כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

21.08 עד 01.09(ד-א) במחיר 332$ בקישור הזה
30.08 עד 05.09(ו-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
29.08 עד 05.09(ה-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 333$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ד) במחיר 333$ בקישור הזה
06.08 עד 11.08(ג-א) במחיר 333$ בקישור הזה
23.08 עד 01.09(ו-א) במחיר 346$ בקישור הזה
22.08 עד 01.09(ה-א) במחיר 346$ בקישור הזה
26.08 עד 02.09(ב-ב) במחיר 352$ בקישור הזה
05.08 עד 16.08(ב-ו) במחיר 352$ בקישור הזה
05.08 עד 11.08(ב-א) במחיר 352$ בקישור הזה
04.08 עד 11.08(א-א) במחיר 353$ בקישור הזה
04.08 עד 16.08(א-ו) במחיר 353$ בקישור הזה
04.08 עד 18.08(א-א) במחיר 372$ בקישור הזה
23.08 עד 27.09(ו-ו) במחיר 388$ בקישור הזה
01.08 עד 07.08(ה-ד) במחיר 388$ בקישור הזה
01.08 עד 05.08(ה-ב) במחיר 388$ בקישור הזה
01.08 עד 14.08(ה-ד) במחיר 388$ בקישור הזה
01.08 עד 15.08(ה-ה) במחיר 392$ בקישור הזה
01.08 עד 16.08(ה-ו) במחיר 392$ בקישור הזה
07.08 עד 21.08(ד-ד) במחיר 408$ בקישור הזה
25.08 עד 01.09(א-א) במחיר 408$ בקישור הזה
20.08 עד 01.09(ג-א) במחיר 410$ בקישור הזה
02.08 עד 13.08(ו-ג) במחיר 423$ בקישור הזה
09.08 עד 18.08(ו-א) במחיר 424$ בקישור הזה
21.08 עד 29.09(ד-א) במחיר 424$ בקישור הזה
10.08 עד 18.08(ז-א) במחיר 424$ בקישור הזה
05.08 עד 10.08(ב-ז) במחיר 424$ בקישור הזה
08.08 עד 13.08(ה-ג) במחיר 424$ בקישור הזה
08.08 עד 18.08(ה-א) במחיר 424$ בקישור הזה
22.08 עד 31.08(ה-ז) במחיר 424$ בקישור הזה
02.08 עד 09.08(ו-ו) במחיר 426$ בקישור הזה
21.08 עד 27.08(ד-ג) במחיר 443$ בקישור הזה
08.08 עד 20.08(ה-ג) במחיר 443$ בקישור הזה
04.08 עד 09.08(א-ו) במחיר 443$ בקישור הזה
08.08 עד 21.08(ה-ד) במחיר 443$ בקישור הזה
05.08 עד 19.08(ב-ב) במחיר 443$ בקישור הזה
08.08 עד 12.08(ה-ב) במחיר 443$ בקישור הזה
02.08 עד 05.08(ו-ב) במחיר 444$ בקישור הזה
11.08 עד 18.08(א-א) במחיר 445$ בקישור הזה
16.08 עד 20.09(ו-ו) במחיר 468$ בקישור הזה
02.08 עד 17.08(ו-ז) במחיר 468$ בקישור הזה
04.08 עד 10.08(א-ז) במחיר 469$ בקישור הזה
13.08 עד 17.08(ג-ז) במחיר 469$ בקישור הזה
10.08 עד 17.08(ז-ז) במחיר 469$ בקישור הזה
11.08 עד 17.08(א-ז) במחיר 491$ בקישור הזה
09.08 עד 17.08(ו-ז) במחיר 491$ בקישור הזה
11.08 עד 15.08(א-ה) במחיר 498$ בקישור הזה
11.08 עד 16.08(א-ו) במחיר 498$ בקישור הזה
21.08 עד 29.08(ד-ה) במחיר 498$ בקישור הזה
19.08 עד 02.09(ב-ב) במחיר 501$ בקישור הזה
18.08 עד 27.08(א-ג) במחיר 515$ בקישור הזה
23.08 עד 30.08(ו-ו) במחיר 518$ בקישור הזה
24.08 עד 30.08(ז-ו) במחיר 518$ בקישור הזה
20.08 עד 25.08(ג-א) במחיר 518$ בקישור הזה
20.08 עד 27.08(ג-ג) במחיר 518$ בקישור הזה
22.08 עד 28.08(ה-ד) במחיר 518$ בקישור הזה
23.08 עד 31.08(ו-ז) במחיר 519$ בקישור הזה
20.08 עד 29.08(ג-ה) במחיר 520$ בקישור הזה
13.08 עד 18.08(ג-א) במחיר 546$ בקישור הזה
02.08 עד 10.08(ו-ז) במחיר 546$ בקישור הזה
13.08 עד 21.08(ג-ד) במחיר 553$ בקישור הזה
11.08 עד 22.08(א-ה) במחיר 553$ בקישור הזה
25.08 עד 29.08(א-ה) במחיר 553$ בקישור הזה
25.08 עד 30.08(א-ו) במחיר 553$ בקישור הזה
14.08 עד 19.08(ד-ב) במחיר 553$ בקישור הזה
14.08 עד 20.08(ד-ג) במחיר 553$ בקישור הזה
13.08 עד 22.08(ג-ה) במחיר 553$ בקישור הזה
13.08 עד 16.08(ג-ו) במחיר 553$ בקישור הזה
15.08 עד 19.08(ה-ב) במחיר 568$ בקישור הזה
16.08 עד 19.08(ו-ב) במחיר 591$ בקישור הזה
14.08 עד 18.08(ד-א) במחיר 595$ בקישור הזה
20.08 עד 24.08(ג-ז) במחיר 595$ בקישור הזה
15.08 עד 18.08(ה-א) במחיר 595$ בקישור הזה
12.08 עד 18.08(ב-א) במחיר 597$ בקישור הזה
09.08 עד 24.08(ו-ז) במחיר 602$ בקישור הזה
11.08 עד 25.08(א-א) במחיר 607$ בקישור הזה
15.08 עד 22.08(ה-ה) במחיר 607$ בקישור הזה
15.08 עד 20.08(ה-ג) במחיר 607$ בקישור הזה
23.08 עד 26.08(ו-ב) במחיר 607$ בקישור הזה
14.08 עד 21.08(ד-ד) במחיר 607$ בקישור הזה
19.08 עד 25.08(ב-א) במחיר 608$ בקישור הזה
18.08 עד 29.08(א-ה) במחיר 608$ בקישור הזה
13.08 עד 28.08(ג-ד) במחיר 608$ בקישור הזה
14.08 עד 22.08(ד-ה) במחיר 608$ בקישור הזה
18.08 עד 28.08(א-ד) במחיר 608$ בקישור הזה
16.08 עד 22.08(ו-ה) במחיר 608$ בקישור הזה
15.08 עד 21.08(ה-ד) במחיר 608$ בקישור הזה
13.08 עד 27.08(ג-ג) במחיר 609$ בקישור הזה
19.08 עד 29.08(ב-ה) במחיר 610$ בקישור הזה
20.08 עד 26.08(ג-ב) במחיר 628$ בקישור הזה
16.08 עד 23.08(ו-ו) במחיר 640$ בקישור הזה
16.08 עד 30.08(ו-ו) במחיר 641$ בקישור הזה
12.08 עד 21.08(ב-ד) במחיר 641$ בקישור הזה
19.08 עד 26.08(ב-ב) במחיר 656$ בקישור הזה
12.08 עד 16.08(ב-ו) במחיר 662$ בקישור הזה
15.08 עד 23.08(ה-ו) במחיר 662$ בקישור הזה
16.08 עד 25.08(ו-א) במחיר 663$ בקישור הזה
16.08 עד 29.08(ו-ה) במחיר 664$ בקישור הזה
16.08 עד 28.08(ו-ד) במחיר 664$ בקישור הזה
16.08 עד 27.08(ו-ג) במחיר 664$ בקישור הזה
15.08 עד 29.08(ה-ה) במחיר 664$ בקישור הזה
14.08 עד 27.08(ד-ג) במחיר 664$ בקישור הזה
12.08 עד 19.08(ב-ב) במחיר 664$ בקישור הזה
12.08 עד 15.08(ב-ה) במחיר 664$ בקישור הזה
17.08 עד 30.08(ז-ו) במחיר 691$ בקישור הזה
16.08 עד 24.08(ו-ז) במחיר 701$ בקישור הזה
07.08 עד 14.08(ד-ד) במחיר 705$ בקישור הזה
07.08 עד 13.08(ד-ג) במחיר 705$ בקישור הזה
07.08 עד 11.08(ד-א) במחיר 705$ בקישור הזה
14.08 עד 26.08(ד-ב) במחיר 719$ בקישור הזה
18.08 עד 26.08(א-ב) במחיר 721$ בקישור הזה
17.08 עד 24.08(ז-ז) במחיר 747$ בקישור הזה
15.08 עד 24.08(ה-ז) במחיר 751$ בקישור הזה
14.08 עד 24.08(ד-ז) במחיר 751$ בקישור הזה
18.08 עד 24.08(א-ז) במחיר 811$ בקישור הזה
12.08 עד 26.08(ב-ב) במחיר 811$ בקישור הזה
10.08 עד 25.08(ז-א) במחיר 870$ בקישור הזה
02.08 עד 08.08(ו-ה) במחיר 883$ בקישור הזה
24.08 עד 29.08(ז-ה) במחיר 898$ בקישור הזה
10.08 עד 21.08(ז-ד) במחיר 937$ בקישור הזה
09.08 עד 21.08(ו-ד) במחיר 982$ בקישור הזה
21.08 עד 28.08(ד-ד) במחיר 996$ בקישור הזה
17.08 עד 25.08(ז-א) במחיר 1042$ בקישור הזה
17.08 עד 29.08(ז-ה) במחיר 1042$ בקישור הזה
18.08 עד 25.08(א-א) במחיר 1102$ בקישור הזה
01.08 עד 13.08(ה-ג) במחיר 1163$ בקישור הזה
01.08 עד 11.08(ה-א) במחיר 1163$ בקישור הזה
01.08 עד 08.08(ה-ה) במחיר 1163$ בקישור הזה
18.08 עד 23.08(א-ו) במחיר 1279$ בקישור הזה
17.08 עד 21.08(ז-ד) במחיר 1280$ בקישור הזה
01.08 עד 10.08(ה-ז) במחיר 1313$ בקישור הזה
22.08 עד 29.08(ה-ה) במחיר 1552$ בקישור הזה
23.08 עד 29.08(ו-ה) במחיר 1657$ בקישור הזה
23.08 עד 28.08(ו-ד) במחיר 1657$ בקישור הזה
15.08 עד 25.08(ה-א) במחיר 1989$ בקישור הזה
10.08 עד 20.08(ז-ג) במחיר 2474$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה