כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

05.07 עד 18.07(ו-ה) במחיר 880$ בקישור הזה
05.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 989$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1010$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1066$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1076$ בקישור הזה
08.07 עד 23.07(ב-ג) במחיר 1086$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1089$ בקישור הזה
10.07 עד 23.07(ד-ג) במחיר 1088$ בקישור הזה
09.07 עד 23.07(ג-ג) במחיר 1088$ בקישור הזה
08.07 עד 23.07(ב-ג) במחיר 1088$ בקישור הזה
15.07 עד 23.07(ב-ג) במחיר 1090$ בקישור הזה
22.07 עד 06.08(ב-ג) במחיר 1092$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1092$ בקישור הזה
24.07 עד 06.08(ד-ג) במחיר 1094$ בקישור הזה
22.07 עד 06.08(ב-ג) במחיר 1094$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 1095$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 1095$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 1095$ בקישור הזה
05.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 1095$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 1095$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1095$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 1095$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1095$ בקישור הזה
22.07 עד 30.07(ב-ג) במחיר 1100$ בקישור הזה
24.07 עד 30.07(ד-ג) במחיר 1102$ בקישור הזה
22.07 עד 30.07(ב-ג) במחיר 1102$ בקישור הזה
15.07 עד 30.07(ב-ג) במחיר 1103$ בקישור הזה
01.07 עד 09.07(ב-ג) במחיר 1109$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 1111$ בקישור הזה
19.07 עד 23.07(ו-ג) במחיר 1111$ בקישור הזה
12.07 עד 23.07(ו-ג) במחיר 1111$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1115$ בקישור הזה
19.07 עד 23.07(ו-ג) במחיר 1118$ בקישור הזה
05.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 1118$ בקישור הזה
12.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 1118$ בקישור הזה
10.07 עד 23.07(ד-ג) במחיר 1123$ בקישור הזה
19.07 עד 30.07(ו-ג) במחיר 1125$ בקישור הזה
08.07 עד 24.07(ב-ד) במחיר 1126$ בקישור הזה
10.07 עד 24.07(ד-ד) במחיר 1128$ בקישור הזה
09.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 1128$ בקישור הזה
08.07 עד 24.07(ב-ד) במחיר 1128$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 1129$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 1130$ בקישור הזה
15.07 עד 24.07(ב-ד) במחיר 1130$ בקישור הזה
01.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 1131$ בקישור הזה
19.07 עד 30.07(ו-ג) במחיר 1132$ בקישור הזה
01.07 עד 08.07(ב-ב) במחיר 1132$ בקישור הזה
01.07 עד 09.07(ב-ג) במחיר 1135$ בקישור הזה
01.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 1138$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1138$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1145$ בקישור הזה
08.07 עד 23.07(ב-ג) במחיר 1148$ בקישור הזה
08.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1148$ בקישור הזה
10.07 עד 23.07(ד-ג) במחיר 1149$ בקישור הזה
19.07 עד 23.07(ו-ג) במחיר 1150$ בקישור הזה
17.07 עד 23.07(ד-ג) במחיר 1150$ בקישור הזה
11.07 עד 23.07(ה-ג) במחיר 1150$ בקישור הזה
15.07 עד 23.07(ב-ג) במחיר 1150$ בקישור הזה
09.07 עד 23.07(ג-ג) במחיר 1152$ בקישור הזה
10.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 1150$ בקישור הזה
03.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 1150$ בקישור הזה
09.07 עד 16.07(ג-ג) במחיר 1150$ בקישור הזה
05.07 עד 16.07(ו-ג) במחיר 1150$ בקישור הזה
04.07 עד 16.07(ה-ג) במחיר 1150$ בקישור הזה
08.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1150$ בקישור הזה
02.07 עד 16.07(ג-ג) במחיר 1151$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1150$ בקישור הזה
19.07 עד 24.07(ו-ד) במחיר 1152$ בקישור הזה
12.07 עד 24.07(ו-ד) במחיר 1152$ בקישור הזה
23.07 עד 06.08(ג-ג) במחיר 1154$ בקישור הזה
28.07 עד 06.08(א-ג) במחיר 1154$ בקישור הזה
29.07 עד 06.08(ב-ג) במחיר 1154$ בקישור הזה
31.07 עד 06.08(ד-ג) במחיר 1154$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1154$ בקישור הזה
06.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 1155$ בקישור הזה
09.07 עד 23.07(ג-ג) במחיר 1155$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 1155$ בקישור הזה
01.07 עד 09.07(ב-ג) במחיר 1156$ בקישור הזה
26.07 עד 06.08(ו-ג) במחיר 1155$ בקישור הזה
17.07 עד 23.07(ד-ג) במחיר 1155$ בקישור הזה
24.07 עד 08.08(ד-ה) במחיר 1156$ בקישור הזה
31.07 עד 06.08(ד-ג) במחיר 1156$ בקישור הזה
22.07 עד 06.08(ב-ג) במחיר 1156$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 1156$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1157$ בקישור הזה
08.07 עד 18.07(ב-ה) במחיר 1156$ בקישור הזה
11.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 1156$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 1156$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 1158$ בקישור הזה
19.07 עד 24.07(ו-ד) במחיר 1158$ בקישור הזה
10.07 עד 18.07(ד-ה) במחיר 1158$ בקישור הזה
03.07 עד 18.07(ד-ה) במחיר 1158$ בקישור הזה
09.07 עד 18.07(ג-ה) במחיר 1158$ בקישור הזה
05.07 עד 18.07(ו-ה) במחיר 1158$ בקישור הזה
04.07 עד 18.07(ה-ה) במחיר 1158$ בקישור הזה
08.07 עד 18.07(ב-ה) במחיר 1158$ בקישור הזה
02.07 עד 18.07(ג-ה) במחיר 1158$ בקישור הזה
26.07 עד 06.08(ו-ג) במחיר 1159$ בקישור הזה
05.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 1160$ בקישור הזה
01.07 עד 12.07(ב-ו) במחיר 1160$ בקישור הזה
23.07 עד 30.07(ג-ג) במחיר 1162$ בקישור הזה
20.07 עד 30.07(ז-ג) במחיר 1162$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07(ב-ד) במחיר 1161$ בקישור הזה
10.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 1161$ בקישור הזה
03.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 1161$ בקישור הזה
10.07 עד 23.07(ד-ג) במחיר 1161$ בקישור הזה
09.07 עד 23.07(ג-ג) במחיר 1161$ בקישור הזה
08.07 עד 23.07(ב-ג) במחיר 1161$ בקישור הזה
09.07 עד 16.07(ג-ג) במחיר 1161$ בקישור הזה
05.07 עד 16.07(ו-ג) במחיר 1161$ בקישור הזה
04.07 עד 16.07(ה-ג) במחיר 1161$ בקישור הזה
08.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1161$ בקישור הזה
02.07 עד 16.07(ג-ג) במחיר 1161$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 1161$ בקישור הזה
17.07 עד 23.07(ד-ג) במחיר 1163$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 1162$ בקישור הזה
15.07 עד 23.07(ב-ג) במחיר 1162$ בקישור הזה
26.07 עד 30.07(ו-ג) במחיר 1163$ בקישור הזה
19.07 עד 30.07(ו-ג) במחיר 1163$ בקישור הזה
10.07 עד 24.07(ד-ד) במחיר 1163$ בקישור הזה
22.07 עד 30.07(ב-ג) במחיר 1164$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 1164$ בקישור הזה
17.07 עד 30.07(ד-ג) במחיר 1164$ בקישור הזה
15.07 עד 30.07(ב-ג) במחיר 1164$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 1165$ בקישור הזה
04.07 עד 16.07(ה-ג) במחיר 1166$ בקישור הזה
26.07 עד 30.07(ו-ג) במחיר 1167$ בקישור הזה
22.07 עד 06.08(ב-ג) במחיר 1167$ בקישור הזה
17.07 עד 30.07(ד-ג) במחיר 1169$ בקישור הזה
24.07 עד 07.08(ד-ד) במחיר 1169$ בקישור הזה
22.07 עד 01.08(ב-ה) במחיר 1168$ בקישור הזה
22.07 עד 07.08(ב-ד) במחיר 1169$ בקישור הזה
01.07 עד 15.07(ב-ב) במחיר 1170$ בקישור הזה
01.07 עד 09.07(ב-ג) במחיר 1171$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07(ב-ד) במחיר 1171$ בקישור הזה
08.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1171$ בקישור הזה
24.07 עד 01.08(ד-ה) במחיר 1171$ בקישור הזה
22.07 עד 01.08(ב-ה) במחיר 1171$ בקישור הזה
05.07 עד 16.07(ו-ג) במחיר 1174$ בקישור הזה
12.07 עד 16.07(ו-ג) במחיר 1174$ בקישור הזה
10.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 1174$ בקישור הזה
03.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 1174$ בקישור הזה
09.07 עד 16.07(ג-ג) במחיר 1174$ בקישור הזה
05.07 עד 16.07(ו-ג) במחיר 1174$ בקישור הזה
04.07 עד 16.07(ה-ג) במחיר 1174$ בקישור הזה
08.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1174$ בקישור הזה
02.07 עד 16.07(ג-ג) במחיר 1174$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1174$ בקישור הזה
16.07 עד 23.07(ג-ג) במחיר 1174$ בקישור הזה
23.07 עד 06.08(ג-ג) במחיר 1174$ בקישור הזה
22.07 עד 30.07(ב-ג) במחיר 1175$ בקישור הזה
17.07 עד 30.07(ד-ג) במחיר 1176$ בקישור הזה
15.07 עד 23.07(ב-ג) במחיר 1179$ בקישור הזה
24.07 עד 06.08(ד-ג) במחיר 1179$ בקישור הזה
16.07 עד 23.07(ג-ג) במחיר 1182$ בקישור הזה
09.07 עד 23.07(ג-ג) במחיר 1182$ בקישור הזה
13.07 עד 23.07(ז-ג) במחיר 1182$ בקישור הזה
05.07 עד 18.07(ו-ה) במחיר 1182$ בקישור הזה
12.07 עד 18.07(ו-ה) במחיר 1182$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 1183$ בקישור הזה
01.07 עד 07.07(ב-א) במחיר 1184$ בקישור הזה
28.07 עד 13.08(א-ג) במחיר 1186$ בקישור הזה
29.07 עד 13.08(ב-ג) במחיר 1186$ בקישור הזה
31.07 עד 13.08(ד-ג) במחיר 1186$ בקישור הזה
10.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 1185$ בקישור הזה
03.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 1186$ בקישור הזה
24.07 עד 05.08(ד-ב) במחיר 1186$ בקישור הזה
22.07 עד 05.08(ב-ב) במחיר 1186$ בקישור הזה
24.07 עד 30.07(ד-ג) במחיר 1187$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1186$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 1187$ בקישור הזה
24.07 עד 06.08(ד-ג) במחיר 1188$ בקישור הזה
27.07 עד 06.08(ז-ג) במחיר 1188$ בקישור הזה
20.07 עד 24.07(ז-ד) במחיר 1188$ בקישור הזה
08.07 עד 24.07(ב-ד) במחיר 1188$ בקישור הזה
10.07 עד 25.07(ד-ה) במחיר 1188$ בקישור הזה
09.07 עד 25.07(ג-ה) במחיר 1188$ בקישור הזה
16.07 עד 30.07(ג-ג) במחיר 1187$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 1189$ בקישור הזה
05.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 1189$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 1189$ בקישור הזה
13.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 1189$ בקישור הזה
15.07 עד 25.07(ב-ה) במחיר 1189$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1190$ בקישור הזה
19.07 עד 23.07(ו-ג) במחיר 1191$ בקישור הזה
17.07 עד 24.07(ד-ד) במחיר 1191$ בקישור הזה
15.07 עד 24.07(ב-ד) במחיר 1191$ בקישור הזה
15.07 עד 30.07(ב-ג) במחיר 1193$ בקישור הזה
24.07 עד 06.08(ד-ג) במחיר 1193$ בקישור הזה
10.07 עד 18.07(ד-ה) במחיר 1193$ בקישור הזה
03.07 עד 18.07(ד-ה) במחיר 1194$ בקישור הזה
03.07 עד 09.07(ד-ג) במחיר 1194$ בקישור הזה
05.07 עד 09.07(ו-ג) במחיר 1194$ בקישור הזה
04.07 עד 09.07(ה-ג) במחיר 1194$ בקישור הזה
02.07 עד 09.07(ג-ג) במחיר 1194$ בקישור הזה
19.07 עד 01.08(ו-ה) במחיר 1194$ בקישור הזה
16.07 עד 30.07(ג-ג) במחיר 1196$ בקישור הזה
24.07 עד 30.07(ד-ג) במחיר 1196$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1196$ בקישור הזה
05.07 עד 16.07(ו-ג) במחיר 1197$ בקישור הזה
12.07 עד 16.07(ו-ג) במחיר 1197$ בקישור הזה
19.07 עד 01.08(ו-ה) במחיר 1200$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 1200$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 1200$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 1200$ בקישור הזה
05.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 1200$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 1200$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1200$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 1200$ בקישור הזה
24.07 עד 30.07(ד-ג) במחיר 1201$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1201$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07(ב-ד) במחיר 1206$ בקישור הזה
12.07 עד 23.07(ו-ג) במחיר 1207$ בקישור הזה
10.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 1208$ בקישור הזה
03.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 1209$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1210$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1210$ בקישור הזה
08.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1210$ בקישור הזה
06.07 עד 16.07(ז-ג) במחיר 1210$ בקישור הזה
03.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 1211$ בקישור הזה
14.07 עד 23.07(א-ג) במחיר 1212$ בקישור הזה
09.07 עד 23.07(ג-ג) במחיר 1212$ בקישור הזה
08.07 עד 23.07(ב-ג) במחיר 1212$ בקישור הזה
16.07 עד 23.07(ג-ג) במחיר 1212$ בקישור הזה
11.07 עד 23.07(ה-ג) במחיר 1212$ בקישור הזה
13.07 עד 23.07(ז-ג) במחיר 1212$ בקישור הזה
07.07 עד 23.07(א-ג) במחיר 1212$ בקישור הזה
18.07 עד 23.07(ה-ג) במחיר 1212$ בקישור הזה
10.07 עד 23.07(ד-ג) במחיר 1212$ בקישור הזה
19.07 עד 25.07(ו-ה) במחיר 1211$ בקישור הזה
12.07 עד 25.07(ו-ה) במחיר 1211$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 1211$ בקישור הזה
10.07 עד 23.07(ד-ג) במחיר 1212$ בקישור הזה
22.07 עד 06.08(ב-ג) במחיר 1213$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1213$ בקישור הזה
12.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 1214$ בקישור הזה
05.07 עד 16.07(ו-ג) במחיר 1216$ בקישור הזה
23.07 עד 08.08(ג-ה) במחיר 1215$ בקישור הזה
28.07 עד 08.08(א-ה) במחיר 1215$ בקישור הזה
29.07 עד 08.08(ב-ה) במחיר 1215$ בקישור הזה
19.07 עד 25.07(ו-ה) במחיר 1217$ בקישור הזה
10.07 עד 23.07(ד-ג) במחיר 1217$ בקישור הזה
17.07 עד 23.07(ד-ג) במחיר 1217$ בקישור הזה
08.07 עד 18.07(ב-ה) במחיר 1218$ בקישור הזה
06.07 עד 18.07(ז-ה) במחיר 1218$ בקישור הזה
22.07 עד 06.08(ב-ג) במחיר 1218$ בקישור הזה
21.07 עד 06.08(א-ג) במחיר 1218$ בקישור הזה
27.07 עד 06.08(ז-ג) במחיר 1218$ בקישור הזה
03.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 1218$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 1218$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1218$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 1218$ בקישור הזה
11.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 1218$ בקישור הזה
13.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 1218$ בקישור הזה
07.07 עד 17.07(א-ד) במחיר 1218$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1218$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 1218$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 1218$ בקישור הזה
06.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 1218$ בקישור הזה
15.07 עד 24.07(ב-ד) במחיר 1219$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 1219$ בקישור הזה
01.08 עד 12.08(ה-ב) במחיר 1222$ בקישור הזה
10.07 עד 25.07(ד-ה) במחיר 1222$ בקישור הזה
21.07 עד 06.08(א-ג) במחיר 1223$ בקישור הזה
25.07 עד 06.08(ה-ג) במחיר 1223$ בקישור הזה
09.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 1223$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 1223$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1224$ בקישור הזה
30.07 עד 06.08(ג-ג) במחיר 1225$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1229$ בקישור הזה
17.07 עד 30.07(ד-ג) במחיר 1231$ בקישור הזה
25.07 עד 30.07(ה-ג) במחיר 1231$ בקישור הזה
23.07 עד 06.08(ג-ג) במחיר 1231$ בקישור הזה
17.07 עד 01.08(ד-ה) במחיר 1233$ בקישור הזה
08.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1233$ בקישור הזה
06.07 עד 16.07(ז-ג) במחיר 1234$ בקישור הזה
23.07 עד 30.07(ג-ג) במחיר 1239$ בקישור הזה
24.07 עד 08.08(ד-ה) במחיר 1241$ בקישור הזה
01.07 עד 07.07(ב-א) במחיר 1241$ בקישור הזה
09.07 עד 16.07(ג-ג) במחיר 1245$ בקישור הזה
17.07 עד 25.07(ד-ה) במחיר 1250$ בקישור הזה
15.07 עד 25.07(ב-ה) במחיר 1250$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 1252$ בקישור הזה
09.07 עד 18.07(ג-ה) במחיר 1253$ בקישור הזה
18.07 עד 23.07(ה-ג) במחיר 1255$ בקישור הזה
22.07 עד 06.08(ב-ג) במחיר 1260$ בקישור הזה
30.07 עד 06.08(ג-ג) במחיר 1261$ בקישור הזה
09.07 עד 16.07(ג-ג) במחיר 1268$ בקישור הזה
22.07 עד 30.07(ב-ג) במחיר 1268$ בקישור הזה
18.07 עד 30.07(ה-ג) במחיר 1269$ בקישור הזה
01.08 עד 06.08(ה-ג) במחיר 1269$ בקישור הזה
08.07 עד 23.07(ב-ג) במחיר 1272$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1278$ בקישור הזה
25.07 עד 08.08(ה-ה) במחיר 1284$ בקישור הזה
15.07 עד 23.07(ב-ג) במחיר 1287$ בקישור הזה
19.07 עד 23.07(ו-ג) במחיר 1287$ בקישור הזה
12.07 עד 23.07(ו-ג) במחיר 1287$ בקישור הזה
17.07 עד 23.07(ד-ג) במחיר 1287$ בקישור הזה
30.07 עד 13.08(ג-ג) במחיר 1292$ בקישור הזה
12.07 עד 23.07(ו-ג) במחיר 1293$ בקישור הזה
14.07 עד 23.07(א-ג) במחיר 1293$ בקישור הזה
26.07 עד 06.08(ו-ג) במחיר 1292$ בקישור הזה
23.07 עד 06.08(ג-ג) במחיר 1293$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 1293$ בקישור הזה
05.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 1294$ בקישור הזה
12.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 1294$ בקישור הזה
26.07 עד 06.08(ו-ג) במחיר 1298$ בקישור הזה
12.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 1299$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 1299$ בקישור הזה
14.07 עד 30.07(א-ג) במחיר 1307$ בקישור הזה
08.07 עד 24.07(ב-ד) במחיר 1312$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07(ב-ד) במחיר 1322$ בקישור הזה
12.07 עד 24.07(ו-ד) במחיר 1333$ בקישור הזה
08.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1334$ בקישור הזה
08.07 עד 18.07(ב-ה) במחיר 1342$ בקישור הזה
12.07 עד 16.07(ו-ג) במחיר 1355$ בקישור הזה
08.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1357$ בקישור הזה
12.07 עד 18.07(ו-ה) במחיר 1363$ בקישור הזה
12.07 עד 16.07(ו-ג) במחיר 1378$ בקישור הזה
01.07 עד 12.07(ב-ו) במחיר 1420$ בקישור הזה
01.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 1431$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1445$ בקישור הזה
30.07 עד 06.08(ג-ג) במחיר 1475$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1500$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1511$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1524$ בקישור הזה
01.07 עד 09.07(ב-ג) במחיר 1544$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1550$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1825$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 2377$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 2498$ בקישור הזה

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה