כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

03.07 עד 09.07(ד-ג) במחיר 330$ בקישור הזה
12.07 עד 19.07(ו-ו) במחיר 330$ בקישור הזה
02.07 עד 07.07(ג-א) במחיר 330$ בקישור הזה
24.07 עד 07.08(ד-ד) במחיר 330$ בקישור הזה
09.07 עד 15.07(ג-ב) במחיר 330$ בקישור הזה
04.07 עד 10.07(ה-ד) במחיר 330$ בקישור הזה
05.07 עד 09.07(ו-ג) במחיר 331$ בקישור הזה
31.07 עד 13.08(ד-ג) במחיר 331$ בקישור הזה
03.07 עד 12.07(ד-ו) במחיר 332$ בקישור הזה
05.07 עד 16.07(ו-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
26.07 עד 05.08(ו-ב) במחיר 332$ בקישור הזה
21.07 עד 31.07(א-ד) במחיר 332$ בקישור הזה
21.07 עד 28.07(א-א) במחיר 332$ בקישור הזה
09.07 עד 16.07(ג-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
09.07 עד 23.07(ג-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
05.07 עד 12.07(ו-ו) במחיר 332$ בקישור הזה
03.07 עד 10.07(ד-ד) במחיר 332$ בקישור הזה
05.07 עד 11.07(ו-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
03.07 עד 08.07(ד-ב) במחיר 332$ בקישור הזה
03.07 עד 07.07(ד-א) במחיר 332$ בקישור הזה
02.07 עד 12.07(ג-ו) במחיר 332$ בקישור הזה
02.07 עד 10.07(ג-ד) במחיר 332$ בקישור הזה
02.07 עד 09.07(ג-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 332$ בקישור הזה
10.07 עד 22.07(ד-ב) במחיר 332$ בקישור הזה
11.07 עד 16.07(ה-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
11.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 332$ בקישור הזה
05.07 עד 10.07(ו-ד) במחיר 332$ בקישור הזה
10.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 336$ בקישור הזה
11.07 עד 15.07(ה-ב) במחיר 336$ בקישור הזה
31.07 עד 15.08(ד-ה) במחיר 336$ בקישור הזה
05.07 עד 08.07(ו-ב) במחיר 336$ בקישור הזה
12.07 עד 21.07(ו-א) במחיר 350$ בקישור הזה
28.07 עד 05.08(א-ב) במחיר 350$ בקישור הזה
01.07 עד 07.07(ב-א) במחיר 350$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07(ב-ד) במחיר 350$ בקישור הזה
22.07 עד 05.08(ב-ב) במחיר 350$ בקישור הזה
22.07 עד 30.07(ב-ג) במחיר 350$ בקישור הזה
31.07 עד 14.08(ד-ד) במחיר 350$ בקישור הזה
10.07 עד 15.07(ד-ב) במחיר 350$ בקישור הזה
01.07 עד 15.08(ב-ה) במחיר 350$ בקישור הזה
04.07 עד 09.07(ה-ג) במחיר 350$ בקישור הזה
12.07 עד 16.07(ו-ג) במחיר 351$ בקישור הזה
26.07 עד 29.07(ו-ב) במחיר 351$ בקישור הזה
26.07 עד 31.07(ו-ד) במחיר 351$ בקישור הזה
12.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 351$ בקישור הזה
22.07 עד 28.07(ב-א) במחיר 351$ בקישור הזה
22.07 עד 31.07(ב-ד) במחיר 351$ בקישור הזה
21.07 עד 05.08(א-ב) במחיר 351$ בקישור הזה
30.07 עד 14.08(ג-ד) במחיר 351$ בקישור הזה
24.07 עד 31.07(ד-ד) במחיר 352$ בקישור הזה
04.07 עד 08.07(ה-ב) במחיר 352$ בקישור הזה
24.07 עד 28.07(ד-א) במחיר 352$ בקישור הזה
04.07 עד 07.07(ה-א) במחיר 352$ בקישור הזה
01.07 עד 15.07(ב-ב) במחיר 352$ בקישור הזה
04.07 עד 18.07(ה-ה) במחיר 352$ בקישור הזה
01.07 עד 09.07(ב-ג) במחיר 352$ בקישור הזה
01.07 עד 08.07(ב-ב) במחיר 352$ בקישור הזה
05.07 עד 15.07(ו-ב) במחיר 352$ בקישור הזה
04.07 עד 12.07(ה-ו) במחיר 352$ בקישור הזה
23.07 עד 31.07(ג-ד) במחיר 356$ בקישור הזה
26.07 עד 30.07(ו-ג) במחיר 356$ בקישור הזה
21.07 עד 01.08(א-ה) במחיר 371$ בקישור הזה
14.07 עד 18.08(א-א) במחיר 371$ בקישור הזה
12.07 עד 18.08(ו-א) במחיר 371$ בקישור הזה
22.07 עד 01.08(ב-ה) במחיר 371$ בקישור הזה
25.07 עד 29.07(ה-ב) במחיר 372$ בקישור הזה
08.07 עד 15.07(ב-ב) במחיר 372$ בקישור הזה
04.07 עד 15.07(ה-ב) במחיר 372$ בקישור הזה
16.07 עד 31.07(ג-ד) במחיר 386$ בקישור הזה
15.07 עד 28.07(ב-א) במחיר 386$ בקישור הזה
09.07 עד 14.07(ג-א) במחיר 386$ בקישור הזה
16.07 עד 28.07(ג-א) במחיר 386$ בקישור הזה
11.07 עד 21.07(ה-א) במחיר 386$ בקישור הזה
29.07 עד 09.08(ב-ו) במחיר 386$ בקישור הזה
17.07 עד 31.07(ד-ד) במחיר 386$ בקישור הזה
17.07 עד 28.07(ד-א) במחיר 386$ בקישור הזה
17.07 עד 22.07(ד-ב) במחיר 387$ בקישור הזה
25.07 עד 28.07(ה-א) במחיר 387$ בקישור הזה
17.07 עד 24.07(ד-ד) במחיר 387$ בקישור הזה
18.07 עד 22.07(ה-ב) במחיר 387$ בקישור הזה
29.07 עד 05.08(ב-ב) במחיר 387$ בקישור הזה
15.07 עד 23.07(ב-ג) במחיר 387$ בקישור הזה
11.07 עד 14.07(ה-א) במחיר 387$ בקישור הזה
10.07 עד 14.07(ד-א) במחיר 387$ בקישור הזה
16.07 עד 23.07(ג-ג) במחיר 387$ בקישור הזה
05.07 עד 14.07(ו-א) במחיר 387$ בקישור הזה
15.07 עד 22.07(ב-ב) במחיר 387$ בקישור הזה
18.07 עד 28.07(ה-א) במחיר 388$ בקישור הזה
06.07 עד 10.07(ז-ד) במחיר 388$ בקישור הזה
06.07 עד 09.07(ז-ג) במחיר 389$ בקישור הזה
28.07 עד 11.08(א-א) במחיר 391$ בקישור הזה
08.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 407$ בקישור הזה
24.07 עד 02.08(ד-ו) במחיר 407$ בקישור הזה
25.07 עד 01.08(ה-ה) במחיר 407$ בקישור הזה
16.07 עד 25.07(ג-ה) במחיר 407$ בקישור הזה
17.07 עד 25.07(ד-ה) במחיר 407$ בקישור הזה
18.07 עד 25.07(ה-ה) במחיר 407$ בקישור הזה
04.07 עד 14.07(ה-א) במחיר 407$ בקישור הזה
20.07 עד 31.07(ז-ד) במחיר 409$ בקישור הזה
26.07 עד 04.08(ו-א) במחיר 411$ בקישור הזה
10.07 עד 20.07(ד-ז) במחיר 421$ בקישור הזה
10.07 עד 13.07(ד-ז) במחיר 422$ בקישור הזה
18.07 עד 31.07(ה-ד) במחיר 422$ בקישור הזה
19.07 עד 23.07(ו-ג) במחיר 429$ בקישור הזה
08.07 עד 13.07(ב-ז) במחיר 429$ בקישור הזה
20.07 עד 24.07(ז-ד) במחיר 429$ בקישור הזה
11.07 עד 20.07(ה-ז) במחיר 430$ בקישור הזה
28.07 עד 01.08(א-ה) במחיר 439$ בקישור הזה
02.07 עד 05.07(ג-ו) במחיר 439$ בקישור הזה
07.07 עד 11.07(א-ה) במחיר 440$ בקישור הזה
07.07 עד 10.07(א-ד) במחיר 440$ בקישור הזה
28.07 עד 31.07(א-ד) במחיר 441$ בקישור הזה
01.07 עד 05.07(ב-ו) במחיר 441$ בקישור הזה
19.07 עד 31.07(ו-ד) במחיר 441$ בקישור הזה
17.07 עד 21.07(ד-א) במחיר 441$ בקישור הזה
23.07 עד 26.07(ג-ו) במחיר 441$ בקישור הזה
15.07 עד 19.07(ב-ו) במחיר 442$ בקישור הזה
25.07 עד 02.08(ה-ו) במחיר 442$ בקישור הזה
21.07 עד 24.07(א-ד) במחיר 442$ בקישור הזה
18.07 עד 21.07(ה-א) במחיר 442$ בקישור הזה
22.07 עד 25.07(ב-ה) במחיר 442$ בקישור הזה
27.07 עד 31.07(ז-ד) במחיר 449$ בקישור הזה
20.07 עד 29.07(ז-ב) במחיר 464$ בקישור הזה
17.07 עד 20.07(ד-ז) במחיר 465$ בקישור הזה
20.07 עד 27.07(ז-ז) במחיר 490$ בקישור הזה
14.07 עד 21.07(א-א) במחיר 494$ בקישור הזה
14.07 עד 22.07(א-ב) במחיר 497$ בקישור הזה
01.07 עד 06.07(ב-ז) במחיר 498$ בקישור הזה
17.07 עד 27.07(ד-ז) במחיר 498$ בקישור הזה
27.07 עד 04.08(ז-א) במחיר 499$ בקישור הזה
05.07 עד 13.07(ו-ז) במחיר 500$ בקישור הזה
27.07 עד 03.08(ז-ז) במחיר 500$ בקישור הזה
04.07 עד 13.07(ה-ז) במחיר 500$ בקישור הזה
31.07 עד 03.08(ד-ז) במחיר 500$ בקישור הזה
03.07 עד 06.07(ד-ז) במחיר 500$ בקישור הזה
19.07 עד 02.08(ו-ו) במחיר 503$ בקישור הזה
14.07 עד 20.07(א-ז) במחיר 510$ בקישור הזה
24.07 עד 27.07(ד-ז) במחיר 511$ בקישור הזה
27.07 עד 10.08(ז-ז) במחיר 543$ בקישור הזה
26.07 עד 10.08(ו-ז) במחיר 544$ בקישור הזה
14.07 עד 18.07(א-ה) במחיר 544$ בקישור הזה
14.07 עד 19.07(א-ו) במחיר 545$ בקישור הזה
23.07 עד 27.07(ג-ז) במחיר 546$ בקישור הזה
18.07 עד 27.08(ה-ג) במחיר 552$ בקישור הזה
23.07 עד 28.07(ג-א) במחיר 704$ בקישור הזה
15.07 עד 25.07(ב-ה) במחיר 739$ בקישור הזה
25.07 עד 31.07(ה-ד) במחיר 769$ בקישור הזה
15.07 עד 21.07(ב-א) במחיר 823$ בקישור הזה
12.07 עד 22.07(ו-ב) במחיר 988$ בקישור הזה
11.07 עד 22.07(ה-ב) במחיר 992$ בקישור הזה
13.07 עד 22.08(ז-ה) במחיר 1186$ בקישור הזה
13.07 עד 21.07(ז-א) במחיר 1300$ בקישור הזה
07.07 עד 22.07(א-ב) במחיר 1408$ בקישור הזה
07.07 עד 21.07(א-א) במחיר 1626$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה