כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

14.07 עד 17.07(א-ד) במחיר 209$ בקישור הזה
14.07 עד 18.07(א-ה) במחיר 215$ בקישור הזה
14.07 עד 20.07(א-ז) במחיר 222$ בקישור הזה
28.07 עד 08.08(א-ה) במחיר 225$ בקישור הזה
16.07 עד 20.07(ג-ז) במחיר 225$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 229$ בקישור הזה
16.07 עד 20.07(ג-ז) במחיר 231$ בקישור הזה
28.07 עד 07.08(א-ד) במחיר 232$ בקישור הזה
06.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 234$ בקישור הזה
08.07 עד 18.07(ב-ה) במחיר 235$ בקישור הזה
28.07 עד 11.08(א-א) במחיר 238$ בקישור הזה
28.07 עד 13.08(א-ג) במחיר 238$ בקישור הזה
14.07 עד 24.07(א-ד) במחיר 238$ בקישור הזה
06.07 עד 18.07(ז-ה) במחיר 240$ בקישור הזה
27.07 עד 08.08(ז-ה) במחיר 241$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 241$ בקישור הזה
08.07 עד 20.07(ב-ז) במחיר 242$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 242$ בקישור הזה
29.07 עד 08.08(ב-ה) במחיר 245$ בקישור הזה
14.07 עד 25.07(א-ה) במחיר 245$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
16.07 עד 25.07(ג-ה) במחיר 248$ בקישור הזה
06.07 עד 20.07(ז-ז) במחיר 247$ בקישור הזה
06.07 עד 10.07(ז-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
27.07 עד 07.08(ז-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
14.07 עד 17.07(א-ד) במחיר 249$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 248$ בקישור הזה
09.07 עד 18.07(ג-ה) במחיר 249$ בקישור הזה
06.07 עד 10.07(ז-ד) במחיר 250$ בקישור הזה
06.07 עד 11.07(ז-ה) במחיר 250$ בקישור הזה
28.07 עד 10.08(א-ז) במחיר 251$ בקישור הזה
28.07 עד 09.08(א-ו) במחיר 251$ בקישור הזה
25.07 עד 08.08(ה-ה) במחיר 250$ בקישור הזה
29.07 עד 07.08(ב-ד) במחיר 252$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 252$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 253$ בקישור הזה
06.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 253$ בקישור הזה
09.07 עד 18.07(ג-ה) במחיר 253$ בקישור הזה
27.07 עד 11.08(ז-א) במחיר 253$ בקישור הזה
16.07 עד 25.07(ג-ה) במחיר 254$ בקישור הזה
13.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 254$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 254$ בקישור הזה
15.07 עד 20.07(ב-ז) במחיר 254$ בקישור הזה
09.07 עד 20.07(ג-ז) במחיר 255$ בקישור הזה
07.07 עד 17.07(א-ד) במחיר 257$ בקישור הזה
25.07 עד 07.08(ה-ד) במחיר 257$ בקישור הזה
12.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 257$ בקישור הזה
29.07 עד 11.08(ב-א) במחיר 258$ בקישור הזה
29.07 עד 13.08(ב-ג) במחיר 258$ בקישור הזה
08.07 עד 24.07(ב-ד) במחיר 258$ בקישור הזה
06.07 עד 11.07(ז-ה) במחיר 258$ בקישור הזה
08.07 עד 18.07(ב-ה) במחיר 259$ בקישור הזה
02.07 עד 18.07(ג-ה) במחיר 260$ בקישור הזה
09.07 עד 20.07(ג-ז) במחיר 260$ בקישור הזה
14.07 עד 24.07(א-ד) במחיר 261$ בקישור הזה
13.07 עד 18.07(ז-ה) במחיר 261$ בקישור הזה
10.07 עד 18.07(ד-ה) במחיר 261$ בקישור הזה
14.07 עד 21.07(א-א) במחיר 260$ בקישור הזה
06.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 261$ בקישור הזה
11.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 262$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 261$ בקישור הזה
21.07 עד 25.07(א-ה) במחיר 263$ בקישור הזה
20.07 עד 24.07(ז-ד) במחיר 262$ בקישור הזה
07.07 עד 18.07(א-ה) במחיר 263$ בקישור הזה
28.07 עד 08.08(א-ה) במחיר 264$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 264$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
08.07 עד 20.07(ב-ז) במחיר 265$ בקישור הזה
14.07 עד 25.07(א-ה) במחיר 267$ בקישור הזה
02.07 עד 10.07(ג-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
27.07 עד 10.08(ז-ז) במחיר 267$ בקישור הזה
27.07 עד 09.08(ז-ו) במחיר 267$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
15.07 עד 20.07(ב-ז) במחיר 266$ בקישור הזה
08.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 267$ בקישור הזה
13.07 עד 20.07(ז-ז) במחיר 267$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 269$ בקישור הזה
02.07 עד 10.07(ג-ד) במחיר 269$ בקישור הזה
29.07 עד 07.08(ב-ד) במחיר 268$ בקישור הזה
14.07 עד 17.07(א-ד) במחיר 270$ בקישור הזה
16.07 עד 25.07(ג-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
20.07 עד 25.07(ז-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
18.07 עד 25.07(ה-ה) במחיר 270$ בקישור הזה
02.07 עד 11.07(ג-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
16.07 עד 21.07(ג-א) במחיר 270$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
29.07 עד 10.08(ב-ז) במחיר 271$ בקישור הזה
29.07 עד 09.08(ב-ו) במחיר 271$ בקישור הזה
14.07 עד 18.07(א-ה) במחיר 270$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
05.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 273$ בקישור הזה
14.07 עד 18.07(א-ה) במחיר 273$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 272$ בקישור הזה
06.07 עד 14.07(ז-א) במחיר 272$ בקישור הזה
23.07 עד 07.08(ג-ד) במחיר 273$ בקישור הזה
13.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 273$ בקישור הזה
06.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 274$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 274$ בקישור הזה
14.07 עד 24.07(א-ד) במחיר 275$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 276$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 276$ בקישור הזה
16.07 עד 25.07(ג-ה) במחיר 276$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 276$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 276$ בקישור הזה
13.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 276$ בקישור הזה
06.07 עד 11.07(ז-ה) במחיר 277$ בקישור הזה
06.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 277$ בקישור הזה
15.07 עד 25.07(ב-ה) במחיר 277$ בקישור הזה
29.07 עד 06.08(ב-ג) במחיר 278$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 278$ בקישור הזה
02.07 עד 11.07(ג-ה) במחיר 277$ בקישור הזה
06.07 עד 11.07(ז-ה) במחיר 279$ בקישור הזה
14.07 עד 24.07(א-ד) במחיר 279$ בקישור הזה
09.07 עד 25.07(ג-ה) במחיר 278$ בקישור הזה
02.07 עד 08.07(ג-ב) במחיר 279$ בקישור הזה
01.07 עד 04.07(ב-ה) במחיר 279$ בקישור הזה
27.07 עד 08.08(ז-ה) במחיר 280$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 279$ בקישור הזה
14.07 עד 19.07(א-ו) במחיר 279$ בקישור הזה
14.07 עד 24.07(א-ד) במחיר 279$ בקישור הזה
05.07 עד 18.07(ו-ה) במחיר 279$ בקישור הזה
08.07 עד 13.07(ב-ז) במחיר 280$ בקישור הזה
21.07 עד 24.07(א-ד) במחיר 280$ בקישור הזה
08.07 עד 21.07(ב-א) במחיר 280$ בקישור הזה
02.07 עד 07.07(ג-א) במחיר 281$ בקישור הזה
09.07 עד 14.07(ג-א) במחיר 281$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
10.07 עד 18.07(ד-ה) במחיר 282$ בקישור הזה
03.07 עד 18.07(ד-ה) במחיר 282$ בקישור הזה
16.07 עד 19.07(ג-ו) במחיר 282$ בקישור הזה
02.07 עד 07.07(ג-א) במחיר 282$ בקישור הזה
02.07 עד 09.07(ג-ג) במחיר 282$ בקישור הזה
02.07 עד 18.07(ג-ה) במחיר 283$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
08.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 283$ בקישור הזה
29.07 עד 08.08(ב-ה) במחיר 284$ בקישור הזה
08.07 עד 16.07(ב-ג) במחיר 284$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 284$ בקישור הזה
21.07 עד 25.07(א-ה) במחיר 285$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 286$ בקישור הזה
05.07 עד 20.07(ו-ז) במחיר 286$ בקישור הזה
05.07 עד 10.07(ו-ד) במחיר 286$ בקישור הזה
09.07 עד 14.07(ג-א) במחיר 285$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 287$ בקישור הזה
20.07 עד 24.07(ז-ד) במחיר 286$ בקישור הזה
08.07 עד 12.07(ב-ו) במחיר 287$ בקישור הזה
02.07 עד 05.07(ג-ו) במחיר 288$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 288$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 287$ בקישור הזה
16.07 עד 19.07(ג-ו) במחיר 289$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 289$ בקישור הזה
06.07 עד 09.07(ז-ג) במחיר 288$ בקישור הזה
06.07 עד 16.07(ז-ג) במחיר 289$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07(ב-ד) במחיר 288$ בקישור הזה
10.07 עד 20.07(ד-ז) במחיר 289$ בקישור הזה
03.07 עד 10.07(ד-ד) במחיר 289$ בקישור הזה
05.07 עד 11.07(ו-ה) במחיר 289$ בקישור הזה
08.07 עד 12.07(ב-ו) במחיר 289$ בקישור הזה
08.07 עד 15.07(ב-ב) במחיר 290$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 290$ בקישור הזה
02.07 עד 10.07(ג-ד) במחיר 289$ בקישור הזה
13.07 עד 25.07(ז-ה) במחיר 290$ בקישור הזה
17.07 עד 25.07(ד-ה) במחיר 289$ בקישור הזה
15.07 עד 25.07(ב-ה) במחיר 289$ בקישור הזה
20.07 עד 25.07(ז-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
08.07 עד 18.07(ב-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 291$ בקישור הזה
08.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 291$ בקישור הזה
28.07 עד 07.08(א-ד) במחיר 293$ בקישור הזה
02.07 עד 10.07(ג-ד) במחיר 292$ בקישור הזה
02.07 עד 11.07(ג-ה) במחיר 292$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 292$ בקישור הזה
18.07 עד 25.07(ה-ה) במחיר 292$ בקישור הזה
28.07 עד 11.08(א-א) במחיר 293$ בקישור הזה
02.07 עד 14.07(ג-א) במחיר 292$ בקישור הזה
28.07 עד 02.08(א-ו) במחיר 293$ בקישור הזה
28.07 עד 31.07(א-ד) במחיר 293$ בקישור הזה
28.07 עד 05.08(א-ב) במחיר 293$ בקישור הזה
08.07 עד 18.07(ב-ה) במחיר 293$ בקישור הזה
17.07 עד 25.07(ד-ה) במחיר 293$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 293$ בקישור הזה
21.07 עד 24.07(א-ד) במחיר 293$ בקישור הזה
06.07 עד 12.07(ז-ו) במחיר 295$ בקישור הזה
06.07 עד 10.07(ז-ד) במחיר 295$ בקישור הזה
13.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 294$ בקישור הזה
14.07 עד 25.07(א-ה) במחיר 295$ בקישור הזה
14.07 עד 19.07(א-ו) במחיר 295$ בקישור הזה
06.07 עד 15.07(ז-ב) במחיר 295$ בקישור הזה
06.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 295$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 296$ בקישור הזה
16.07 עד 19.07(ג-ו) במחיר 295$ בקישור הזה
06.07 עד 18.07(ז-ה) במחיר 296$ בקישור הזה
02.07 עד 11.07(ג-ה) במחיר 296$ בקישור הזה
21.07 עד 24.07(א-ד) במחיר 297$ בקישור הזה
02.07 עד 11.07(ג-ה) במחיר 298$ בקישור הזה
06.07 עד 18.07(ז-ה) במחיר 298$ בקישור הזה
15.07 עד 25.07(ב-ה) במחיר 299$ בקישור הזה
02.07 עד 11.07(ג-ה) במחיר 300$ בקישור הזה
08.07 עד 19.07(ב-ו) במחיר 300$ בקישור הזה
20.07 עד 24.07(ז-ד) במחיר 299$ בקישור הזה
09.07 עד 25.07(ג-ה) במחיר 300$ בקישור הזה
02.07 עד 08.07(ג-ב) במחיר 302$ בקישור הזה
12.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 302$ בקישור הזה
07.07 עד 11.07(א-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
09.07 עד 12.07(ג-ו) במחיר 303$ בקישור הזה
09.07 עד 15.07(ג-ב) במחיר 303$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 303$ בקישור הזה
20.07 עד 24.07(ז-ד) במחיר 303$ בקישור הזה
02.07 עד 07.07(ג-א) במחיר 304$ בקישור הזה
16.07 עד 19.07(ג-ו) במחיר 304$ בקישור הזה
16.07 עד 25.07(ג-ה) במחיר 304$ בקישור הזה
06.07 עד 19.07(ז-ו) במחיר 305$ בקישור הזה
28.07 עד 09.08(א-ו) במחיר 306$ בקישור הזה
28.07 עד 12.08(א-ב) במחיר 306$ בקישור הזה
02.07 עד 09.07(ג-ג) במחיר 305$ בקישור הזה
02.07 עד 07.07(ג-א) במחיר 305$ בקישור הזה
09.07 עד 12.07(ג-ו) במחיר 307$ בקישור הזה
09.07 עד 15.07(ג-ב) במחיר 308$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
27.07 עד 07.08(ז-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
27.07 עד 11.08(ז-א) במחיר 308$ בקישור הזה
27.07 עד 02.08(ז-ו) במחיר 308$ בקישור הזה
27.07 עד 31.07(ז-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
27.07 עד 05.08(ז-ב) במחיר 309$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 309$ בקישור הזה
14.07 עד 24.07(א-ד) במחיר 309$ בקישור הזה
01.07 עד 05.07(ב-ו) במחיר 310$ בקישור הזה
02.07 עד 05.07(ג-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 312$ בקישור הזה
05.07 עד 14.07(ו-א) במחיר 311$ בקישור הזה
08.07 עד 12.07(ב-ו) במחיר 313$ בקישור הזה
01.07 עד 04.07(ב-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
16.07 עד 31.07(ג-ד) במחיר 312$ בקישור הזה
13.07 עד 25.07(ז-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
29.07 עד 07.08(ב-ד) במחיר 313$ בקישור הזה
29.07 עד 02.08(ב-ו) במחיר 313$ בקישור הזה
29.07 עד 05.08(ב-ב) במחיר 314$ בקישור הזה
02.07 עד 12.07(ג-ו) במחיר 314$ בקישור הזה
08.07 עד 15.07(ב-ב) במחיר 313$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 313$ בקישור הזה
29.07 עד 11.08(ב-א) במחיר 313$ בקישור הזה
05.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 313$ בקישור הזה
02.07 עד 10.07(ג-ד) במחיר 314$ בקישור הזה
02.07 עד 15.07(ג-ב) במחיר 314$ בקישור הזה
02.07 עד 08.07(ג-ב) במחיר 314$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 314$ בקישור הזה
08.07 עד 18.07(ב-ה) במחיר 314$ בקישור הזה
10.07 עד 18.07(ד-ה) במחיר 315$ בקישור הזה
02.07 עד 14.07(ג-א) במחיר 315$ בקישור הזה
08.07 עד 19.07(ב-ו) במחיר 315$ בקישור הזה
08.07 עד 12.07(ב-ו) במחיר 315$ בקישור הזה
01.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 314$ בקישור הזה
10.07 עד 14.07(ד-א) במחיר 314$ בקישור הזה
03.07 עד 14.07(ד-א) במחיר 314$ בקישור הזה
13.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 315$ בקישור הזה
10.07 עד 15.07(ד-ב) במחיר 315$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 315$ בקישור הזה
03.07 עד 18.07(ד-ה) במחיר 315$ בקישור הזה
17.07 עד 25.07(ד-ה) במחיר 315$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 316$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 316$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 316$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 318$ בקישור הזה
16.07 עד 31.07(ג-ד) במחיר 318$ בקישור הזה
07.07 עד 12.07(א-ו) במחיר 317$ בקישור הזה
07.07 עד 10.07(א-ד) במחיר 317$ בקישור הזה
07.07 עד 15.07(א-ב) במחיר 317$ בקישור הזה
07.07 עד 17.07(א-ד) במחיר 318$ בקישור הזה
25.07 עד 07.08(ה-ד) במחיר 318$ בקישור הזה
25.07 עד 02.08(ה-ו) במחיר 318$ בקישור הזה
25.07 עד 31.07(ה-ד) במחיר 318$ בקישור הזה
12.07 עד 15.07(ו-ב) במחיר 318$ בקישור הזה
12.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 318$ בקישור הזה
05.07 עד 11.07(ו-ה) במחיר 318$ בקישור הזה
02.07 עד 18.07(ג-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
25.07 עד 05.08(ה-ב) במחיר 319$ בקישור הזה
02.07 עד 11.07(ג-ה) במחיר 319$ בקישור הזה
01.07 עד 05.07(ב-ו) במחיר 320$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
11.07 עד 25.07(ה-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
02.07 עד 11.07(ג-ה) במחיר 321$ בקישור הזה
27.07 עד 09.08(ז-ו) במחיר 321$ בקישור הזה
15.07 עד 20.07(ב-ז) במחיר 321$ בקישור הזה
08.07 עד 20.07(ב-ז) במחיר 321$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07(ב-ד) במחיר 321$ בקישור הזה
10.07 עד 20.07(ד-ז) במחיר 321$ בקישור הזה
03.07 עד 10.07(ד-ד) במחיר 322$ בקישור הזה
03.07 עד 11.07(ד-ה) במחיר 321$ בקישור הזה
02.07 עד 05.07(ג-ו) במחיר 322$ בקישור הזה
14.07 עד 29.07(א-ב) במחיר 322$ בקישור הזה
14.07 עד 22.07(א-ב) במחיר 322$ בקישור הזה
06.07 עד 12.07(ז-ו) במחיר 322$ בקישור הזה
06.07 עד 10.07(ז-ד) במחיר 322$ בקישור הזה
06.07 עד 15.07(ז-ב) במחיר 322$ בקישור הזה
06.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 322$ בקישור הזה
11.07 עד 15.07(ה-ב) במחיר 323$ בקישור הזה
11.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 323$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07(ב-ד) במחיר 324$ בקישור הזה
08.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 323$ בקישור הזה
02.07 עד 06.07(ג-ז) במחיר 324$ בקישור הזה
16.07 עד 22.07(ג-ב) במחיר 325$ בקישור הזה
16.07 עד 29.07(ג-ב) במחיר 325$ בקישור הזה
03.07 עד 10.07(ד-ד) במחיר 324$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 324$ בקישור הזה
03.07 עד 11.07(ד-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
17.07 עד 24.07(ד-ד) במחיר 324$ בקישור הזה
29.07 עד 09.08(ב-ו) במחיר 326$ בקישור הזה
29.07 עד 12.08(ב-ב) במחיר 326$ בקישור הזה
21.07 עד 24.07(א-ד) במחיר 327$ בקישור הזה
21.07 עד 02.08(א-ו) במחיר 327$ בקישור הזה
21.07 עד 31.07(א-ד) במחיר 327$ בקישור הזה
04.07 עד 12.07(ה-ו) במחיר 326$ בקישור הזה
03.07 עד 12.07(ד-ו) במחיר 326$ בקישור הזה
04.07 עד 10.07(ה-ד) במחיר 326$ בקישור הזה
04.07 עד 15.07(ה-ב) במחיר 326$ בקישור הזה
04.07 עד 08.07(ה-ב) במחיר 326$ בקישור הזה
03.07 עד 10.07(ד-ד) במחיר 326$ בקישור הזה
03.07 עד 15.07(ד-ב) במחיר 326$ בקישור הזה
03.07 עד 08.07(ד-ב) במחיר 326$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 326$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 327$ בקישור הזה
21.07 עד 05.08(א-ב) במחיר 327$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 327$ בקישור הזה
01.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 327$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 327$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 328$ בקישור הזה
02.07 עד 13.07(ג-ז) במחיר 328$ בקישור הזה
29.07 עד 07.08(ב-ד) במחיר 329$ בקישור הזה
29.07 עד 08.08(ב-ה) במחיר 329$ בקישור הזה
29.07 עד 02.08(ב-ו) במחיר 329$ בקישור הזה
29.07 עד 05.08(ב-ב) במחיר 330$ בקישור הזה
02.07 עד 09.07(ג-ג) במחיר 330$ בקישור הזה
16.07 עד 22.07(ג-ב) במחיר 331$ בקישור הזה
16.07 עד 29.07(ג-ב) במחיר 331$ בקישור הזה
19.07 עד 25.07(ו-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
02.07 עד 16.07(ג-ג) במחיר 331$ בקישור הזה
25.07 עד 09.08(ה-ו) במחיר 331$ בקישור הזה
25.07 עד 29.07(ה-ב) במחיר 331$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 333$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 333$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 332$ בקישור הזה
03.07 עד 11.07(ד-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
05.07 עד 12.07(ו-ו) במחיר 333$ בקישור הזה
05.07 עד 10.07(ו-ד) במחיר 334$ בקישור הזה
05.07 עד 15.07(ו-ב) במחיר 334$ בקישור הזה
05.07 עד 08.07(ו-ב) במחיר 334$ בקישור הזה
05.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 334$ בקישור הזה
20.07 עד 24.07(ז-ד) במחיר 333$ בקישור הזה
20.07 עד 02.08(ז-ו) במחיר 333$ בקישור הזה
20.07 עד 31.07(ז-ד) במחיר 333$ בקישור הזה
23.07 עד 07.08(ג-ד) במחיר 334$ בקישור הזה
23.07 עד 02.08(ג-ו) במחיר 334$ בקישור הזה
23.07 עד 31.07(ג-ד) במחיר 334$ בקישור הזה
23.07 עד 07.08(ג-ד) במחיר 333$ בקישור הזה
23.07 עד 02.08(ג-ו) במחיר 333$ בקישור הזה
23.07 עד 31.07(ג-ד) במחיר 333$ בקישור הזה
01.07 עד 08.07(ב-ב) במחיר 334$ בקישור הזה
23.07 עד 05.08(ג-ב) במחיר 334$ בקישור הזה
18.07 עד 24.07(ה-ד) במחיר 334$ בקישור הזה
18.07 עד 02.08(ה-ו) במחיר 334$ בקישור הזה
18.07 עד 31.07(ה-ד) במחיר 334$ בקישור הזה
23.07 עד 05.08(ג-ב) במחיר 334$ בקישור הזה
10.07 עד 15.07(ד-ב) במחיר 335$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 335$ בקישור הזה
03.07 עד 08.07(ד-ב) במחיר 334$ בקישור הזה
01.07 עד 12.07(ב-ו) במחיר 336$ בקישור הזה
04.07 עד 12.07(ה-ו) במחיר 336$ בקישור הזה
02.07 עד 12.07(ג-ה) במחיר 337$ בקישור הזה
02.07 עד 10.07(ג-ה) במחיר 337$ בקישור הזה
02.07 עד 15.07(ג-ה) במחיר 337$ בקישור הזה
02.07 עד 08.07(ג-ה) במחיר 337$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ה) במחיר 337$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07(ב-ד) במחיר 336$ בקישור הזה
01.07 עד 15.07(ב-ב) במחיר 336$ בקישור הזה
01.07 עד 08.07(ב-ב) במחיר 336$ בקישור הזה
03.07 עד 12.07(ד-ו) במחיר 336$ בקישור הזה
03.07 עד 10.07(ד-ד) במחיר 337$ בקישור הזה
10.07 עד 15.07(ד-ב) במחיר 337$ בקישור הזה
03.07 עד 15.07(ד-ב) במחיר 337$ בקישור הזה
03.07 עד 08.07(ד-ב) במחיר 337$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 337$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 337$ בקישור הזה
04.07 עד 10.07(ה-ד) במחיר 336$ בקישור הזה
04.07 עד 15.07(ה-ב) במחיר 336$ בקישור הזה
04.07 עד 08.07(ה-ב) במחיר 336$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 337$ בקישור הזה
13.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 337$ בקישור הזה
06.07 עד 12.07(ז-ו) במחיר 338$ בקישור הזה
06.07 עד 10.07(ז-ד) במחיר 338$ בקישור הזה
06.07 עד 15.07(ז-ב) במחיר 338$ בקישור הזה
06.07 עד 17.07(ז-ד) במחיר 338$ בקישור הזה
02.07 עד 18.07(ג-ה) במחיר 338$ בקישור הזה
02.07 עד 18.07(ג-ה) במחיר 341$ בקישור הזה
10.07 עד 15.07(ד-ב) במחיר 340$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 340$ בקישור הזה
23.07 עד 07.08(ג-ד) במחיר 340$ בקישור הזה
23.07 עד 02.08(ג-ו) במחיר 340$ בקישור הזה
23.07 עד 31.07(ג-ד) במחיר 341$ בקישור הזה
21.07 עד 29.07(א-ב) במחיר 340$ בקישור הזה
15.07 עד 24.07(ב-ד) במחיר 341$ בקישור הזה
23.07 עד 05.08(ג-ב) במחיר 341$ בקישור הזה
28.07 עד 04.08(א-א) במחיר 341$ בקישור הזה
28.07 עד 07.08(א-ד) במחיר 341$ בקישור הזה
28.07 עד 13.08(א-ג) במחיר 341$ בקישור הזה
08.07 עד 22.07(ב-ב) במחיר 342$ בקישור הזה
29.07 עד 09.08(ב-ו) במחיר 342$ בקישור הזה
29.07 עד 12.08(ב-ב) במחיר 343$ בקישור הזה
01.07 עד 05.07(ב-ה) במחיר 343$ בקישור הזה
15.07 עד 25.07(ב-ה) במחיר 344$ בקישור הזה
10.07 עד 15.07(ד-ב) במחיר 343$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 343$ בקישור הזה
17.07 עד 25.07(ד-ה) במחיר 344$ בקישור הזה
10.07 עד 25.07(ד-ה) במחיר 344$ בקישור הזה
04.07 עד 12.07(ה-ו) במחיר 346$ בקישור הזה
20.07 עד 29.07(ז-ב) במחיר 346$ בקישור הזה
23.07 עד 29.07(ג-ב) במחיר 347$ בקישור הזה
04.07 עד 10.07(ה-ד) במחיר 346$ בקישור הזה
04.07 עד 15.07(ה-ב) במחיר 346$ בקישור הזה
04.07 עד 08.07(ה-ב) במחיר 346$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07(ה-ד) במחיר 347$ בקישור הזה
08.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 346$ בקישור הזה
01.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 347$ בקישור הזה
10.07 עד 14.07(ד-א) במחיר 347$ בקישור הזה
03.07 עד 14.07(ד-א) במחיר 347$ בקישור הזה
02.07 עד 12.07(ג-ו) במחיר 347$ בקישור הזה
02.07 עד 10.07(ג-ד) במחיר 348$ בקישור הזה
02.07 עד 15.07(ג-ב) במחיר 348$ בקישור הזה
02.07 עד 08.07(ג-ב) במחיר 348$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ד) במחיר 348$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 348$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 348$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 349$ בקישור הזה
02.07 עד 05.07(ג-ו) במחיר 348$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ד) במחיר 351$ בקישור הזה
10.07 עד 15.07(ד-ב) במחיר 352$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ד) במחיר 352$ בקישור הזה
08.07 עד 14.07(ב-א) במחיר 351$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 351$ בקישור הזה
19.07 עד 25.07(ו-ה) במחיר 353$ בקישור הזה
03.07 עד 11.07(ד-ה) במחיר 352$ בקישור הזה
01.07 עד 11.07(ב-ה) במחיר 353$ בקישור הזה
03.07 עד 11.07(ד-ה) במחיר 354$ בקישור הזה
02.07 עד 09.07(ג-ג) במחיר 353$ בקישור הזה
10.07 עד 19.07(ד-ו) במחיר 353$ בקישור הזה
17.07 עד 24.07(ד-ד) במחיר 357$ בקישור הזה
17.07 עד 31.07(ד-ד) במחיר 357$ בקישור הזה
01.07 עד 05.07(ב-ו) במחיר 360$ בקישור הזה
01.07 עד 05.07(ב-ו) במחיר 361$ בקישור הזה
29.07 עד 13.08(ב-ג) במחיר 361$ בקישור הזה
29.07 עד 07.08(ב-ד) במחיר 361$ בקישור הזה
29.07 עד 04.08(ב-א) במחיר 361$ בקישור הזה
12.07 עד 15.07(ו-ב) במחיר 363$ בקישור הזה
12.07 עד 17.07(ו-ד) במחיר 363$ בקישור הזה
15.07 עד 25.07(ב-ה) במחיר 366$ בקישור הזה
17.07 עד 25.07(ד-ה) במחיר 366$ בקישור הזה
10.07 עד 25.07(ד-ה) במחיר 366$ בקישור הזה
08.07 עד 12.07(ב-ה) במחיר 369$ בקישור הזה
01.07 עד 12.07(ב-ה) במחיר 369$ בקישור הזה
08.07 עד 15.07(ב-ה) במחיר 369$ בקישור הזה
01.07 עד 10.07(ב-ה) במחיר 369$ בקישור הזה
01.07 עד 15.07(ב-ה) במחיר 369$ בקישור הזה
01.07 עד 08.07(ב-ה) במחיר 369$ בקישור הזה
10.07 עד 15.07(ד-ה) במחיר 369$ בקישור הזה
08.07 עד 17.07(ב-ה) במחיר 369$ בקישור הזה
10.07 עד 17.07(ד-ה) במחיר 369$ בקישור הזה
03.07 עד 12.07(ד-ה) במחיר 369$ בקישור הזה
03.07 עד 10.07(ד-ה) במחיר 369$ בקישור הזה
03.07 עד 15.07(ד-ה) במחיר 370$ בקישור הזה
03.07 עד 08.07(ד-ה) במחיר 370$ בקישור הזה
03.07 עד 17.07(ד-ה) במחיר 370$ בקישור הזה
02.07 עד 11.07(ג-ה) במחיר 371$ בקישור הזה
02.07 עד 10.07(ג-ד) במחיר 371$ בקישור הזה
08.07 עד 18.07(ב-ה) במחיר 372$ בקישור הזה
10.07 עד 18.07(ד-ה) במחיר 372$ בקישור הזה
03.07 עד 18.07(ד-ה) במחיר 373$ בקישור הזה
16.07 עד 24.07(ג-ד) במחיר 385$ בקישור הזה
15.07 עד 19.07(ב-ו) במחיר 388$ בקישור הזה
01.07 עד 05.07(ב-ה) במחיר 394$ בקישור הזה
04.07 עד 12.07(ה-ה) במחיר 393$ בקישור הזה
09.07 עד 12.07(ג-ה) במחיר 393$ בקישור הזה
04.07 עד 10.07(ה-ה) במחיר 393$ בקישור הזה
04.07 עד 15.07(ה-ה) במחיר 393$ בקישור הזה
09.07 עד 15.07(ג-ה) במחיר 393$ בקישור הזה
04.07 עד 08.07(ה-ה) במחיר 393$ בקישור הזה
04.07 עד 17.07(ה-ה) במחיר 394$ בקישור הזה
09.07 עד 17.07(ג-ה) במחיר 394$ בקישור הזה
19.07 עד 24.07(ו-ה) במחיר 395$ בקישור הזה
19.07 עד 02.08(ו-ה) במחיר 395$ בקישור הזה
19.07 עד 31.07(ו-ה) במחיר 395$ בקישור הזה
02.07 עד 17.07(ג-ה) במחיר 398$ בקישור הזה
23.07 עד 07.08(ג-ה) במחיר 398$ בקישור הזה
30.07 עד 07.08(ג-ה) במחיר 398$ בקישור הזה
23.07 עד 02.08(ג-ה) במחיר 398$ בקישור הזה
30.07 עד 02.08(ג-ה) במחיר 398$ בקישור הזה
23.07 עד 31.07(ג-ה) במחיר 398$ בקישור הזה
02.07 עד 14.07(ג-ה) במחיר 398$ בקישור הזה
23.07 עד 05.08(ג-ה) במחיר 399$ בקישור הזה
30.07 עד 05.08(ג-ה) במחיר 399$ בקישור הזה
02.07 עד 05.07(ג-ה) במחיר 402$ בקישור הזה
09.07 עד 16.07(ג-ג) במחיר 404$ בקישור הזה
10.07 עד 16.07(ד-ג) במחיר 404$ בקישור הזה
15.07 עד 24.07(ב-ה) במחיר 408$ בקישור הזה
24.07 עד 07.08(ד-ה) במחיר 408$ בקישור הזה
17.07 עד 24.07(ד-ה) במחיר 408$ בקישור הזה
10.07 עד 24.07(ד-ה) במחיר 408$ בקישור הזה
17.07 עד 31.07(ד-ה) במחיר 408$ בקישור הזה
24.07 עד 02.08(ד-ה) במחיר 408$ בקישור הזה
24.07 עד 31.07(ד-ה) במחיר 408$ בקישור הזה
24.07 עד 05.08(ד-ה) במחיר 409$ בקישור הזה

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה