כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

08.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 673$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 720$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 724$ בקישור הזה
04.06 עד 10.06(ג-ב) במחיר 909$ בקישור הזה
04.06 עד 10.06(ג-ב) במחיר 910$ בקישור הזה
05.06 עד 10.06(ד-ב) במחיר 910$ בקישור הזה
05.06 עד 10.06(ד-ב) במחיר 926$ בקישור הזה
04.06 עד 10.06(ג-ב) במחיר 926$ בקישור הזה
05.06 עד 10.06(ד-ב) במחיר 959$ בקישור הזה
05.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 961$ בקישור הזה
12.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 966$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 966$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 986$ בקישור הזה
05.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 987$ בקישור הזה
13.06 עד 18.06(ה-ג) במחיר 1002$ בקישור הזה
05.06 עד 11.06(ד-ג) במחיר 1005$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06(ד-ה) במחיר 1005$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06(ד-ו) במחיר 1005$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06(ד-ה) במחיר 1005$ בקישור הזה
07.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 1008$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 1009$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 1009$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 1010$ בקישור הזה
05.06 עד 10.06(ד-ב) במחיר 1026$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 1030$ בקישור הזה
05.06 עד 11.06(ד-ג) במחיר 1030$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06(ד-ה) במחיר 1030$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06(ד-ו) במחיר 1030$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06(ד-ה) במחיר 1030$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 1035$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 1035$ בקישור הזה
26.06 עד 09.07(ד-ג) במחיר 1042$ בקישור הזה
25.06 עד 09.07(ג-ג) במחיר 1042$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 1045$ בקישור הזה
13.06 עד 25.06(ה-ג) במחיר 1045$ בקישור הזה
09.06 עד 18.06(א-ג) במחיר 1046$ בקישור הזה
05.06 עד 10.06(ד-ב) במחיר 1049$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06(ד-ו) במחיר 1051$ בקישור הזה
05.06 עד 11.06(ד-ג) במחיר 1051$ בקישור הזה
05.06 עד 15.06(ד-ז) במחיר 1051$ בקישור הזה
07.06 עד 11.06(ו-ג) במחיר 1052$ בקישור הזה
07.06 עד 13.06(ו-ה) במחיר 1052$ בקישור הזה
07.06 עד 14.06(ו-ו) במחיר 1052$ בקישור הזה
07.06 עד 13.06(ו-ה) במחיר 1052$ בקישור הזה
05.06 עד 10.06(ד-ב) במחיר 1052$ בקישור הזה
05.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 1053$ בקישור הזה
05.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 1052$ בקישור הזה
05.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 1052$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 1054$ בקישור הזה
03.06 עד 08.06(ב-ז) במחיר 1054$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ו) במחיר 1054$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 1054$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 1054$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ו) במחיר 1054$ בקישור הזה
12.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 1057$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 1057$ בקישור הזה
12.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 1057$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 1057$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06(ו-ד) במחיר 1057$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 1057$ בקישור הזה
11.06 עד 18.06(ג-ג) במחיר 1060$ בקישור הזה
04.06 עד 18.06(ג-ג) במחיר 1060$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1066$ בקישור הזה
18.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 1069$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1068$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1071$ בקישור הזה
13.06 עד 25.06(ה-ג) במחיר 1071$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 1072$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 1072$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
06.06 עד 18.06(ה-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
08.06 עד 18.06(ז-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
05.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
04.06 עד 18.06(ג-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
18.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
05.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
12.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
04.06 עד 18.06(ג-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
13.06 עד 18.06(ה-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
11.06 עד 18.06(ג-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
06.06 עד 18.06(ה-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
07.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
09.06 עד 18.06(א-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
06.06 עד 18.06(ה-ג) במחיר 1073$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 1074$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 1074$ בקישור הזה
05.06 עד 10.06(ד-ב) במחיר 1075$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06(ד-ו) במחיר 1077$ בקישור הזה
01.07 עד 09.07(ב-ג) במחיר 1076$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1076$ בקישור הזה
05.06 עד 11.06(ד-ג) במחיר 1077$ בקישור הזה
05.06 עד 15.06(ד-ז) במחיר 1077$ בקישור הזה
05.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 1079$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06(ד-ה) במחיר 1078$ בקישור הזה
05.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 1078$ בקישור הזה
05.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 1078$ בקישור הזה
18.06 עד 03.07(ג-ד) במחיר 1080$ בקישור הזה
24.06 עד 09.07(ב-ג) במחיר 1082$ בקישור הזה
18.06 עד 03.07(ג-ד) במחיר 1085$ בקישור הזה
25.06 עד 09.07(ג-ג) במחיר 1086$ בקישור הזה
13.06 עד 18.06(ה-ג) במחיר 1086$ בקישור הזה
12.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 1087$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 1088$ בקישור הזה
18.06 עד 04.07(ג-ה) במחיר 1087$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 1089$ בקישור הזה
09.06 עד 13.06(א-ה) במחיר 1089$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 1090$ בקישור הזה
09.06 עד 14.06(א-ו) במחיר 1089$ בקישור הזה
09.06 עד 13.06(א-ה) במחיר 1089$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06(ד-ו) במחיר 1089$ בקישור הזה
24.06 עד 09.07(ב-ג) במחיר 1089$ בקישור הזה
05.06 עד 21.06(ד-ו) במחיר 1092$ בקישור הזה
13.06 עד 18.06(ה-ג) במחיר 1093$ בקישור הזה
13.06 עד 19.06(ה-ד) במחיר 1093$ בקישור הזה
13.06 עד 18.06(ה-ג) במחיר 1093$ בקישור הזה
18.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 1096$ בקישור הזה
12.06 עד 21.06(ד-ו) במחיר 1097$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 1097$ בקישור הזה
19.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 1096$ בקישור הזה
14.06 עד 21.06(ו-ו) במחיר 1097$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 1097$ בקישור הזה
11.06 עד 18.06(ג-ג) במחיר 1097$ בקישור הזה
07.06 עד 14.06(ו-ו) במחיר 1098$ בקישור הזה
03.06 עד 10.06(ב-ב) במחיר 1098$ בקישור הזה
07.06 עד 11.06(ו-ג) במחיר 1098$ בקישור הזה
07.06 עד 15.06(ו-ז) במחיר 1098$ בקישור הזה
26.06 עד 08.07(ד-ב) במחיר 1098$ בקישור הזה
25.06 עד 08.07(ג-ב) במחיר 1098$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 1099$ בקישור הזה
05.06 עד 17.06(ד-ב) במחיר 1099$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 1099$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 1099$ בקישור הזה
07.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 1100$ בקישור הזה
07.06 עד 19.06(ו-ד) במחיר 1099$ בקישור הזה
07.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 1099$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 1100$ בקישור הזה
18.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 1100$ בקישור הזה
03.06 עד 11.06(ב-ג) במחיר 1100$ בקישור הזה
03.06 עד 15.06(ב-ז) במחיר 1100$ בקישור הזה
05.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 1101$ בקישור הזה
03.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 1101$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 1101$ בקישור הזה
24.06 עד 09.07(ב-ג) במחיר 1101$ בקישור הזה
26.06 עד 09.07(ד-ג) במחיר 1101$ בקישור הזה
25.06 עד 09.07(ג-ג) במחיר 1101$ בקישור הזה
30.06 עד 16.07(א-ג) במחיר 1102$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 1102$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 1102$ בקישור הזה
26.06 עד 09.07(ד-ג) במחיר 1102$ בקישור הזה
11.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 1102$ בקישור הזה
12.06 עד 17.06(ד-ב) במחיר 1103$ בקישור הזה
04.06 עד 08.06(ג-ז) במחיר 1103$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06(ג-ה) במחיר 1103$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 1103$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06(ג-ה) במחיר 1103$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06(ד-ה) במחיר 1104$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 1105$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06(ו-ד) במחיר 1105$ בקישור הזה
05.06 עד 11.06(ד-ג) במחיר 1106$ בקישור הזה
08.06 עד 18.06(ז-ג) במחיר 1107$ בקישור הזה
19.06 עד 03.07(ד-ד) במחיר 1108$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 1108$ בקישור הזה
21.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 1110$ בקישור הזה
13.06 עד 26.06(ה-ד) במחיר 1110$ בקישור הזה
05.06 עד 17.06(ד-ב) במחיר 1111$ בקישור הזה
25.06 עד 09.07(ג-ג) במחיר 1112$ בקישור הזה
26.06 עד 09.07(ד-ג) במחיר 1112$ בקישור הזה
27.06 עד 09.07(ה-ג) במחיר 1112$ בקישור הזה
30.06 עד 09.07(א-ג) במחיר 1112$ בקישור הזה
28.06 עד 09.07(ו-ג) במחיר 1112$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 1115$ בקישור הזה
09.06 עד 25.06(א-ג) במחיר 1116$ בקישור הזה
12.06 עד 17.06(ד-ב) במחיר 1116$ בקישור הזה
06.06 עד 13.06(ה-ה) במחיר 1116$ בקישור הזה
08.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 1116$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06(ד-ו) במחיר 1115$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06(ג-ה) במחיר 1116$ בקישור הזה
06.06 עד 13.06(ה-ה) במחיר 1116$ בקישור הזה
04.06 עד 08.06(ג-ז) במחיר 1116$ בקישור הזה
06.06 עד 14.06(ה-ו) במחיר 1116$ בקישור הזה
08.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 1116$ בקישור הזה
06.06 עד 13.06(ה-ה) במחיר 1116$ בקישור הזה
08.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 1116$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 1116$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 1116$ בקישור הזה
06.06 עד 14.06(ה-ו) במחיר 1116$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06(ג-ה) במחיר 1116$ בקישור הזה
06.06 עד 13.06(ה-ה) במחיר 1116$ בקישור הזה
01.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 1117$ בקישור הזה
18.06 עד 02.07(ג-ג) במחיר 1117$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06(ד-ה) במחיר 1117$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06(ג-ה) במחיר 1117$ בקישור הזה
04.06 עד 08.06(ג-ז) במחיר 1117$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06(ד-ה) במחיר 1117$ בקישור הזה
07.06 עד 13.06(ו-ה) במחיר 1117$ בקישור הזה
09.06 עד 13.06(א-ה) במחיר 1117$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06(ד-ו) במחיר 1117$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 1117$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06(ד-ה) במחיר 1117$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06(ג-ה) במחיר 1117$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06(ד-ו) במחיר 1117$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06(ד-ה) במחיר 1117$ בקישור הזה
07.06 עד 14.06(ו-ו) במחיר 1117$ בקישור הזה
07.06 עד 13.06(ו-ה) במחיר 1117$ בקישור הזה
09.06 עד 14.06(א-ו) במחיר 1117$ בקישור הזה
09.06 עד 13.06(א-ה) במחיר 1117$ בקישור הזה
06.06 עד 14.06(ה-ו) במחיר 1117$ בקישור הזה
06.06 עד 13.06(ה-ה) במחיר 1117$ בקישור הזה
05.06 עד 21.06(ד-ו) במחיר 1118$ בקישור הזה
25.06 עד 09.07(ג-ג) במחיר 1118$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 1121$ בקישור הזה
09.06 עד 18.06(א-ג) במחיר 1121$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 1121$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06(ו-ד) במחיר 1121$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 1121$ בקישור הזה
18.06 עד 02.07(ג-ג) במחיר 1122$ בקישור הזה
21.06 עד 03.07(ו-ד) במחיר 1121$ בקישור הזה
19.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 1123$ בקישור הזה
12.06 עד 27.06(ד-ה) במחיר 1122$ בקישור הזה
14.06 עד 27.06(ו-ה) במחיר 1122$ בקישור הזה
26.06 עד 11.07(ד-ה) במחיר 1122$ בקישור הזה
25.06 עד 11.07(ג-ה) במחיר 1122$ בקישור הזה
26.06 עד 09.07(ד-ג) במחיר 1122$ בקישור הזה
25.06 עד 09.07(ג-ג) במחיר 1122$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07(ב-ד) במחיר 1124$ בקישור הזה
05.06 עד 17.06(ד-ב) במחיר 1125$ בקישור הזה
07.06 עד 13.06(ו-ה) במחיר 1125$ בקישור הזה
09.06 עד 18.06(א-ג) במחיר 1126$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 1127$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 1127$ בקישור הזה
17.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 1128$ בקישור הזה
11.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 1129$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 1130$ בקישור הזה
18.06 עד 02.07(ג-ג) במחיר 1130$ בקישור הזה
01.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 1131$ בקישור הזה
05.06 עד 11.06(ד-ג) במחיר 1132$ בקישור הזה
01.07 עד 08.07(ב-ב) במחיר 1132$ בקישור הזה
13.06 עד 21.06(ה-ו) במחיר 1133$ בקישור הזה
13.06 עד 25.06(ה-ג) במחיר 1133$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 1133$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 1133$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 1135$ בקישור הזה
01.07 עד 09.07(ב-ג) במחיר 1135$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 1137$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 1136$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 1136$ בקישור הזה
05.06 עד 17.06(ד-ב) במחיר 1137$ בקישור הזה
21.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 1137$ בקישור הזה
07.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 1137$ בקישור הזה
01.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 1139$ בקישור הזה
07.06 עד 21.06(ו-ו) במחיר 1139$ בקישור הזה
13.06 עד 17.06(ה-ב) במחיר 1139$ בקישור הזה
24.06 עד 09.07(ב-ג) במחיר 1141$ בקישור הזה
17.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 1140$ בקישור הזה
26.06 עד 03.07(ד-ד) במחיר 1140$ בקישור הזה
25.06 עד 03.07(ג-ד) במחיר 1141$ בקישור הזה
05.06 עד 17.06(ד-ב) במחיר 1141$ בקישור הזה
05.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 1141$ בקישור הזה
21.06 עד 03.07(ו-ד) במחיר 1141$ בקישור הזה
19.06 עד 03.07(ד-ד) במחיר 1141$ בקישור הזה
18.06 עד 03.07(ג-ד) במחיר 1141$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1143$ בקישור הזה
19.06 עד 02.07(ד-ג) במחיר 1145$ בקישור הזה
25.06 עד 09.07(ג-ג) במחיר 1145$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 1145$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 1145$ בקישור הזה
12.06 עד 17.06(ד-ב) במחיר 1145$ בקישור הזה
12.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 1145$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 1145$ בקישור הזה
07.06 עד 17.06(ו-ב) במחיר 1146$ בקישור הזה
24.06 עד 09.07(ב-ג) במחיר 1148$ בקישור הזה
26.06 עד 10.07(ד-ד) במחיר 1150$ בקישור הזה
12.06 עד 24.06(ד-ב) במחיר 1151$ בקישור הזה
14.06 עד 24.06(ו-ב) במחיר 1151$ בקישור הזה
30.06 עד 16.07(א-ג) במחיר 1153$ בקישור הזה
07.06 עד 11.06(ו-ג) במחיר 1153$ בקישור הזה
21.06 עד 03.07(ו-ד) במחיר 1154$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 1156$ בקישור הזה
01.07 עד 09.07(ב-ג) במחיר 1156$ בקישור הזה
26.06 עד 08.07(ד-ב) במחיר 1158$ בקישור הזה
04.06 עד 18.06(ג-ג) במחיר 1160$ בקישור הזה
24.06 עד 09.07(ב-ג) במחיר 1160$ בקישור הזה
26.06 עד 09.07(ד-ג) במחיר 1161$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 1164$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 1165$ בקישור הזה
09.06 עד 14.06(א-ו) במחיר 1165$ בקישור הזה
09.06 עד 13.06(א-ה) במחיר 1165$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 1166$ בקישור הזה
05.06 עד 17.06(ד-ב) במחיר 1167$ בקישור הזה
09.06 עד 14.06(א-ו) במחיר 1169$ בקישור הזה
09.06 עד 13.06(א-ה) במחיר 1169$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1171$ בקישור הזה
29.06 עד 09.07(ז-ג) במחיר 1170$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 1170$ בקישור הזה
17.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 1170$ בקישור הזה
25.06 עד 09.07(ג-ג) במחיר 1171$ בקישור הזה
26.06 עד 09.07(ד-ג) במחיר 1171$ בקישור הזה
27.06 עד 09.07(ה-ג) במחיר 1171$ בקישור הזה
30.06 עד 09.07(א-ג) במחיר 1171$ בקישור הזה
28.06 עד 09.07(ו-ג) במחיר 1171$ בקישור הזה
23.06 עד 09.07(א-ג) במחיר 1171$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1171$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06(ד-ו) במחיר 1174$ בקישור הזה
05.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 1176$ בקישור הזה
05.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 1177$ בקישור הזה
25.06 עד 09.07(ג-ג) במחיר 1177$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06(ד-ה) במחיר 1178$ בקישור הזה
20.06 עד 03.07(ה-ד) במחיר 1178$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 1180$ בקישור הזה
24.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 1180$ בקישור הזה
07.06 עד 14.06(ו-ו) במחיר 1181$ בקישור הזה
07.06 עד 13.06(ו-ה) במחיר 1181$ בקישור הזה
26.06 עד 11.07(ד-ה) במחיר 1182$ בקישור הזה
26.06 עד 09.07(ד-ג) במחיר 1182$ בקישור הזה
08.06 עד 15.06(ז-ז) במחיר 1185$ בקישור הזה
24.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 1188$ בקישור הזה
26.06 עד 11.07(ד-ה) במחיר 1191$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06(ד-ה) במחיר 1194$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06(ד-ו) במחיר 1199$ בקישור הזה
24.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 1199$ בקישור הזה
17.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 1199$ בקישור הזה
26.06 עד 03.07(ד-ד) במחיר 1201$ בקישור הזה
22.06 עד 08.07(ז-ב) במחיר 1202$ בקישור הזה
01.07 עד 15.07(ב-ב) במחיר 1203$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 1203$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06(ג-ה) במחיר 1203$ בקישור הזה
05.06 עד 13.06(ד-ה) במחיר 1204$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 1209$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 1209$ בקישור הזה
05.06 עד 10.06(ד-ב) במחיר 1211$ בקישור הזה
05.06 עד 09.06(ד-א) במחיר 1212$ בקישור הזה
07.06 עד 14.06(ו-ו) במחיר 1220$ בקישור הזה
29.06 עד 09.07(ז-ג) במחיר 1229$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 1231$ בקישור הזה
05.06 עד 09.06(ד-א) במחיר 1238$ בקישור הזה
05.06 עד 10.06(ד-ב) במחיר 1237$ בקישור הזה
22.06 עד 03.07(ז-ד) במחיר 1245$ בקישור הזה
03.06 עד 10.06(ב-ב) במחיר 1260$ בקישור הזה
03.06 עד 09.06(ב-א) במחיר 1261$ בקישור הזה
17.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 1261$ בקישור הזה
05.06 עד 16.06(ד-א) במחיר 1269$ בקישור הזה
12.06 עד 16.06(ד-א) במחיר 1274$ בקישור הזה
05.06 עד 16.06(ד-א) במחיר 1295$ בקישור הזה
07.06 עד 16.06(ו-א) במחיר 1316$ בקישור הזה
01.07 עד 12.07(ב-ו) במחיר 1420$ בקישור הזה
26.06 עד 12.07(ד-ו) במחיר 1447$ בקישור הזה
28.06 עד 09.07(ו-ג) במחיר 1459$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 1749$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 1749$ בקישור הזה
13.06 עד 25.06(ה-ג) במחיר 1785$ בקישור הזה
18.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 1809$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 1812$ בקישור הזה
01.06 עד 09.06(ז-א) במחיר 1812$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 1813$ בקישור הזה
05.06 עד 09.06(ד-א) במחיר 1814$ בקישור הזה
18.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 1813$ בקישור הזה
03.06 עד 09.06(ב-א) במחיר 1817$ בקישור הזה
01.06 עד 09.06(ז-א) במחיר 1817$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 1817$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 1828$ בקישור הזה
01.06 עד 09.06(ז-א) במחיר 1828$ בקישור הזה
04.06 עד 09.06(ג-א) במחיר 1828$ בקישור הזה
19.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 1836$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 1892$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 1892$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 1908$ בקישור הזה
18.06 עד 04.07(ג-ה) במחיר 2144$ בקישור הזה
18.06 עד 04.07(ג-ה) במחיר 2149$ בקישור הזה
19.06 עד 04.07(ד-ה) במחיר 2172$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 2243$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 2247$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 2247$ בקישור הזה
10.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 2262$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 2270$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 2277$ בקישור הזה
21.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 2284$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 2303$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 2304$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 2499$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 2704$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 2704$ בקישור הזה
13.06 עד 26.06(ה-ד) במחיר 2740$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 2764$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 2768$ בקישור הזה
14.06 עד 29.06(ו-ז) במחיר 3382$ בקישור הזה

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה