כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 197$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06(ו-ד) במחיר 207$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 207$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 207$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 207$ בקישור הזה
12.06 עד 17.06(ד-ב) במחיר 212$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06(ב-ב) במחיר 212$ בקישור הזה
03.06 עד 17.06(ב-ב) במחיר 212$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ד) במחיר 212$ בקישור הזה
14.06 עד 17.06(ו-ב) במחיר 212$ בקישור הזה
19.06 עד 28.06(ד-ו) במחיר 220$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 220$ בקישור הזה
10.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 225$ בקישור הזה
14.06 עד 23.06(ו-א) במחיר 226$ בקישור הזה
17.06 עד 21.06(ב-ו) במחיר 229$ בקישור הזה
17.06 עד 01.07(ב-ב) במחיר 229$ בקישור הזה
14.06 עד 21.06(ו-ו) במחיר 229$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 229$ בקישור הזה
10.06 עד 21.06(ב-ו) במחיר 229$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 229$ בקישור הזה
12.06 עד 21.06(ד-ו) במחיר 229$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 229$ בקישור הזה
12.06 עד 24.06(ד-ב) במחיר 232$ בקישור הזה
14.06 עד 24.06(ו-ב) במחיר 232$ בקישור הזה
17.06 עד 28.06(ב-ו) במחיר 232$ בקישור הזה
17.06 עד 24.06(ב-ב) במחיר 232$ בקישור הזה
10.06 עד 24.06(ב-ב) במחיר 232$ בקישור הזה
14.06 עד 28.06(ו-ו) במחיר 232$ בקישור הזה
09.06 עד 12.06(א-ד) במחיר 233$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ו) במחיר 236$ בקישור הזה
18.06 עד 01.07(ג-ב) במחיר 246$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 246$ בקישור הזה
18.06 עד 21.06(ג-ו) במחיר 246$ בקישור הזה
21.06 עד 01.07(ו-ב) במחיר 249$ בקישור הזה
05.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 249$ בקישור הזה
21.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 249$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06(ד-ו) במחיר 249$ בקישור הזה
18.06 עד 24.06(ג-ב) במחיר 249$ בקישור הזה
19.06 עד 23.06(ד-א) במחיר 249$ בקישור הזה
18.06 עד 28.06(ג-ו) במחיר 249$ בקישור הזה
21.06 עד 28.06(ו-ו) במחיר 251$ בקישור הזה
21.06 עד 05.07(ו-ו) במחיר 252$ בקישור הזה
21.06 עד 24.06(ו-ב) במחיר 252$ בקישור הזה
12.06 עד 23.06(ד-א) במחיר 253$ בקישור הזה
05.06 עד 12.06(ד-ד) במחיר 254$ בקישור הזה
05.06 עד 17.06(ד-ב) במחיר 254$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 258$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 258$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 258$ בקישור הזה
17.06 עד 23.06(ב-א) במחיר 258$ בקישור הזה
10.06 עד 23.06(ב-א) במחיר 258$ בקישור הזה
12.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 258$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 265$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 265$ בקישור הזה
11.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 266$ בקישור הזה
11.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
09.06 עד 19.06(א-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
09.06 עד 14.06(א-ו) במחיר 266$ בקישור הזה
24.06 עד 01.07(ב-ב) במחיר 267$ בקישור הזה
03.06 עד 15.06(ב-ז) במחיר 269$ בקישור הזה
12.06 עד 15.06(ד-ז) במחיר 269$ בקישור הזה
10.06 עד 15.06(ב-ז) במחיר 269$ בקישור הזה
18.06 עד 03.07(ג-ד) במחיר 269$ בקישור הזה
04.06 עד 17.06(ג-ב) במחיר 270$ בקישור הזה
04.06 עד 12.06(ג-ד) במחיר 270$ בקישור הזה
09.06 עד 17.06(א-ב) במחיר 271$ בקישור הזה
21.06 עד 03.07(ו-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
11.06 עד 17.06(ג-ב) במחיר 271$ בקישור הזה
19.06 עד 01.07(ד-ב) במחיר 271$ בקישור הזה
24.06 עד 05.07(ב-ו) במחיר 274$ בקישור הזה
24.06 עד 28.06(ב-ו) במחיר 274$ בקישור הזה
19.06 עד 24.06(ד-ב) במחיר 274$ בקישור הזה
03.06 עד 10.06(ב-ב) במחיר 274$ בקישור הזה
18.06 עד 23.06(ג-א) במחיר 275$ בקישור הזה
17.06 עד 22.06(ב-ז) במחיר 276$ בקישור הזה
10.06 עד 22.06(ב-ז) במחיר 276$ בקישור הזה
14.06 עד 22.06(ו-ז) במחיר 276$ בקישור הזה
12.06 עד 22.06(ד-ז) במחיר 276$ בקישור הזה
20.06 עד 24.06(ה-ב) במחיר 278$ בקישור הזה
26.06 עד 01.07(ד-ב) במחיר 280$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 282$ בקישור הזה
26.06 עד 05.07(ד-ו) במחיר 283$ בקישור הזה
12.06 עד 16.06(ד-א) במחיר 283$ בקישור הזה
14.06 עד 29.06(ו-ז) במחיר 285$ בקישור הזה
10.06 עד 16.06(ב-א) במחיר 285$ בקישור הזה
17.06 עד 29.06(ב-ז) במחיר 285$ בקישור הזה
03.06 עד 06.06(ב-ה) במחיר 285$ בקישור הזה
03.06 עד 16.06(ב-א) במחיר 285$ בקישור הזה
09.06 עד 21.06(א-ו) במחיר 288$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 288$ בקישור הזה
11.06 עד 21.06(ג-ו) במחיר 288$ בקישור הזה
16.06 עד 19.06(א-ד) במחיר 289$ בקישור הזה
26.06 עד 03.07(ד-ד) במחיר 290$ בקישור הזה
11.06 עד 24.06(ג-ב) במחיר 291$ בקישור הזה
09.06 עד 24.06(א-ב) במחיר 291$ בקישור הזה
18.06 עד 22.06(ג-ז) במחיר 293$ בקישור הזה
19.06 עד 03.07(ד-ד) במחיר 294$ בקישור הזה
12.06 עד 27.06(ד-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
17.06 עד 02.07(ב-ג) במחיר 294$ בקישור הזה
24.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 294$ בקישור הזה
04.06 עד 07.06(ג-ו) במחיר 294$ בקישור הזה
14.06 עד 27.06(ו-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
17.06 עד 27.06(ב-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
20.06 עד 23.06(ה-א) במחיר 295$ בקישור הזה
16.06 עד 24.06(א-ב) במחיר 296$ בקישור הזה
24.06 עד 08.07(ב-ב) במחיר 297$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06(ג-ה) במחיר 299$ בקישור הזה
05.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 300$ בקישור הזה
23.06 עד 01.07(א-ב) במחיר 302$ בקישור הזה
23.06 עד 26.06(א-ד) במחיר 302$ בקישור הזה
18.06 עד 29.06(ג-ז) במחיר 302$ בקישור הזה
24.06 עד 02.07(ב-ג) במחיר 305$ בקישור הזה
21.06 עד 29.06(ו-ז) במחיר 305$ בקישור הזה
19.06 עד 22.06(ד-ז) במחיר 305$ בקישור הזה
21.06 עד 30.06(ו-א) במחיר 305$ בקישור הזה
23.06 עד 05.07(א-ו) במחיר 305$ בקישור הזה
23.06 עד 28.06(א-ו) במחיר 305$ בקישור הזה
26.06 עד 10.07(ד-ד) במחיר 305$ בקישור הזה
24.06 עד 30.06(ב-א) במחיר 305$ בקישור הזה
26.06 עד 08.07(ד-ב) במחיר 306$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 308$ בקישור הזה
17.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 308$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 308$ בקישור הזה
14.06 עד 20.06(ו-ה) במחיר 308$ בקישור הזה
18.06 עד 02.07(ג-ג) במחיר 311$ בקישור הזה
16.06 עד 01.07(א-ב) במחיר 311$ בקישור הזה
05.06 עד 15.06(ד-ז) במחיר 311$ בקישור הזה
16.06 עד 26.06(א-ד) במחיר 311$ בקישור הזה
18.06 עד 27.06(ג-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
16.06 עד 21.06(א-ו) במחיר 311$ בקישור הזה
27.06 עד 01.07(ה-ב) במחיר 312$ בקישור הזה
09.06 עד 13.06(א-ה) במחיר 313$ בקישור הזה
07.06 עד 14.06(ו-ו) במחיר 314$ בקישור הזה
09.06 עד 16.06(א-א) במחיר 314$ בקישור הזה
21.06 עד 27.06(ו-ה) במחיר 314$ בקישור הזה
21.06 עד 02.07(ו-ג) במחיר 314$ בקישור הזה
24.06 עד 27.06(ב-ה) במחיר 314$ בקישור הזה
16.06 עד 28.06(א-ו) במחיר 314$ בקישור הזה
27.06 עד 05.07(ה-ו) במחיר 314$ בקישור הזה
02.06 עד 16.06(א-א) במחיר 315$ בקישור הזה
05.06 עד 10.06(ד-ב) במחיר 316$ בקישור הזה
04.06 עד 18.06(ג-ג) במחיר 316$ בקישור הזה
09.06 עד 23.06(א-א) במחיר 317$ בקישור הזה
09.06 עד 18.06(א-ג) במחיר 317$ בקישור הזה
23.06 עד 27.06(א-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
11.06 עד 18.06(ג-ג) במחיר 317$ בקישור הזה
11.06 עד 23.06(ג-א) במחיר 317$ בקישור הזה
11.06 עד 17.07(ג-ד) במחיר 320$ בקישור הזה
03.06 עד 08.07(ב-ב) במחיר 320$ בקישור הזה
23.06 עד 03.07(א-ד) במחיר 325$ בקישור הזה
20.06 עד 26.06(ה-ד) במחיר 325$ בקישור הזה
09.06 עד 17.07(א-ד) במחיר 325$ בקישור הזה
05.06 עד 16.06(ד-א) במחיר 327$ בקישור הזה
09.06 עד 15.06(א-ז) במחיר 327$ בקישור הזה
24.06 עד 29.06(ב-ז) במחיר 327$ בקישור הזה
11.06 עד 15.06(ג-ז) במחיר 327$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06(ד-ה) במחיר 327$ בקישור הזה
04.06 עד 15.06(ג-ז) במחיר 327$ בקישור הזה
19.06 עד 29.06(ד-ז) במחיר 327$ בקישור הזה
23.06 עד 08.07(א-ב) במחיר 328$ בקישור הזה
20.06 עד 25.06(ה-ג) במחיר 331$ בקישור הזה
16.06 עד 20.06(א-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
23.06 עד 02.07(א-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
18.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
20.06 עד 29.06(ה-ז) במחיר 332$ בקישור הזה
16.06 עד 22.06(א-ז) במחיר 332$ בקישור הזה
16.06 עד 25.06(א-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
04.06 עד 10.06(ג-ב) במחיר 332$ בקישור הזה
17.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
20.06 עד 01.07(ה-ב) במחיר 334$ בקישור הזה
11.06 עד 22.06(ג-ז) במחיר 334$ בקישור הזה
27.06 עד 03.07(ה-ד) במחיר 334$ בקישור הזה
09.06 עד 22.06(א-ז) במחיר 334$ בקישור הזה
27.06 עד 12.07(ה-ו) במחיר 334$ בקישור הזה
20.06 עד 27.06(ה-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
02.06 עד 05.06(א-ד) במחיר 335$ בקישור הזה
02.06 עד 14.06(א-ו) במחיר 335$ בקישור הזה
26.06 עד 29.06(ד-ז) במחיר 336$ בקישור הזה
19.06 עד 02.07(ד-ג) במחיר 336$ בקישור הזה
19.06 עד 27.06(ד-ה) במחיר 336$ בקישור הזה
27.06 עד 10.07(ה-ד) במחיר 337$ בקישור הזה
27.06 עד 08.07(ה-ב) במחיר 337$ בקישור הזה
20.06 עד 28.06(ה-ו) במחיר 337$ בקישור הזה
13.06 עד 16.06(ה-א) במחיר 337$ בקישור הזה
20.06 עד 05.07(ה-ו) במחיר 337$ בקישור הזה
16.06 עד 23.06(א-א) במחיר 340$ בקישור הזה
02.06 עד 12.06(א-ד) במחיר 340$ בקישור הזה
02.06 עד 17.06(א-ב) במחיר 340$ בקישור הזה
03.06 עד 09.06(ב-א) במחיר 341$ בקישור הזה
25.06 עד 01.07(ג-ב) במחיר 343$ בקישור הזה
11.06 עד 16.06(ג-א) במחיר 344$ בקישור הזה
03.06 עד 11.06(ב-ג) במחיר 344$ בקישור הזה
04.06 עד 16.06(ג-א) במחיר 344$ בקישור הזה
26.06 עד 02.07(ד-ג) במחיר 345$ בקישור הזה
13.06 עד 24.06(ה-ב) במחיר 346$ בקישור הזה
05.06 עד 11.06(ד-ג) במחיר 347$ בקישור הזה
23.06 עד 29.06(א-ז) במחיר 350$ בקישור הזה
05.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 350$ בקישור הזה
27.06 עד 04.07(ה-ה) במחיר 350$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 352$ בקישור הזה
25.06 עד 08.07(ג-ב) במחיר 352$ בקישור הזה
24.06 עד 04.07(ב-ה) במחיר 352$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 352$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 352$ בקישור הזה
27.06 עד 09.07(ה-ג) במחיר 352$ בקישור הזה
16.06 עד 27.06(א-ה) במחיר 352$ בקישור הזה
20.06 עד 03.07(ה-ד) במחיר 357$ בקישור הזה
28.06 עד 01.07(ו-ב) במחיר 357$ בקישור הזה
28.06 עד 03.07(ו-ד) במחיר 359$ בקישור הזה
07.06 עד 19.06(ו-ד) במחיר 359$ בקישור הזה
02.06 עד 07.06(א-ו) במחיר 364$ בקישור הזה
11.06 עד 15.07(ג-ב) במחיר 364$ בקישור הזה
28.06 עד 05.07(ו-ו) במחיר 364$ בקישור הזה
09.06 עד 20.06(א-ה) במחיר 366$ בקישור הזה
11.06 עד 20.06(ג-ה) במחיר 366$ בקישור הזה
16.06 עד 29.06(א-ז) במחיר 367$ בקישור הזה
13.06 עד 17.06(ה-ב) במחיר 369$ בקישור הזה
24.06 עד 31.07(ב-ד) במחיר 369$ בקישור הזה
06.06 עד 12.06(ה-ד) במחיר 369$ בקישור הזה
10.06 עד 18.07(ב-ה) במחיר 371$ בקישור הזה
25.06 עד 02.07(ג-ג) במחיר 372$ בקישור הזה
27.06 עד 02.07(ה-ג) במחיר 372$ בקישור הזה
21.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 372$ בקישור הזה
20.06 עד 25.07(ה-ה) במחיר 372$ בקישור הזה
27.06 עד 30.06(ה-א) במחיר 374$ בקישור הזה
30.06 עד 09.07(א-ג) במחיר 376$ בקישור הזה
04.06 עד 09.06(ג-א) במחיר 376$ בקישור הזה
20.06 עד 30.06(ה-א) במחיר 377$ בקישור הזה
16.06 עד 30.06(א-א) במחיר 377$ בקישור הזה
25.06 עד 30.06(ג-א) במחיר 378$ בקישור הזה
07.06 עד 10.06(ו-ב) במחיר 379$ בקישור הזה
13.06 עד 17.07(ה-ד) במחיר 380$ בקישור הזה
26.06 עד 30.06(ד-א) במחיר 381$ בקישור הזה
24.06 עד 07.07(ב-א) במחיר 382$ בקישור הזה
07.06 עד 17.07(ו-ד) במחיר 382$ בקישור הזה
28.06 עד 12.07(ו-ו) במחיר 383$ בקישור הזה
05.06 עד 09.06(ד-א) במחיר 383$ בקישור הזה
30.06 עד 05.07(א-ו) במחיר 385$ בקישור הזה
07.06 עד 12.06(ו-ד) במחיר 386$ בקישור הזה
07.06 עד 17.06(ו-ב) במחיר 386$ בקישור הזה
28.06 עד 10.07(ו-ד) במחיר 386$ בקישור הזה
28.06 עד 08.07(ו-ב) במחיר 387$ בקישור הזה
23.06 עד 30.06(א-א) במחיר 388$ בקישור הזה
26.06 עד 04.07(ד-ה) במחיר 389$ בקישור הזה
02.06 עד 06.06(א-ה) במחיר 390$ בקישור הזה
26.06 עד 07.07(ד-א) במחיר 390$ בקישור הזה
25.06 עד 28.06(ג-ו) במחיר 390$ בקישור הזה
25.06 עד 05.07(ג-ו) במחיר 390$ בקישור הזה
07.06 עד 13.06(ו-ה) במחיר 393$ בקישור הזה
07.06 עד 11.06(ו-ג) במחיר 393$ בקישור הזה
19.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 394$ בקישור הזה
04.06 עד 13.07(ג-ז) במחיר 396$ בקישור הזה
05.06 עד 09.07(ד-ג) במחיר 396$ בקישור הזה
05.06 עד 11.07(ד-ה) במחיר 396$ בקישור הזה
17.06 עד 25.07(ב-ה) במחיר 396$ בקישור הזה
30.06 עד 03.07(א-ד) במחיר 397$ בקישור הזה
02.06 עד 15.06(א-ז) במחיר 397$ בקישור הזה
28.06 עד 02.07(ו-ג) במחיר 399$ בקישור הזה
20.06 עד 02.07(ה-ג) במחיר 399$ בקישור הזה
04.06 עד 11.06(ג-ג) במחיר 400$ בקישור הזה
30.06 עד 08.07(א-ב) במחיר 401$ בקישור הזה
30.06 עד 04.07(א-ה) במחיר 401$ בקישור הזה
02.06 עד 10.06(א-ב) במחיר 403$ בקישור הזה
30.06 עד 12.07(א-ו) במחיר 405$ בקישור הזה
24.06 עד 09.07(ב-ג) במחיר 406$ בקישור הזה
13.06 עד 20.06(ה-ה) במחיר 407$ בקישור הזה
13.06 עד 19.06(ה-ד) במחיר 407$ בקישור הזה
13.06 עד 18.06(ה-ג) במחיר 407$ בקישור הזה
26.06 עד 09.07(ד-ג) במחיר 407$ בקישור הזה
30.06 עד 10.07(א-ד) במחיר 408$ בקישור הזה
30.06 עד 15.07(א-ב) במחיר 408$ בקישור הזה
07.06 עד 15.07(ו-ב) במחיר 409$ בקישור הזה
11.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 411$ בקישור הזה
23.06 עד 07.07(א-א) במחיר 413$ בקישור הזה
02.06 עד 13.06(א-ה) במחיר 414$ בקישור הזה
25.06 עד 03.07(ג-ד) במחיר 417$ בקישור הזה
27.06 עד 07.07(ה-א) במחיר 422$ בקישור הזה
11.06 עד 19.07(ג-ו) במחיר 423$ בקישור הזה
07.06 עד 15.06(ו-ז) במחיר 424$ בקישור הזה
26.06 עד 11.07(ד-ה) במחיר 425$ בקישור הזה
06.06 עד 20.06(ה-ה) במחיר 426$ בקישור הזה
13.06 עד 16.07(ה-ג) במחיר 427$ בקישור הזה
13.06 עד 27.06(ה-ה) במחיר 427$ בקישור הזה
13.06 עד 26.06(ה-ד) במחיר 427$ בקישור הזה
06.06 עד 14.06(ה-ו) במחיר 438$ בקישור הזה
06.06 עד 19.06(ה-ד) במחיר 438$ בקישור הזה
06.06 עד 10.06(ה-ב) במחיר 439$ בקישור הזה
03.06 עד 08.06(ב-ז) במחיר 446$ בקישור הזה
02.06 עד 09.06(א-א) במחיר 446$ בקישור הזה
23.06 עד 06.07(א-ז) במחיר 447$ בקישור הזה
06.06 עד 16.06(ה-א) במחיר 447$ בקישור הזה
30.06 עד 14.07(א-א) במחיר 452$ בקישור הזה
27.06 עד 11.07(ה-ה) במחיר 457$ בקישור הזה
13.06 עד 21.06(ה-ו) במחיר 459$ בקישור הזה
06.06 עד 11.07(ה-ה) במחיר 463$ בקישור הזה
07.06 עד 16.07(ו-ג) במחיר 464$ בקישור הזה
06.06 עד 14.07(ה-א) במחיר 465$ בקישור הזה
28.06 עד 04.07(ו-ה) במחיר 466$ בקישור הזה
21.06 עד 04.07(ו-ה) במחיר 466$ בקישור הזה
21.06 עד 06.07(ו-ז) במחיר 466$ בקישור הזה
06.06 עד 13.06(ה-ה) במחיר 471$ בקישור הזה
28.06 עד 07.07(ו-א) במחיר 471$ בקישור הזה
30.06 עד 07.07(א-א) במחיר 485$ בקישור הזה
12.06 עד 20.07(ד-ז) במחיר 485$ בקישור הזה
06.06 עד 15.06(ה-ז) במחיר 488$ בקישור הזה
19.06 עד 04.07(ד-ה) במחיר 488$ בקישור הזה
05.06 עד 08.06(ד-ז) במחיר 488$ בקישור הזה
24.06 עד 06.07(ב-ז) במחיר 488$ בקישור הזה
06.06 עד 09.06(ה-א) במחיר 491$ בקישור הזה
28.06 עד 13.07(ו-ז) במחיר 495$ בקישור הזה
26.06 עד 06.07(ד-ז) במחיר 496$ בקישור הזה
28.06 עד 09.07(ו-ג) במחיר 496$ בקישור הזה
04.06 עד 08.06(ג-ז) במחיר 504$ בקישור הזה
28.06 עד 11.07(ו-ה) במחיר 506$ בקישור הזה
30.06 עד 13.07(א-ז) במחיר 516$ בקישור הזה
27.06 עד 06.07(ה-ז) במחיר 517$ בקישור הזה
23.06 עד 04.07(א-ה) במחיר 519$ בקישור הזה
13.06 עד 21.07(ה-א) במחיר 522$ בקישור הזה
06.06 עד 11.06(ה-ג) במחיר 522$ בקישור הזה
30.06 עד 11.07(א-ה) במחיר 528$ בקישור הזה
30.06 עד 06.07(א-ז) במחיר 547$ בקישור הזה
20.06 עד 04.07(ה-ה) במחיר 551$ בקישור הזה
12.06 עד 17.07(ד-ד) במחיר 564$ בקישור הזה
02.06 עד 08.06(א-ז) במחיר 575$ בקישור הזה
28.06 עד 06.07(ו-ז) במחיר 577$ בקישור הזה
25.06 עד 10.07(ג-ד) במחיר 584$ בקישור הזה
02.06 עד 11.06(א-ג) במחיר 597$ בקישור הזה
07.06 עד 21.06(ו-ו) במחיר 612$ בקישור הזה
25.06 עד 29.06(ג-ז) במחיר 615$ בקישור הזה
07.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 641$ בקישור הזה
07.06 עד 22.06(ו-ז) במחיר 658$ בקישור הזה
07.06 עד 16.06(ו-א) במחיר 668$ בקישור הזה
25.06 עד 07.07(ג-א) במחיר 669$ בקישור הזה
04.06 עד 10.07(ג-ד) במחיר 689$ בקישור הזה
07.06 עד 20.06(ו-ה) במחיר 690$ בקישור הזה
25.06 עד 09.07(ג-ג) במחיר 694$ בקישור הזה
05.06 עד 10.07(ד-ד) במחיר 711$ בקישור הזה
25.06 עד 06.07(ג-ז) במחיר 775$ בקישור הזה
25.06 עד 04.07(ג-ה) במחיר 776$ בקישור הזה
19.06 עד 30.06(ד-א) במחיר 973$ בקישור הזה


קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה