כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

29.05 עד 04.06(ד-ג) במחיר 233$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 233$ בקישור הזה
29.05 עד 13.06(ד-ה) במחיר 233$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 233$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 238$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 238$ בקישור הזה
30.05 עד 14.06(ה-ו) במחיר 244$ בקישור הזה
30.05 עד 05.06(ה-ד) במחיר 244$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 251$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 254$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 255$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 255$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 256$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 260$ בקישור הזה
29.05 עד 06.06(ד-ה) במחיר 263$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 264$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 264$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 267$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 269$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 269$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 270$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 271$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
29.05 עד 04.06(ד-ג) במחיר 271$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 271$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 271$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 271$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 271$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 271$ בקישור הזה
29.05 עד 06.06(ד-ה) במחיר 271$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
29.05 עד 04.06(ד-ג) במחיר 271$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 271$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 272$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 272$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 273$ בקישור הזה
30.05 עד 13.06(ה-ה) במחיר 273$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 273$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 273$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 275$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 276$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 275$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 277$ בקישור הזה
29.05 עד 04.06(ד-ג) במחיר 279$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 278$ בקישור הזה
29.05 עד 07.06(ד-ו) במחיר 280$ בקישור הזה
26.05 עד 05.06(א-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
26.05 עד 04.06(א-ג) במחיר 282$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 282$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
25.05 עד 29.05(ז-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 283$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 286$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 285$ בקישור הזה
25.05 עד 29.05(ז-ד) במחיר 286$ בקישור הזה
25.05 עד 30.05(ז-ה) במחיר 288$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 288$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 288$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 288$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 290$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 291$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
25.05 עד 06.06(ז-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 292$ בקישור הזה
29.05 עד 04.06(ד-ג) במחיר 294$ בקישור הזה
29.05 עד 06.06(ד-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
27.05 עד 01.06(ב-ז) במחיר 293$ בקישור הזה
29.05 עד 06.06(ד-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 294$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 294$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 295$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 294$ בקישור הזה
28.05 עד 02.06(ג-א) במחיר 294$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 297$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 297$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 297$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 298$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 300$ בקישור הזה
29.05 עד 13.06(ד-ה) במחיר 300$ בקישור הזה
27.05 עד 01.06(ב-ז) במחיר 301$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 302$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
25.05 עד 30.05(ז-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 305$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 305$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 305$ בקישור הזה
26.05 עד 06.06(א-ה) במחיר 304$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 305$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 306$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
25.05 עד 06.06(ז-ה) במחיר 305$ בקישור הזה
01.06 עד 15.06(ז-ז) במחיר 306$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 307$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 307$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 308$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 308$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 308$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 308$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 308$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 308$ בקישור הזה
01.06 עד 09.06(ז-א) במחיר 308$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 308$ בקישור הזה
01.06 עד 17.06(ז-ב) במחיר 308$ בקישור הזה
25.05 עד 07.06(ז-ו) במחיר 308$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 308$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 308$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 308$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 308$ בקישור הזה
01.06 עד 17.06(ז-ב) במחיר 308$ בקישור הזה
29.05 עד 06.06(ד-ה) במחיר 308$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 309$ בקישור הזה
27.05 עד 01.06(ב-ז) במחיר 309$ בקישור הזה
29.05 עד 04.06(ד-ג) במחיר 309$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 309$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 309$ בקישור הזה
25.05 עד 01.06(ז-ז) במחיר 309$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 310$ בקישור הזה
01.06 עד 08.06(ז-ז) במחיר 310$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 311$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 310$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 310$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 310$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 311$ בקישור הזה
29.05 עד 07.06(ד-ו) במחיר 311$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 311$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 311$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
27.05 עד 01.06(ב-ז) במחיר 312$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 314$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 314$ בקישור הזה
25.05 עד 31.05(ז-ו) במחיר 313$ בקישור הזה
01.06 עד 08.06(ז-ז) במחיר 315$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 315$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 315$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 315$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 315$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 315$ בקישור הזה
28.05 עד 08.06(ג-ז) במחיר 315$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 315$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 315$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 316$ בקישור הזה
28.05 עד 02.06(ג-א) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 316$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 317$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 11.06(ז-ג) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 15.06(ז-ז) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 09.06(ז-א) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 09.06(ז-א) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 11.06(ז-ג) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 10.06(ז-ב) במחיר 316$ בקישור הזה
27.05 עד 01.06(ב-ז) במחיר 317$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 318$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 318$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 318$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 319$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 318$ בקישור הזה
29.05 עד 12.06(ד-ד) במחיר 318$ בקישור הזה
29.05 עד 02.06(ד-א) במחיר 318$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 319$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 319$ בקישור הזה
26.05 עד 04.06(א-ג) במחיר 320$ בקישור הזה
01.06 עד 08.06(ז-ז) במחיר 320$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 320$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 322$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 322$ בקישור הזה
25.05 עד 28.05(ז-ג) במחיר 322$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 321$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 322$ בקישור הזה
25.05 עד 06.06(ז-ה) במחיר 322$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 321$ בקישור הזה
26.05 עד 07.06(א-ו) במחיר 321$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 322$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 322$ בקישור הזה
25.05 עד 07.06(ז-ו) במחיר 322$ בקישור הזה
26.05 עד 01.06(א-ז) במחיר 322$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 324$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 324$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 323$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 325$ בקישור הזה
29.05 עד 04.06(ד-ג) במחיר 324$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 324$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 324$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 324$ בקישור הזה
01.06 עד 09.06(ז-א) במחיר 325$ בקישור הזה
29.05 עד 09.06(ד-א) במחיר 325$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 325$ בקישור הזה
29.05 עד 06.06(ד-ה) במחיר 324$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 324$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 324$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
01.06 עד 09.06(ז-א) במחיר 325$ בקישור הזה
28.05 עד 09.06(ג-א) במחיר 325$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 325$ בקישור הזה
01.06 עד 09.06(ז-א) במחיר 325$ בקישור הזה
28.05 עד 09.06(ג-א) במחיר 325$ בקישור הזה
29.05 עד 09.06(ד-א) במחיר 325$ בקישור הזה
25.05 עד 01.06(ז-ז) במחיר 325$ בקישור הזה
29.05 עד 13.06(ד-ה) במחיר 327$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 326$ בקישור הזה
29.05 עד 10.06(ד-ב) במחיר 328$ בקישור הזה
28.05 עד 31.05(ג-ו) במחיר 329$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
25.05 עד 06.06(ז-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
28.05 עד 09.06(ג-א) במחיר 330$ בקישור הזה
27.05 עד 12.06(ב-ד) במחיר 330$ בקישור הזה
27.05 עד 02.06(ב-א) במחיר 330$ בקישור הזה
29.05 עד 13.06(ד-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
25.05 עד 29.05(ז-ד) במחיר 331$ בקישור הזה
25.05 עד 30.05(ז-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 332$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 333$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 334$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
26.05 עד 04.06(א-ג) במחיר 335$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 336$ בקישור הזה
26.05 עד 06.06(א-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 337$ בקישור הזה
28.05 עד 08.06(ג-ז) במחיר 337$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 337$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 337$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 337$ בקישור הזה
01.06 עד 15.06(ז-ז) במחיר 336$ בקישור הזה
27.05 עד 12.06(ב-ד) במחיר 338$ בקישור הזה
27.05 עד 02.06(ב-א) במחיר 338$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 338$ בקישור הזה
28.05 עד 11.06(ג-ג) במחיר 338$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 338$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 338$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 338$ בקישור הזה
28.05 עד 31.05(ג-ו) במחיר 338$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 338$ בקישור הזה
28.05 עד 09.06(ג-א) במחיר 338$ בקישור הזה
28.05 עד 09.06(ג-א) במחיר 338$ בקישור הזה
29.05 עד 01.06(ד-ז) במחיר 339$ בקישור הזה
29.05 עד 08.06(ד-ז) במחיר 339$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 339$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 339$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 339$ בקישור הזה
01.06 עד 09.06(ז-א) במחיר 340$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 340$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 340$ בקישור הזה
28.05 עד 08.06(ג-ז) במחיר 341$ בקישור הזה
27.05 עד 01.06(ב-ז) במחיר 341$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 343$ בקישור הזה
01.06 עד 10.06(ז-ב) במחיר 342$ בקישור הזה
01.06 עד 10.06(ז-ב) במחיר 342$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 343$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 343$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 344$ בקישור הזה
27.05 עד 09.06(ב-א) במחיר 344$ בקישור הזה
27.05 עד 30.05(ב-ה) במחיר 344$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 346$ בקישור הזה
01.06 עד 11.06(ז-ג) במחיר 346$ בקישור הזה
01.06 עד 08.06(ז-ז) במחיר 347$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 347$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 347$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 347$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 347$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 347$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 347$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 347$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 347$ בקישור הזה
26.05 עד 09.06(א-א) במחיר 348$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 349$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 349$ בקישור הזה
28.05 עד 31.05(ג-ו) במחיר 351$ בקישור הזה
28.05 עד 31.05(ג-ו) במחיר 351$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 351$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 351$ בקישור הזה
27.05 עד 08.06(ב-ז) במחיר 351$ בקישור הזה
27.05 עד 01.06(ב-ז) במחיר 351$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 351$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 351$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 351$ בקישור הזה
27.05 עד 09.06(ב-א) במחיר 352$ בקישור הזה
27.05 עד 11.06(ב-ג) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 30.05(ב-ה) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 09.06(ב-א) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 01.06(ב-ז) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 09.06(ב-א) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 11.06(ב-ג) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 10.06(ב-ב) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 01.06(ב-ז) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 354$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 354$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 354$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 355$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 355$ בקישור הזה
27.05 עד 08.06(ב-ז) במחיר 356$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 357$ בקישור הזה
27.05 עד 30.05(ב-ה) במחיר 357$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 358$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 359$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 359$ בקישור הזה
27.05 עד 08.06(ב-ז) במחיר 359$ בקישור הזה
27.05 עד 01.06(ב-ז) במחיר 359$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 359$ בקישור הזה
27.05 עד 11.06(ב-ג) במחיר 361$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 361$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 361$ בקישור הזה
27.05 עד 30.05(ב-ה) במחיר 361$ בקישור הזה
27.05 עד 09.06(ב-א) במחיר 361$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 361$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 361$ בקישור הזה
27.05 עד 01.06(ב-ז) במחיר 361$ בקישור הזה
25.05 עד 28.05(ז-ג) במחיר 361$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 361$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 360$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 361$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 363$ בקישור הזה
01.06 עד 08.06(ז-ז) במחיר 364$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 364$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 364$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 364$ בקישור הזה
01.06 עד 16.06(ז-א) במחיר 364$ בקישור הזה
28.05 עד 10.06(ג-ב) במחיר 364$ בקישור הזה
27.05 עד 30.05(ב-ה) במחיר 365$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 365$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 365$ בקישור הזה
28.05 עד 10.06(ג-ב) במחיר 365$ בקישור הזה
01.06 עד 10.06(ז-ב) במחיר 365$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 366$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 367$ בקישור הזה
25.05 עד 08.06(ז-ז) במחיר 367$ בקישור הזה
25.05 עד 01.06(ז-ז) במחיר 367$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 367$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 368$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 368$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 370$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 372$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 372$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 372$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 372$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 372$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 372$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 372$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 372$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 372$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 373$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 373$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 373$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 373$ בקישור הזה
27.05 עד 10.06(ב-ב) במחיר 379$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 383$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 383$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 385$ בקישור הזה
27.05 עד 10.06(ב-ב) במחיר 387$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 386$ בקישור הזה
27.05 עד 01.06(ב-ז) במחיר 387$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 387$ בקישור הזה
27.05 עד 01.06(ב-ז) במחיר 388$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 389$ בקישור הזה
29.05 עד 04.06(ד-ג) במחיר 392$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 394$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 394$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 394$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 394$ בקישור הזה
27.05 עד 01.06(ב-ז) במחיר 395$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 396$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 396$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 400$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 401$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 401$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 404$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 404$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 404$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 404$ בקישור הזה
01.06 עד 13.06(ז-ה) במחיר 404$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 404$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 408$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 408$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 408$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 408$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 412$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 416$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 416$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 416$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 416$ בקישור הזה
01.06 עד 04.06(ז-ג) במחיר 417$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 420$ בקישור הזה
25.05 עד 30.05(ז-ה) במחיר 480$ בקישור הזה
31.05 עד 16.06(ו-א) במחיר 613$ בקישור הזה
31.05 עד 10.06(ו-ב) במחיר 647$ בקישור הזה
01.06 עד 11.06(ז-ג) במחיר 651$ בקישור הזה
31.05 עד 14.06(ו-ו) במחיר 670$ בקישור הזה
27.05 עד 11.06(ב-ג) במחיר 687$ בקישור הזה

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה