כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 140$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 171$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 173$ בקישור הזה
10.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 172$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 173$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 173$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06(ב-ב) במחיר 174$ בקישור הזה
10.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 174$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 174$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 176$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 181$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 181$ בקישור הזה
10.06 עד 15.06(ב-ז) במחיר 181$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 183$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 185$ בקישור הזה
03.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 186$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ד) במחיר 189$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 191$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 191$ בקישור הזה
10.06 עד 21.06(ב-ו) במחיר 190$ בקישור הזה
10.06 עד 24.06(ב-ב) במחיר 196$ בקישור הזה
10.06 עד 21.06(ב-ו) במחיר 197$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 197$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 199$ בקישור הזה
10.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 199$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 200$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 201$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ד) במחיר 201$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 206$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 205$ בקישור הזה
03.06 עד 08.06(ב-ז) במחיר 208$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06(ב-ב) במחיר 208$ בקישור הזה
10.06 עד 23.06(ב-א) במחיר 208$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ד) במחיר 209$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 210$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06(ב-ב) במחיר 210$ בקישור הזה
10.06 עד 16.06(ב-א) במחיר 210$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 211$ בקישור הזה
10.06 עד 23.06(ב-א) במחיר 212$ בקישור הזה
17.06 עד 28.06(ב-ו) במחיר 212$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06(ו-ד) במחיר 212$ בקישור הזה
03.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 213$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 213$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 213$ בקישור הזה
24.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 213$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 213$ בקישור הזה
23.06 עד 26.06(א-ד) במחיר 213$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ד) במחיר 216$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 216$ בקישור הזה
24.06 עד 04.07(ב-ה) במחיר 216$ בקישור הזה
24.06 עד 28.06(ב-ו) במחיר 216$ בקישור הזה
17.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 217$ בקישור הזה
22.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 217$ בקישור הזה
10.06 עד 22.06(ב-ז) במחיר 218$ בקישור הזה
10.06 עד 16.06(ב-א) במחיר 218$ בקישור הזה
10.06 עד 23.06(ב-א) במחיר 219$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 219$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 220$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 219$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ו) במחיר 219$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 219$ בקישור הזה
10.06 עד 16.06(ב-א) במחיר 219$ בקישור הזה
10.06 עד 21.06(ב-ו) במחיר 219$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ד) במחיר 220$ בקישור הזה
03.06 עד 17.06(ב-ב) במחיר 220$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 221$ בקישור הזה
10.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 220$ בקישור הזה
10.06 עד 15.06(ב-ז) במחיר 220$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 221$ בקישור הזה
17.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 221$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 223$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 223$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 223$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 223$ בקישור הזה
11.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 224$ בקישור הזה
11.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 224$ בקישור הזה
11.06 עד 17.06(ג-ב) במחיר 224$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 224$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 225$ בקישור הזה
17.06 עד 02.07(ב-ג) במחיר 225$ בקישור הזה
24.06 עד 04.07(ב-ה) במחיר 225$ בקישור הזה
24.06 עד 10.07(ב-ד) במחיר 225$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ד) במחיר 228$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 227$ בקישור הזה
25.06 עד 03.07(ג-ד) במחיר 228$ בקישור הזה
22.06 עד 03.07(ז-ד) במחיר 228$ בקישור הזה
24.06 עד 02.07(ב-ג) במחיר 229$ בקישור הזה
10.06 עד 21.06(ב-ו) במחיר 229$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 232$ בקישור הזה
22.06 עד 04.07(ז-ה) במחיר 232$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 233$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 233$ בקישור הזה
04.06 עד 12.06(ג-ד) במחיר 233$ בקישור הזה
04.06 עד 17.06(ג-ב) במחיר 233$ בקישור הזה
03.06 עד 08.06(ב-ז) במחיר 234$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ד) במחיר 235$ בקישור הזה
03.06 עד 06.06(ב-ה) במחיר 235$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 235$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 238$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ו) במחיר 238$ בקישור הזה
17.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 237$ בקישור הזה
10.06 עד 16.06(ב-א) במחיר 239$ בקישור הזה
10.06 עד 23.06(ב-א) במחיר 239$ בקישור הזה
14.06 עד 28.06(ו-ו) במחיר 238$ בקישור הזה
17.06 עד 28.06(ב-ו) במחיר 238$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 238$ בקישור הזה
10.06 עד 24.06(ב-ב) במחיר 238$ בקישור הזה
25.06 עד 03.07(ג-ד) במחיר 238$ בקישור הזה
02.06 עד 14.06(א-ו) במחיר 239$ בקישור הזה
02.06 עד 05.06(א-ד) במחיר 239$ בקישור הזה
02.06 עד 12.06(א-ד) במחיר 239$ בקישור הזה
02.06 עד 17.06(א-ב) במחיר 239$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 240$ בקישור הזה
17.06 עד 27.06(ב-ה) במחיר 240$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 240$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 241$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 241$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 241$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 241$ בקישור הזה
10.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 241$ בקישור הזה
17.06 עד 27.06(ב-ה) במחיר 240$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 243$ בקישור הזה
17.06 עד 01.07(ב-ב) במחיר 243$ בקישור הזה
17.06 עד 24.06(ב-ב) במחיר 243$ בקישור הזה
17.06 עד 28.06(ב-ו) במחיר 243$ בקישור הזה
17.06 עד 21.06(ב-ו) במחיר 243$ בקישור הזה
14.06 עד 20.06(ו-ה) במחיר 243$ בקישור הזה
17.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 244$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 244$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 244$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 244$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 245$ בקישור הזה
21.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 245$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 245$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 245$ בקישור הזה
10.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 245$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 245$ בקישור הזה
11.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 245$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06(ו-ה) במחיר 246$ בקישור הזה
14.06 עד 17.06(ו-ה) במחיר 246$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ה) במחיר 246$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ה) במחיר 246$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ה) במחיר 246$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06(ד-ה) במחיר 246$ בקישור הזה
03.06 עד 17.06(ב-ה) במחיר 246$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ה) במחיר 246$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06(ב-ה) במחיר 247$ בקישור הזה
12.06 עד 17.06(ד-ה) במחיר 247$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ו) במחיר 246$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 246$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 246$ בקישור הזה
12.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 246$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
11.06 עד 24.06(ג-ב) במחיר 247$ בקישור הזה
10.06 עד 15.06(ב-ז) במחיר 246$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ו) במחיר 247$ בקישור הזה
24.06 עד 01.07(ב-ב) במחיר 247$ בקישור הזה
24.06 עד 05.07(ב-ו) במחיר 247$ בקישור הזה
24.06 עד 28.06(ב-ו) במחיר 248$ בקישור הזה
11.06 עד 21.06(ג-ו) במחיר 247$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 247$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
17.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 247$ בקישור הזה
10.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 247$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 247$ בקישור הזה
10.06 עד 12.06(ב-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 247$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 249$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 249$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 250$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 250$ בקישור הזה
03.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 249$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 250$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 251$ בקישור הזה
17.06 עד 02.07(ב-ג) במחיר 251$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 250$ בקישור הזה
18.06 עד 03.07(ג-ד) במחיר 252$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ד) במחיר 252$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 253$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 253$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06(ב-ב) במחיר 253$ בקישור הזה
14.06 עד 18.06(ו-ג) במחיר 253$ בקישור הזה
03.06 עד 06.06(ב-ה) במחיר 252$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06(ו-ד) במחיר 253$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 253$ בקישור הזה
03.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 254$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 254$ בקישור הזה
12.06 עד 18.06(ד-ג) במחיר 254$ בקישור הזה
03.06 עד 15.06(ב-ז) במחיר 254$ בקישור הזה
10.06 עד 15.06(ב-ז) במחיר 254$ בקישור הזה
03.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 254$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 254$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 254$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 255$ בקישור הזה
03.06 עד 17.06(ב-ב) במחיר 255$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ד) במחיר 255$ בקישור הזה
18.06 עד 28.06(ג-ו) במחיר 255$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ו) במחיר 256$ בקישור הזה
21.06 עד 03.07(ו-ד) במחיר 256$ בקישור הזה
26.06 עד 05.07(ד-ו) במחיר 256$ בקישור הזה
26.06 עד 01.07(ד-ב) במחיר 256$ בקישור הזה
14.06 עד 20.06(ו-ה) במחיר 256$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 256$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 256$ בקישור הזה
14.06 עד 30.06(ו-א) במחיר 256$ בקישור הזה
17.06 עד 30.06(ב-א) במחיר 256$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 257$ בקישור הזה
03.06 עד 17.06(ב-ב) במחיר 257$ בקישור הזה
10.06 עד 16.06(ב-א) במחיר 258$ בקישור הזה
10.06 עד 24.06(ב-ב) במחיר 258$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 258$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 258$ בקישור הזה
11.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 258$ בקישור הזה
11.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 258$ בקישור הזה
10.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 257$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06(ו-ד) במחיר 257$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 258$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 258$ בקישור הזה
11.06 עד 17.06(ג-ב) במחיר 258$ בקישור הזה
17.06 עד 02.07(ב-ג) במחיר 259$ בקישור הזה
21.06 עד 04.07(ו-ה) במחיר 260$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 259$ בקישור הזה
23.06 עד 26.06(א-ד) במחיר 259$ בקישור הזה
23.06 עד 05.07(א-ו) במחיר 259$ בקישור הזה
23.06 עד 01.07(א-ב) במחיר 259$ בקישור הזה
23.06 עד 28.06(א-ו) במחיר 260$ בקישור הזה
21.06 עד 28.06(ו-ו) במחיר 260$ בקישור הזה
10.06 עד 22.06(ב-ז) במחיר 260$ בקישור הזה
22.06 עד 27.06(ז-ה) במחיר 260$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 260$ בקישור הזה
12.06 עד 17.06(ד-ב) במחיר 260$ בקישור הזה
04.06 עד 07.06(ג-ו) במחיר 260$ בקישור הזה
05.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 260$ בקישור הזה
03.06 עד 06.06(ב-ה) במחיר 262$ בקישור הזה
11.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 262$ בקישור הזה
11.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 262$ בקישור הזה
22.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 263$ בקישור הזה
22.06 עד 01.07(ז-ב) במחיר 263$ בקישור הזה
22.06 עד 05.07(ז-ו) במחיר 263$ בקישור הזה
22.06 עד 28.06(ז-ו) במחיר 263$ בקישור הזה
25.06 עד 05.07(ג-ו) במחיר 262$ בקישור הזה
25.06 עד 01.07(ג-ב) במחיר 262$ בקישור הזה
25.06 עד 28.06(ג-ו) במחיר 263$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 263$ בקישור הזה
11.06 עד 17.06(ג-ב) במחיר 262$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 263$ בקישור הזה
14.06 עד 29.06(ו-ז) במחיר 263$ בקישור הזה
17.06 עד 29.06(ב-ז) במחיר 263$ בקישור הזה
14.06 עד 21.06(ו-ו) במחיר 263$ בקישור הזה
17.06 עד 21.06(ב-ו) במחיר 263$ בקישור הזה
10.06 עד 21.06(ב-ו) במחיר 263$ בקישור הזה
12.06 עד 21.06(ד-ו) במחיר 263$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 264$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ד) במחיר 264$ בקישור הזה
03.06 עד 17.06(ב-ב) במחיר 264$ בקישור הזה
17.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 263$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 264$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 264$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ד) במחיר 264$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 264$ בקישור הזה
18.06 עד 04.07(ג-ה) במחיר 264$ בקישור הזה
18.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 264$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ה) במחיר 265$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ה) במחיר 265$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06(ב-ה) במחיר 266$ בקישור הזה
10.06 עד 12.06(ב-ה) במחיר 266$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 265$ בקישור הזה
20.06 עד 26.06(ה-ד) במחיר 265$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 266$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
10.06 עד 18.06(ב-ג) במחיר 265$ בקישור הזה
03.06 עד 11.06(ב-ג) במחיר 265$ בקישור הזה
14.06 עד 27.06(ו-ה) במחיר 266$ בקישור הזה
17.06 עד 27.06(ב-ה) במחיר 266$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 266$ בקישור הזה
12.06 עד 27.06(ד-ה) במחיר 267$ בקישור הזה
17.06 עד 23.06(ב-א) במחיר 266$ בקישור הזה
03.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
29.06 עד 05.07(ז-ו) במחיר 266$ בקישור הזה
14.06 עד 27.06(ו-ה) במחיר 266$ בקישור הזה
17.06 עד 27.06(ב-ה) במחיר 266$ בקישור הזה
12.06 עד 27.06(ד-ה) במחיר 267$ בקישור הזה
04.06 עד 12.06(ג-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
04.06 עד 17.06(ג-ב) במחיר 266$ בקישור הזה
25.06 עד 05.07(ג-ו) במחיר 266$ בקישור הזה
25.06 עד 01.07(ג-ב) במחיר 266$ בקישור הזה
25.06 עד 28.06(ג-ו) במחיר 266$ בקישור הזה
02.06 עד 07.06(א-ו) במחיר 266$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 267$ בקישור הזה
19.06 עד 01.07(ד-ב) במחיר 267$ בקישור הזה
19.06 עד 24.06(ד-ב) במחיר 267$ בקישור הזה
19.06 עד 28.06(ד-ו) במחיר 268$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 267$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
14.06 עד 24.06(ו-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
17.06 עד 01.07(ב-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
17.06 עד 24.06(ב-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 268$ בקישור הזה
18.06 עד 02.07(ג-ג) במחיר 268$ בקישור הזה
21.06 עד 04.07(ו-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 269$ בקישור הזה
14.06 עד 28.06(ו-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
14.06 עד 21.06(ו-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
10.06 עד 24.06(ב-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
12.06 עד 24.06(ד-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
17.06 עד 28.06(ב-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
17.06 עד 21.06(ב-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
10.06 עד 21.06(ב-ה) במחיר 270$ בקישור הזה
12.06 עד 21.06(ד-ה) במחיר 270$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 270$ בקישור הזה
04.06 עד 17.06(ג-ב) במחיר 270$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 271$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
10.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 270$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
14.06 עד 27.06(ו-ה) במחיר 271$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
19.06 עד 24.06(ד-ב) במחיר 271$ בקישור הזה
09.06 עד 14.06(א-ו) במחיר 271$ בקישור הזה
09.06 עד 19.06(א-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
04.06 עד 12.06(ג-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
04.06 עד 17.06(ג-ב) במחיר 271$ בקישור הזה
17.06 עד 27.06(ב-ה) במחיר 271$ בקישור הזה
12.06 עד 27.06(ד-ה) במחיר 272$ בקישור הזה
19.06 עד 28.06(ד-ו) במחיר 271$ בקישור הזה
09.06 עד 12.06(א-ד) במחיר 271$ בקישור הזה
09.06 עד 17.06(א-ב) במחיר 271$ בקישור הזה
24.06 עד 08.07(ב-ב) במחיר 273$ בקישור הזה
24.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 273$ בקישור הזה
25.06 עד 01.07(ג-ב) במחיר 273$ בקישור הזה
25.06 עד 05.07(ג-ו) במחיר 273$ בקישור הזה
25.06 עד 28.06(ג-ו) במחיר 273$ בקישור הזה
15.06 עד 26.06(ז-ד) במחיר 273$ בקישור הזה
15.06 עד 24.06(ז-ב) במחיר 273$ בקישור הזה
21.06 עד 02.07(ו-ג) במחיר 273$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ה) במחיר 274$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06(ו-ד) במחיר 274$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 274$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 274$ בקישור הזה
15.06 עד 28.06(ז-ו) במחיר 274$ בקישור הזה
15.06 עד 21.06(ז-ו) במחיר 274$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06(ו-ד) במחיר 274$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06(ד-ו) במחיר 275$ בקישור הזה
05.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 275$ בקישור הזה
05.06 עד 12.06(ד-ד) במחיר 275$ בקישור הזה
05.06 עד 17.06(ד-ב) במחיר 275$ בקישור הזה
10.06 עד 24.06(ב-ב) במחיר 276$ בקישור הזה
10.06 עד 21.06(ב-ו) במחיר 276$ בקישור הזה
20.06 עד 03.07(ה-ד) במחיר 276$ בקישור הזה
14.06 עד 20.06(ו-ה) במחיר 279$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 279$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 279$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 279$ בקישור הזה
14.06 עד 25.06(ו-ג) במחיר 278$ בקישור הזה
17.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 278$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 279$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 279$ בקישור הזה
14.06 עד 30.06(ו-א) במחיר 278$ בקישור הזה
17.06 עד 30.06(ב-א) במחיר 279$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 279$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 279$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 279$ בקישור הזה
17.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 280$ בקישור הזה
20.06 עד 04.07(ה-ה) במחיר 280$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 281$ בקישור הזה
11.06 עד 24.06(ג-ב) במחיר 281$ בקישור הזה
11.06 עד 21.06(ג-ו) במחיר 281$ בקישור הזה
18.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 281$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06(ג-ו) במחיר 282$ בקישור הזה
24.06 עד 05.07(ב-ו) במחיר 282$ בקישור הזה
24.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
19.06 עד 03.07(ד-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ה) במחיר 283$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ה) במחיר 283$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ה) במחיר 283$ בקישור הזה
03.06 עד 17.06(ב-ה) במחיר 283$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06(ב-ה) במחיר 283$ בקישור הזה
12.06 עד 17.06(ד-ה) במחיר 283$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ה) במחיר 283$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ה) במחיר 283$ בקישור הזה
03.06 עד 17.06(ב-ה) במחיר 283$ בקישור הזה
18.06 עד 27.06(ג-ה) במחיר 284$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
04.06 עד 17.06(ג-ב) במחיר 283$ בקישור הזה
04.06 עד 12.06(ג-ד) במחיר 283$ בקישור הזה
10.06 עד 24.06(ב-ב) במחיר 283$ בקישור הזה
10.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 284$ בקישור הזה
10.06 עד 21.06(ב-ו) במחיר 284$ בקישור הזה
14.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 283$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ד) במחיר 283$ בקישור הזה
12.06 עד 26.06(ד-ד) במחיר 283$ בקישור הזה
18.06 עד 27.06(ג-ה) במחיר 284$ בקישור הזה
30.06 עד 05.07(א-ו) במחיר 284$ בקישור הזה
10.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 286$ בקישור הזה
17.06 עד 01.07(ב-ב) במחיר 285$ בקישור הזה
03.06 עד 16.06(ב-א) במחיר 285$ בקישור הזה
17.06 עד 23.06(ב-א) במחיר 285$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ו) במחיר 285$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 285$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06(ב-ב) במחיר 286$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ה) במחיר 286$ בקישור הזה
18.06 עד 01.07(ג-ה) במחיר 286$ בקישור הזה
18.06 עד 24.06(ג-ה) במחיר 286$ בקישור הזה
18.06 עד 28.06(ג-ה) במחיר 287$ בקישור הזה
18.06 עד 21.06(ג-ה) במחיר 287$ בקישור הזה
21.06 עד 27.06(ו-ה) במחיר 288$ בקישור הזה
10.06 עד 24.06(ב-ה) במחיר 288$ בקישור הזה
10.06 עד 21.06(ב-ה) במחיר 289$ בקישור הזה
22.06 עד 03.07(ז-ד) במחיר 289$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 289$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 289$ בקישור הזה
25.06 עד 08.07(ג-ב) במחיר 288$ בקישור הזה
25.06 עד 03.07(ג-ד) במחיר 288$ בקישור הזה
21.06 עד 27.06(ו-ה) במחיר 288$ בקישור הזה
24.06 עד 01.07(ב-ב) במחיר 290$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 289$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 290$ בקישור הזה
21.06 עד 26.06(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
21.06 עד 05.07(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
21.06 עד 01.07(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
21.06 עד 24.06(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
21.06 עד 28.06(ו-ה) במחיר 291$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ו) במחיר 291$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 291$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06(ו-ה) במחיר 292$ בקישור הזה
14.06 עד 23.06(ו-ה) במחיר 292$ בקישור הזה
17.06 עד 23.06(ב-ה) במחיר 292$ בקישור הזה
03.06 עד 19.06(ב-ה) במחיר 292$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ה) במחיר 292$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06(ד-ה) במחיר 292$ בקישור הזה
10.06 עד 23.06(ב-ה) במחיר 292$ בקישור הזה
12.06 עד 23.06(ד-ה) במחיר 292$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 292$ בקישור הזה
18.06 עד 01.07(ג-ב) במחיר 292$ בקישור הזה
18.06 עד 24.06(ג-ב) במחיר 292$ בקישור הזה
18.06 עד 28.06(ג-ו) במחיר 292$ בקישור הזה
18.06 עד 21.06(ג-ו) במחיר 292$ בקישור הזה
14.06 עד 20.06(ו-ה) במחיר 293$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
03.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 293$ בקישור הזה
10.06 עד 13.06(ב-ה) במחיר 293$ בקישור הזה
24.06 עד 01.07(ב-ב) במחיר 293$ בקישור הזה
24.06 עד 05.07(ב-ו) במחיר 293$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ד) במחיר 293$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06(ד-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
05.06 עד 19.06(ד-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
05.06 עד 17.06(ד-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
05.06 עד 12.06(ד-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
11.06 עד 17.06(ג-ב) במחיר 295$ בקישור הזה
24.06 עד 28.06(ב-ו) במחיר 294$ בקישור הזה
03.06 עד 10.06(ב-ב) במחיר 295$ בקישור הזה
21.06 עד 26.06(ו-ד) במחיר 297$ בקישור הזה
21.06 עד 24.06(ו-ב) במחיר 297$ בקישור הזה
18.06 עד 26.06(ג-ד) במחיר 296$ בקישור הזה
15.06 עד 19.06(ז-ד) במחיר 296$ בקישור הזה
15.06 עד 23.06(ז-א) במחיר 296$ בקישור הזה
17.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 298$ בקישור הזה
21.06 עד 28.06(ו-ו) במחיר 297$ בקישור הזה
22.06 עד 05.07(ז-ו) במחיר 297$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 298$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06(ב-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
09.06 עד 14.06(א-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06(ג-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
11.06 עד 14.06(ג-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
09.06 עד 19.06(א-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06(ג-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
11.06 עד 19.06(ג-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
09.06 עד 17.06(א-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06(ב-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
04.06 עד 17.06(ג-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
11.06 עד 17.06(ג-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
09.06 עד 12.06(א-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
04.06 עד 12.06(ג-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
24.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 303$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06(ו-ד) במחיר 302$ בקישור הזה
17.06 עד 27.06(ב-ה) במחיר 303$ בקישור הזה
22.06 עד 28.06(ז-ו) במחיר 304$ בקישור הזה
17.06 עד 26.06(ב-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
17.06 עד 01.07(ב-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
17.06 עד 24.06(ב-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
17.06 עד 28.06(ב-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
17.06 עד 21.06(ב-ה) במחיר 306$ בקישור הזה
18.06 עד 23.06(ג-ה) במחיר 309$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ה) במחיר 310$ בקישור הזה
16.06 עד 19.06(א-ה) במחיר 310$ בקישור הזה
14.06 עד 23.06(ו-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
17.06 עד 23.06(ב-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
17.06 עד 01.07(ב-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
03.06 עד 16.06(ב-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
20.06 עד 26.06(ה-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
20.06 עד 05.07(ה-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
20.06 עד 01.07(ה-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
20.06 עד 24.06(ה-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
10.06 עד 23.06(ב-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
10.06 עד 19.06(ב-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
20.06 עד 28.06(ה-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
10.06 עד 23.06(ב-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
12.06 עד 23.06(ד-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
10.06 עד 16.06(ב-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
12.06 עד 16.06(ד-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
18.06 עד 03.07(ג-ה) במחיר 312$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 313$ בקישור הזה
21.06 עד 03.07(ו-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
24.06 עד 01.07(ב-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
24.06 עד 05.07(ב-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
19.06 עד 26.06(ד-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
19.06 עד 01.07(ד-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
19.06 עד 24.06(ד-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
24.06 עד 28.06(ב-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
19.06 עד 28.06(ד-ה) במחיר 317$ בקישור הזה
17.06 עד 02.07(ב-ג) במחיר 317$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ה) במחיר 319$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
03.06 עד 17.06(ב-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
14.06 עד 20.06(ו-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
17.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
23.06 עד 03.07(א-ד) במחיר 320$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06(ג-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06(ג-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
03.06 עד 10.06(ב-ה) במחיר 322$ בקישור הזה
17.06 עד 25.06(ב-ג) במחיר 323$ בקישור הזה
13.06 עד 25.06(ה-ג) במחיר 324$ בקישור הזה
17.06 עד 03.07(ב-ה) במחיר 324$ בקישור הזה
11.06 עד 26.06(ג-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
24.06 עד 05.07(ב-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
26.06 עד 05.07(ד-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
24.06 עד 01.07(ב-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
26.06 עד 01.07(ד-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
09.06 עד 24.06(א-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
10.06 עד 24.06(ב-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
11.06 עד 24.06(ג-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
21.06 עד 05.07(ו-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
24.06 עד 28.06(ב-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
09.06 עד 21.06(א-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
10.06 עד 21.06(ב-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
11.06 עד 21.06(ג-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
09.06 עד 14.06(א-ה) במחיר 328$ בקישור הזה
14.06 עד 19.06(ו-ה) במחיר 328$ בקישור הזה
09.06 עד 19.06(א-ה) במחיר 328$ בקישור הזה
09.06 עד 12.06(א-ה) במחיר 328$ בקישור הזה
14.06 עד 17.06(ו-ה) במחיר 328$ בקישור הזה
09.06 עד 17.06(א-ה) במחיר 328$ בקישור הזה
18.06 עד 23.06(ג-ה) במחיר 329$ בקישור הזה
18.06 עד 01.07(ג-ה) במחיר 329$ בקישור הזה
03.06 עד 19.06(ב-ה) במחיר 329$ בקישור הזה
17.06 עד 23.06(ב-ה) במחיר 329$ בקישור הזה
04.06 עד 07.06(ג-ה) במחיר 329$ בקישור הזה
26.06 עד 01.07(ד-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
26.06 עד 05.07(ד-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
14.06 עד 20.06(ו-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
14.06 עד 24.06(ו-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
14.06 עד 28.06(ו-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
14.06 עד 30.06(ו-ה) במחיר 330$ בקישור הזה
05.06 עד 14.06(ד-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
05.06 עד 17.06(ד-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
17.06 עד 24.06(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
17.06 עד 03.07(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
17.06 עד 28.06(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
17.06 עד 30.06(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
17.06 עד 30.06(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
03.06 עד 14.06(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
03.06 עד 16.06(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
03.06 עד 12.06(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
03.06 עד 07.06(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
10.06 עד 20.06(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
12.06 עד 20.06(ד-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
10.06 עד 24.06(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
12.06 עד 24.06(ד-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
10.06 עד 16.06(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
12.06 עד 16.06(ד-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
12.06 עד 28.06(ד-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
10.06 עד 23.06(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
10.06 עד 16.06(ב-ה) במחיר 331$ בקישור הזה
04.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 332$ בקישור הזה
21.06 עד 01.07(ו-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
16.06 עד 26.06(א-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
16.06 עד 01.07(א-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
16.06 עד 24.06(א-ה) במחיר 333$ בקישור הזה
16.06 עד 28.06(א-ה) במחיר 334$ בקישור הזה
16.06 עד 21.06(א-ה) במחיר 334$ בקישור הזה
20.06 עד 23.06(ה-ה) במחיר 334$ בקישור הזה
11.06 עד 19.06(ג-ד) במחיר 334$ בקישור הזה
04.06 עד 12.06(ג-ד) במחיר 334$ בקישור הזה
12.06 עד 19.06(ד-ד) במחיר 334$ בקישור הזה
04.06 עד 13.06(ג-ה) במחיר 334$ בקישור הזה
18.06 עד 02.07(ג-ג) במחיר 335$ בקישור הזה
20.06 עד 03.07(ה-ה) במחיר 337$ בקישור הזה
09.06 עד 14.06(א-ה) במחיר 339$ בקישור הזה
10.06 עד 14.06(ב-ה) במחיר 339$ בקישור הזה
04.06 עד 14.06(ג-ה) במחיר 339$ בקישור הזה
09.06 עד 17.06(א-ה) במחיר 339$ בקישור הזה
10.06 עד 17.06(ב-ה) במחיר 339$ בקישור הזה
04.06 עד 17.06(ג-ה) במחיר 339$ בקישור הזה
11.06 עד 17.06(ג-ה) במחיר 339$ בקישור הזה
18.06 עד 03.07(ג-ד) במחיר 339$ בקישור הזה
19.06 עד 23.06(ד-ה) במחיר 340$ בקישור הזה
05.06 עד 19.06(ד-ה) במחיר 340$ בקישור הזה
11.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 340$ בקישור הזה
13.06 עד 19.06(ה-ד) במחיר 340$ בקישור הזה
12.06 עד 25.06(ד-ג) במחיר 340$ בקישור הזה
18.06 עד 25.06(ג-ג) במחיר 340$ בקישור הזה
18.06 עד 03.07(ג-ה) במחיר 341$ בקישור הזה
24.06 עד 08.07(ב-ה) במחיר 343$ בקישור הזה
24.06 עד 03.07(ב-ה) במחיר 343$ בקישור הזה
19.06 עד 03.07(ד-ה) במחיר 343$ בקישור הזה
02.06 עד 07.06(א-ו) במחיר 344$ בקישור הזה
17.06 עד 03.07(ב-ד) במחיר 345$ בקישור הזה
21.06 עד 03.07(ו-ה) במחיר 346$ בקישור הזה
16.06 עד 19.06(א-ה) במחיר 353$ בקישור הזה
08.06 עד 18.06(ז-ג) במחיר 429$ בקישור הזה

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה