כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

01.07 עד 05.07(ב-ו) במחיר 296$ בקישור הזה
04.07 עד 08.07(ה-ב) במחיר 296$ בקישור הזה
02.07 עד 08.07(ג-ב) במחיר 300$ בקישור הזה
02.07 עד 12.07(ג-ו) במחיר 310$ בקישור הזה
01.07 עד 12.07(ב-ו) במחיר 316$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 316$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 316$ בקישור הזה
08.07 עד 12.07(ב-ו) במחיר 316$ בקישור הזה
08.07 עד 15.07(ב-ב) במחיר 318$ בקישור הזה
10.07 עד 15.07(ד-ב) במחיר 318$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07(ב-ד) במחיר 319$ בקישור הזה
01.07 עד 15.07(ב-ב) במחיר 319$ בקישור הזה
01.07 עד 08.07(ב-ב) במחיר 320$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 324$ בקישור הזה
02.07 עד 05.07(ג-ו) במחיר 324$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 338$ בקישור הזה
03.07 עד 12.07(ד-ו) במחיר 338$ בקישור הזה
03.07 עד 10.07(ד-ד) במחיר 342$ בקישור הזה
03.07 עד 15.07(ד-ב) במחיר 342$ בקישור הזה
03.07 עד 08.07(ד-ב) במחיר 342$ בקישור הזה
24.07 עד 05.08(ד-ב) במחיר 350$ בקישור הזה
24.07 עד 02.08(ד-ו) במחיר 350$ בקישור הזה
17.07 עד 24.07(ד-ד) במחיר 350$ בקישור הזה
24.07 עד 07.08(ד-ד) במחיר 350$ בקישור הזה
19.07 עד 02.08(ו-ו) במחיר 350$ בקישור הזה
19.07 עד 24.07(ו-ד) במחיר 350$ בקישור הזה
15.07 עד 24.07(ב-ד) במחיר 350$ בקישור הזה
10.07 עד 24.07(ד-ד) במחיר 350$ בקישור הזה
02.07 עד 15.07(ג-ב) במחיר 351$ בקישור הזה
17.07 עד 31.07(ד-ד) במחיר 353$ בקישור הזה
24.07 עד 31.07(ד-ד) במחיר 353$ בקישור הזה
19.07 עד 31.07(ו-ד) במחיר 353$ בקישור הזה
30.07 עד 05.08(ג-ב) במחיר 355$ בקישור הזה
05.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 357$ בקישור הזה
09.07 עד 12.07(ג-ו) במחיר 357$ בקישור הזה
15.07 עד 29.07(ב-ב) במחיר 365$ בקישור הזה
17.07 עד 22.07(ד-ב) במחיר 365$ בקישור הזה
15.07 עד 22.07(ב-ב) במחיר 365$ בקישור הזה
08.07 עד 22.07(ב-ב) במחיר 365$ בקישור הזה
10.07 עד 22.07(ד-ב) במחיר 365$ בקישור הזה
17.07 עד 29.07(ד-ב) במחיר 365$ בקישור הזה
19.07 עד 22.07(ו-ב) במחיר 365$ בקישור הזה
19.07 עד 29.07(ו-ב) במחיר 365$ בקישור הזה
24.07 עד 29.07(ד-ב) במחיר 365$ בקישור הזה
07.07 עד 12.07(א-ו) במחיר 369$ בקישור הזה
07.07 עד 17.07(א-ד) במחיר 369$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 369$ בקישור הזה
01.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 372$ בקישור הזה
07.07 עד 10.07(א-ד) במחיר 372$ בקישור הזה
10.07 עד 14.07(ד-א) במחיר 372$ בקישור הזה
08.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 372$ בקישור הזה
07.07 עד 15.07(א-ב) במחיר 372$ בקישור הזה
02.07 עד 10.07(ג-ד) במחיר 372$ בקישור הזה
04.07 עד 12.07(ה-ו) במחיר 373$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 380$ בקישור הזה
23.07 עד 05.08(ג-ב) במחיר 381$ בקישור הזה
23.07 עד 07.08(ג-ד) במחיר 381$ בקישור הזה
23.07 עד 02.08(ג-ו) במחיר 381$ בקישור הזה
04.07 עד 15.07(ה-ב) במחיר 383$ בקישור הזה
04.07 עד 10.07(ה-ד) במחיר 383$ בקישור הזה
05.07 עד 12.07(ו-ו) במחיר 384$ בקישור הזה
23.07 עד 31.07(ג-ד) במחיר 384$ בקישור הזה
30.07 עד 04.08(ג-א) במחיר 385$ בקישור הזה
15.07 עד 19.07(ב-ו) במחיר 387$ בקישור הזה
10.07 עד 19.07(ד-ו) במחיר 387$ בקישור הזה
08.07 עד 19.07(ב-ו) במחיר 387$ בקישור הזה
15.07 עד 26.07(ב-ו) במחיר 387$ בקישור הזה
19.07 עד 26.07(ו-ו) במחיר 387$ בקישור הזה
17.07 עד 26.07(ד-ו) במחיר 387$ בקישור הזה
05.07 עד 15.07(ו-ב) במחיר 388$ בקישור הזה
05.07 עד 10.07(ו-ד) במחיר 388$ בקישור הזה
05.07 עד 08.07(ו-ב) במחיר 388$ בקישור הזה
08.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 391$ בקישור הזה
14.07 עד 18.07(א-ה) במחיר 391$ בקישור הזה
29.07 עד 07.08(ב-ד) במחיר 391$ בקישור הזה
28.07 עד 01.08(א-ה) במחיר 391$ בקישור הזה
28.07 עד 04.08(א-א) במחיר 392$ בקישור הזה
29.07 עד 08.08(ב-ה) במחיר 392$ בקישור הזה
01.07 עד 04.07(ב-ה) במחיר 392$ בקישור הזה
29.07 עד 06.08(ב-ג) במחיר 392$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 392$ בקישור הזה
01.07 עד 09.07(ב-ג) במחיר 392$ בקישור הזה
31.07 עד 05.08(ד-ב) במחיר 393$ בקישור הזה
08.07 עד 18.07(ב-ה) במחיר 393$ בקישור הזה
22.07 עד 30.07(ב-ג) במחיר 394$ בקישור הזה
22.07 עד 02.08(ב-ו) במחיר 394$ בקישור הזה
24.07 עד 06.08(ד-ג) במחיר 394$ בקישור הזה
22.07 עד 05.08(ב-ב) במחיר 394$ בקישור הזה
03.07 עד 14.07(ד-א) במחיר 394$ בקישור הזה
26.07 עד 05.08(ו-ב) במחיר 395$ בקישור הזה
29.07 עד 04.08(ב-א) במחיר 395$ בקישור הזה
26.07 עד 07.08(ו-ד) במחיר 395$ בקישור הזה
26.07 עד 02.08(ו-ו) במחיר 395$ בקישור הזה
29.07 עד 05.08(ב-ב) במחיר 396$ בקישור הזה
23.07 עד 29.07(ג-ב) במחיר 396$ בקישור הזה
22.07 עד 31.07(ב-ד) במחיר 398$ בקישור הזה
26.07 עד 31.07(ו-ד) במחיר 399$ בקישור הזה
01.07 עד 07.07(ב-א) במחיר 404$ בקישור הזה
10.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 405$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 405$ בקישור הזה
08.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 405$ בקישור הזה
24.07 עד 04.08(ד-א) במחיר 405$ בקישור הזה
26.07 עד 09.08(ו-ו) במחיר 406$ בקישור הזה
02.07 עד 16.07(ג-ג) במחיר 407$ בקישור הזה
09.07 עד 15.07(ג-ב) במחיר 408$ בקישור הזה
22.07 עד 29.07(ב-ב) במחיר 409$ בקישור הזה
26.07 עד 29.07(ו-ב) במחיר 410$ בקישור הזה
28.07 עד 31.07(א-ד) במחיר 411$ בקישור הזה
21.07 עד 29.07(א-ב) במחיר 411$ בקישור הזה
30.07 עד 14.08(ג-ד) במחיר 411$ בקישור הזה
16.07 עד 23.07(ג-ג) במחיר 411$ בקישור הזה
02.07 עד 09.07(ג-ג) במחיר 412$ בקישור הזה
15.07 עד 18.07(ב-ה) במחיר 412$ בקישור הזה
21.07 עד 31.07(א-ד) במחיר 412$ בקישור הזה
15.07 עד 30.07(ב-ג) במחיר 412$ בקישור הזה
15.07 עד 23.07(ב-ג) במחיר 412$ בקישור הזה
30.07 עד 08.08(ג-ה) במחיר 412$ בקישור הזה
30.07 עד 06.08(ג-ג) במחיר 412$ בקישור הזה
09.07 עד 18.07(ג-ה) במחיר 412$ בקישור הזה
29.07 עד 03.08(ב-ז) במחיר 412$ בקישור הזה
22.07 עד 03.08(ב-ז) במחיר 412$ בקישור הזה
02.07 עד 14.07(ג-א) במחיר 413$ בקישור הזה
09.07 עד 14.07(ג-א) במחיר 413$ בקישור הזה
21.07 עד 02.08(א-ו) במחיר 414$ בקישור הזה
21.07 עד 05.08(א-ב) במחיר 414$ בקישור הזה
21.07 עד 24.07(א-ד) במחיר 414$ בקישור הזה
31.07 עד 06.08(ד-ג) במחיר 415$ בקישור הזה
30.07 עד 07.08(ג-ד) במחיר 415$ בקישור הזה
14.07 עד 23.07(א-ג) במחיר 416$ בקישור הזה
17.07 עד 23.07(ד-ג) במחיר 417$ בקישור הזה
10.07 עד 23.07(ד-ג) במחיר 417$ בקישור הזה
19.07 עד 23.07(ו-ג) במחיר 417$ בקישור הזה
08.07 עד 23.07(ב-ג) במחיר 417$ בקישור הזה
25.07 עד 30.07(ה-ג) במחיר 417$ בקישור הזה
31.07 עד 04.08(ד-א) במחיר 417$ בקישור הזה
05.07 עד 09.07(ו-ג) במחיר 418$ בקישור הזה
07.07 עד 22.07(א-ב) במחיר 418$ בקישור הזה
23.07 עד 26.07(ג-ו) במחיר 418$ בקישור הזה
11.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 420$ בקישור הזה
11.07 עד 15.07(ה-ב) במחיר 423$ בקישור הזה
22.07 עד 26.08(ב-ב) במחיר 424$ בקישור הזה
23.07 עד 06.08(ג-ג) במחיר 425$ בקישור הזה
07.07 עד 14.07(א-א) במחיר 425$ בקישור הזה
03.07 עד 07.07(ד-א) במחיר 427$ בקישור הזה
03.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 427$ בקישור הזה
24.07 עד 28.07(ד-א) במחיר 428$ בקישור הזה
17.07 עד 01.08(ד-ה) במחיר 428$ בקישור הזה
19.07 עד 01.08(ו-ה) במחיר 428$ בקישור הזה
17.07 עד 28.07(ד-א) במחיר 428$ בקישור הזה
24.07 עד 01.08(ד-ה) במחיר 428$ בקישור הזה
15.07 עד 28.07(ב-א) במחיר 428$ בקישור הזה
10.07 עד 13.07(ד-ז) במחיר 428$ בקישור הזה
01.07 עד 13.07(ב-ז) במחיר 428$ בקישור הזה
19.07 עד 28.07(ו-א) במחיר 428$ בקישור הזה
08.07 עד 13.07(ב-ז) במחיר 428$ בקישור הזה
29.07 עד 02.08(ב-ו) במחיר 430$ בקישור הזה
22.07 עד 01.08(ב-ה) במחיר 432$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 432$ בקישור הזה
02.07 עד 11.07(ג-ה) במחיר 432$ בקישור הזה
30.07 עד 03.08(ג-ז) במחיר 432$ בקישור הזה
22.07 עד 26.07(ב-ו) במחיר 432$ בקישור הזה
14.07 עד 17.07(א-ד) במחיר 432$ בקישור הזה
09.07 עד 16.07(ג-ג) במחיר 432$ בקישור הזה
25.07 עד 02.08(ה-ו) במחיר 435$ בקישור הזה
23.07 עד 04.08(ג-א) במחיר 436$ בקישור הזה
14.07 עד 25.07(א-ה) במחיר 436$ בקישור הזה
04.07 עד 14.07(ה-א) במחיר 436$ בקישור הזה
31.07 עד 03.08(ד-ז) במחיר 436$ בקישור הזה
29.07 עד 12.08(ב-ב) במחיר 436$ בקישור הזה
21.07 עד 25.07(א-ה) במחיר 436$ בקישור הזה
04.07 עד 09.07(ה-ג) במחיר 437$ בקישור הזה
16.07 עד 31.07(ג-ד) במחיר 437$ בקישור הזה
25.07 עד 04.08(ה-א) במחיר 437$ בקישור הזה
23.07 עד 01.08(ג-ה) במחיר 437$ בקישור הזה
22.07 עד 25.07(ב-ה) במחיר 437$ בקישור הזה
15.07 עד 25.07(ב-ה) במחיר 437$ בקישור הזה
04.07 עד 18.07(ה-ה) במחיר 437$ בקישור הזה
15.07 עד 20.07(ב-ז) במחיר 437$ בקישור הזה
07.07 עד 11.07(א-ה) במחיר 437$ בקישור הזה
09.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 438$ בקישור הזה
22.07 עד 06.08(ב-ג) במחיר 439$ בקישור הזה
05.07 עד 14.07(ו-א) במחיר 440$ בקישור הזה
26.07 עד 06.08(ו-ג) במחיר 440$ בקישור הזה
07.07 עד 19.07(א-ו) במחיר 441$ בקישור הזה
25.07 עד 01.08(ה-ה) במחיר 441$ בקישור הזה
04.07 עד 11.07(ה-ה) במחיר 441$ בקישור הזה
25.07 עד 31.07(ה-ד) במחיר 446$ בקישור הזה
03.07 עד 13.07(ד-ז) במחיר 450$ בקישור הזה
25.07 עד 08.08(ה-ה) במחיר 450$ בקישור הזה
22.07 עד 04.08(ב-א) במחיר 450$ בקישור הזה
21.07 עד 26.07(א-ו) במחיר 451$ בקישור הזה
26.07 עד 04.08(ו-א) במחיר 451$ בקישור הזה
03.07 עד 09.07(ד-ג) במחיר 451$ בקישור הזה
04.07 עד 19.07(ה-ו) במחיר 451$ בקישור הזה
24.07 עד 03.08(ד-ז) במחיר 452$ בקישור הזה
24.07 עד 08.08(ד-ה) במחיר 452$ בקישור הזה
19.07 עד 03.08(ו-ז) במחיר 452$ בקישור הזה
11.07 עד 24.07(ה-ד) במחיר 453$ בקישור הזה
25.07 עד 05.08(ה-ב) במחיר 453$ בקישור הזה
09.07 עד 22.07(ג-ב) במחיר 453$ בקישור הזה
25.07 עד 07.08(ה-ד) במחיר 453$ בקישור הזה
21.07 עד 27.07(א-ז) במחיר 456$ בקישור הזה
23.07 עד 30.07(ג-ג) במחיר 456$ בקישור הזה
05.07 עד 19.07(ו-ו) במחיר 456$ בקישור הזה
14.07 עד 19.08(א-ב) במחיר 457$ בקישור הזה
23.07 עד 03.08(ג-ז) במחיר 457$ בקישור הזה
07.07 עד 16.07(א-ג) במחיר 457$ בקישור הזה
09.07 עד 13.07(ג-ז) במחיר 457$ בקישור הזה
25.07 עד 03.08(ה-ז) במחיר 457$ בקישור הזה
02.07 עד 07.07(ג-א) במחיר 458$ בקישור הזה
16.07 עד 20.07(ג-ז) במחיר 458$ בקישור הזה
23.07 עד 28.07(ג-א) במחיר 459$ בקישור הזה
11.07 עד 14.08(ה-ד) במחיר 460$ בקישור הזה
30.07 עד 09.08(ג-ו) במחיר 460$ בקישור הזה
25.07 עד 09.08(ה-ו) במחיר 460$ בקישור הזה
11.07 עד 14.07(ה-א) במחיר 461$ בקישור הזה
14.07 עד 27.07(א-ז) במחיר 461$ בקישור הזה
25.07 עד 29.07(ה-ב) במחיר 461$ בקישור הזה
11.07 עד 16.07(ה-ג) במחיר 461$ בקישור הזה
03.07 עד 11.07(ד-ה) במחיר 462$ בקישור הזה
08.07 עד 20.07(ב-ז) במחיר 462$ בקישור הזה
22.07 עד 27.07(ב-ז) במחיר 462$ בקישור הזה
26.07 עד 30.07(ו-ג) במחיר 462$ בקישור הזה
26.07 עד 08.08(ו-ה) במחיר 462$ בקישור הזה
16.07 עד 19.07(ג-ו) במחיר 463$ בקישור הזה
17.07 עד 30.07(ד-ג) במחיר 465$ בקישור הזה
14.07 עד 28.07(א-א) במחיר 467$ בקישור הזה
15.07 עד 27.07(ב-ז) במחיר 467$ בקישור הזה
11.07 עד 22.07(ה-ב) במחיר 468$ בקישור הזה
04.07 עד 07.07(ה-א) במחיר 468$ בקישור הזה
04.07 עד 16.07(ה-ג) במחיר 469$ בקישור הזה
21.07 עד 04.08(א-א) במחיר 469$ בקישור הזה
05.07 עד 16.07(ו-ג) במחיר 473$ בקישור הזה
22.07 עד 28.07(ב-א) במחיר 473$ בקישור הזה
26.07 עד 01.08(ו-ה) במחיר 474$ בקישור הזה
09.07 עד 19.07(ג-ו) במחיר 476$ בקישור הזה
07.07 עד 13.07(א-ז) במחיר 479$ בקישור הזה
11.07 עד 23.07(ה-ג) במחיר 480$ בקישור הזה
26.07 עד 10.08(ו-ז) במחיר 481$ בקישור הזה
02.07 עד 13.07(ג-ז) במחיר 481$ בקישור הזה
28.07 עד 02.08(א-ו) במחיר 481$ בקישור הזה
26.07 עד 03.08(ו-ז) במחיר 482$ בקישור הזה
11.07 עד 17.08(ה-ז) במחיר 482$ בקישור הזה
11.07 עד 18.07(ה-ה) במחיר 482$ בקישור הזה
16.07 עד 22.07(ג-ב) במחיר 482$ בקישור הזה
14.07 עד 20.07(א-ז) במחיר 482$ בקישור הזה
16.07 עד 28.07(ג-א) במחיר 482$ בקישור הזה
10.07 עד 13.08(ד-ג) במחיר 483$ בקישור הזה
11.07 עד 26.07(ה-ו) במחיר 491$ בקישור הזה
11.07 עד 19.07(ה-ו) במחיר 491$ בקישור הזה
21.07 עד 01.08(א-ה) במחיר 492$ בקישור הזה
04.07 עד 13.07(ה-ז) במחיר 492$ בקישור הזה
21.07 עד 28.07(א-א) במחיר 492$ בקישור הזה
10.07 עד 25.07(ד-ה) במחיר 495$ בקישור הזה
17.07 עד 25.07(ד-ה) במחיר 495$ בקישור הזה
10.07 עד 20.07(ד-ז) במחיר 495$ בקישור הזה
17.07 עד 20.07(ד-ז) במחיר 495$ בקישור הזה
10.07 עד 20.08(ד-ג) במחיר 495$ בקישור הזה
19.07 עד 25.07(ו-ה) במחיר 495$ בקישור הזה
05.07 עד 13.07(ו-ז) במחיר 496$ בקישור הזה
16.07 עד 21.07(ג-א) במחיר 498$ בקישור הזה
25.07 עד 06.08(ה-ג) במחיר 498$ בקישור הזה
14.07 עד 21.07(א-א) במחיר 502$ בקישור הזה
08.07 עד 21.07(ב-א) במחיר 502$ בקישור הזה
15.07 עד 21.07(ב-א) במחיר 502$ בקישור הזה
01.07 עד 06.07(ב-ז) במחיר 503$ בקישור הזה
17.07 עד 27.07(ד-ז) במחיר 506$ בקישור הזה
09.07 עד 23.07(ג-ג) במחיר 506$ בקישור הזה
11.07 עד 25.07(ה-ה) במחיר 507$ בקישור הזה
24.07 עד 27.07(ד-ז) במחיר 507$ בקישור הזה
23.07 עד 27.07(ג-ז) במחיר 507$ בקישור הזה
09.07 עד 20.07(ג-ז) במחיר 507$ בקישור הזה
05.07 עד 11.07(ו-ה) במחיר 508$ בקישור הזה
23.07 עד 30.08(ג-ו) במחיר 512$ בקישור הזה
21.07 עד 03.08(א-ז) במחיר 516$ בקישור הזה
09.07 עד 21.07(ג-א) במחיר 522$ בקישור הזה
18.07 עד 31.07(ה-ד) במחיר 522$ בקישור הזה
12.07 עד 23.07(ו-ג) במחיר 522$ בקישור הזה
18.07 עד 23.07(ה-ג) במחיר 522$ בקישור הזה
12.07 עד 18.07(ו-ה) במחיר 522$ בקישור הזה
12.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 522$ בקישור הזה
18.07 עד 22.07(ה-ב) במחיר 523$ בקישור הזה
18.07 עד 24.07(ה-ד) במחיר 526$ בקישור הזה
18.07 עד 02.08(ה-ו) במחיר 526$ בקישור הזה
10.07 עד 18.07(ד-ה) במחיר 527$ בקישור הזה
25.07 עד 28.07(ה-א) במחיר 532$ בקישור הזה
11.07 עד 20.07(ה-ז) במחיר 532$ בקישור הזה
03.07 עד 06.07(ד-ז) במחיר 533$ בקישור הזה
18.07 עד 29.07(ה-ב) במחיר 541$ בקישור הזה
17.07 עד 21.07(ד-א) במחיר 541$ בקישור הזה
10.07 עד 21.07(ד-א) במחיר 541$ בקישור הזה
12.07 עד 15.07(ו-ב) במחיר 547$ בקישור הזה
18.07 עד 25.07(ה-ה) במחיר 548$ בקישור הזה
07.07 עד 20.07(א-ז) במחיר 548$ בקישור הזה
12.07 עד 16.07(ו-ג) במחיר 551$ בקישור הזה
02.07 עד 06.07(ג-ז) במחיר 554$ בקישור הזה
05.07 עד 20.07(ו-ז) במחיר 563$ בקישור הזה
18.07 עד 26.07(ה-ו) במחיר 564$ בקישור הזה
14.07 עד 19.07(א-ו) במחיר 564$ בקישור הזה
11.07 עד 21.07(ה-א) במחיר 572$ בקישור הזה
12.07 עד 22.07(ו-ב) במחיר 572$ בקישור הזה
12.07 עד 19.08(ו-ב) במחיר 573$ בקישור הזה
07.07 עד 21.07(א-א) במחיר 594$ בקישור הזה
12.07 עד 24.07(ו-ד) במחיר 596$ בקישור הזה
18.07 עד 01.08(ה-ה) במחיר 605$ בקישור הזה
18.07 עד 28.07(ה-א) במחיר 605$ בקישור הזה
19.07 עד 27.07(ו-ז) במחיר 611$ בקישור הזה
18.07 עד 21.07(ה-א) במחיר 611$ בקישור הזה
12.07 עד 20.07(ו-ז) במחיר 622$ בקישור הזה
18.07 עד 27.07(ה-ז) במחיר 623$ בקישור הזה
12.07 עד 19.07(ו-ו) במחיר 634$ בקישור הזה
12.07 עד 26.07(ו-ו) במחיר 634$ בקישור הזה
12.07 עד 21.07(ו-א) במחיר 663$ בקישור הזה
19.07 עד 30.07(ו-ג) במחיר 673$ בקישור הזה
24.07 עד 30.07(ד-ג) במחיר 673$ בקישור הזה
03.07 עד 18.07(ד-ה) במחיר 691$ בקישור הזה
07.07 עד 18.07(א-ה) במחיר 722$ בקישור הזה
05.07 עד 18.07(ו-ה) במחיר 737$ בקישור הזה
21.07 עד 30.07(א-ג) במחיר 737$ בקישור הזה
12.07 עד 25.07(ו-ה) במחיר 741$ בקישור הזה
18.07 עד 30.07(ה-ג) במחיר 849$ בקישור הזה
31.07 עד 07.08(ד-ד) במחיר 853$ בקישור הזה
12.07 עד 27.07(ו-ז) במחיר 857$ בקישור הזה
31.07 עד 14.08(ד-ד) במחיר 864$ בקישור הזה
29.07 עד 09.08(ב-ו) במחיר 864$ בקישור הזה
31.07 עד 09.08(ד-ו) במחיר 864$ בקישור הזה
16.07 עד 29.07(ג-ב) במחיר 893$ בקישור הזה
16.07 עד 26.07(ג-ו) במחיר 916$ בקישור הזה
29.07 עד 01.08(ב-ה) במחיר 931$ בקישור הזה
31.07 עד 15.08(ד-ה) במחיר 942$ בקישור הזה
31.07 עד 08.08(ד-ה) במחיר 955$ בקישור הזה
16.07 עד 25.07(ג-ה) במחיר 1024$ בקישור הזה
16.07 עד 27.07(ג-ז) במחיר 1140$ בקישור הזה
30.07 עד 02.08(ג-ו) במחיר 1151$ בקישור הזה
28.07 עד 07.08(א-ד) במחיר 1151$ בקישור הזה
28.07 עד 05.08(א-ב) במחיר 1151$ בקישור הזה
28.07 עד 09.08(א-ו) במחיר 1162$ בקישור הזה
28.07 עד 06.08(א-ג) במחיר 1195$ בקישור הזה
16.07 עד 30.07(ג-ג) במחיר 1202$ בקישור הזה
28.07 עד 03.08(א-ז) במחיר 1253$ בקישור הזה
28.07 עד 08.08(א-ה) במחיר 1253$ בקישור הזה
14.07 עד 24.07(א-ד) במחיר 1292$ בקישור הזה
14.07 עד 22.07(א-ב) במחיר 1307$ בקישור הזה
14.07 עד 29.07(א-ב) במחיר 1307$ בקישור הזה
14.07 עד 26.07(א-ו) במחיר 1329$ בקישור הזה
31.07 עד 12.08(ד-ב) במחיר 1372$ בקישור הזה
31.07 עד 13.08(ד-ג) במחיר 1456$ בקישור הזה
29.07 עד 13.08(ב-ג) במחיר 1456$ בקישור הזה
28.07 עד 10.08(א-ז) במחיר 1644$ בקישור הזה
29.07 עד 10.08(ב-ז) במחיר 1644$ בקישור הזה
30.07 עד 12.08(ג-ב) במחיר 1670$ בקישור הזה
28.07 עד 12.08(א-ב) במחיר 1670$ בקישור הזה
30.07 עד 10.08(ג-ז) במחיר 1724$ בקישור הזה
29.07 עד 11.08(ב-א) במחיר 1744$ בקישור הזה
30.07 עד 13.08(ג-ג) במחיר 1754$ בקישור הזה
31.07 עד 11.08(ד-א) במחיר 1761$ בקישור הזה
30.07 עד 11.08(ג-א) במחיר 1824$ בקישור הזה
31.07 עד 10.08(ד-ז) במחיר 1878$ בקישור הזה
28.07 עד 11.08(א-א) במחיר 2059$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה