כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 217$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 227$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 230$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 247$ בקישור הזה
25.08 עד 08.09(א-א) במחיר 280$ בקישור הזה
29.08 עד 04.09(ה-ד) במחיר 296$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ד) במחיר 301$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ב) במחיר 305$ בקישור הזה
30.08 עד 09.09(ו-ב) במחיר 308$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
30.08 עד 13.09(ו-ו) במחיר 311$ בקישור הזה
30.08 עד 11.09(ו-ד) במחיר 311$ בקישור הזה
28.08 עד 07.09(ד-ז) במחיר 316$ בקישור הזה
30.08 עד 14.09(ו-ז) במחיר 324$ בקישור הזה
27.08 עד 04.09(ג-ד) במחיר 325$ בקישור הזה
29.08 עד 09.09(ה-ב) במחיר 325$ בקישור הזה
29.08 עד 13.09(ה-ו) במחיר 328$ בקישור הזה
29.08 עד 11.09(ה-ד) במחיר 328$ בקישור הזה
28.08 עד 01.09(ד-א) במחיר 330$ בקישור הזה
30.08 עד 04.09(ו-ד) במחיר 330$ בקישור הזה
28.08 עד 02.09(ד-ב) במחיר 331$ בקישור הזה
29.08 עד 07.09(ה-ז) במחיר 332$ בקישור הזה
27.08 עד 07.09(ג-ז) במחיר 332$ בקישור הזה
29.08 עד 02.09(ה-ב) במחיר 332$ בקישור הזה
27.08 עד 03.09(ג-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
27.08 עד 02.09(ג-ב) במחיר 332$ בקישור הזה
25.08 עד 03.09(א-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
29.08 עד 03.09(ה-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
25.08 עד 02.09(א-ב) במחיר 332$ בקישור הזה
30.08 עד 05.09(ו-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
30.08 עד 07.09(ו-ז) במחיר 332$ בקישור הזה
26.08 עד 02.09(ב-ב) במחיר 332$ בקישור הזה
25.08 עד 04.09(א-ד) במחיר 332$ בקישור הזה
28.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
29.08 עד 05.09(ה-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
28.08 עד 10.09(ד-ג) במחיר 339$ בקישור הזה
30.08 עד 10.09(ו-ג) במחיר 341$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 342$ בקישור הזה
30.08 עד 06.09(ו-ו) במחיר 345$ בקישור הזה
29.08 עד 01.09(ה-א) במחיר 349$ בקישור הזה
30.08 עד 03.09(ו-ג) במחיר 351$ בקישור הזה
27.08 עד 01.09(ג-א) במחיר 352$ בקישור הזה
25.08 עד 01.09(א-א) במחיר 353$ בקישור הזה
30.08 עד 02.09(ו-ב) במחיר 356$ בקישור הזה
29.08 עד 10.09(ה-ג) במחיר 358$ בקישור הזה
27.08 עד 09.09(ג-ב) במחיר 358$ בקישור הזה
25.08 עד 09.09(א-ב) במחיר 358$ בקישור הזה
27.08 עד 11.09(ג-ד) במחיר 361$ בקישור הזה
29.08 עד 06.09(ה-ו) במחיר 362$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 383$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 386$ בקישור הזה
05.08 עד 10.08(ב-ז) במחיר 391$ בקישור הזה
04.08 עד 08.08(א-ה) במחיר 391$ בקישור הזה
27.08 עד 10.09(ג-ג) במחיר 392$ בקישור הזה
02.08 עד 07.08(ו-ד) במחיר 394$ בקישור הזה
02.08 עד 05.08(ו-ב) במחיר 394$ בקישור הזה
05.08 עד 16.08(ב-ו) במחיר 394$ בקישור הזה
25.08 עד 06.09(א-ו) במחיר 395$ בקישור הזה
27.08 עד 06.09(ג-ו) במחיר 395$ בקישור הזה
07.08 עד 16.08(ד-ו) במחיר 397$ בקישור הזה
02.08 עד 16.08(ו-ו) במחיר 397$ בקישור הזה
25.08 עד 07.09(א-ז) במחיר 400$ בקישור הזה
05.08 עד 14.08(ב-ד) במחיר 403$ בקישור הזה
05.08 עד 09.08(ב-ו) במחיר 403$ בקישור הזה
23.08 עד 04.09(ו-ד) במחיר 406$ בקישור הזה
02.08 עד 09.08(ו-ו) במחיר 406$ בקישור הזה
02.08 עד 14.08(ו-ד) במחיר 406$ בקישור הזה
07.08 עד 14.08(ד-ד) במחיר 406$ בקישור הזה
23.08 עד 01.09(ו-א) במחיר 408$ בקישור הזה
21.08 עד 04.09(ד-ד) במחיר 410$ בקישור הזה
22.08 עד 01.09(ה-א) במחיר 411$ בקישור הזה
11.08 עד 14.08(א-ד) במחיר 411$ בקישור הזה
04.08 עד 13.08(א-ג) במחיר 412$ בקישור הזה
04.08 עד 10.08(א-ז) במחיר 412$ בקישור הזה
07.08 עד 13.08(ד-ג) במחיר 412$ בקישור הזה
21.08 עד 01.09(ד-א) במחיר 412$ בקישור הזה
04.08 עד 07.08(א-ד) במחיר 414$ בקישור הזה
22.08 עד 04.09(ה-ד) במחיר 414$ בקישור הזה
27.08 עד 05.09(ג-ה) במחיר 414$ בקישור הזה
01.08 עד 05.08(ה-ב) במחיר 414$ בקישור הזה
25.08 עד 05.09(א-ה) במחיר 414$ בקישור הזה
01.08 עד 07.08(ה-ד) במחיר 414$ בקישור הזה
01.08 עד 06.08(ה-ג) במחיר 415$ בקישור הזה
01.08 עד 16.08(ה-ו) במחיר 416$ בקישור הזה
11.08 עד 16.08(א-ו) במחיר 417$ בקישור הזה
01.08 עד 08.08(ה-ה) במחיר 417$ בקישור הזה
04.08 עד 16.08(א-ו) במחיר 417$ בקישור הזה
23.08 עד 06.09(ו-ו) במחיר 420$ בקישור הזה
01.08 עד 14.08(ה-ד) במחיר 425$ בקישור הזה
01.08 עד 09.08(ה-ו) במחיר 425$ בקישור הזה
23.08 עד 07.09(ו-ז) במחיר 425$ בקישור הזה
05.08 עד 19.08(ב-ב) במחיר 425$ בקישור הזה
04.08 עד 09.08(א-ו) במחיר 426$ בקישור הזה
04.08 עד 14.08(א-ד) במחיר 426$ בקישור הזה
06.08 עד 16.08(ג-ו) במחיר 428$ בקישור הזה
07.08 עד 19.08(ד-ב) במחיר 428$ בקישור הזה
13.08 עד 16.08(ג-ו) במחיר 428$ בקישור הזה
22.08 עד 06.09(ה-ו) במחיר 429$ בקישור הזה
11.08 עד 17.08(א-ז) במחיר 431$ בקישור הזה
11.08 עד 15.08(א-ה) במחיר 432$ בקישור הזה
19.08 עד 01.09(ב-א) במחיר 432$ בקישור הזה
18.08 עד 01.09(א-א) במחיר 432$ בקישור הזה
07.08 עד 21.08(ד-ד) במחיר 432$ בקישור הזה
14.08 עד 17.08(ד-ז) במחיר 432$ בקישור הזה
23.08 עד 02.09(ו-ב) במחיר 432$ בקישור הזה
06.08 עד 17.08(ג-ז) במחיר 434$ בקישור הזה
14.08 עד 21.08(ד-ד) במחיר 434$ בקישור הזה
11.08 עד 18.08(א-א) במחיר 435$ בקישור הזה
01.08 עד 15.08(ה-ה) במחיר 436$ בקישור הזה
21.08 עד 02.09(ד-ב) במחיר 436$ בקישור הזה
06.08 עד 09.08(ג-ו) במחיר 436$ בקישור הזה
23.08 עד 05.09(ו-ה) במחיר 436$ בקישור הזה
06.08 עד 14.08(ג-ד) במחיר 436$ בקישור הזה
05.08 עד 12.08(ב-ב) במחיר 436$ בקישור הזה
01.08 עד 04.08(ה-א) במחיר 437$ בקישור הזה
04.08 עד 11.08(א-א) במחיר 437$ בקישור הזה
04.08 עד 18.08(א-א) במחיר 437$ בקישור הזה
05.08 עד 11.08(ב-א) במחיר 437$ בקישור הזה
06.08 עד 10.08(ג-ז) במחיר 437$ בקישור הזה
04.08 עד 12.08(א-ב) במחיר 437$ בקישור הזה
01.08 עד 10.08(ה-ז) במחיר 437$ בקישור הזה
22.08 עד 26.08(ה-ב) במחיר 438$ בקישור הזה
02.08 עד 06.08(ו-ג) במחיר 439$ בקישור הזה
22.08 עד 02.09(ה-ב) במחיר 440$ בקישור הזה
08.08 עד 16.08(ה-ו) במחיר 441$ בקישור הזה
02.08 עד 08.08(ו-ה) במחיר 441$ בקישור הזה
21.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 443$ בקישור הזה
25.08 עד 31.08(א-ז) במחיר 447$ בקישור הזה
28.08 עד 31.08(ד-ז) במחיר 447$ בקישור הזה
27.08 עד 31.08(ג-ז) במחיר 447$ בקישור הזה
22.08 עד 05.09(ה-ה) במחיר 448$ בקישור הזה
11.08 עד 26.08(א-ב) במחיר 448$ בקישור הזה
04.08 עד 19.08(א-ב) במחיר 448$ בקישור הזה
11.08 עד 19.08(א-ב) במחיר 448$ בקישור הזה
08.08 עד 14.08(ה-ד) במחיר 450$ בקישור הזה
26.08 עד 30.08(ב-ו) במחיר 450$ בקישור הזה
23.08 עד 26.08(ו-ב) במחיר 450$ בקישור הזה
27.08 עד 30.08(ג-ו) במחיר 452$ בקישור הזה
25.08 עד 30.08(א-ו) במחיר 452$ בקישור הזה
25.08 עד 28.08(א-ד) במחיר 452$ בקישור הזה
11.08 עד 21.08(א-ד) במחיר 453$ בקישור הזה
21.08 עד 26.08(ד-ב) במחיר 454$ בקישור הזה
19.08 עד 02.09(ב-ב) במחיר 456$ בקישור הזה
14.08 עד 18.08(ד-א) במחיר 456$ בקישור הזה
14.08 עד 20.08(ד-ג) במחיר 456$ בקישור הזה
20.08 עד 23.08(ג-ו) במחיר 457$ בקישור הזה
06.08 עד 13.08(ג-ג) במחיר 457$ בקישור הזה
06.08 עד 15.08(ג-ה) במחיר 457$ בקישור הזה
07.08 עד 15.08(ד-ה) במחיר 457$ בקישור הזה
20.08 עד 26.08(ג-ב) במחיר 457$ בקישור הזה
12.08 עד 15.08(ב-ה) במחיר 458$ בקישור הזה
14.08 עד 22.08(ד-ה) במחיר 458$ בקישור הזה
05.08 עד 20.08(ב-ג) במחיר 459$ בקישור הזה
06.08 עד 19.08(ג-ב) במחיר 459$ בקישור הזה
14.08 עד 26.08(ד-ב) במחיר 459$ בקישור הזה
13.08 עד 26.08(ג-ב) במחיר 459$ בקישור הזה
13.08 עד 19.08(ג-ב) במחיר 459$ בקישור הזה
14.08 עד 19.08(ד-ב) במחיר 459$ בקישור הזה
18.08 עד 21.08(א-ד) במחיר 461$ בקישור הזה
19.08 עד 22.08(ב-ה) במחיר 462$ בקישור הזה
07.08 עד 20.08(ד-ג) במחיר 462$ בקישור הזה
13.08 עד 21.08(ג-ד) במחיר 463$ בקישור הזה
06.08 עד 21.08(ג-ד) במחיר 463$ בקישור הזה
12.08 עד 16.08(ב-ו) במחיר 464$ בקישור הזה
09.08 עד 16.08(ו-ו) במחיר 466$ בקישור הזה
07.08 עד 17.08(ד-ז) במחיר 467$ בקישור הזה
11.08 עד 23.08(א-ו) במחיר 471$ בקישור הזה
08.08 עד 19.08(ה-ב) במחיר 472$ בקישור הזה
19.08 עד 26.08(ב-ב) במחיר 474$ בקישור הזה
09.08 עד 14.08(ו-ד) במחיר 475$ בקישור הזה
08.08 עד 21.08(ה-ד) במחיר 476$ בקישור הזה
23.08 עד 28.08(ו-ד) במחיר 478$ בקישור הזה
23.08 עד 30.08(ו-ו) במחיר 478$ בקישור הזה
18.08 עד 02.09(א-ב) במחיר 481$ בקישור הזה
13.08 עד 23.08(ג-ו) במחיר 481$ בקישור הזה
14.08 עד 23.08(ד-ו) במחיר 481$ בקישור הזה
12.08 עד 17.08(ב-ז) במחיר 481$ בקישור הזה
08.08 עד 15.08(ה-ה) במחיר 481$ בקישור הזה
06.08 עד 12.08(ג-ב) במחיר 481$ בקישור הזה
05.08 עד 15.08(ב-ה) במחיר 481$ בקישור הזה
05.08 עד 17.08(ב-ז) במחיר 481$ בקישור הזה
11.08 עד 22.08(א-ה) במחיר 482$ בקישור הזה
21.08 עד 30.08(ד-ו) במחיר 482$ בקישור הזה
08.08 עד 13.08(ה-ג) במחיר 482$ בקישור הזה
07.08 עד 12.08(ד-ב) במחיר 482$ בקישור הזה
21.08 עד 28.08(ד-ד) במחיר 482$ בקישור הזה
12.08 עד 21.08(ב-ד) במחיר 482$ בקישור הזה
11.08 עד 20.08(א-ג) במחיר 482$ בקישור הזה
06.08 עד 11.08(ג-א) במחיר 482$ בקישור הזה
03.08 עד 07.08(ז-ד) במחיר 483$ בקישור הזה
07.08 עד 11.08(ד-א) במחיר 483$ בקישור הזה
08.08 עד 18.08(ה-א) במחיר 484$ בקישור הזה
02.08 עד 15.08(ו-ה) במחיר 484$ בקישור הזה
02.08 עד 17.08(ו-ז) במחיר 484$ בקישור הזה
22.08 עד 28.08(ה-ד) במחיר 486$ בקישור הזה
14.08 עד 28.08(ד-ד) במחיר 486$ בקישור הזה
22.08 עד 30.08(ה-ו) במחיר 486$ בקישור הזה
13.08 עד 28.08(ג-ד) במחיר 486$ בקישור הזה
01.08 עד 12.08(ה-ב) במחיר 490$ בקישור הזה
13.08 עד 20.08(ג-ג) במחיר 492$ בקישור הזה
06.08 עד 20.08(ג-ג) במחיר 492$ בקישור הזה
05.08 עד 08.08(ב-ה) במחיר 494$ בקישור הזה
08.08 עד 23.08(ה-ו) במחיר 494$ בקישור הזה
12.08 עד 19.08(ב-ב) במחיר 495$ בקישור הזה
12.08 עד 26.08(ב-ב) במחיר 495$ בקישור הזה
25.08 עד 29.08(א-ה) במחיר 496$ בקישור הזה
19.08 עד 23.08(ב-ו) במחיר 497$ בקישור הזה
09.08 עד 19.08(ו-ב) במחיר 497$ בקישור הזה
18.08 עד 26.08(א-ב) במחיר 500$ בקישור הזה
09.08 עד 21.08(ו-ד) במחיר 501$ בקישור הזה
18.08 עד 22.08(א-ה) במחיר 501$ בקישור הזה
22.08 עד 31.08(ה-ז) במחיר 502$ בקישור הזה
19.08 עד 31.08(ב-ז) במחיר 502$ בקישור הזה
19.08 עד 30.08(ב-ו) במחיר 502$ בקישור הזה
19.08 עד 28.08(ב-ד) במחיר 502$ בקישור הזה
04.08 עד 15.08(א-ה) במחיר 504$ בקישור הזה
04.08 עד 17.08(א-ז) במחיר 504$ בקישור הזה
08.08 עד 20.08(ה-ג) במחיר 506$ בקישור הזה
20.08 עד 28.08(ג-ד) במחיר 507$ בקישור הזה
08.08 עד 12.08(ה-ב) במחיר 507$ בקישור הזה
01.08 עד 11.08(ה-א) במחיר 507$ בקישור הזה
02.08 עד 12.08(ו-ב) במחיר 507$ בקישור הזה
05.08 עד 18.08(ב-א) במחיר 509$ בקישור הזה
07.08 עד 18.08(ד-א) במחיר 512$ בקישור הזה
12.08 עד 18.08(ב-א) במחיר 512$ בקישור הזה
02.08 עד 11.08(ו-א) במחיר 513$ בקישור הזה
20.08 עד 04.09(ג-ד) במחיר 514$ בקישור הזה
15.08 עד 26.08(ה-ב) במחיר 515$ בקישור הזה
15.08 עד 19.08(ה-ב) במחיר 515$ בקישור הזה
13.08 עד 17.08(ג-ז) במחיר 515$ בקישור הזה
20.08 עד 01.09(ג-א) במחיר 516$ בקישור הזה
12.08 עד 23.08(ב-ו) במחיר 517$ בקישור הזה
18.08 עד 28.08(א-ד) במחיר 518$ בקישור הזה
15.08 עד 21.08(ה-ד) במחיר 519$ בקישור הזה
16.08 עד 26.08(ו-ב) במחיר 520$ בקישור הזה
16.08 עד 19.08(ו-ב) במחיר 520$ בקישור הזה
09.08 עד 23.08(ו-ו) במחיר 520$ בקישור הזה
02.08 עד 10.08(ו-ז) במחיר 522$ בקישור הזה
11.08 עד 24.08(א-ז) במחיר 522$ בקישור הזה
18.08 עד 23.08(א-ו) במחיר 522$ בקישור הזה
21.08 עד 31.08(ד-ז) במחיר 523$ בקישור הזה
28.08 עד 03.09(ד-ג) במחיר 524$ בקישור הזה
16.08 עד 21.08(ו-ד) במחיר 524$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 525$ בקישור הזה
18.08 עד 30.08(א-ו) במחיר 527$ בקישור הזה
08.08 עד 17.08(ה-ז) במחיר 528$ בקישור הזה
12.08 עד 20.08(ב-ג) במחיר 529$ בקישור הזה
09.08 עד 15.08(ו-ה) במחיר 531$ בקישור הזה
09.08 עד 20.08(ו-ג) במחיר 531$ בקישור הזה
08.08 עד 22.08(ה-ה) במחיר 532$ בקישור הזה
08.08 עד 11.08(ה-א) במחיר 532$ בקישור הזה
03.08 עד 06.08(ז-ג) במחיר 536$ בקישור הזה
15.08 עד 23.08(ה-ו) במחיר 537$ בקישור הזה
20.08 עד 02.09(ג-ב) במחיר 540$ בקישור הזה
15.08 עד 30.08(ה-ו) במחיר 542$ בקישור הזה
15.08 עד 28.08(ה-ד) במחיר 542$ בקישור הזה
16.08 עד 23.08(ו-ו) במחיר 542$ בקישור הזה
06.08 עד 18.08(ג-א) במחיר 543$ בקישור הזה
13.08 עד 18.08(ג-א) במחיר 543$ בקישור הזה
23.08 עד 31.08(ו-ז) במחיר 547$ בקישור הזה
16.08 עד 28.08(ו-ד) במחיר 547$ בקישור הזה
20.08 עד 24.08(ג-ז) במחיר 547$ בקישור הזה
16.08 עד 30.08(ו-ו) במחיר 547$ בקישור הזה
21.08 עד 24.08(ד-ז) במחיר 547$ בקישור הזה
15.08 עד 20.08(ה-ג) במחיר 548$ בקישור הזה
19.08 עד 27.08(ב-ג) במחיר 551$ בקישור הזה
19.08 עד 29.08(ב-ה) במחיר 551$ בקישור הזה
18.08 עד 24.08(א-ז) במחיר 552$ בקישור הזה
19.08 עד 24.08(ב-ז) במחיר 552$ בקישור הזה
16.08 עד 20.08(ו-ג) במחיר 553$ בקישור הזה
09.08 עד 17.08(ו-ז) במחיר 553$ בקישור הזה
22.08 עד 27.08(ה-ג) במחיר 553$ בקישור הזה
26.08 עד 29.08(ב-ה) במחיר 566$ בקישור הזה
14.08 עד 29.08(ד-ה) במחיר 571$ בקישור הזה
11.08 עד 25.08(א-א) במחיר 575$ בקישור הזה
14.08 עד 24.08(ד-ז) במחיר 578$ בקישור הזה
21.08 עד 25.08(ד-א) במחיר 581$ בקישור הזה
09.08 עד 18.08(ו-א) במחיר 581$ בקישור הזה
13.08 עד 25.08(ג-א) במחיר 585$ בקישור הזה
07.08 עד 22.08(ד-ה) במחיר 585$ בקישור הזה
14.08 עד 25.08(ד-א) במחיר 585$ בקישור הזה
22.08 עד 25.08(ה-א) במחיר 585$ בקישור הזה
20.08 עד 30.08(ג-ו) במחיר 586$ בקישור הזה
20.08 עד 27.08(ג-ג) במחיר 596$ בקישור הזה
23.08 עד 27.08(ו-ג) במחיר 597$ בקישור הזה
13.08 עד 24.08(ג-ז) במחיר 599$ בקישור הזה
15.08 עד 18.08(ה-א) במחיר 599$ בקישור הזה
19.08 עד 25.08(ב-א) במחיר 601$ בקישור הזה
23.08 עד 03.09(ו-ג) במחיר 602$ בקישור הזה
26.08 עד 09.09(ב-ב) במחיר 603$ בקישור הזה
21.08 עד 27.08(ד-ג) במחיר 604$ בקישור הזה
21.08 עד 03.09(ד-ג) במחיר 606$ בקישור הזה
22.08 עד 03.09(ה-ג) במחיר 610$ בקישור הזה
14.08 עד 27.08(ד-ג) במחיר 615$ בקישור הזה
13.08 עד 22.08(ג-ה) במחיר 615$ בקישור הזה
13.08 עד 27.08(ג-ג) במחיר 615$ בקישור הזה
12.08 עד 25.08(ב-א) במחיר 621$ בקישור הזה
16.08 עד 22.08(ו-ה) במחיר 623$ בקישור הזה
19.08 עד 03.09(ב-ג) במחיר 626$ בקישור הזה
18.08 עד 25.08(א-א) במחיר 626$ בקישור הזה
26.08 עד 04.09(ב-ד) במחיר 626$ בקישור הזה
22.08 עד 29.08(ה-ה) במחיר 627$ בקישור הזה
26.08 עד 01.09(ב-א) במחיר 628$ בקישור הזה
20.08 עד 25.08(ג-א) במחיר 632$ בקישור הזה
12.08 עד 24.08(ב-ז) במחיר 635$ בקישור הזה
09.08 עד 24.08(ו-ז) במחיר 637$ בקישור הזה
26.08 עד 10.09(ב-ג) במחיר 637$ בקישור הזה
26.08 עד 06.09(ב-ו) במחיר 640$ בקישור הזה
15.08 עד 25.08(ה-א) במחיר 641$ בקישור הזה
23.08 עד 29.08(ו-ה) במחיר 642$ בקישור הזה
21.08 עד 29.08(ד-ה) במחיר 646$ בקישור הזה
16.08 עד 25.08(ו-א) במחיר 646$ בקישור הזה
26.08 עד 07.09(ב-ז) במחיר 646$ בקישור הזה
09.08 עד 13.08(ו-ג) במחיר 648$ בקישור הזה
18.08 עד 29.08(א-ה) במחיר 652$ בקישור הזה
12.08 עד 22.08(ב-ה) במחיר 652$ בקישור הזה
12.08 עד 27.08(ב-ג) במחיר 652$ בקישור הזה
09.08 עד 22.08(ו-ה) במחיר 654$ בקישור הזה
15.08 עד 24.08(ה-ז) במחיר 655$ בקישור הזה
18.08 עד 27.08(א-ג) במחיר 656$ בקישור הזה
18.08 עד 31.08(א-ז) במחיר 657$ בקישור הזה
26.08 עד 05.09(ב-ה) במחיר 659$ בקישור הזה
16.08 עד 24.08(ו-ז) במחיר 660$ בקישור הזה
15.08 עד 27.08(ה-ג) במחיר 671$ בקישור הזה
15.08 עד 22.08(ה-ה) במחיר 671$ בקישור הזה
20.08 עד 29.08(ג-ה) במחיר 675$ בקישור הזה
16.08 עד 27.08(ו-ג) במחיר 676$ בקישור הזה
16.08 עד 31.08(ו-ז) במחיר 677$ בקישור הזה
15.08 עד 29.08(ה-ה) במחיר 706$ בקישור הזה
20.08 עד 03.09(ג-ג) במחיר 710$ בקישור הזה
16.08 עד 29.08(ו-ה) במחיר 711$ בקישור הזה
20.08 עד 31.08(ג-ז) במחיר 716$ בקישור הזה
26.08 עד 03.09(ב-ג) במחיר 822$ בקישור הזה
26.08 עד 31.08(ב-ז) במחיר 828$ בקישור הזה
09.08 עד 12.08(ו-ב) במחיר 983$ בקישור הזה
05.08 עד 13.08(ב-ג) במחיר 995$ בקישור הזה
02.08 עד 13.08(ו-ג) במחיר 998$ בקישור הזה
01.08 עד 13.08(ה-ג) במחיר 1018$ בקישור הזה
07.08 עד 10.08(ד-ז) במחיר 1420$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה