ז-א, 8 לילות) במחיר 311$ בקישור הזה
18.06 עד 27.06 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 312$ בקישור הזה
17.06 עד 21.06 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 313$ בקישור הזה
15.06 עד 21.06 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 317$ בקישור הזה
09.06 עד 18.06 (א-ג, 9 לילות) במחיר 318$ בקישור הזה
13.06 עד 18.06 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 318$ בקישור הזה
17.06 עד 27.06 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 318$ בקישור הזה
15.06 עד 27.06 (ז-ה, 12 לילות) במחיר 322$ בקישור הזה
11.06 עד 21.06 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 323$ בקישור הזה
08.06 עד 23.06 (ז-א, 15 לילות) במחיר 325$ בקישור הזה
19.06 עד 27.06 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 327$ בקישור הזה
12.06 עד 18.06 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 332$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 333$ בקישור הזה
08.06 עד 17.06 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 333$ בקישור הזה
08.06 עד 22.06 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 334$ בקישור הזה
09.06 עד 20.06 (א-ה, 11 לילות) במחיר 335$ בקישור הזה
09.06 עד 13.06 (א-ה, 4 לילות) במחיר 335$ בקישור הזה
13.06 עד 20.06 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 335$ בקישור הזה
13.06 עד 25.06 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 338$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06 (ז-ד, 11 לילות) במחיר 338$ בקישור הזה
13.06 עד 19.06 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 339$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 339$ בקישור הזה
09.06 עד 19.06 (א-ד, 10 לילות) במחיר 339$ בקישור הזה
18.06 עד 23.06 (ג-א, 5 לילות) במחיר 344$ בקישור הזה
08.06 עד 15.06 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 345$ בקישור הזה
11.06 עד 16.06 (ג-א, 5 לילות) במחיר 346$ בקישור הזה
13.06 עד 26.06 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 346$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 349$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 350$ בקישור הזה
16.06 עד 20.06 (א-ה, 4 לילות) במחיר 350$ בקישור הזה
17.06 עד 23.06 (ב-א, 6 לילות) במחיר 350$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 352$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 353$ בקישור הזה
16.06 עד 25.06 (א-ג, 9 לילות) במחיר 353$ בקישור הזה
18.06 עד 22.06 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 353$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 353$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06 (ז-א, 15 לילות) במחיר 354$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 354$ בקישור הזה
15.06 עד 23.06 (ז-א, 8 לילות) במחיר 354$ בקישור הזה
17.06 עד 22.06 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 359$ בקישור הזה
19.06 עד 23.06 (ד-א, 4 לילות) במחיר 359$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 360$ בקישור הזה
18.06 עד 28.06 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 360$ בקישור הזה
11.06 עד 23.06 (ג-א, 12 לילות) במחיר 360$ בקישור הזה
16.06 עד 26.06 (א-ד, 10 לילות) במחיר 361$ בקישור הזה
09.06 עד 21.06 (א-ו, 12 לילות) במחיר 363$ בקישור הזה
15.06 עד 22.06 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 363$ בקישור הזה
13.06 עד 21.06 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 363$ בקישור הזה
22.06 עד 26.06 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 364$ בקישור הזה
17.06 עד 28.06 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 366$ בקישור הזה
11.06 עד 17.06 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 368$ בקישור הזה
13.06 עד 27.06 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 368$ בקישור הזה
11.06 עד 22.06 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 369$ בקישור הזה
15.06 עד 28.06 (ז-ו, 13 לילות) במחיר 370$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06 (ז-ד, 4 לילות) במחיר 370$ בקישור הזה
09.06 עד 14.06 (א-ו, 5 לילות) במחיר 371$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06 (ב-ג, 15 לילות) במחיר 371$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 372$ בקישור הזה
19.06 עד 28.06 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 375$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 376$ בקישור הזה
21.06 עד 25.06 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 376$ בקישור הזה
12.06 עד 21.06 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 377$ בקישור הזה
05.06 עד 18.06 (ד-ג, 13 לילות) במחיר 377$ בקישור הזה
16.06 עד 21.06 (א-ו, 5 לילות) במחיר 378$ בקישור הזה
10.06 עד 21.06 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 378$ בקישור הזה
23.06 עד 27.06 (א-ה, 4 לילות) במחיר 380$ בקישור הזה
11.06 עד 15.06 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 380$ בקישור הזה
12.06 עד 27.06 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 382$ בקישור הזה
16.06 עד 27.06 (א-ה, 11 לילות) במחיר 383$ בקישור הזה
04.06 עד 18.06 (ג-ג, 14 לילות) במחיר 383$ בקישור הזה
21.06 עד 26.06 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 384$ בקישור הזה
09.06 עד 16.06 (א-א, 7 לילות) במחיר 386$ בקישור הזה
22.06 עד 27.06 (ז-ה, 5 לילות) במחיר 386$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 386$ בקישור הזה
01.06 עד 10.06 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 388$ בקישור הזה
01.06 עד 15.06 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 388$ בקישור הזה
01.06 עד 11.06 (ז-ג, 10 לילות) במחיר 388$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06 (ב-ה, 10 לילות) במחיר 388$ בקישור הזה
18.06 עד 24.06 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 389$ בקישור הזה
14.06 עד 20.06 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 393$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06 (ד-ה, 8 לילות) במחיר 394$ בקישור הזה
05.06 עד 20.06 (ד-ה, 15 לילות) במחיר 394$ בקישור הזה
17.06 עד 24.06 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 395$ בקישור הזה
01.06 עד 08.06 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 396$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 396$ בקישור הזה
20.06 עד 25.06 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 397$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 397$ בקישור הזה
05.06 עד 19.06 (ד-ד, 14 לילות) במחיר 398$ בקישור הזה
15.06 עד 24.06 (ז-ב, 9 לילות) במחיר 399$ בקישור הזה
12.06 עד 16.06 (ד-א, 4 לילות) במחיר 400$ בקישור הזה
09.06 עד 23.06 (א-א, 14 לילות) במחיר 400$ בקישור הזה
13.06 עד 23.06 (ה-א, 10 לילות) במחיר 400$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06 (ג-ה, 9 לילות) במחיר 400$ בקישור הזה
10.06 עד 16.06 (ב-א, 6 לילות) במחיר 401$ בקישור הזה
24.06 עד 28.06 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 403$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06 (ג-ד, 15 לילות) במחיר 404$ בקישור הזה
19.06 עד 24.06 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 404$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 404$ בקישור הזה
11.06 עד 24.06 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 405$ בקישור הזה
20.06 עד 26.06 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 405$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 406$ בקישור הזה
21.06 עד 27.06 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 406$ בקישור הזה
09.06 עד 17.06 (א-ב, 8 לילות) במחיר 408$ בקישור הזה
13.06 עד 17.06 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 408$ בקישור הזה
13.06 עד 22.06 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 409$ בקישור הזה
09.06 עד 22.06 (א-ז, 13 לילות) במחיר 409$ בקישור הזה
12.06 עד 23.06 (ד-א, 11 לילות) במחיר 414$ בקישור הזה
10.06 עד 23.06 (ב-א, 13 לילות) במחיר 415$ בקישור הזה
16.06 עד 23.06 (א-א, 7 לילות) במחיר 415$ בקישור הזה
13.06 עד 28.06 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 416$ בקישור הזה
07.06 עד 18.06 (ו-ג, 11 לילות) במחיר 416$ בקישור הזה
09.06 עד 15.06 (א-ז, 6 לילות) במחיר 420$ בקישור הזה
14.06 עד 21.06 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 421$ בקישור הזה
12.06 עד 17.06 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 422$ בקישור הזה
25.06 עד 29.06 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 422$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06 (ב-ד, 9 לילות) במחיר 423$ בקישור הזה
18.06 עד 29.06 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 423$ בקישור הזה
12.06 עד 22.06 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 423$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 423$ בקישור הזה
10.06 עד 22.06 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 424$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06 (ב-ו, 11 לילות) במחיר 424$ בקישור הזה
16.06 עד 22.06 (א-ז, 6 לילות) במחיר 424$ בקישור הזה
14.06 עד 27.06 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 426$ בקישור הזה
20.06 עד 27.06 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 427$ בקישור הזה
23.06 עד 28.06 (א-ו, 5 לילות) במחיר 428$ בקישור הזה
05.06 עד 12.06 (ד-ד, 7 לילות) במחיר 429$ בקישור הזה
17.06 עד 29.06 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 429$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06 (ד-ו, 9 לילות) במחיר 430$ בקישור הזה
16.06 עד 28.06 (א-ו, 12 לילות) במחיר 431$ בקישור הזה
07.06 עד 20.06 (ו-ה, 13 לילות) במחיר 433$ בקישור הזה
07.06 עד 13.06 (ו-ה, 6 לילות) במחיר 433$ בקישור הזה
15.06 עד 29.06 (ז-ז, 14 לילות) במחיר 433$ בקישור הזה
22.06 עד 28.06 (ז-ו, 6 לילות) במחיר 434$ בקישור הזה
04.06 עד 12.06 (ג-ד, 8 לילות) במחיר 435$ בקישור הזה
10.06 עד 15.06 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 435$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06 (ג-ו, 10 לילות) במחיר 436$ בקישור הזה
07.06 עד 19.06 (ו-ד, 12 לילות) במחיר 437$ בקישור הזה
19.06 עד 29.06 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 438$ בקישור הזה
03.06 עד 16.06 (ב-א, 13 לילות) במחיר 439$ בקישור הזה
06.06 עד 18.06 (ה-ג, 12 לילות) במחיר 440$ בקישור הזה
09.06 עד 24.06 (א-ב, 15 לילות) במחיר 445$ בקישור הזה
13.06 עד 24.06 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 445$ בקישור הזה
05.06 עד 16.06 (ד-א, 11 לילות) במחיר 445$ בקישור הזה
04.06 עד 16.06 (ג-א, 12 לילות) במחיר 451$ בקישור הזה
21.06 עד 28.06 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 454$ בקישור הזה
06.06 עד 13.06 (ה-ה, 7 לילות) במחיר 457$ בקישור הזה
06.06 עד 20.06 (ה-ה, 14 לילות) במחיר 457$ בקישור הזה
14.06 עד 23.06 (ו-א, 9 לילות) במחיר 458$ בקישור הזה
12.06 עד 24.06 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 459$ בקישור הזה
10.06 עד 24.06 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 460$ בקישור הזה
16.06 עד 24.06 (א-ב, 8 לילות) במחיר 460$ בקישור הזה
06.06 עד 19.06 (ה-ד, 13 לילות) במחיר 461$ בקישור הזה
03.06 עד 17.06 (ב-ב, 14 לילות) במחיר 461$ בקישור הזה
07.06 עד 21.06 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 461$ בקישור הזה
24.06 עד 29.06 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 466$ בקישור הזה
05.06 עד 17.06 (ד-ב, 12 לילות) במחיר 467$ בקישור הזה
14.06 עד 22.06 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 467$ בקישור הזה
07.06 עד 12.06 (ו-ד, 5 לילות) במחיר 468$ בקישור הזה
07.06 עד 14.06 (ו-ו, 7 לילות) במחיר 469$ בקישור הזה
03.06 עד 15.06 (ב-ז, 12 לילות) במחיר 473$ בקישור הזה
04.06 עד 17.06 (ג-ב, 13 לילות) במחיר 473$ בקישור הזה
03.06 עד 10.06 (ב-ב, 7 לילות) במחיר 473$ בקישור הזה
03.06 עד 11.06 (ב-ג, 8 לילות) במחיר 473$ בקישור הזה
14.06 עד 28.06 (ו-ו, 14 לילות) במחיר 474$ בקישור הזה
20.06 עד 28.06 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 475$ בקישור הזה
05.06 עד 15.06 (ד-ז, 10 לילות) במחיר 479$ בקישור הזה
05.06 עד 11.06 (ד-ג, 6 לילות) במחיר 479$ בקישור הזה
05.06 עד 10.06 (ד-ב, 5 לילות) במחיר 479$ בקישור הזה
03.06 עד 08.06 (ב-ז, 5 לילות) במחיר 481$ בקישור הזה
01.06 עד 09.06 (ז-א, 8 לילות) במחיר 483$ בקישור הזה
07.06 עד 16.06 (ו-א, 9 לילות) במחיר 484$ בקישור הזה
04.06 עד 15.06 (ג-ז, 11 לילות) במחיר 485$ בקישור הזה
04.06 עד 10.06 (ג-ב, 6 לילות) במחיר 485$ בקישור הזה
04.06 עד 11.06 (ג-ג, 7 לילות) במחיר 485$ בקישור הזה
06.06 עד 21.06 (ה-ו, 15 לילות) במחיר 485$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06 (ב-ו, 4 לילות) במחיר 491$ בקישור הזה
23.06 עד 29.06 (א-ז, 6 לילות) במחיר 491$ בקישור הזה
06.06 עד 12.06 (ה-ד, 6 לילות) במחיר 492$ בקישור הזה
04.06 עד 08.06 (ג-ז, 4 לילות) במחיר 493$ בקישור הזה
06.06 עד 14.06 (ה-ו, 8 לילות) במחיר 493$ בקישור הזה
16.06 עד 29.06 (א-ז, 13 לילות) במחיר 494$ בקישור הזה
22.06 עד 29.06 (ז-ז, 7 לילות) במחיר 497$ בקישור הזה
14.06 עד 24.06 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 503$ בקישור הזה
20.06 עד 24.06 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 504$ בקישור הזה
07.06 עד 17.06 (ו-ב, 10 לילות) במחיר 506$ בקישור הזה
07.06 עד 22.06 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 507$ בקישור הזה
06.06 עד 16.06 (ה-א, 10 לילות) במחיר 508$ בקישור הזה
21.06 עד 29.06 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 517$ בקישור הזה
07.06 עד 15.06 (ו-ז, 8 לילות) במחיר 518$ בקישור הזה
07.06 עד 11.06 (ו-ג, 4 לילות) במחיר 518$ בקישור הזה
06.06 עד 17.06 (ה-ב, 11 לילות) במחיר 530$ בקישור הזה
14.06 עד 29.06 (ו-ז, 15 לילות) במחיר 537$ בקישור הזה
20.06 עד 29.06 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 538$ בקישור הזה
06.06 עד 15.06 (ה-ז, 9 לילות) במחיר 542$ בקישור הזה
06.06 עד 10.06 (ה-ב, 4 לילות) במחיר 542$ בקישור הזה
06.06 עד 11.06 (ה-ג, 5 לילות) במחיר 542$ בקישור הזה
26.06 עד 30.06 (ד-א, 4 לילות) במחיר 565$ בקישור הזה
03.06 עד 09.06 (ב-א, 6 לילות) במחיר 568$ בקישור הזה
25.06 עד 30.06 (ג-א, 5 לילות) במחיר 573$ בקישור הזה
05.06 עד 09.06 (ד-א, 4 לילות) במחיר 574$ בקישור הזה
18.06 עד 30.06 (ג-א, 12 לילות) במחיר 574$ בקישור הזה
04.06 עד 09.06 (ג-א, 5 לילות) במחיר 580$ בקישור הזה
17.06 עד 30.06 (ב-א, 13 לילות) במחיר 580$ בקישור הזה
15.06 עד 30.06 (ז-א, 15 לילות) במחיר 584$ בקישור הזה
19.06 עד 30.06 (ד-א, 11 לילות) במחיר 589$ בקישור הזה
24.06 עד 30.06 (ב-א, 6 לילות) במחיר 617$ בקישור הזה
02.06 עד 13.06 (א-ה, 11 לילות) במחיר 618$ בקישור הזה
23.06 עד 30.06 (א-א, 7 לילות) במחיר 642$ בקישור הזה
16.06 עד 30.06 (א-א, 14 לילות) במחיר 645$ בקישור הזה
22.06 עד 30.06 (ז-א, 8 לילות) במחיר 648$ בקישור הזה
02.06 עד 12.06 (א-ד, 10 לילות) במחיר 653$ בקישור הזה
02.06 עד 14.06 (א-ו, 12 לילות) במחיר 654$ בקישור הזה
21.06 עד 30.06 (ו-א, 9 לילות) במחיר 668$ בקישור הזה
02.06 עד 16.06 (א-א, 14 לילות) במחיר 669$ בקישור הזה
02.06 עד 06.06 (א-ה, 4 לילות) במחיר 687$ בקישור הזה
20.06 עד 30.06 (ה-א, 10 לילות) במחיר 689$ בקישור הזה
02.06 עד 17.06 (א-ב, 15 לילות) במחיר 691$ בקישור הזה
02.06 עד 15.06 (א-ז, 13 לילות) במחיר 703$ בקישור הזה
02.06 עד 11.06 (א-ג, 9 לילות) במחיר 703$ בקישור הזה
02.06 עד 10.06 (א-ב, 8 לילות) במחיר 703$ בקישור הזה
02.06 עד 08.06 (א-ז, 6 לילות) במחיר 711$ בקישור הזה
02.06 עד 07.06 (א-ו, 5 לילות) במחיר 721$ בקישור הזה
02.06 עד 09.06 (א-א, 7 לילות) במחיר 798$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה