כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 312$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 313$ בקישור הזה
14.06 עד 17.06(ו-ב) במחיר 313$ בקישור הזה
13.06 עד 17.06(ה-ב) במחיר 330$ בקישור הזה
26.06 עד 04.07(ד-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
25.06 עד 02.07(ג-ג) במחיר 330$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 330$ בקישור הזה
11.06 עד 16.06(ג-א) במחיר 330$ בקישור הזה
27.06 עד 31.07(ה-ד) במחיר 330$ בקישור הזה
27.06 עד 09.07(ה-ג) במחיר 330$ בקישור הזה
12.06 עד 17.06(ד-ב) במחיר 330$ בקישור הזה
16.06 עד 24.06(א-ב) במחיר 330$ בקישור הזה
14.06 עד 23.06(ו-א) במחיר 331$ בקישור הזה
25.06 עד 03.07(ג-ד) במחיר 331$ בקישור הזה
25.06 עד 09.07(ג-ג) במחיר 331$ בקישור הזה
16.06 עד 23.06(א-א) במחיר 331$ בקישור הזה
30.06 עד 07.07(א-א) במחיר 332$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 332$ בקישור הזה
12.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
14.06 עד 24.06(ו-ב) במחיר 332$ בקישור הזה
26.06 עד 30.06(ד-א) במחיר 332$ בקישור הזה
27.06 עד 30.06(ה-א) במחיר 332$ בקישור הזה
12.06 עד 16.06(ד-א) במחיר 332$ בקישור הזה
25.06 עד 30.06(ג-א) במחיר 332$ בקישור הזה
26.06 עד 07.07(ד-א) במחיר 332$ בקישור הזה
27.06 עד 02.07(ה-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
27.06 עד 07.07(ה-א) במחיר 332$ בקישור הזה
06.06 עד 11.06(ה-ג) במחיר 344$ בקישור הזה
12.06 עד 15.06(ד-ז) במחיר 344$ בקישור הזה
04.06 עד 11.06(ג-ג) במחיר 344$ בקישור הזה
13.06 עד 16.06(ה-א) במחיר 344$ בקישור הזה
17.06 עד 23.06(ב-א) במחיר 344$ בקישור הזה
20.06 עד 27.06(ה-ה) במחיר 345$ בקישור הזה
21.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 345$ בקישור הזה
20.06 עד 25.06(ה-ג) במחיר 345$ בקישור הזה
20.06 עד 23.06(ה-א) במחיר 345$ בקישור הזה
19.06 עד 24.06(ד-ב) במחיר 345$ בקישור הזה
19.06 עד 23.06(ד-א) במחיר 345$ בקישור הזה
19.06 עד 22.06(ד-ז) במחיר 345$ בקישור הזה
09.06 עד 21.06(א-ו) במחיר 345$ בקישור הזה
26.06 עד 29.06(ד-ז) במחיר 345$ בקישור הזה
22.06 עד 28.06(ז-ו) במחיר 345$ בקישור הזה
12.06 עד 23.06(ד-א) במחיר 345$ בקישור הזה
22.06 עד 29.06(ז-ז) במחיר 345$ בקישור הזה
22.06 עד 30.06(ז-א) במחיר 345$ בקישור הזה
24.06 עד 30.06(ב-א) במחיר 345$ בקישור הזה
25.06 עד 29.06(ג-ז) במחיר 345$ בקישור הזה
21.06 עד 24.06(ו-ב) במחיר 345$ בקישור הזה
24.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 345$ בקישור הזה
09.06 עד 16.06(א-א) במחיר 345$ בקישור הזה
05.06 עד 12.06(ד-ד) במחיר 345$ בקישור הזה
03.06 עד 09.06(ב-א) במחיר 345$ בקישור הזה
03.06 עד 10.06(ב-ב) במחיר 345$ בקישור הזה
03.06 עד 11.06(ב-ג) במחיר 345$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 345$ בקישור הזה
04.06 עד 08.06(ג-ז) במחיר 345$ בקישור הזה
04.06 עד 10.06(ג-ב) במחיר 345$ בקישור הזה
09.06 עד 15.06(א-ז) במחיר 345$ בקישור הזה
04.06 עד 18.06(ג-ג) במחיר 345$ בקישור הזה
05.06 עד 08.06(ד-ז) במחיר 345$ בקישור הזה
05.06 עד 09.06(ד-א) במחיר 345$ בקישור הזה
05.06 עד 11.06(ד-ג) במחיר 345$ בקישור הזה
20.06 עד 28.06(ה-ו) במחיר 345$ בקישור הזה
07.06 עד 10.06(ו-ב) במחיר 345$ בקישור הזה
06.06 עד 10.06(ה-ב) במחיר 345$ בקישור הזה
06.06 עד 13.06(ה-ה) במחיר 345$ בקישור הזה
05.06 עד 16.06(ד-א) במחיר 345$ בקישור הזה
07.06 עד 11.06(ו-ג) במחיר 345$ בקישור הזה
06.06 עד 16.06(ה-א) במחיר 345$ בקישור הזה
07.06 עד 14.06(ו-ו) במחיר 346$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 346$ בקישור הזה
08.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 346$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 346$ בקישור הזה
28.06 עד 03.07(ו-ד) במחיר 349$ בקישור הזה
11.06 עד 15.06(ג-ז) במחיר 349$ בקישור הזה
18.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 349$ בקישור הזה
14.06 עד 22.06(ו-ז) במחיר 349$ בקישור הזה
18.06 עד 23.06(ג-א) במחיר 350$ בקישור הזה
04.06 עד 16.06(ג-א) במחיר 350$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 350$ בקישור הזה
13.06 עד 23.06(ה-א) במחיר 350$ בקישור הזה
25.06 עד 01.07(ג-ב) במחיר 350$ בקישור הזה
04.06 עד 12.06(ג-ד) במחיר 350$ בקישור הזה
04.06 עד 17.06(ג-ב) במחיר 351$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ד) במחיר 351$ בקישור הזה
13.06 עד 18.06(ה-ג) במחיר 351$ בקישור הזה
28.06 עד 08.07(ו-ב) במחיר 353$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06(ג-ה) במחיר 353$ בקישור הזה
14.06 עד 21.06(ו-ו) במחיר 359$ בקישור הזה
28.06 עד 02.07(ו-ג) במחיר 368$ בקישור הזה
28.06 עד 12.07(ו-ו) במחיר 368$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 370$ בקישור הזה
17.06 עד 24.06(ב-ב) במחיר 385$ בקישור הזה
26.06 עד 01.07(ד-ב) במחיר 387$ בקישור הזה
12.06 עד 22.06(ד-ז) במחיר 388$ בקישור הזה
22.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 390$ בקישור הזה
22.06 עד 27.06(ז-ה) במחיר 390$ בקישור הזה
22.06 עד 25.06(ז-ג) במחיר 390$ בקישור הזה
29.06 עד 02.07(ז-ג) במחיר 390$ בקישור הזה
29.06 עד 03.07(ז-ד) במחיר 390$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 390$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 390$ בקישור הזה
27.06 עד 01.07(ה-ב) במחיר 391$ בקישור הזה
28.06 עד 07.07(ו-א) במחיר 392$ בקישור הזה
08.06 עד 15.06(ז-ז) במחיר 421$ בקישור הזה
15.06 עד 22.06(ז-ז) במחיר 421$ בקישור הזה
24.06 עד 01.07(ב-ב) במחיר 422$ בקישור הזה
22.06 עד 01.07(ז-ב) במחיר 422$ בקישור הזה
29.06 עד 07.07(ז-א) במחיר 422$ בקישור הזה
30.06 עד 06.07(א-ז) במחיר 423$ בקישור הזה
29.06 עד 14.07(ז-א) במחיר 423$ בקישור הזה
28.06 עד 01.07(ו-ב) במחיר 423$ בקישור הזה
26.06 עד 06.07(ד-ז) במחיר 433$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 440$ בקישור הזה
16.06 עד 21.06(א-ו) במחיר 440$ בקישור הזה
18.06 עד 21.06(ג-ו) במחיר 440$ בקישור הזה
25.06 עד 28.06(ג-ו) במחיר 441$ בקישור הזה
16.06 עד 19.06(א-ד) במחיר 441$ בקישור הזה
17.06 עד 21.06(ב-ו) במחיר 441$ בקישור הזה
03.06 עד 06.06(ב-ה) במחיר 442$ בקישור הזה
17.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 442$ בקישור הזה
16.06 עד 20.06(א-ה) במחיר 442$ בקישור הזה
11.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 442$ בקישור הזה
30.06 עד 04.07(א-ה) במחיר 442$ בקישור הזה
30.06 עד 05.07(א-ו) במחיר 442$ בקישור הזה
10.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 442$ בקישור הזה
06.06 עד 12.06(ה-ד) במחיר 442$ בקישור הזה
20.06 עד 24.06(ה-ב) במחיר 462$ בקישור הזה
03.06 עד 08.06(ב-ז) במחיר 463$ בקישור הזה
20.06 עד 26.06(ה-ד) במחיר 463$ בקישור הזה
18.06 עד 22.06(ג-ז) במחיר 463$ בקישור הזה
01.06 עד 08.06(ז-ז) במחיר 488$ בקישור הזה
24.06 עד 28.06(ב-ו) במחיר 494$ בקישור הזה
23.06 עד 26.06(א-ד) במחיר 496$ בקישור הזה
23.06 עד 27.06(א-ה) במחיר 497$ בקישור הזה
21.06 עד 29.06(ו-ז) במחיר 497$ בקישור הזה
24.06 עד 27.06(ב-ה) במחיר 497$ בקישור הזה
23.06 עד 28.06(א-ו) במחיר 497$ בקישור הזה
20.06 עד 01.07(ה-ב) במחיר 499$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ו) במחיר 499$ בקישור הזה
09.06 עד 12.06(א-ד) במחיר 500$ בקישור הזה
02.06 עד 05.06(א-ד) במחיר 500$ בקישור הזה
02.06 עד 06.06(א-ה) במחיר 500$ בקישור הזה
09.06 עד 14.06(א-ו) במחיר 500$ בקישור הזה
16.06 עד 22.06(א-ז) במחיר 508$ בקישור הזה
01.06 עד 09.06(ז-א) במחיר 515$ בקישור הזה
02.06 עד 13.06(א-ה) במחיר 582$ בקישור הזה
04.06 עד 09.06(ג-א) במחיר 593$ בקישור הזה
06.06 עד 09.06(ה-א) במחיר 604$ בקישור הזה
02.06 עד 10.06(א-ב) במחיר 643$ בקישור הזה
02.06 עד 07.06(א-ו) במחיר 658$ בקישור הזה
21.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 690$ בקישור הזה
02.06 עד 08.06(א-ז) במחיר 761$ בקישור הזה
23.06 עד 03.07(א-ד) במחיר 881$ בקישור הזה
21.06 עד 27.06(ו-ה) במחיר 881$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה