כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

04.09 עד 08.09(ד-א) במחיר 133$ בקישור הזה
04.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 142$ בקישור הזה
18.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 154$ בקישור הזה
11.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 157$ בקישור הזה
11.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 157$ בקישור הזה
11.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 164$ בקישור הזה
11.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 164$ בקישור הזה
04.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 164$ בקישור הזה
04.09 עד 12.09(ד-ה) במחיר 164$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09(ד-א) במחיר 164$ בקישור הזה
18.09 עד 29.09(ד-א) במחיר 165$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-א) במחיר 167$ בקישור הזה
03.09 עד 08.09(ג-א) במחיר 167$ בקישור הזה
03.09 עד 08.09(ג-א) במחיר 174$ בקישור הזה
03.09 עד 18.09(ג-ד) במחיר 176$ בקישור הזה
18.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 177$ בקישור הזה
04.09 עד 10.09(ד-ג) במחיר 177$ בקישור הזה
10.09 עד 18.09(ג-ד) במחיר 178$ בקישור הזה
10.09 עד 25.09(ג-ד) במחיר 178$ בקישור הזה
04.09 עד 17.09(ד-ג) במחיר 179$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 179$ בקישור הזה
11.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 180$ בקישור הזה
17.09 עד 25.09(ג-ד) במחיר 183$ בקישור הזה
12.09 עד 18.09(ה-ד) במחיר 182$ בקישור הזה
12.09 עד 25.09(ה-ד) במחיר 182$ בקישור הזה
03.09 עד 18.09(ג-ד) במחיר 183$ בקישור הזה
11.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 183$ בקישור הזה
11.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 183$ בקישור הזה
18.09 עד 24.09(ד-ג) במחיר 185$ בקישור הזה
04.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 186$ בקישור הזה
04.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 186$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 186$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09(ב-ד) במחיר 185$ בקישור הזה
04.09 עד 11.09(ד-ד) במחיר 187$ בקישור הזה
11.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 187$ בקישור הזה
11.09 עד 24.09(ד-ג) במחיר 187$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09(ד-א) במחיר 189$ בקישור הזה
16.09 עד 25.09(ב-ד) במחיר 190$ בקישור הזה
10.09 עד 18.09(ג-ד) במחיר 189$ בקישור הזה
10.09 עד 25.09(ג-ד) במחיר 189$ בקישור הזה
13.09 עד 25.09(ו-ד) במחיר 189$ בקישור הזה
06.09 עד 18.09(ו-ד) במחיר 189$ בקישור הזה
13.09 עד 18.09(ו-ד) במחיר 189$ בקישור הזה
18.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 191$ בקישור הזה
18.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 192$ בקישור הזה
05.09 עד 08.09(ה-א) במחיר 193$ בקישור הזה
04.09 עד 19.09(ד-ה) במחיר 192$ בקישור הזה
19.09 עד 25.09(ה-ד) במחיר 192$ בקישור הזה
05.09 עד 08.09(ה-א) במחיר 193$ בקישור הזה
17.09 עד 29.09(ג-א) במחיר 194$ בקישור הזה
11.09 עד 24.09(ד-ג) במחיר 195$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09(ד-א) במחיר 196$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09(ד-א) במחיר 196$ בקישור הזה
18.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 196$ בקישור הזה
05.09 עד 08.09(ה-א) במחיר 199$ בקישור הזה
18.09 עד 29.09(ד-א) במחיר 198$ בקישור הזה
18.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 198$ בקישור הזה
02.09 עד 15.09(ב-א) במחיר 198$ בקישור הזה
13.09 עד 18.09(ו-ד) במחיר 198$ בקישור הזה
13.09 עד 25.09(ו-ד) במחיר 198$ בקישור הזה
04.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 198$ בקישור הזה
17.09 עד 25.09(ג-ד) במחיר 198$ בקישור הזה
03.09 עד 15.09(ג-א) במחיר 198$ בקישור הזה
18.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 199$ בקישור הזה
20.09 עד 25.09(ו-ד) במחיר 199$ בקישור הזה
04.09 עד 11.09(ד-ד) במחיר 200$ בקישור הזה
04.09 עד 12.09(ד-ה) במחיר 200$ בקישור הזה
16.09 עד 29.09(ב-א) במחיר 201$ בקישור הזה
04.09 עד 19.09(ד-ה) במחיר 200$ בקישור הזה
04.09 עד 17.09(ד-ג) במחיר 200$ בקישור הזה
23.09 עד 29.09(ב-א) במחיר 200$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 200$ בקישור הזה
10.09 עד 15.09(ג-א) במחיר 200$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09(ד-א) במחיר 201$ בקישור הזה
05.09 עד 18.09(ה-ד) במחיר 202$ בקישור הזה
10.09 עד 22.09(ג-א) במחיר 201$ בקישור הזה
04.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 203$ בקישור הזה
04.09 עד 07.09(ד-ז) במחיר 203$ בקישור הזה
13.09 עד 18.09(ו-ד) במחיר 202$ בקישור הזה
13.09 עד 25.09(ו-ד) במחיר 202$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09(ב-ד) במחיר 202$ בקישור הזה
05.09 עד 18.09(ה-ד) במחיר 202$ בקישור הזה
18.09 עד 29.09(ד-א) במחיר 203$ בקישור הזה
03.09 עד 08.09(ג-א) במחיר 204$ בקישור הזה
04.09 עד 09.09(ד-ב) במחיר 204$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09(ב-ד) במחיר 203$ בקישור הזה
16.09 עד 25.09(ב-ד) במחיר 203$ בקישור הזה
19.09 עד 29.09(ה-א) במחיר 203$ בקישור הזה
20.09 עד 25.09(ו-ד) במחיר 204$ בקישור הזה
06.09 עד 18.09(ו-ד) במחיר 204$ בקישור הזה
11.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 204$ בקישור הזה
11.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 204$ בקישור הזה
04.09 עד 10.09(ד-ג) במחיר 205$ בקישור הזה
10.09 עד 25.09(ג-ד) במחיר 205$ בקישור הזה
10.09 עד 18.09(ג-ד) במחיר 205$ בקישור הזה
12.09 עד 18.09(ה-ד) במחיר 205$ בקישור הזה
12.09 עד 25.09(ה-ד) במחיר 205$ בקישור הזה
04.09 עד 12.09(ד-ה) במחיר 205$ בקישור הזה
11.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 206$ בקישור הזה
11.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 206$ בקישור הזה
04.09 עד 09.09(ד-ב) במחיר 205$ בקישור הזה
04.09 עד 12.09(ד-ה) במחיר 206$ בקישור הזה
17.09 עד 22.09(ג-א) במחיר 206$ בקישור הזה
17.09 עד 25.09(ג-ד) במחיר 205$ בקישור הזה
21.09 עד 25.09(ז-ד) במחיר 207$ בקישור הזה
04.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 207$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 207$ בקישור הזה
05.09 עד 18.09(ה-ד) במחיר 208$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09(ד-א) במחיר 210$ בקישור הזה
04.09 עד 17.09(ד-ג) במחיר 210$ בקישור הזה
18.09 עד 29.09(ד-א) במחיר 210$ בקישור הזה
19.09 עד 25.09(ה-ד) במחיר 212$ בקישור הזה
23.09 עד 29.09(ב-א) במחיר 211$ בקישור הזה
10.09 עד 15.09(ג-א) במחיר 211$ בקישור הזה
04.09 עד 12.09(ד-ה) במחיר 213$ בקישור הזה
16.09 עד 22.09(ב-א) במחיר 213$ בקישור הזה
10.09 עד 22.09(ג-א) במחיר 213$ בקישור הזה
04.09 עד 07.09(ד-ז) במחיר 214$ בקישור הזה
14.09 עד 18.09(ז-ד) במחיר 214$ בקישור הזה
14.09 עד 25.09(ז-ד) במחיר 214$ בקישור הזה
18.09 עד 30.09(ד-ב) במחיר 214$ בקישור הזה
18.09 עד 27.09(ד-ו) במחיר 214$ בקישור הזה
18.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 215$ בקישור הזה
04.09 עד 11.09(ד-ד) במחיר 214$ בקישור הזה
18.09 עד 02.10(ד-ד) במחיר 215$ בקישור הזה
20.09 עד 29.09(ו-א) במחיר 215$ בקישור הזה
04.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 216$ בקישור הזה
11.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 217$ בקישור הזה
11.09 עד 20.09(ד-ו) במחיר 217$ בקישור הזה
11.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 217$ בקישור הזה
18.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 218$ בקישור הזה
18.09 עד 24.09(ד-ג) במחיר 217$ בקישור הזה
04.09 עד 12.09(ד-ה) במחיר 218$ בקישור הזה
04.09 עד 11.09(ד-ד) במחיר 218$ בקישור הזה
04.09 עד 12.09(ד-ה) במחיר 218$ בקישור הזה
04.09 עד 19.09(ד-ה) במחיר 218$ בקישור הזה
21.09 עד 29.09(ז-א) במחיר 218$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09(ד-א) במחיר 219$ בקישור הזה
11.09 עד 24.09(ד-ג) במחיר 219$ בקישור הזה
04.09 עד 14.09(ד-ז) במחיר 221$ בקישור הזה
04.09 עד 12.09(ד-ה) במחיר 220$ בקישור הזה
11.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 220$ בקישור הזה
18.09 עד 28.09(ד-ז) במחיר 221$ בקישור הזה
04.09 עד 16.09(ד-ב) במחיר 222$ בקישור הזה
04.09 עד 19.09(ד-ה) במחיר 223$ בקישור הזה
18.09 עד 29.09(ד-א) במחיר 223$ בקישור הזה
04.09 עד 16.09(ד-ב) במחיר 223$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09(ב-ד) במחיר 222$ בקישור הזה
19.09 עד 29.09(ה-א) במחיר 223$ בקישור הזה
11.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 224$ בקישור הזה
11.09 עד 20.09(ד-ו) במחיר 224$ בקישור הזה
11.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 224$ בקישור הזה
04.09 עד 14.09(ד-ז) במחיר 224$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-א) במחיר 224$ בקישור הזה
18.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 225$ בקישור הזה
13.09 עד 25.09(ו-ד) במחיר 224$ בקישור הזה
13.09 עד 18.09(ו-ד) במחיר 224$ בקישור הזה
04.09 עד 10.09(ד-ג) במחיר 225$ בקישור הזה
14.09 עד 29.09(ז-א) במחיר 225$ בקישור הזה
06.09 עד 15.09(ו-א) במחיר 226$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 226$ בקישור הזה
06.09 עד 12.09(ו-ה) במחיר 226$ בקישור הזה
04.09 עד 19.09(ד-ה) במחיר 226$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-א) במחיר 228$ בקישור הזה
11.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 228$ בקישור הזה
04.09 עד 13.09(ד-ו) במחיר 227$ בקישור הזה
11.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 227$ בקישור הזה
06.09 עד 18.09(ו-ד) במחיר 228$ בקישור הזה
11.09 עד 24.09(ד-ג) במחיר 227$ בקישור הזה
10.09 עד 15.09(ג-א) במחיר 227$ בקישור הזה
04.09 עד 09.09(ד-ב) במחיר 229$ בקישור הזה
04.09 עד 16.09(ד-ב) במחיר 229$ בקישור הזה
04.09 עד 11.09(ד-ד) במחיר 229$ בקישור הזה
18.09 עד 29.09(ד-א) במחיר 228$ בקישור הזה
18.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 228$ בקישור הזה
04.09 עד 16.09(ד-ב) במחיר 228$ בקישור הזה
04.09 עד 17.09(ד-ג) במחיר 228$ בקישור הזה
04.09 עד 20.09(ד-ו) במחיר 228$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 228$ בקישור הזה
04.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 228$ בקישור הזה
04.09 עד 13.09(ד-ו) במחיר 229$ בקישור הזה
11.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 229$ בקישור הזה
05.09 עד 15.09(ה-א) במחיר 229$ בקישור הזה
14.09 עד 18.09(ז-ד) במחיר 229$ בקישור הזה
14.09 עד 25.09(ז-ד) במחיר 229$ בקישור הזה
16.09 עד 25.09(ב-ד) במחיר 230$ בקישור הזה
18.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 230$ בקישור הזה
13.09 עד 18.09(ו-ד) במחיר 230$ בקישור הזה
13.09 עד 25.09(ו-ד) במחיר 230$ בקישור הזה
04.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 231$ בקישור הזה
11.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 230$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 230$ בקישור הזה
18.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 231$ בקישור הזה
25.09 עד 29.09(ד-א) במחיר 232$ בקישור הזה
18.09 עד 21.09(ד-ז) במחיר 233$ בקישור הזה
20.09 עד 24.09(ו-ג) במחיר 235$ בקישור הזה
11.09 עד 24.09(ד-ג) במחיר 235$ בקישור הזה
18.09 עד 23.09(ד-ב) במחיר 235$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-ה) במחיר 236$ בקישור הזה
03.09 עד 18.09(ג-ד) במחיר 236$ בקישור הזה
18.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 238$ בקישור הזה
18.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 238$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-א) במחיר 237$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 237$ בקישור הזה
11.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 237$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09(ב-ד) במחיר 237$ בקישור הזה
10.09 עד 18.09(ג-ד) במחיר 239$ בקישור הזה
10.09 עד 20.09(ג-ו) במחיר 239$ בקישור הזה
10.09 עד 25.09(ג-ד) במחיר 239$ בקישור הזה
18.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 238$ בקישור הזה
18.09 עד 21.09(ד-ז) במחיר 238$ בקישור הזה
06.09 עד 10.09(ו-ג) במחיר 239$ בקישור הזה
04.09 עד 07.09(ד-ז) במחיר 240$ בקישור הזה
18.09 עד 23.09(ד-ב) במחיר 241$ בקישור הזה
18.09 עד 02.10(ד-ד) במחיר 241$ בקישור הזה
03.09 עד 08.09(ג-א) במחיר 241$ בקישור הזה
11.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 240$ בקישור הזה
11.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 240$ בקישור הזה
18.09 עד 28.09(ד-ז) במחיר 241$ בקישור הזה
04.09 עד 11.09(ד-ד) במחיר 241$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-א) במחיר 242$ בקישור הזה
25.09 עד 29.09(ד-א) במחיר 241$ בקישור הזה
16.09 עד 29.09(ב-א) במחיר 241$ בקישור הזה
23.09 עד 29.09(ב-א) במחיר 242$ בקישור הזה
18.09 עד 29.09(ד-א) במחיר 242$ בקישור הזה
06.09 עד 17.09(ו-ג) במחיר 241$ בקישור הזה
11.09 עד 17.09(ד-ג) במחיר 242$ בקישור הזה
20.09 עד 26.09(ו-ה) במחיר 241$ בקישור הזה
11.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 242$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 241$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-א) במחיר 241$ בקישור הזה
17.09 עד 30.09(ג-ב) במחיר 243$ בקישור הזה
17.09 עד 20.09(ג-ו) במחיר 243$ בקישור הזה
17.09 עד 27.09(ג-ו) במחיר 243$ בקישור הזה
17.09 עד 25.09(ג-ד) במחיר 243$ בקישור הזה
12.09 עד 18.09(ה-ד) במחיר 243$ בקישור הזה
12.09 עד 20.09(ה-ו) במחיר 243$ בקישור הזה
12.09 עד 27.09(ה-ו) במחיר 243$ בקישור הזה
12.09 עד 25.09(ה-ד) במחיר 243$ בקישור הזה
11.09 עד 16.09(ד-ב) במחיר 243$ בקישור הזה
11.09 עד 23.09(ד-ב) במחיר 243$ בקישור הזה
03.09 עד 18.09(ג-ד) במחיר 243$ בקישור הזה
11.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 244$ בקישור הזה
11.09 עד 20.09(ד-ו) במחיר 244$ בקישור הזה
11.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 244$ בקישור הזה
18.09 עד 03.10(ד-ה) במחיר 244$ בקישור הזה
04.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 245$ בקישור הזה
04.09 עד 19.09(ד-ה) במחיר 245$ בקישור הזה
04.09 עד 12.09(ד-ה) במחיר 245$ בקישור הזה
04.09 עד 10.09(ד-ג) במחיר 245$ בקישור הזה
06.09 עד 13.09(ו-ו) במחיר 245$ בקישור הזה
16.09 עד 25.09(ב-ד) במחיר 245$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09(ב-ד) במחיר 245$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 245$ בקישור הזה
18.09 עד 29.09(ד-א) במחיר 245$ בקישור הזה
18.09 עד 21.09(ד-ז) במחיר 245$ בקישור הזה
03.09 עד 08.09(ג-א) במחיר 247$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09(ב-ד) במחיר 246$ בקישור הזה
09.09 עד 20.09(ב-ו) במחיר 246$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09(ד-ה) במחיר 247$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09(ד-א) במחיר 247$ בקישור הזה
06.09 עד 15.09(ו-א) במחיר 248$ בקישור הזה
11.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 247$ בקישור הזה
11.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 247$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-א) במחיר 249$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 248$ בקישור הזה
20.09 עד 29.09(ו-א) במחיר 248$ בקישור הזה
06.09 עד 15.09(ו-א) במחיר 248$ בקישור הזה
11.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 248$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 248$ בקישור הזה
05.09 עד 08.09(ה-א) במחיר 249$ בקישור הזה
18.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 249$ בקישור הזה
16.09 עד 30.09(ב-ב) במחיר 250$ בקישור הזה
16.09 עד 27.09(ב-ו) במחיר 250$ בקישור הזה
16.09 עד 20.09(ב-ו) במחיר 250$ בקישור הזה
16.09 עד 25.09(ב-ד) במחיר 250$ בקישור הזה
10.09 עד 18.09(ג-ד) במחיר 250$ בקישור הזה
10.09 עד 20.09(ג-ו) במחיר 250$ בקישור הזה
10.09 עד 25.09(ג-ד) במחיר 250$ בקישור הזה
23.09 עד 30.09(ב-ב) במחיר 249$ בקישור הזה
23.09 עד 27.09(ב-ו) במחיר 249$ בקישור הזה
06.09 עד 18.09(ו-ד) במחיר 249$ בקישור הזה
13.09 עד 18.09(ו-ד) במחיר 249$ בקישור הזה
13.09 עד 27.09(ו-ו) במחיר 249$ בקישור הזה
06.09 עד 20.09(ו-ו) במחיר 249$ בקישור הזה
13.09 עד 20.09(ו-ו) במחיר 249$ בקישור הזה
13.09 עד 25.09(ו-ד) במחיר 249$ בקישור הזה
06.09 עד 11.09(ו-ד) במחיר 249$ בקישור הזה
19.09 עד 25.09(ה-ד) במחיר 251$ בקישור הזה
30.09 עד 06.10(ב-א) במחיר 251$ בקישור הזה
11.09 עד 16.09(ד-ב) במחיר 250$ בקישור הזה
11.09 עד 23.09(ד-ב) במחיר 250$ בקישור הזה
18.09 עד 30.09(ד-ב) במחיר 252$ בקישור הזה
18.09 עד 27.09(ד-ו) במחיר 252$ בקישור הזה
18.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 252$ בקישור הזה
16.09 עד 24.09(ב-ג) במחיר 252$ בקישור הזה
16.09 עד 22.09(ב-א) במחיר 253$ בקישור הזה
19.09 עד 30.09(ה-ב) במחיר 253$ בקישור הזה
19.09 עד 27.09(ה-ו) במחיר 253$ בקישור הזה
19.09 עד 25.09(ה-ד) במחיר 253$ בקישור הזה
16.09 עד 26.09(ב-ה) במחיר 253$ בקישור הזה
04.09 עד 20.09(ד-ו) במחיר 254$ בקישור הזה
18.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 254$ בקישור הזה
13.09 עד 22.09(ו-א) במחיר 254$ בקישור הזה
06.09 עד 19.09(ו-ה) במחיר 254$ בקישור הזה
11.09 עד 19.09(ד-ה) במחיר 254$ בקישור הזה
04.09 עד 12.09(ד-ה) במחיר 255$ בקישור הזה
04.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 256$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09(ב-ד) במחיר 256$ בקישור הזה
16.09 עד 29.09(ב-א) במחיר 256$ בקישור הזה
23.09 עד 29.09(ב-א) במחיר 256$ בקישור הזה
18.09 עד 30.09(ד-ב) במחיר 257$ בקישור הזה
18.09 עד 27.09(ד-ו) במחיר 257$ בקישור הזה
18.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 257$ בקישור הזה
16.09 עד 28.09(ב-ז) במחיר 257$ בקישור הזה
04.09 עד 12.09(ד-ה) במחיר 256$ בקישור הזה
04.09 עד 10.09(ד-ג) במחיר 256$ בקישור הזה
05.09 עד 08.09(ה-א) במחיר 258$ בקישור הזה
03.09 עד 08.09(ג-א) במחיר 257$ בקישור הזה
04.09 עד 09.09(ד-ב) במחיר 258$ בקישור הזה
13.09 עד 18.09(ו-ד) במחיר 258$ בקישור הזה
13.09 עד 20.09(ו-ו) במחיר 259$ בקישור הזה
13.09 עד 27.09(ו-ו) במחיר 259$ בקישור הזה
13.09 עד 25.09(ו-ד) במחיר 259$ בקישור הזה
04.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 259$ בקישור הזה
17.09 עד 30.09(ג-ב) במחיר 259$ בקישור הזה
17.09 עד 20.09(ג-ו) במחיר 259$ בקישור הזה
17.09 עד 27.09(ג-ו) במחיר 259$ בקישור הזה
17.09 עד 25.09(ג-ד) במחיר 259$ בקישור הזה
18.09 עד 30.09(ד-ב) במחיר 259$ בקישור הזה
18.09 עד 27.09(ד-ו) במחיר 259$ בקישור הזה
18.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 259$ בקישור הזה
20.09 עד 30.09(ו-ב) במחיר 259$ בקישור הזה
20.09 עד 27.09(ו-ו) במחיר 259$ בקישור הזה
20.09 עד 25.09(ו-ד) במחיר 259$ בקישור הזה
11.09 עד 19.09(ד-ה) במחיר 260$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 260$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-ה) במחיר 260$ בקישור הזה
23.09 עד 30.09(ב-ב) במחיר 260$ בקישור הזה
23.09 עד 27.09(ב-ו) במחיר 260$ בקישור הזה
16.09 עד 24.09(ב-ג) במחיר 261$ בקישור הזה
06.09 עד 11.09(ו-ד) במחיר 262$ בקישור הזה
06.09 עד 12.09(ו-ה) במחיר 262$ בקישור הזה
03.09 עד 08.09(ג-א) במחיר 262$ בקישור הזה
19.09 עד 29.09(ה-א) במחיר 262$ בקישור הזה
02.09 עד 09.09(ב-ב) במחיר 262$ בקישור הזה
02.09 עד 16.09(ב-ב) במחיר 262$ בקישור הזה
02.09 עד 11.09(ב-ד) במחיר 262$ בקישור הזה
10.09 עד 22.09(ג-א) במחיר 262$ בקישור הזה
10.09 עד 26.09(ג-ה) במחיר 262$ בקישור הזה
05.09 עד 18.09(ה-ד) במחיר 262$ בקישור הזה
05.09 עד 20.09(ה-ו) במחיר 262$ בקישור הזה
03.09 עד 09.09(ג-ב) במחיר 262$ בקישור הזה
13.09 עד 18.09(ו-ד) במחיר 263$ בקישור הזה
13.09 עד 20.09(ו-ו) במחיר 263$ בקישור הזה
13.09 עד 27.09(ו-ו) במחיר 263$ בקישור הזה
13.09 עד 25.09(ו-ד) במחיר 263$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09(ב-ד) במחיר 263$ בקישור הזה
09.09 עד 20.09(ב-ו) במחיר 263$ בקישור הזה
02.09 עד 13.09(ב-ו) במחיר 263$ בקישור הזה
03.09 עד 16.09(ג-ב) במחיר 262$ בקישור הזה
03.09 עד 11.09(ג-ד) במחיר 262$ בקישור הזה
03.09 עד 13.09(ג-ו) במחיר 263$ בקישור הזה
05.09 עד 18.09(ה-ד) במחיר 263$ בקישור הזה
05.09 עד 20.09(ה-ו) במחיר 263$ בקישור הזה
05.09 עד 08.09(ה-ה) במחיר 264$ בקישור הזה
04.09 עד 09.09(ד-ב) במחיר 264$ בקישור הזה
04.09 עד 11.09(ד-ד) במחיר 264$ בקישור הזה
04.09 עד 20.09(ד-ו) במחיר 264$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09(ד-א) במחיר 264$ בקישור הזה
04.09 עד 16.09(ד-ב) במחיר 264$ בקישור הזה
04.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 264$ בקישור הזה
22.09 עד 25.09(א-ד) במחיר 264$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09(ב-ד) במחיר 264$ בקישור הזה
16.09 עד 30.09(ב-ב) במחיר 264$ בקישור הזה
09.09 עד 20.09(ב-ו) במחיר 264$ בקישור הזה
16.09 עד 20.09(ב-ו) במחיר 264$ בקישור הזה
16.09 עד 27.09(ב-ו) במחיר 264$ בקישור הזה
16.09 עד 25.09(ב-ד) במחיר 264$ בקישור הזה
10.09 עד 16.09(ג-ב) במחיר 265$ בקישור הזה
20.09 עד 30.09(ו-ה) במחיר 265$ בקישור הזה
20.09 עד 27.09(ו-ה) במחיר 265$ בקישור הזה
20.09 עד 25.09(ו-ה) במחיר 265$ בקישור הזה
06.09 עד 18.09(ו-ה) במחיר 265$ בקישור הזה
06.09 עד 20.09(ו-ה) במחיר 265$ בקישור הזה
11.09 עד 18.09(ד-ה) במחיר 265$ בקישור הזה
11.09 עד 20.09(ד-ה) במחיר 265$ בקישור הזה
11.09 עד 25.09(ד-ה) במחיר 265$ בקישור הזה
06.09 עד 09.09(ו-ב) במחיר 266$ בקישור הזה
10.09 עד 18.09(ג-ד) במחיר 265$ בקישור הזה
10.09 עד 20.09(ג-ו) במחיר 265$ בקישור הזה
10.09 עד 25.09(ג-ד) במחיר 265$ בקישור הזה
20.09 עד 02.10(ו-ד) במחיר 265$ בקישור הזה
12.09 עד 18.09(ה-ד) במחיר 265$ בקישור הזה
12.09 עד 20.09(ה-ו) במחיר 265$ בקישור הזה
12.09 עד 27.09(ה-ו) במחיר 265$ בקישור הזה
12.09 עד 25.09(ה-ד) במחיר 265$ בקישור הזה
10.09 עד 23.09(ג-ב) במחיר 265$ בקישור הזה
10.09 עד 13.09(ג-ו) במחיר 265$ בקישור הזה
11.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
11.09 עד 20.09(ד-ו) במחיר 266$ בקישור הזה
11.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 267$ בקישור הזה
17.09 עד 22.09(ג-א) במחיר 266$ בקישור הזה
17.09 עד 26.09(ג-ה) במחיר 266$ בקישור הזה
17.09 עד 30.09(ג-ב) במחיר 266$ בקישור הזה
17.09 עד 20.09(ג-ו) במחיר 266$ בקישור הזה
17.09 עד 27.09(ג-ו) במחיר 266$ בקישור הזה
17.09 עד 25.09(ג-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 267$ בקישור הזה
11.09 עד 19.09(ד-ה) במחיר 267$ בקישור הזה
12.09 עד 22.09(ה-א) במחיר 266$ בקישור הזה
12.09 עד 26.09(ה-ה) במחיר 266$ בקישור הזה
20.09 עד 26.09(ו-ה) במחיר 268$ בקישור הזה
06.09 עד 10.09(ו-ג) במחיר 267$ בקישור הזה
20.09 עד 24.09(ו-ג) במחיר 267$ בקישור הזה
11.09 עד 24.09(ד-ג) במחיר 267$ בקישור הזה
21.09 עד 30.09(ז-ב) במחיר 268$ בקישור הזה
21.09 עד 27.09(ז-ו) במחיר 268$ בקישור הזה
21.09 עד 25.09(ז-ד) במחיר 268$ בקישור הזה
06.09 עד 12.09(ו-ה) במחיר 267$ בקישור הזה
05.09 עד 08.09(ה-א) במחיר 267$ בקישור הזה
02.09 עד 15.09(ב-א) במחיר 267$ בקישור הזה
09.09 עד 15.09(ב-א) במחיר 267$ בקישור הזה
06.09 עד 10.09(ו-ג) במחיר 267$ בקישור הזה
11.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 268$ בקישור הזה
05.09 עד 18.09(ה-ד) במחיר 268$ בקישור הזה
05.09 עד 20.09(ה-ו) במחיר 268$ בקישור הזה
16.09 עד 22.09(ב-א) במחיר 268$ בקישור הזה
09.09 עד 22.09(ב-א) במחיר 268$ בקישור הזה
11.09 עד 20.09(ד-ו) במחיר 268$ בקישור הזה
17.09 עד 23.09(ג-ב) במחיר 269$ בקישור הזה
17.09 עד 02.10(ג-ד) במחיר 269$ בקישור הזה
20.09 עד 28.09(ו-ז) במחיר 271$ בקישור הזה
19.09 עד 30.09(ה-ב) במחיר 272$ בקישור הזה
19.09 עד 27.09(ה-ו) במחיר 272$ בקישור הזה
19.09 עד 25.09(ה-ד) במחיר 272$ בקישור הזה
06.09 עד 17.09(ו-ג) במחיר 272$ בקישור הזה
11.09 עד 17.09(ד-ג) במחיר 272$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-א) במחיר 272$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09(ד-א) במחיר 272$ בקישור הזה
16.09 עד 26.09(ב-ה) במחיר 273$ בקישור הזה
16.09 עד 22.09(ב-א) במחיר 273$ בקישור הזה
20.09 עד 29.09(ו-א) במחיר 273$ בקישור הזה
22.09 עד 25.09(א-ד) במחיר 273$ בקישור הזה
05.09 עד 18.09(ה-ד) במחיר 273$ בקישור הזה
10.09 עד 22.09(ג-א) במחיר 273$ בקישור הזה
10.09 עד 26.09(ג-ה) במחיר 273$ בקישור הזה
04.09 עד 12.09(ד-ה) במחיר 273$ בקישור הזה
05.09 עד 10.09(ה-ג) במחיר 274$ בקישור הזה
14.09 עד 18.09(ז-ד) במחיר 275$ בקישור הזה
14.09 עד 20.09(ז-ו) במחיר 275$ בקישור הזה
14.09 עד 27.09(ז-ו) במחיר 275$ בקישור הזה
14.09 עד 25.09(ז-ד) במחיר 275$ בקישור הזה
07.09 עד 11.09(ז-ד) במחיר 274$ בקישור הזה
07.09 עד 11.09(ז-ד) במחיר 274$ בקישור הזה
06.09 עד 12.09(ו-ה) במחיר 275$ בקישור הזה
20.09 עד 26.09(ו-ה) במחיר 275$ בקישור הזה
11.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 275$ בקישור הזה
11.09 עד 20.09(ד-ו) במחיר 275$ בקישור הזה
16.09 עד 23.09(ב-ב) במחיר 276$ בקישור הזה
10.09 עד 16.09(ג-ב) במחיר 276$ בקישור הזה
10.09 עד 23.09(ג-ב) במחיר 276$ בקישור הזה
10.09 עד 13.09(ג-ו) במחיר 276$ בקישור הזה
20.09 עד 29.09(ו-א) במחיר 278$ בקישור הזה
06.09 עד 15.09(ו-א) במחיר 278$ בקישור הזה
11.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 278$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 278$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-ה) במחיר 281$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-ה) במחיר 281$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09(ד-ה) במחיר 281$ בקישור הזה
20.09 עד 26.09(ו-ה) במחיר 281$ בקישור הזה
06.09 עד 11.09(ו-ד) במחיר 280$ בקישור הזה
06.09 עד 12.09(ו-ה) במחיר 280$ בקישור הזה
25.09 עד 30.09(ד-ב) במחיר 281$ בקישור הזה
06.09 עד 12.09(ו-ה) במחיר 280$ בקישור הזה
11.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 281$ בקישור הזה
04.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
06.09 עד 14.09(ו-ז) במחיר 283$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09(ב-ד) במחיר 283$ בקישור הזה
09.09 עד 20.09(ב-ו) במחיר 283$ בקישור הזה
06.09 עד 16.09(ו-ב) במחיר 284$ בקישור הזה
06.09 עד 21.09(ו-ז) במחיר 284$ בקישור הזה
11.09 עד 21.09(ד-ז) במחיר 284$ בקישור הזה
06.09 עד 19.09(ו-ה) במחיר 285$ בקישור הזה
11.09 עד 19.09(ד-ה) במחיר 285$ בקישור הזה
11.09 עד 16.09(ד-ב) במחיר 284$ בקישור הזה
13.09 עד 18.09(ו-ד) במחיר 285$ בקישור הזה
13.09 עד 27.09(ו-ו) במחיר 285$ בקישור הזה
13.09 עד 20.09(ו-ו) במחיר 285$ בקישור הזה
13.09 עד 25.09(ו-ד) במחיר 285$ בקישור הזה
23.09 עד 07.10(ב-ב) במחיר 286$ בקישור הזה
23.09 עד 02.10(ב-ד) במחיר 287$ בקישור הזה
06.09 עד 14.09(ו-ז) במחיר 286$ בקישור הזה
11.09 עד 14.09(ד-ז) במחיר 286$ בקישור הזה
20.09 עד 26.09(ו-ה) במחיר 288$ בקישור הזה
11.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 288$ בקישור הזה
11.09 עד 22.09(ד-ה) במחיר 288$ בקישור הזה
06.09 עד 19.09(ו-ה) במחיר 288$ בקישור הזה
11.09 עד 19.09(ד-ה) במחיר 288$ בקישור הזה
06.09 עד 18.09(ו-ד) במחיר 288$ בקישור הזה
06.09 עד 20.09(ו-ו) במחיר 288$ בקישור הזה
20.09 עד 25.09(ו-ד) במחיר 288$ בקישור הזה
06.09 עד 13.09(ו-ו) במחיר 289$ בקישור הזה
11.09 עד 25.09(ד-ד) במחיר 288$ בקישור הזה
04.09 עד 18.09(ד-ד) במחיר 288$ בקישור הזה
10.09 עד 26.09(ג-ה) במחיר 288$ בקישור הזה
10.09 עד 22.09(ג-א) במחיר 288$ בקישור הזה
06.09 עד 16.09(ו-ב) במחיר 290$ בקישור הזה
11.09 עד 22.09(ד-א) במחיר 290$ בקישור הזה
11.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 290$ בקישור הזה
14.09 עד 18.09(ז-ד) במחיר 290$ בקישור הזה
14.09 עד 20.09(ז-ו) במחיר 290$ בקישור הזה
14.09 עד 27.09(ז-ו) במחיר 290$ בקישור הזה
14.09 עד 25.09(ז-ד) במחיר 290$ בקישור הזה
08.09 עד 18.09(א-ד) במחיר 290$ בקישור הזה
06.09 עד 09.09(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
25.09 עד 30.09(ד-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
16.09 עד 30.09(ב-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
16.09 עד 20.09(ב-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
16.09 עד 27.09(ב-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
16.09 עד 25.09(ב-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
20.09 עד 23.09(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
30.09 עד 07.10(ב-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
23.09 עד 30.09(ב-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
06.09 עד 16.09(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
23.09 עד 27.09(ב-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
06.09 עד 11.09(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
11.09 עד 16.09(ד-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
11.09 עד 23.09(ד-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
18.09 עד 30.09(ד-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
13.09 עד 18.09(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
18.09 עד 27.09(ד-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
13.09 עד 20.09(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
13.09 עד 27.09(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
18.09 עד 25.09(ד-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
13.09 עד 25.09(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
06.09 עד 13.09(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
20.09 עד 02.10(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
06.09 עד 17.09(ו-ג) במחיר 290$ בקישור הזה
11.09 עד 16.09(ד-ב) במחיר 290$ בקישור הזה
11.09 עד 17.09(ד-ג) במחיר 290$ בקישור הזה
11.09 עד 16.09(ד-ב) במחיר 292$ בקישור הזה
11.09 עד 23.09(ד-ב) במחיר 293$ בקישור הזה
06.09 עד 15.09(ו-א) במחיר 293$ בקישור הזה
16.09 עד 24.09(ב-ג) במחיר 293$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-א) במחיר 293$ בקישור הזה
18.09 עד 24.09(ד-ג) במחיר 293$ בקישור הזה
13.09 עד 24.09(ו-ג) במחיר 293$ בקישור הזה
16.09 עד 26.09(ב-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
23.09 עד 26.09(ב-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
18.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
13.09 עד 26.09(ו-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
20.09 עד 03.10(ו-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
05.09 עד 09.09(ה-ב) במחיר 294$ בקישור הזה
05.09 עד 16.09(ה-ב) במחיר 294$ בקישור הזה
05.09 עד 11.09(ה-ד) במחיר 294$ בקישור הזה
05.09 עד 13.09(ה-ו) במחיר 294$ בקישור הזה
19.09 עד 22.09(ה-א) במחיר 295$ בקישור הזה
19.09 עד 26.09(ה-ה) במחיר 295$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-ה) במחיר 298$ בקישור הזה
25.09 עד 28.09(ד-ז) במחיר 297$ בקישור הזה
16.09 עד 28.09(ב-ז) במחיר 297$ בקישור הזה
23.09 עד 28.09(ב-ז) במחיר 297$ בקישור הזה
18.09 עד 28.09(ד-ז) במחיר 298$ בקישור הזה
13.09 עד 28.09(ו-ז) במחיר 298$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09(ב-ד) במחיר 297$ בקישור הזה
09.09 עד 20.09(ב-ו) במחיר 297$ בקישור הזה
16.09 עד 20.09(ב-ו) במחיר 301$ בקישור הזה
05.09 עד 15.09(ה-א) במחיר 304$ בקישור הזה
05.09 עד 08.09(ה-א) במחיר 304$ בקישור הזה
05.09 עד 10.09(ה-ג) במחיר 304$ בקישור הזה
16.09 עד 30.09(ב-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
23.09 עד 30.09(ב-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09(ב-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
16.09 עד 27.09(ב-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
23.09 עד 27.09(ב-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
16.09 עד 20.09(ב-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
09.09 עד 20.09(ב-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
16.09 עד 25.09(ב-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
09.09 עד 22.09(ב-א) במחיר 306$ בקישור הזה
06.09 עד 10.09(ו-ה) במחיר 307$ בקישור הזה
06.09 עד 12.09(ו-ה) במחיר 307$ בקישור הזה
06.09 עד 19.09(ו-ה) במחיר 307$ בקישור הזה
06.09 עד 15.09(ו-ה) במחיר 307$ בקישור הזה
11.09 עד 19.09(ד-ה) במחיר 307$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-ה) במחיר 307$ בקישור הזה
19.09 עד 30.09(ה-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
19.09 עד 27.09(ה-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
19.09 עד 25.09(ה-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
04.09 עד 13.09(ד-ו) במחיר 312$ בקישור הזה
16.09 עד 22.09(ב-ה) במחיר 314$ בקישור הזה
16.09 עד 26.09(ב-ה) במחיר 314$ בקישור הזה
18.09 עד 22.09(ד-ה) במחיר 314$ בקישור הזה
18.09 עד 26.09(ד-ה) במחיר 314$ בקישור הזה
13.09 עד 22.09(ו-ה) במחיר 314$ בקישור הזה
13.09 עד 26.09(ו-ה) במחיר 314$ בקישור הזה
06.09 עד 20.09(ו-ה) במחיר 316$ בקישור הזה
11.09 עד 20.09(ד-ה) במחיר 316$ בקישור הזה
25.09 עד 07.10(ד-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
16.09 עד 23.09(ב-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
23.09 עד 07.10(ב-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
04.09 עד 18.09(ד-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
09.09 עד 18.09(ב-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
09.09 עד 20.09(ב-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
13.09 עד 16.09(ו-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
18.09 עד 23.09(ד-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
13.09 עד 23.09(ו-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
25.09 עד 02.10(ד-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
30.09 עד 14.10(ב-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
23.09 עד 02.10(ב-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
18.09 עד 02.10(ד-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
22.09 עד 30.09(א-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
22.09 עד 27.09(א-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
22.09 עד 25.09(א-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
06.09 עד 15.09(ו-ה) במחיר 326$ בקישור הזה
06.09 עד 16.09(ו-ה) במחיר 326$ בקישור הזה
06.09 עד 20.09(ו-ה) במחיר 326$ בקישור הזה
06.09 עד 11.09(ו-ה) במחיר 326$ בקישור הזה
11.09 עד 15.09(ד-ה) במחיר 327$ בקישור הזה
11.09 עד 16.09(ד-ה) במחיר 327$ בקישור הזה
11.09 עד 20.09(ד-ה) במחיר 327$ בקישור הזה
16.09 עד 26.09(ב-ה) במחיר 329$ בקישור הזה
16.09 עד 22.09(ב-ה) במחיר 329$ בקישור הזה
09.09 עד 22.09(ב-ה) במחיר 329$ בקישור הזה
30.09 עד 11.10(ב-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
20.09 עד 04.10(ו-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
30.09 עד 04.10(ב-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09(ד-א) במחיר 330$ בקישור הזה
02.09 עד 09.09(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
23.09 עד 07.10(ב-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
30.09 עד 07.10(ב-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
02.09 עד 16.09(ב-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
09.09 עד 16.09(ב-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
02.09 עד 11.09(ב-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
16.09 עד 23.09(ב-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
09.09 עד 23.09(ב-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
02.09 עד 13.09(ב-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
09.09 עד 13.09(ב-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
23.09 עד 02.10(ב-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
03.09 עד 08.09(ג-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
13.09 עד 19.09(ו-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
05.09 עד 18.09(ה-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
22.09 עד 27.09(א-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
05.09 עד 20.09(ה-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
22.09 עד 25.09(א-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
04.09 עד 08.09(ד-ה) במחיר 334$ בקישור הזה
19.09 עד 22.09(ה-ה) במחיר 334$ בקישור הזה
19.09 עד 26.09(ה-ה) במחיר 334$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
16.09 עד 20.09(ב-ה) במחיר 342$ בקישור הזה
13.09 עד 20.09(ו-ה) במחיר 342$ בקישור הזה
08.09 עד 18.09(א-ה) במחיר 351$ בקישור הזה
08.09 עד 20.09(א-ה) במחיר 351$ בקישור הזה
03.09 עד 08.09(ג-ה) במחיר 362$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-ה) במחיר 363$ בקישור הזה