כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 186$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 193$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 199$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 211$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 215$ בקישור הזה
29.08 עד 03.09(ה-ג) במחיר 217$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 217$ בקישור הזה
29.08 עד 05.09(ה-ה) במחיר 217$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 217$ בקישור הזה
29.08 עד 04.09(ה-ד) במחיר 222$ בקישור הזה
28.08 עד 03.09(ד-ג) במחיר 224$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 224$ בקישור הזה
28.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 224$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 224$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ד) במחיר 229$ בקישור הזה
27.08 עד 03.09(ג-ג) במחיר 230$ בקישור הזה
29.08 עד 10.09(ה-ג) במחיר 230$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 230$ בקישור הזה
27.08 עד 05.09(ג-ה) במחיר 230$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 232$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 233$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 233$ בקישור הזה
27.08 עד 04.09(ג-ד) במחיר 235$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-ה) במחיר 236$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 236$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 236$ בקישור הזה
28.08 עד 10.09(ד-ג) במחיר 237$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 239$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 241$ בקישור הזה
29.08 עד 11.09(ה-ד) במחיר 240$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-ה) במחיר 242$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 241$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 241$ בקישור הזה
25.08 עד 08.09(א-א) במחיר 241$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 241$ בקישור הזה
28.08 עד 03.09(ד-ג) במחיר 242$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 242$ בקישור הזה
28.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 242$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 242$ בקישור הזה
27.08 עד 10.09(ג-ג) במחיר 242$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 245$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 245$ בקישור הזה
30.08 עד 03.09(ו-ג) במחיר 246$ בקישור הזה
30.08 עד 05.09(ו-ה) במחיר 246$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 246$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 246$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ד) במחיר 248$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 249$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-א) במחיר 250$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 252$ בקישור הזה
30.08 עד 04.09(ו-ד) במחיר 252$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 253$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 253$ בקישור הזה
29.08 עד 11.09(ה-ד) במחיר 253$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 253$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 254$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 255$ בקישור הזה
28.08 עד 10.09(ד-ג) במחיר 255$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 256$ בקישור הזה
29.08 עד 07.09(ה-ז) במחיר 256$ בקישור הזה
29.08 עד 09.09(ה-ב) במחיר 256$ בקישור הזה
29.08 עד 10.09(ה-ג) במחיר 258$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 258$ בקישור הזה
29.08 עד 06.09(ה-ו) במחיר 258$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 258$ בקישור הזה
29.08 עד 09.09(ה-ב) במחיר 258$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 260$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 260$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 260$ בקישור הזה
30.08 עד 10.09(ו-ג) במחיר 259$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-ה) במחיר 260$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-ה) במחיר 261$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 261$ בקישור הזה
28.08 עד 07.09(ד-ז) במחיר 263$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 263$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-ה) במחיר 264$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ב) במחיר 264$ בקישור הזה
30.08 עד 03.09(ו-ג) במחיר 264$ בקישור הזה
30.08 עד 05.09(ו-ה) במחיר 264$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 264$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 264$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 266$ בקישור הזה
28.08 עד 10.09(ד-ג) במחיר 265$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 265$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
27.08 עד 11.09(ג-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 265$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 265$ בקישור הזה
27.08 עד 12.09(ג-ה) במחיר 266$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ב) במחיר 265$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 266$ בקישור הזה
29.08 עד 07.09(ה-ז) במחיר 267$ בקישור הזה
29.08 עד 05.09(ה-ה) במחיר 266$ בקישור הזה
26.08 עד 03.09(ב-ג) במחיר 267$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 267$ בקישור הזה
26.08 עד 05.09(ב-ה) במחיר 267$ בקישור הזה
27.08 עד 04.09(ג-ד) במחיר 268$ בקישור הזה
24.08 עד 08.09(ז-א) במחיר 268$ בקישור הזה
27.08 עד 07.09(ג-ז) במחיר 268$ בקישור הזה
30.08 עד 15.09(ו-א) במחיר 268$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 270$ בקישור הזה
30.08 עד 04.09(ו-ד) במחיר 270$ בקישור הזה
27.08 עד 09.09(ג-ב) במחיר 269$ בקישור הזה
31.08 עד 08.09(ז-א) במחיר 271$ בקישור הזה
27.08 עד 10.09(ג-ג) במחיר 271$ בקישור הזה
27.08 עד 12.09(ג-ה) במחיר 271$ בקישור הזה
29.08 עד 11.09(ה-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 271$ בקישור הזה
27.08 עד 06.09(ג-ו) במחיר 271$ בקישור הזה
27.08 עד 12.09(ג-ה) במחיר 271$ בקישור הזה
26.08 עד 04.09(ב-ד) במחיר 272$ בקישור הזה
27.08 עד 03.09(ג-ג) במחיר 272$ בקישור הזה
27.08 עד 05.09(ג-ה) במחיר 272$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 272$ בקישור הזה
29.08 עד 06.09(ה-ו) במחיר 271$ בקישור הזה
27.08 עד 04.09(ג-ד) במחיר 272$ בקישור הזה
28.08 עד 03.09(ד-ג) במחיר 272$ בקישור הזה
28.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 272$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 272$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 272$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-ה) במחיר 273$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 273$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 273$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 273$ בקישור הזה
29.08 עד 14.09(ה-ז) במחיר 273$ בקישור הזה
28.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 273$ בקישור הזה
28.08 עד 07.09(ד-ז) במחיר 274$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 275$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 275$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 275$ בקישור הזה
30.08 עד 03.09(ו-ג) במחיר 276$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 276$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 276$ בקישור הזה
30.08 עד 05.09(ו-ה) במחיר 276$ בקישור הזה
27.08 עד 04.09(ג-ד) במחיר 278$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ד) במחיר 277$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 278$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 278$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 278$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 278$ בקישור הזה
27.08 עד 12.09(ג-ה) במחיר 278$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 278$ בקישור הזה
28.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 278$ בקישור הזה
26.08 עד 10.09(ב-ג) במחיר 280$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 280$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-ה) במחיר 281$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-ה) במחיר 281$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-ה) במחיר 281$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-ה) במחיר 281$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-ה) במחיר 281$ בקישור הזה
29.08 עד 09.09(ה-ב) במחיר 281$ בקישור הזה
28.08 עד 07.09(ד-ז) במחיר 281$ בקישור הזה
30.08 עד 04.09(ו-ד) במחיר 281$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 281$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 282$ בקישור הזה
29.08 עד 11.09(ה-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
29.08 עד 13.09(ה-ו) במחיר 282$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 281$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ב) במחיר 282$ בקישור הזה
30.08 עד 11.09(ו-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 282$ בקישור הזה
28.08 עד 10.09(ד-ג) במחיר 283$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 284$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 284$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 284$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ב) במחיר 284$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 284$ בקישור הזה
27.08 עד 11.09(ג-ד) במחיר 284$ בקישור הזה
27.08 עד 06.09(ג-ו) במחיר 284$ בקישור הזה
27.08 עד 10.09(ג-ג) במחיר 285$ בקישור הזה
30.08 עד 07.09(ו-ז) במחיר 285$ בקישור הזה
24.08 עד 08.09(ז-א) במחיר 286$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 286$ בקישור הזה
30.08 עד 15.09(ו-א) במחיר 286$ בקישור הזה
30.08 עד 09.09(ו-ב) במחיר 286$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 287$ בקישור הזה
25.08 עד 08.09(א-א) במחיר 288$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 288$ בקישור הזה
30.08 עד 10.09(ו-ג) במחיר 287$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 288$ בקישור הזה
30.08 עד 06.09(ו-ו) במחיר 288$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 288$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 288$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ב) במחיר 288$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 289$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 288$ בקישור הזה
29.08 עד 04.09(ה-ד) במחיר 289$ בקישור הזה
26.08 עד 11.09(ב-ד) במחיר 290$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 291$ בקישור הזה
28.08 עד 03.09(ד-ג) במחיר 291$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
28.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 291$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
28.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
30.08 עד 03.09(ו-ג) במחיר 292$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 292$ בקישור הזה
30.08 עד 05.09(ו-ה) במחיר 292$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 292$ בקישור הזה
28.08 עד 07.09(ד-ז) במחיר 292$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 292$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 293$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 294$ בקישור הזה
31.08 עד 08.09(ז-א) במחיר 294$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 294$ בקישור הזה
27.08 עד 09.09(ג-ב) במחיר 294$ בקישור הזה
27.08 עד 11.09(ג-ד) במחיר 294$ בקישור הזה
29.08 עד 03.09(ה-ג) במחיר 294$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
29.08 עד 05.09(ה-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 294$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-א) במחיר 294$ בקישור הזה
27.08 עד 11.09(ג-ד) במחיר 296$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 295$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 296$ בקישור הזה
29.08 עד 13.09(ה-ו) במחיר 295$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ד) במחיר 296$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-א) במחיר 296$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 296$ בקישור הזה
30.08 עד 04.09(ו-ד) במחיר 297$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 296$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 297$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 297$ בקישור הזה
31.08 עד 08.09(ז-א) במחיר 297$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 297$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-ה) במחיר 298$ בקישור הזה
25.08 עד 08.09(א-ה) במחיר 298$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 298$ בקישור הזה
29.08 עד 01.09(ה-א) במחיר 298$ בקישור הזה
29.08 עד 10.09(ה-ג) במחיר 298$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 299$ בקישור הזה
31.08 עד 08.09(ז-א) במחיר 300$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 300$ בקישור הזה
29.08 עד 04.09(ה-ד) במחיר 300$ בקישור הזה
26.08 עד 06.09(ב-ו) במחיר 300$ בקישור הזה
30.08 עד 11.09(ו-ד) במחיר 300$ בקישור הזה
30.08 עד 11.09(ו-ד) במחיר 301$ בקישור הזה
30.08 עד 06.09(ו-ו) במחיר 301$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 301$ בקישור הזה
28.08 עד 13.09(ד-ו) במחיר 303$ בקישור הזה
26.08 עד 05.09(ב-ה) במחיר 303$ בקישור הזה
30.08 עד 07.09(ו-ז) במחיר 303$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 304$ בקישור הזה
28.08 עד 10.09(ד-ג) במחיר 304$ בקישור הזה
26.08 עד 03.09(ב-ג) במחיר 304$ בקישור הזה
30.08 עד 10.09(ו-ג) במחיר 304$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 304$ בקישור הזה
26.08 עד 05.09(ב-ה) במחיר 304$ בקישור הזה
26.08 עד 07.09(ב-ז) במחיר 306$ בקישור הזה
28.08 עד 10.09(ד-ג) במחיר 305$ בקישור הזה
28.08 עד 01.09(ד-א) במחיר 305$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 305$ בקישור הזה
27.08 עד 06.09(ג-ו) במחיר 305$ בקישור הזה
30.08 עד 10.09(ו-ג) במחיר 305$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
30.08 עד 06.09(ו-ו) במחיר 306$ בקישור הזה
25.08 עד 08.09(א-ה) במחיר 307$ בקישור הזה
25.08 עד 08.09(א-ה) במחיר 307$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-ה) במחיר 307$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ב) במחיר 307$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 307$ בקישור הזה
26.08 עד 09.09(ב-ב) במחיר 306$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 307$ בקישור הזה
29.08 עד 06.09(ה-ו) במחיר 307$ בקישור הזה
26.08 עד 10.09(ב-ג) במחיר 308$ בקישור הזה
31.08 עד 08.09(ז-א) במחיר 308$ בקישור הזה
26.08 עד 06.09(ב-ו) במחיר 308$ בקישור הזה
25.08 עד 08.09(א-א) במחיר 308$ בקישור הזה
29.08 עד 04.09(ה-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
26.08 עד 10.09(ב-ג) במחיר 308$ בקישור הזה
29.08 עד 10.09(ה-ג) במחיר 307$ בקישור הזה
27.08 עד 11.09(ג-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
27.08 עד 12.09(ג-ה) במחיר 308$ בקישור הזה
31.08 עד 08.09(ז-א) במחיר 309$ בקישור הזה
27.08 עד 05.09(ג-ה) במחיר 308$ בקישור הזה
30.08 עד 04.09(ו-ד) במחיר 309$ בקישור הזה
26.08 עד 04.09(ב-ד) במחיר 309$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 310$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 310$ בקישור הזה
27.08 עד 07.09(ג-ז) במחיר 311$ בקישור הזה
30.08 עד 09.09(ו-ב) במחיר 311$ בקישור הזה
30.08 עד 11.09(ו-ד) במחיר 311$ בקישור הזה
30.08 עד 13.09(ו-ו) במחיר 311$ בקישור הזה
27.08 עד 01.09(ג-א) במחיר 311$ בקישור הזה
27.08 עד 12.09(ג-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
27.08 עד 10.09(ג-ג) במחיר 311$ בקישור הזה
28.08 עד 07.09(ד-ז) במחיר 311$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 313$ בקישור הזה
31.08 עד 08.09(ז-א) במחיר 313$ בקישור הזה
27.08 עד 09.09(ג-ב) במחיר 312$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 312$ בקישור הזה
01.09 עד 15.09(א-א) במחיר 312$ בקישור הזה
01.09 עד 15.09(א-א) במחיר 312$ בקישור הזה
29.08 עד 03.09(ה-ג) במחיר 312$ בקישור הזה
28.08 עד 03.09(ד-ג) במחיר 312$ בקישור הזה
30.08 עד 03.09(ו-ג) במחיר 312$ בקישור הזה
01.09 עד 12.09(א-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
01.09 עד 12.09(א-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 312$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 312$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 312$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 312$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 312$ בקישור הזה
01.09 עד 05.09(א-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
29.08 עד 05.09(ה-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
28.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
01.09 עד 05.09(א-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
30.08 עד 05.09(ו-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
27.08 עד 10.09(ג-ג) במחיר 314$ בקישור הזה
27.08 עד 12.09(ג-ה) במחיר 314$ בקישור הזה
30.08 עד 15.09(ו-א) במחיר 313$ בקישור הזה
27.08 עד 06.09(ג-ו) במחיר 314$ בקישור הזה
27.08 עד 12.09(ג-ה) במחיר 314$ בקישור הזה
27.08 עד 10.09(ג-ג) במחיר 314$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 313$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 314$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 314$ בקישור הזה
30.08 עד 11.09(ו-ד) במחיר 315$ בקישור הזה
27.08 עד 12.09(ג-ה) במחיר 315$ בקישור הזה
26.08 עד 01.09(ב-א) במחיר 314$ בקישור הזה
30.08 עד 07.09(ו-ז) במחיר 314$ בקישור הזה
26.08 עד 05.09(ב-ה) במחיר 316$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ד) במחיר 315$ בקישור הזה
26.08 עד 04.09(ב-ד) במחיר 316$ בקישור הזה
01.09 עד 05.09(א-ה) במחיר 316$ בקישור הזה
26.08 עד 07.09(ב-ז) במחיר 317$ בקישור הזה
01.09 עד 04.09(א-ד) במחיר 317$ בקישור הזה
29.08 עד 04.09(ה-ד) במחיר 317$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ד) במחיר 317$ בקישור הזה
01.09 עד 04.09(א-ד) במחיר 317$ בקישור הזה
30.08 עד 04.09(ו-ד) במחיר 317$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 316$ בקישור הזה
26.08 עד 10.09(ב-ג) במחיר 317$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 318$ בקישור הזה
08.08 עד 16.08(ה-ו) במחיר 318$ בקישור הזה
29.08 עד 11.09(ה-ד) במחיר 317$ בקישור הזה
29.08 עד 05.09(ה-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
29.08 עד 04.09(ה-ד) במחיר 317$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 317$ בקישור הזה
29.08 עד 09.09(ה-ב) במחיר 317$ בקישור הזה
31.08 עד 08.09(ז-א) במחיר 319$ בקישור הזה
30.08 עד 11.09(ו-ד) במחיר 319$ בקישור הזה
30.08 עד 06.09(ו-ו) במחיר 319$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 320$ בקישור הזה
27.08 עד 06.09(ג-ו) במחיר 319$ בקישור הזה
27.08 עד 12.09(ג-ה) במחיר 321$ בקישור הזה
26.08 עד 11.09(ב-ד) במחיר 321$ בקישור הזה
26.08 עד 06.09(ב-ו) במחיר 321$ בקישור הזה
27.08 עד 05.09(ג-ה) במחיר 321$ בקישור הזה
27.08 עד 04.09(ג-ד) במחיר 321$ בקישור הזה
29.08 עד 06.09(ה-ו) במחיר 321$ בקישור הזה
28.08 עד 13.09(ד-ו) במחיר 321$ בקישור הזה
27.08 עד 07.09(ג-ז) במחיר 322$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 323$ בקישור הזה
28.08 עד 01.09(ד-א) במחיר 323$ בקישור הזה
28.08 עד 10.09(ד-ג) במחיר 323$ בקישור הזה
27.08 עד 11.09(ג-ד) במחיר 323$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 324$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ב) במחיר 324$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 324$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ד) במחיר 324$ בקישור הזה
28.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 324$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 324$ בקישור הזה
27.08 עד 11.09(ג-ד) במחיר 327$ בקישור הזה
27.08 עד 06.09(ג-ו) במחיר 327$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 327$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 327$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 327$ בקישור הזה
27.08 עד 09.09(ג-ב) במחיר 327$ בקישור הזה
27.08 עד 11.09(ג-ד) במחיר 327$ בקישור הזה
29.08 עד 04.09(ה-ד) במחיר 327$ בקישור הזה
30.08 עד 11.09(ו-ד) במחיר 328$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 327$ בקישור הזה
27.08 עד 12.09(ג-ה) במחיר 328$ בקישור הזה
31.08 עד 08.09(ז-א) במחיר 328$ בקישור הזה
30.08 עד 10.09(ו-ג) במחיר 327$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 327$ בקישור הזה
30.08 עד 15.09(ו-א) במחיר 327$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 328$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 328$ בקישור הזה
30.08 עד 09.09(ו-ב) במחיר 329$ בקישור הזה
30.08 עד 11.09(ו-ד) במחיר 329$ בקישור הזה
30.08 עד 13.09(ו-ו) במחיר 329$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 328$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 329$ בקישור הזה
01.09 עד 15.09(א-א) במחיר 329$ בקישור הזה
29.08 עד 09.09(ה-ב) במחיר 329$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 331$ בקישור הזה
28.08 עד 07.09(ד-ז) במחיר 330$ בקישור הזה
30.08 עד 07.09(ו-ז) במחיר 330$ בקישור הזה
29.08 עד 11.09(ה-ד) במחיר 330$ בקישור הזה
03.08 עד 07.08(ז-ד) במחיר 330$ בקישור הזה
10.08 עד 16.08(ז-ו) במחיר 330$ בקישור הזה
03.08 עד 16.08(ז-ו) במחיר 330$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
26.08 עד 09.09(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ב) במחיר 331$ בקישור הזה
30.08 עד 09.09(ו-ב) במחיר 331$ בקישור הזה
27.08 עד 09.09(ג-ב) במחיר 331$ בקישור הזה
27.08 עד 11.09(ג-ד) במחיר 332$ בקישור הזה
28.08 עד 10.09(ד-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
30.08 עד 10.09(ו-ג) במחיר 333$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 332$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 332$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
30.08 עד 06.09(ו-ו) במחיר 333$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 332$ בקישור הזה
28.08 עד 10.09(ד-ג) במחיר 332$ בקישור הזה
30.08 עד 10.09(ו-ג) במחיר 333$ בקישור הזה
29.08 עד 07.09(ה-ז) במחיר 333$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ד) במחיר 333$ בקישור הזה
01.09 עד 15.09(א-א) במחיר 334$ בקישור הזה
01.09 עד 15.09(א-א) במחיר 334$ בקישור הזה
30.08 עד 15.09(ו-א) במחיר 334$ בקישור הזה
26.08 עד 04.09(ב-ד) במחיר 334$ בקישור הזה
29.08 עד 09.09(ה-ב) במחיר 334$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
02.09 עד 08.09(ב-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
29.08 עד 10.09(ה-ג) במחיר 336$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 336$ בקישור הזה
29.08 עד 06.09(ה-ו) במחיר 336$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 336$ בקישור הזה
27.08 עד 09.09(ג-ה) במחיר 337$ בקישור הזה
27.08 עד 11.09(ג-ה) במחיר 337$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 337$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 337$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ב) במחיר 336$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 337$ בקישור הזה
25.08 עד 08.09(א-א) במחיר 337$ בקישור הזה
30.08 עד 06.09(ו-ו) במחיר 336$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ב) במחיר 337$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 338$ בקישור הזה
30.08 עד 04.09(ו-ד) במחיר 337$ בקישור הזה
01.09 עד 15.09(א-א) במחיר 339$ בקישור הזה
01.09 עד 10.09(א-ג) במחיר 339$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 339$ בקישור הזה
29.08 עד 06.09(ה-ו) במחיר 339$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 340$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 340$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 340$ בקישור הזה
30.08 עד 09.09(ו-ב) במחיר 340$ בקישור הזה
30.08 עד 11.09(ו-ד) במחיר 340$ בקישור הזה
27.08 עד 04.09(ג-ד) במחיר 340$ בקישור הזה
07.08 עד 16.08(ד-ו) במחיר 340$ בקישור הזה
27.08 עד 04.09(ג-ד) במחיר 340$ בקישור הזה
30.08 עד 04.09(ו-ד) במחיר 341$ בקישור הזה
30.08 עד 13.09(ו-ו) במחיר 341$ בקישור הזה
28.08 עד 07.09(ד-ז) במחיר 341$ בקישור הזה
30.08 עד 07.09(ו-ז) במחיר 341$ בקישור הזה
01.09 עד 16.09(א-ב) במחיר 342$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 343$ בקישור הזה
28.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 343$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ד) במחיר 343$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 343$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ב) במחיר 343$ בקישור הזה
26.08 עד 07.09(ב-ז) במחיר 342$ בקישור הזה
27.08 עד 09.09(ג-ב) במחיר 342$ בקישור הזה
28.08 עד 02.09(ד-ב) במחיר 342$ בקישור הזה
26.08 עד 07.09(ב-ז) במחיר 343$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 343$ בקישור הזה
03.08 עד 09.08(ז-ו) במחיר 343$ בקישור הזה
10.08 עד 14.08(ז-ד) במחיר 343$ בקישור הזה
03.08 עד 12.08(ז-ב) במחיר 344$ בקישור הזה
03.08 עד 14.08(ז-ד) במחיר 344$ בקישור הזה
29.08 עד 07.09(ה-ז) במחיר 344$ בקישור הזה
26.08 עד 10.09(ב-ג) במחיר 345$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 345$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 346$ בקישור הזה
30.08 עד 11.09(ו-ד) במחיר 346$ בקישור הזה
30.08 עד 06.09(ו-ו) במחיר 346$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 346$ בקישור הזה
30.08 עד 10.09(ו-ג) במחיר 345$ בקישור הזה
30.08 עד 15.09(ו-א) במחיר 345$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 345$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 345$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 346$ בקישור הזה
26.08 עד 06.09(ב-ו) במחיר 345$ בקישור הזה
26.08 עד 06.09(ב-ו) במחיר 347$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 347$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 347$ בקישור הזה
26.08 עד 01.09(ב-ה) במחיר 348$ בקישור הזה
26.08 עד 10.09(ב-ה) במחיר 348$ בקישור הזה
30.08 עד 14.09(ו-ז) במחיר 348$ בקישור הזה
29.08 עד 09.09(ה-ב) במחיר 348$ בקישור הזה
29.08 עד 11.09(ה-ד) במחיר 348$ בקישור הזה
29.08 עד 09.09(ה-ב) במחיר 348$ בקישור הזה
29.08 עד 11.09(ה-ד) במחיר 349$ בקישור הזה
29.08 עד 06.09(ה-ו) במחיר 349$ בקישור הזה
29.08 עד 13.09(ה-ו) במחיר 349$ בקישור הזה
29.08 עד 11.09(ה-ד) במחיר 349$ בקישור הזה
29.08 עד 13.09(ה-ו) במחיר 349$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 349$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 349$ בקישור הזה
29.08 עד 05.09(ה-ה) במחיר 349$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 349$ בקישור הזה
29.08 עד 10.09(ה-ג) במחיר 349$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-א) במחיר 350$ בקישור הזה
01.09 עד 07.09(א-ז) במחיר 351$ בקישור הזה
29.08 עד 07.09(ה-ז) במחיר 351$ בקישור הזה
28.08 עד 07.09(ד-ז) במחיר 351$ בקישור הזה
01.09 עד 07.09(א-ז) במחיר 351$ בקישור הזה
30.08 עד 07.09(ו-ז) במחיר 351$ בקישור הזה
29.08 עד 14.09(ה-ז) במחיר 351$ בקישור הזה
28.08 עד 01.09(ד-א) במחיר 353$ בקישור הזה
30.08 עד 06.09(ו-ו) במחיר 353$ בקישור הזה
27.08 עד 10.09(ג-ה) במחיר 353$ בקישור הזה
27.08 עד 01.09(ג-ה) במחיר 353$ בקישור הזה
27.08 עד 12.09(ג-ה) במחיר 353$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ד) במחיר 354$ בקישור הזה
28.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 354$ בקישור הזה
29.08 עד 05.09(ה-ה) במחיר 354$ בקישור הזה
26.08 עד 05.09(ב-ה) במחיר 354$ בקישור הזה
26.08 עד 04.09(ב-ד) במחיר 354$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ב) במחיר 355$ בקישור הזה
30.08 עד 06.09(ו-ו) במחיר 354$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ה) במחיר 356$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ה) במחיר 356$ בקישור הזה
30.08 עד 09.09(ו-ה) במחיר 356$ בקישור הזה
30.08 עד 11.09(ו-ה) במחיר 356$ בקישור הזה
29.08 עד 04.09(ה-ד) במחיר 356$ בקישור הזה
30.08 עד 13.09(ו-ה) במחיר 357$ בקישור הזה
26.08 עד 06.09(ב-ה) במחיר 357$ בקישור הזה
26.08 עד 04.09(ב-ה) במחיר 358$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 358$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 358$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-א) במחיר 358$ בקישור הזה
01.09 עד 08.09(א-א) במחיר 358$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-א) במחיר 358$ בקישור הזה
26.08 עד 11.09(ב-ד) במחיר 359$ בקישור הזה
29.08 עד 09.09(ה-ה) במחיר 359$ בקישור הזה
29.08 עד 11.09(ה-ה) במחיר 359$ בקישור הזה
29.08 עד 13.09(ה-ה) במחיר 360$ בקישור הזה
26.08 עד 06.09(ב-ו) במחיר 359$ בקישור הזה
26.08 עד 10.09(ב-ג) במחיר 359$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-א) במחיר 361$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 362$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-ה) במחיר 362$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-ה) במחיר 362$ בקישור הזה
27.08 עד 06.09(ג-ה) במחיר 362$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-ה) במחיר 362$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-ה) במחיר 362$ בקישור הזה
27.08 עד 04.09(ג-ה) במחיר 363$ בקישור הזה
29.08 עד 05.09(ה-ה) במחיר 364$ בקישור הזה
29.08 עד 08.09(ה-א) במחיר 365$ בקישור הזה
29.08 עד 10.09(ה-ג) במחיר 365$ בקישור הזה
30.08 עד 06.09(ו-ו) במחיר 365$ בקישור הזה
26.08 עד 04.09(ב-ד) במחיר 366$ בקישור הזה
29.08 עד 06.09(ה-ו) במחיר 365$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ו) במחיר 366$ בקישור הזה
26.08 עד 06.09(ב-ו) במחיר 366$ בקישור הזה
26.08 עד 11.09(ב-ה) במחיר 367$ בקישור הזה
26.08 עד 05.09(ב-ה) במחיר 367$ בקישור הזה
26.08 עד 04.09(ב-ה) במחיר 367$ בקישור הזה
26.08 עד 08.09(ב-ה) במחיר 367$ בקישור הזה
26.08 עד 09.09(ב-ה) במחיר 367$ בקישור הזה
29.08 עד 13.09(ה-ו) במחיר 367$ בקישור הזה
27.08 עד 05.09(ג-ה) במחיר 367$ בקישור הזה
30.08 עד 05.09(ו-ה) במחיר 367$ בקישור הזה
28.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 368$ בקישור הזה
29.08 עד 05.09(ה-ה) במחיר 368$ בקישור הזה
26.08 עד 05.09(ב-ה) במחיר 368$ בקישור הזה
26.08 עד 09.09(ב-ה) במחיר 369$ בקישור הזה
28.08 עד 13.09(ד-ו) במחיר 370$ בקישור הזה
27.08 עד 04.09(ג-ד) במחיר 369$ בקישור הזה
26.08 עד 06.09(ב-ה) במחיר 371$ בקישור הזה
30.08 עד 04.09(ו-ד) במחיר 370$ בקישור הזה
28.08 עד 10.09(ד-ה) במחיר 372$ בקישור הזה
28.08 עד 01.09(ד-ה) במחיר 372$ בקישור הזה
28.08 עד 12.09(ד-ה) במחיר 372$ בקישור הזה
30.08 עד 12.09(ו-ה) במחיר 373$ בקישור הזה
30.08 עד 10.09(ו-ה) במחיר 373$ בקישור הזה
30.08 עד 15.09(ו-ה) במחיר 373$ בקישור הזה
27.08 עד 09.09(ג-ה) במחיר 373$ בקישור הזה
27.08 עד 08.09(ג-ה) במחיר 373$ בקישור הזה
27.08 עד 04.09(ג-ה) במחיר 373$ בקישור הזה
27.08 עד 05.09(ג-ה) במחיר 373$ בקישור הזה
27.08 עד 11.09(ג-ה) במחיר 373$ בקישור הזה
31.08 עד 13.09(ז-ו) במחיר 375$ בקישור הזה
29.08 עד 10.09(ה-ה) במחיר 375$ בקישור הזה
29.08 עד 12.09(ה-ה) במחיר 375$ בקישור הזה
29.08 עד 01.09(ה-ה) במחיר 375$ בקישור הזה
27.08 עד 06.09(ג-ה) במחיר 376$ בקישור הזה
01.09 עד 09.09(א-ה) במחיר 376$ בקישור הזה
29.08 עד 09.09(ה-ה) במחיר 376$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ה) במחיר 376$ בקישור הזה
01.09 עד 09.09(א-ה) במחיר 376$ בקישור הזה
30.08 עד 09.09(ו-ה) במחיר 376$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ד) במחיר 376$ בקישור הזה
01.09 עד 16.09(א-ה) במחיר 377$ בקישור הזה
01.09 עד 16.09(א-ה) במחיר 377$ בקישור הזה
01.09 עד 11.09(א-ה) במחיר 377$ בקישור הזה
29.08 עד 11.09(ה-ה) במחיר 377$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ה) במחיר 377$ בקישור הזה
01.09 עד 11.09(א-ה) במחיר 377$ בקישור הזה
30.08 עד 11.09(ו-ה) במחיר 377$ בקישור הזה
01.09 עד 13.09(א-ה) במחיר 377$ בקישור הזה
29.08 עד 13.09(ה-ה) במחיר 377$ בקישור הזה
01.09 עד 13.09(א-ה) במחיר 377$ בקישור הזה
30.08 עד 13.09(ו-ה) במחיר 377$ בקישור הזה
29.08 עד 11.09(ה-ד) במחיר 378$ בקישור הזה
26.08 עד 09.09(ב-ה) במחיר 379$ בקישור הזה
27.08 עד 06.09(ג-ו) במחיר 379$ בקישור הזה
01.09 עד 13.09(א-ו) במחיר 380$ בקישור הזה
30.08 עד 06.09(ו-ו) במחיר 379$ בקישור הזה
27.08 עד 05.09(ג-ה) במחיר 380$ בקישור הזה
30.08 עד 13.09(ו-ו) במחיר 380$ בקישור הזה
28.08 עד 06.09(ד-ה) במחיר 381$ בקישור הזה
30.08 עד 06.09(ו-ה) במחיר 381$ בקישור הזה
30.08 עד 05.09(ו-ה) במחיר 381$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ה) במחיר 382$ בקישור הזה
30.08 עד 04.09(ו-ה) במחיר 383$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ד) במחיר 383$ בקישור הזה
26.08 עד 04.09(ב-ד) במחיר 383$ בקישור הזה
26.08 עד 02.09(ב-ה) במחיר 384$ בקישור הזה
26.08 עד 10.09(ב-ה) במחיר 385$ בקישור הזה
26.08 עד 01.09(ב-ה) במחיר 385$ בקישור הזה
29.08 עד 06.09(ה-ה) במחיר 384$ בקישור הזה
27.08 עד 09.09(ג-ה) במחיר 385$ בקישור הזה
29.08 עד 04.09(ה-ה) במחיר 385$ בקישור הזה
27.08 עד 02.09(ג-ה) במחיר 389$ בקישור הזה
28.08 עד 03.09(ד-ג) במחיר 390$ בקישור הזה
27.08 עד 11.09(ג-ד) במחיר 391$ בקישור הזה
01.09 עד 11.09(א-ד) במחיר 391$ בקישור הזה
26.08 עד 03.09(ב-ג) במחיר 390$ בקישור הזה
29.08 עד 03.09(ה-ג) במחיר 390$ בקישור הזה
28.08 עד 09.09(ד-ה) במחיר 391$ בקישור הזה
28.08 עד 08.09(ד-ה) במחיר 391$ בקישור הזה
28.08 עד 04.09(ד-ה) במחיר 391$ בקישור הזה
28.08 עד 05.09(ד-ה) במחיר 391$ בקישור הזה
28.08 עד 11.09(ד-ה) במחיר 391$ בקישור הזה
30.08 עד 11.09(ו-ה) במחיר 392$ בקישור הזה
30.08 עד 05.09(ו-ה) במחיר 392$ בקישור הזה
30.08 עד 04.09(ו-ה) במחיר 392$ בקישור הזה
30.08 עד 08.09(ו-ה) במחיר 392$ בקישור הזה
30.08 עד 09.09(ו-ה) במחיר 392$