כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

15.06 עד 20.06(ז-ה) במחיר 200$ בקישור הזה
15.06 עד 20.06(ז-ה) במחיר 205$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 208$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 213$ בקישור הזה
11.06 עד 20.06(ג-ה) במחיר 215$ בקישור הזה
08.06 עד 20.06(ז-ה) במחיר 220$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 223$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 230$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 233$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 234$ בקישור הזה
13.06 עד 20.06(ה-ה) במחיר 236$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 239$ בקישור הזה
15.06 עד 27.06(ז-ה) במחיר 242$ בקישור הזה
04.06 עד 18.06(ג-ג) במחיר 244$ בקישור הזה
12.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 244$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 244$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 244$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 244$ בקישור הזה
13.06 עד 26.06(ה-ד) במחיר 244$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 245$ בקישור הזה
15.06 עד 28.06(ז-ו) במחיר 246$ בקישור הזה
11.06 עד 20.06(ג-ה) במחיר 248$ בקישור הזה
15.06 עד 27.06(ז-ה) במחיר 247$ בקישור הזה
22.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 248$ בקישור הזה
11.06 עד 20.06(ג-ה) במחיר 250$ בקישור הזה
15.06 עד 28.06(ז-ו) במחיר 251$ בקישור הזה
22.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 254$ בקישור הזה
25.06 עד 04.07(ג-ה) במחיר 254$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 255$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 256$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 257$ בקישור הזה
03.06 עד 06.06(ב-ה) במחיר 256$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 258$ בקישור הזה
17.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 258$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 258$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 260$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 262$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 262$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 263$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 263$ בקישור הזה
15.06 עד 27.06(ז-ה) במחיר 263$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 263$ בקישור הזה
15.06 עד 18.06(ז-ג) במחיר 263$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 264$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 265$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
03.06 עד 06.06(ב-ה) במחיר 266$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 268$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 268$ בקישור הזה
15.06 עד 27.06(ז-ה) במחיר 268$ בקישור הזה
15.06 עד 18.06(ז-ג) במחיר 268$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 268$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 268$ בקישור הזה
19.06 עד 27.06(ד-ה) במחיר 268$ בקישור הזה
11.06 עד 20.06(ג-ה) במחיר 267$ בקישור הזה
14.06 עד 20.06(ו-ה) במחיר 268$ בקישור הזה
09.06 עד 20.06(א-ה) במחיר 268$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 270$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 270$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 269$ בקישור הזה
13.06 עד 26.06(ה-ד) במחיר 270$ בקישור הזה
15.06 עד 20.06(ז-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
13.06 עד 17.06(ה-ב) במחיר 271$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 271$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 271$ בקישור הזה
12.06 עד 21.06(ד-ו) במחיר 271$ בקישור הזה
12.06 עד 22.06(ד-ז) במחיר 271$ בקישור הזה
12.06 עד 23.06(ד-א) במחיר 271$ בקישור הזה
12.06 עד 27.06(ד-ה) במחיר 271$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 271$ בקישור הזה
11.06 עד 18.06(ג-ג) במחיר 271$ בקישור הזה
19.06 עד 04.07(ד-ה) במחיר 271$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 272$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 272$ בקישור הזה
13.06 עד 18.06(ה-ג) במחיר 273$ בקישור הזה
13.06 עד 19.06(ה-ד) במחיר 273$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ו) במחיר 273$ בקישור הזה
15.06 עד 23.06(ז-א) במחיר 273$ בקישור הזה
22.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 274$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 274$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 275$ בקישור הזה
20.06 עד 26.06(ה-ד) במחיר 275$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 275$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 276$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 275$ בקישור הזה
25.06 עד 11.07(ג-ה) במחיר 276$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 275$ בקישור הזה
08.06 עד 20.06(ז-ה) במחיר 277$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 277$ בקישור הזה
15.06 עד 23.06(ז-א) במחיר 278$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 278$ בקישור הזה
11.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 278$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 278$ בקישור הזה
11.06 עד 18.06(ג-ג) במחיר 278$ בקישור הזה
13.06 עד 27.06(ה-ה) במחיר 279$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 279$ בקישור הזה
11.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 280$ בקישור הזה
15.06 עד 20.06(ז-ה) במחיר 280$ בקישור הזה
15.06 עד 30.06(ז-א) במחיר 280$ בקישור הזה
15.06 עד 27.06(ז-ה) במחיר 280$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ו) במחיר 283$ בקישור הזה
22.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 283$ בקישור הזה
13.06 עד 28.06(ה-ו) במחיר 283$ בקישור הזה
25.06 עד 03.07(ג-ד) במחיר 283$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 285$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 285$ בקישור הזה
15.06 עד 30.06(ז-א) במחיר 285$ בקישור הזה
15.06 עד 20.06(ז-ה) במחיר 285$ בקישור הזה
15.06 עד 27.06(ז-ה) במחיר 285$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 285$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 285$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 285$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 285$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 285$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 285$ בקישור הזה
08.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 285$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 287$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 289$ בקישור הזה
19.06 עד 27.06(ד-ה) במחיר 289$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 289$ בקישור הזה
25.06 עד 30.06(ג-א) במחיר 289$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 289$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06(ג-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 292$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 293$ בקישור הזה
22.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 293$ בקישור הזה
13.06 עד 26.06(ה-ד) במחיר 293$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 293$ בקישור הזה
15.06 עד 21.06(ז-ו) במחיר 293$ בקישור הזה
15.06 עד 20.06(ז-ה) במחיר 293$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 293$ בקישור הזה
15.06 עד 18.06(ז-ג) במחיר 293$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 293$ בקישור הזה
15.06 עד 25.06(ז-ג) במחיר 293$ בקישור הזה
15.06 עד 21.06(ז-ו) במחיר 293$ בקישור הזה
15.06 עד 28.06(ז-ו) במחיר 293$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 294$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 294$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 295$ בקישור הזה
14.06 עד 20.06(ו-ה) במחיר 296$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 298$ בקישור הזה
15.06 עד 20.06(ז-ה) במחיר 298$ בקישור הזה
15.06 עד 21.06(ז-ו) במחיר 298$ בקישור הזה
15.06 עד 28.06(ז-ו) במחיר 298$ בקישור הזה
15.06 עד 21.06(ז-ו) במחיר 298$ בקישור הזה
15.06 עד 25.06(ז-ג) במחיר 298$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 298$ בקישור הזה
15.06 עד 18.06(ז-ג) במחיר 298$ בקישור הזה
15.06 עד 24.06(ז-ב) במחיר 299$ בקישור הזה
15.06 עד 28.06(ז-ו) במחיר 299$ בקישור הזה
19.06 עד 03.07(ד-ד) במחיר 300$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 300$ בקישור הזה
13.06 עד 26.06(ה-ד) במחיר 300$ בקישור הזה
13.06 עד 19.06(ה-ד) במחיר 300$ בקישור הזה
13.06 עד 27.06(ה-ה) במחיר 300$ בקישור הזה
13.06 עד 18.06(ה-ג) במחיר 300$ בקישור הזה
13.06 עד 26.06(ה-ד) במחיר 300$ בקישור הזה
15.06 עד 28.06(ז-ו) במחיר 299$ בקישור הזה
15.06 עד 29.06(ז-ז) במחיר 299$ בקישור הזה
15.06 עד 24.06(ז-ב) במחיר 299$ בקישור הזה
15.06 עד 22.06(ז-ז) במחיר 299$ בקישור הזה
15.06 עד 21.06(ז-ו) במחיר 299$ בקישור הזה
15.06 עד 27.06(ז-ה) במחיר 299$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 299$ בקישור הזה
15.06 עד 20.06(ז-ה) במחיר 299$ בקישור הזה
15.06 עד 23.06(ז-א) במחיר 299$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 300$ בקישור הזה
15.06 עד 18.06(ז-ג) במחיר 300$ בקישור הזה
15.06 עד 25.06(ז-ג) במחיר 300$ בקישור הזה
17.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 300$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 300$ בקישור הזה
15.06 עד 23.06(ז-א) במחיר 299$ בקישור הזה
13.06 עד 19.06(ה-ד) במחיר 302$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 301$ בקישור הזה
04.06 עד 18.06(ג-ג) במחיר 301$ בקישור הזה
20.06 עד 26.06(ה-ד) במחיר 302$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 303$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 303$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 302$ בקישור הזה
16.06 עד 26.06(א-ד) במחיר 303$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
03.06 עד 06.06(ב-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
22.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 303$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 303$ בקישור הזה
15.06 עד 30.06(ז-א) במחיר 304$ בקישור הזה
15.06 עד 27.06(ז-ה) במחיר 304$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 304$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 304$ בקישור הזה
19.06 עד 30.06(ד-א) במחיר 306$ בקישור הזה
19.06 עד 27.06(ד-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06(ג-ה) במחיר 305$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 306$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 308$ בקישור הזה
08.06 עד 24.06(ז-ב) במחיר 308$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 309$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 309$ בקישור הזה
22.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 309$ בקישור הזה
15.06 עד 18.06(ז-ג) במחיר 309$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 309$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 310$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 312$ בקישור הזה
15.06 עד 28.06(ז-ו) במחיר 312$ בקישור הזה
15.06 עד 20.06(ז-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 312$ בקישור הזה
03.06 עד 06.06(ב-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
15.06 עד 20.06(ז-ה) במחיר 313$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 315$ בקישור הזה
01.06 עד 08.06(ז-ז) במחיר 315$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 315$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 315$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 315$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 315$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 317$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
13.06 עד 20.06(ה-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
13.06 עד 27.06(ה-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 317$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 317$ בקישור הזה
04.06 עד 20.06(ג-ה) במחיר 318$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 319$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 321$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 322$ בקישור הזה
13.06 עד 19.06(ה-ד) במחיר 324$ בקישור הזה
15.06 עד 25.06(ז-ג) במחיר 323$ בקישור הזה
22.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 323$ בקישור הזה
21.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 325$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 326$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 325$ בקישור הזה
13.06 עד 16.06(ה-א) במחיר 326$ בקישור הזה
15.06 עד 23.06(ז-א) במחיר 327$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 326$ בקישור הזה
13.06 עד 19.06(ה-ד) במחיר 330$ בקישור הזה
13.06 עד 20.06(ה-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
13.06 עד 21.06(ה-ו) במחיר 330$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 330$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 330$ בקישור הזה
15.06 עד 18.06(ז-ג) במחיר 335$ בקישור הזה
15.06 עד 22.06(ז-ז) במחיר 335$ בקישור הזה
03.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 337$ בקישור הזה
03.06 עד 16.06(ב-א) במחיר 339$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 355$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 355$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 355$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 355$ בקישור הזה
15.06 עד 18.06(ז-ג) במחיר 355$ בקישור הזה
15.06 עד 20.06(ז-ה) במחיר 355$ בקישור הזה
15.06 עד 27.06(ז-ה) במחיר 355$ בקישור הזה
15.06 עד 25.06(ז-ג) במחיר 355$ בקישור הזה
15.06 עד 23.06(ז-א) במחיר 355$ בקישור הזה
15.06 עד 30.06(ז-א) במחיר 364$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 365$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 368$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 374$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 374$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 374$ בקישור הזה
15.06 עד 20.06(ז-ה) במחיר 403$ בקישור הזה
07.06 עד 12.06(ו-ד) במחיר 440$ בקישור הזה

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה