כל הטיסות בחודש
קישור לכל הטיסות מסודרות לפי תאריך בחודש

28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 173$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 183$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 184$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 186$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 186$ בקישור הזה
28.05 עד 03.06(ג-ב) במחיר 191$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 195$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 195$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 197$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 198$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 198$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 200$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 200$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 200$ בקישור הזה
28.05 עד 08.06(ג-ז) במחיר 202$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 203$ בקישור הזה
28.05 עד 03.06(ג-ב) במחיר 204$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 205$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 205$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 209$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 209$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 211$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 210$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 211$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 212$ בקישור הזה
28.05 עד 02.06(ג-א) במחיר 212$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 214$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 214$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 213$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 213$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 214$ בקישור הזה
28.05 עד 08.06(ג-ז) במחיר 215$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 216$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 216$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 217$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 219$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 219$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 220$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 221$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 222$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 225$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 224$ בקישור הזה
28.05 עד 02.06(ג-א) במחיר 226$ בקישור הזה
28.05 עד 11.06(ג-ג) במחיר 226$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 226$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 227$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 227$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 227$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 227$ בקישור הזה
25.05 עד 06.06(ז-ה) במחיר 228$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 228$ בקישור הזה
28.05 עד 03.06(ג-ב) במחיר 229$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 230$ בקישור הזה
28.05 עד 03.06(ג-ב) במחיר 230$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 229$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 230$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 231$ בקישור הזה
25.05 עד 30.05(ז-ה) במחיר 231$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 232$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 231$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 233$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 233$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 234$ בקישור הזה
29.05 עד 06.06(ד-ה) במחיר 236$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 237$ בקישור הזה
31.05 עד 06.06(ו-ה) במחיר 237$ בקישור הזה
30.05 עד 06.06(ה-ה) במחיר 237$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 236$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 238$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 237$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 238$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 239$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 239$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 238$ בקישור הזה
28.05 עד 08.06(ג-ז) במחיר 240$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 239$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 239$ בקישור הזה
28.05 עד 11.06(ג-ג) במחיר 240$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 240$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 241$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 241$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 241$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 241$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 241$ בקישור הזה
27.05 עד 12.06(ב-ד) במחיר 242$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 243$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 243$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 243$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 244$ בקישור הזה
28.05 עד 03.06(ג-ב) במחיר 243$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 245$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 245$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 246$ בקישור הזה
25.05 עד 03.06(ז-ב) במחיר 246$ בקישור הזה
27.05 עד 03.06(ב-ב) במחיר 246$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 248$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 247$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
31.05 עד 05.06(ו-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
30.05 עד 05.06(ה-ד) במחיר 247$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 247$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 248$ בקישור הזה
31.05 עד 05.06(ו-ד) במחיר 248$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 249$ בקישור הזה
30.05 עד 05.06(ה-ד) במחיר 248$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 248$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 248$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 249$ בקישור הזה
29.05 עד 12.06(ד-ד) במחיר 250$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 251$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 250$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 250$ בקישור הזה
31.05 עד 12.06(ו-ד) במחיר 250$ בקישור הזה
27.05 עד 12.06(ב-ד) במחיר 251$ בקישור הזה
30.05 עד 12.06(ה-ד) במחיר 250$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 251$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 251$ בקישור הזה
28.05 עד 02.06(ג-א) במחיר 250$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 251$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 250$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 252$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 252$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 251$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 251$ בקישור הזה
25.05 עד 29.05(ז-ד) במחיר 252$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 252$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 253$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 253$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 255$ בקישור הזה
29.05 עד 03.06(ד-ב) במחיר 254$ בקישור הזה
28.05 עד 03.06(ג-ב) במחיר 254$ בקישור הזה
30.05 עד 03.06(ה-ב) במחיר 254$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 254$ בקישור הזה
28.05 עד 31.05(ג-ו) במחיר 255$ בקישור הזה
27.05 עד 03.06(ב-ב) במחיר 255$ בקישור הזה
25.05 עד 08.06(ז-ז) במחיר 257$ בקישור הזה
27.05 עד 08.06(ב-ז) במחיר 257$ בקישור הזה
27.05 עד 12.06(ב-ד) במחיר 258$ בקישור הזה
29.05 עד 12.06(ד-ד) במחיר 259$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 259$ בקישור הזה
31.05 עד 12.06(ו-ד) במחיר 259$ בקישור הזה
29.05 עד 04.06(ד-ג) במחיר 259$ בקישור הזה
30.05 עד 12.06(ה-ד) במחיר 259$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 259$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 260$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 259$ בקישור הזה
31.05 עד 04.06(ו-ג) במחיר 259$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 260$ בקישור הזה
30.05 עד 04.06(ה-ג) במחיר 259$ בקישור הזה
31.05 עד 06.06(ו-ה) במחיר 259$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 260$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 261$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 261$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 260$ בקישור הזה
29.05 עד 04.06(ד-ג) במחיר 262$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 262$ בקישור הזה
31.05 עד 04.06(ו-ג) במחיר 262$ בקישור הזה
30.05 עד 04.06(ה-ג) במחיר 262$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 262$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 263$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 264$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 264$ בקישור הזה
28.05 עד 11.06(ג-ג) במחיר 264$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 264$ בקישור הזה
29.05 עד 08.06(ד-ז) במחיר 265$ בקישור הזה
28.05 עד 08.06(ג-ז) במחיר 266$ בקישור הזה
31.05 עד 08.06(ו-ז) במחיר 266$ בקישור הזה
30.05 עד 08.06(ה-ז) במחיר 266$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 265$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 266$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 266$ בקישור הזה
29.05 עד 12.06(ד-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
31.05 עד 12.06(ו-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
27.05 עד 08.06(ב-ז) במחיר 267$ בקישור הזה
30.05 עד 12.06(ה-ד) במחיר 266$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 268$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 268$ בקישור הזה
28.05 עד 03.06(ג-ב) במחיר 268$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 267$ בקישור הזה
27.05 עד 12.06(ב-ד) במחיר 267$ בקישור הזה
25.05 עד 29.05(ז-ד) במחיר 269$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 269$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 269$ בקישור הזה
28.05 עד 31.05(ג-ו) במחיר 268$ בקישור הזה
02.06 עד 14.06(א-ו) במחיר 268$ בקישור הזה
02.06 עד 05.06(א-ד) במחיר 268$ בקישור הזה
02.06 עד 12.06(א-ד) במחיר 268$ בקישור הזה
02.06 עד 17.06(א-ב) במחיר 269$ בקישור הזה
29.05 עד 13.06(ד-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
31.05 עד 13.06(ו-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
25.05 עד 07.06(ז-ו) במחיר 268$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 269$ בקישור הזה
30.05 עד 13.06(ה-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 270$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 269$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 270$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 272$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 272$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 272$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 272$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 273$ בקישור הזה
29.05 עד 04.06(ד-ג) במחיר 275$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 275$ בקישור הזה
31.05 עד 04.06(ו-ג) במחיר 275$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 276$ בקישור הזה
30.05 עד 04.06(ה-ג) במחיר 275$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 275$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 275$ בקישור הזה
29.05 עד 07.06(ד-ו) במחיר 277$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 277$ בקישור הזה
29.05 עד 12.06(ד-ד) במחיר 277$ בקישור הזה
31.05 עד 14.06(ו-ו) במחיר 277$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 277$ בקישור הזה
31.05 עד 05.06(ו-ד) במחיר 277$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 278$ בקישור הזה
31.05 עד 12.06(ו-ד) במחיר 278$ בקישור הזה
30.05 עד 14.06(ה-ו) במחיר 277$ בקישור הזה
30.05 עד 05.06(ה-ד) במחיר 277$ בקישור הזה
30.05 עד 12.06(ה-ד) במחיר 278$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 277$ בקישור הזה
31.05 עד 07.06(ו-ו) במחיר 277$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 278$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 277$ בקישור הזה
01.06 עד 17.06(ז-ב) במחיר 278$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 278$ בקישור הזה
30.05 עד 07.06(ה-ו) במחיר 277$ בקישור הזה
29.05 עד 04.06(ד-ג) במחיר 277$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 277$ בקישור הזה
31.05 עד 04.06(ו-ג) במחיר 277$ בקישור הזה
30.05 עד 04.06(ה-ג) במחיר 277$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 278$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 279$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 279$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 279$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 279$ בקישור הזה
31.05 עד 06.06(ו-ה) במחיר 279$ בקישור הזה
28.05 עד 03.06(ג-ב) במחיר 279$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 278$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 279$ בקישור הזה
29.05 עד 14.06(ד-ו) במחיר 280$ בקישור הזה
31.05 עד 14.06(ו-ו) במחיר 280$ בקישור הזה
30.05 עד 14.06(ה-ו) במחיר 280$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 280$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 280$ בקישור הזה
31.05 עד 05.06(ו-ד) במחיר 280$ בקישור הזה
30.05 עד 05.06(ה-ד) במחיר 280$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 281$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 282$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 283$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 284$ בקישור הזה
30.05 עד 06.06(ה-ה) במחיר 284$ בקישור הזה
25.05 עד 06.06(ז-ה) במחיר 284$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 285$ בקישור הזה
31.05 עד 06.06(ו-ה) במחיר 287$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 287$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 286$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 287$ בקישור הזה
25.05 עד 29.05(ז-ד) במחיר 287$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 287$ בקישור הזה
25.05 עד 30.05(ז-ה) במחיר 287$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 288$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 289$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 289$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 289$ בקישור הזה
28.05 עד 10.06(ג-ב) במחיר 289$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 289$ בקישור הזה
28.05 עד 01.06(ג-ז) במחיר 289$ בקישור הזה
28.05 עד 08.06(ג-ז) במחיר 290$ בקישור הזה
31.05 עד 05.06(ו-ד) במחיר 290$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 290$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 291$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 291$ בקישור הזה
01.06 עד 05.06(ז-ד) במחיר 291$ בקישור הזה
01.06 עד 12.06(ז-ד) במחיר 291$ בקישור הזה
31.05 עד 05.06(ו-ד) במחיר 290$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 291$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 291$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 292$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 292$ בקישור הזה
28.05 עד 31.05(ג-ו) במחיר 293$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 293$ בקישור הזה
29.05 עד 06.06(ד-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
31.05 עד 06.06(ו-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
31.05 עד 12.06(ו-ד) במחיר 293$ בקישור הזה
27.05 עד 12.06(ב-ד) במחיר 293$ בקישור הזה
29.05 עד 06.06(ד-ה) במחיר 293$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 293$ בקישור הזה
31.05 עד 06.06(ו-ה) במחיר 293$ בקישור הזה
30.05 עד 06.06(ה-ה) במחיר 293$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 294$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 294$ בקישור הזה
02.06 עד 07.06(א-ו) במחיר 296$ בקישור הזה
29.05 עד 13.06(ד-ה) במחיר 296$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 296$ בקישור הזה
31.05 עד 13.06(ו-ה) במחיר 296$ בקישור הזה
29.05 עד 13.06(ד-ה) במחיר 295$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 295$ בקישור הזה
31.05 עד 13.06(ו-ה) במחיר 295$ בקישור הזה
30.05 עד 13.06(ה-ה) במחיר 295$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 295$ בקישור הזה
25.05 עד 07.06(ז-ו) במחיר 296$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 296$ בקישור הזה
27.05 עד 03.06(ב-ב) במחיר 297$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 298$ בקישור הזה
31.05 עד 05.06(ו-ד) במחיר 298$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 298$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 298$ בקישור הזה
31.05 עד 05.06(ו-ד) במחיר 297$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 297$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 299$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 298$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 298$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 298$ בקישור הזה
31.05 עד 14.06(ו-ו) במחיר 300$ בקישור הזה
31.05 עד 05.06(ו-ד) במחיר 300$ בקישור הזה
31.05 עד 12.06(ו-ד) במחיר 300$ בקישור הזה
29.05 עד 04.06(ד-ג) במחיר 300$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 302$ בקישור הזה
31.05 עד 12.06(ו-ד) במחיר 301$ בקישור הזה
31.05 עד 12.06(ו-ד) במחיר 300$ בקישור הזה
27.05 עד 12.06(ב-ד) במחיר 300$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 301$ בקישור הזה
31.05 עד 04.06(ו-ג) במחיר 301$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 302$ בקישור הזה
30.05 עד 04.06(ה-ג) במחיר 301$ בקישור הזה
25.05 עד 03.06(ז-ב) במחיר 302$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ה) במחיר 302$ בקישור הזה
30.05 עד 14.06(ה-ו) במחיר 302$ בקישור הזה
30.05 עד 05.06(ה-ד) במחיר 303$ בקישור הזה
30.05 עד 12.06(ה-ד) במחיר 303$ בקישור הזה
28.05 עד 03.06(ג-ב) במחיר 302$ בקישור הזה
31.05 עד 04.06(ו-ג) במחיר 302$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 302$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 302$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 302$ בקישור הזה
28.05 עד 10.06(ג-ב) במחיר 303$ בקישור הזה
29.05 עד 07.06(ד-ו) במחיר 305$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 305$ בקישור הזה
31.05 עד 07.06(ו-ו) במחיר 305$ בקישור הזה
30.05 עד 07.06(ה-ו) במחיר 305$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 305$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 304$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 304$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 306$ בקישור הזה
25.05 עד 07.06(ז-ו) במחיר 305$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 306$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 306$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 307$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 306$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
27.05 עד 12.06(ב-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
31.05 עד 08.06(ו-ז) במחיר 308$ בקישור הזה
27.05 עד 08.06(ב-ז) במחיר 308$ בקישור הזה
25.05 עד 29.05(ז-ד) במחיר 308$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 309$ בקישור הזה
31.05 עד 12.06(ו-ד) במחיר 309$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 309$ בקישור הזה
25.05 עד 31.05(ז-ו) במחיר 310$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 310$ בקישור הזה
29.05 עד 13.06(ד-ה) במחיר 310$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 310$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
31.05 עד 13.06(ו-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
30.05 עד 13.06(ה-ה) במחיר 311$ בקישור הזה
25.05 עד 01.06(ז-ז) במחיר 311$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 312$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 312$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 312$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 312$ בקישור הזה
29.05 עד 07.06(ד-ו) במחיר 314$ בקישור הזה
25.05 עד 08.06(ז-ז) במחיר 313$ בקישור הזה
29.05 עד 14.06(ד-ו) במחיר 314$ בקישור הזה
31.05 עד 14.06(ו-ו) במחיר 315$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 314$ בקישור הזה
31.05 עד 07.06(ו-ו) במחיר 314$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 315$ בקישור הזה
30.05 עד 14.06(ה-ו) במחיר 315$ בקישור הזה
30.05 עד 07.06(ה-ו) במחיר 314$ בקישור הזה
25.05 עד 06.06(ז-ה) במחיר 315$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 315$ בקישור הזה
28.05 עד 03.06(ג-ב) במחיר 315$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 315$ בקישור הזה
01.06 עד 17.06(ז-ב) במחיר 316$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 316$ בקישור הזה
27.05 עד 12.06(ב-ד) במחיר 317$ בקישור הזה
31.05 עד 04.06(ו-ג) במחיר 317$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 317$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 318$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 318$ בקישור הזה
28.05 עד 31.05(ג-ו) במחיר 319$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 319$ בקישור הזה
25.05 עד 28.05(ז-ג) במחיר 319$ בקישור הזה
31.05 עד 14.06(ו-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
31.05 עד 05.06(ו-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
31.05 עד 12.06(ו-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 320$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
31.05 עד 07.06(ו-ו) במחיר 320$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 320$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 320$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 321$ בקישור הזה
29.05 עד 12.06(ד-ד) במחיר 321$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 323$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 322$ בקישור הזה
29.05 עד 06.06(ד-ה) במחיר 323$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 323$ בקישור הזה
31.05 עד 06.06(ו-ה) במחיר 323$ בקישור הזה
30.05 עד 06.06(ה-ה) במחיר 323$ בקישור הזה
28.05 עד 31.05(ג-ו) במחיר 323$ בקישור הזה
30.05 עד 14.06(ה-ו) במחיר 325$ בקישור הזה
30.05 עד 05.06(ה-ד) במחיר 325$ בקישור הזה
30.05 עד 12.06(ה-ד) במחיר 325$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 325$ בקישור הזה
25.05 עד 29.05(ז-ד) במחיר 325$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 324$ בקישור הזה
31.05 עד 04.06(ו-ג) במחיר 325$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 325$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 325$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 325$ בקישור הזה
25.05 עד 07.06(ז-ו) במחיר 324$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 324$ בקישור הזה
01.06 עד 14.06(ז-ו) במחיר 326$ בקישור הזה
01.06 עד 07.06(ז-ו) במחיר 326$ בקישור הזה
01.06 עד 17.06(ז-ב) במחיר 326$ בקישור הזה
28.05 עד 10.06(ג-ב) במחיר 327$ בקישור הזה
31.05 עד 14.06(ו-ה) במחיר 328$ בקישור הזה
31.05 עד 05.06(ו-ה) במחיר 328$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ה) במחיר 328$ בקישור הזה
31.05 עד 12.06(ו-ה) במחיר 328$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 328$ בקישור הזה
31.05 עד 07.06(ו-ו) במחיר 328$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 327$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ה) במחיר 329$ בקישור הזה
30.05 עד 07.06(ה-ו) במחיר 330$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 332$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 333$ בקישור הזה
25.05 עד 29.05(ז-ד) במחיר 333$ בקישור הזה
02.06 עד 14.06(א-ו) במחיר 334$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
25.05 עד 29.05(ז-ד) במחיר 334$ בקישור הזה
01.06 עד 06.06(ז-ה) במחיר 335$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 336$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 336$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ו) במחיר 336$ בקישור הזה
31.05 עד 14.06(ו-ו) במחיר 337$ בקישור הזה
31.05 עד 07.06(ו-ו) במחיר 337$ בקישור הזה
28.05 עד 07.06(ג-ה) במחיר 339$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 339$ בקישור הזה
28.05 עד 03.06(ג-ב) במחיר 340$ בקישור הזה
25.05 עד 06.06(ז-ה) במחיר 340$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 340$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 340$ בקישור הזה
25.05 עד 06.06(ז-ה) במחיר 341$ בקישור הזה
31.05 עד 16.06(ו-א) במחיר 343$ בקישור הזה
28.05 עד 31.05(ג-ה) במחיר 343$ בקישור הזה
02.06 עד 07.06(א-ו) במחיר 344$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 345$ בקישור הזה
31.05 עד 07.06(ו-ה) במחיר 347$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ה) במחיר 347$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 347$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 348$ בקישור הזה
25.05 עד 04.06(ז-ג) במחיר 348$ בקישור הזה
30.05 עד 07.06(ה-ו) במחיר 352$ בקישור הזה
25.05 עד 07.06(ז-ו) במחיר 352$ בקישור הזה
29.05 עד 10.06(ד-ב) במחיר 353$ בקישור הזה
28.05 עד 10.06(ג-ב) במחיר 353$ בקישור הזה
31.05 עד 10.06(ו-ב) במחיר 353$ בקישור הזה
30.05 עד 10.06(ה-ב) במחיר 353$ בקישור הזה
26.05 עד 05.06(א-ה) במחיר 353$ בקישור הזה
26.05 עד 29.05(א-ה) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 353$ בקישור הזה
27.05 עד 10.06(ב-ב) במחיר 354$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 353$ בקישור הזה
31.05 עד 07.06(ו-ה) במחיר 355$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ה) במחיר 355$ בקישור הזה
31.05 עד 14.06(ו-ה) במחיר 357$ בקישור הזה
31.05 עד 07.06(ו-ה) במחיר 357$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ה) במחיר 357$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 360$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ה) במחיר 361$ בקישור הזה
30.05 עד 14.06(ה-ו) במחיר 362$ בקישור הזה
30.05 עד 07.06(ה-ו) במחיר 361$ בקישור הזה
25.05 עד 07.06(ז-ו) במחיר 361$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 363$ בקישור הזה
26.05 עד 07.06(א-ו) במחיר 364$ בקישור הזה
31.05 עד 14.06(ו-ה) במחיר 365$ בקישור הזה
31.05 עד 07.06(ו-ה) במחיר 364$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ה) במחיר 364$ בקישור הזה
31.05 עד 06.06(ו-ה) במחיר 366$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 366$ בקישור הזה
25.05 עד 31.05(ז-ו) במחיר 366$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 366$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 366$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 366$ בקישור הזה
02.06 עד 05.06(א-ד) במחיר 366$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 369$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ה) במחיר 369$ בקישור הזה
25.05 עד 06.06(ז-ה) במחיר 371$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ג) במחיר 372$ בקישור הזה
31.05 עד 06.06(ו-ה) במחיר 374$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 374$ בקישור הזה
25.05 עד 29.05(ז-ד) במחיר 373$ בקישור הזה
25.05 עד 28.05(ז-ג) במחיר 375$ בקישור הזה
25.05 עד 05.06(ז-ד) במחיר 375$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 375$ בקישור הזה
28.05 עד 10.06(ג-ה) במחיר 377$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 378$ בקישור הזה
26.05 עד 05.06(א-ה) במחיר 379$ בקישור הזה
26.05 עד 29.05(א-ה) במחיר 379$ בקישור הזה
29.05 עד 05.06(ד-ד) במחיר 379$ בקישור הזה
29.05 עד 13.06(ד-ה) במחיר 379$ בקישור הזה
29.05 עד 12.06(ד-ד) במחיר 379$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 379$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 379$ בקישור הזה
26.05 עד 07.06(א-ה) במחיר 381$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 380$ בקישור הזה
31.05 עד 14.06(ו-ו) במחיר 381$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ה) במחיר 382$ בקישור הזה
28.05 עד 06.06(ג-ה) במחיר 382$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ה) במחיר 382$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ה) במחיר 382$ בקישור הזה
28.05 עד 04.06(ג-ה) במחיר 382$ בקישור הזה
29.05 עד 12.06(ד-ד) במחיר 382$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 385$ בקישור הזה
28.05 עד 05.06(ג-ד) במחיר 386$ בקישור הזה
25.05 עד 29.05(ז-ד) במחיר 390$ בקישור הזה
28.05 עד 12.06(ג-ד) במחיר 391$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 392$ בקישור הזה
26.05 עד 31.05(א-ה) במחיר 395$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 398$ בקישור הזה
29.05 עד 13.06(ד-ה) במחיר 403$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 403$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 402$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 405$ בקישור הזה
27.05 עד 12.06(ב-ד) במחיר 406$ בקישור הזה
29.05 עד 04.06(ד-ג) במחיר 411$ בקישור הזה
31.05 עד 07.06(ו-ו) במחיר 412$ בקישור הזה
28.05 עד 13.06(ג-ה) במחיר 414$ בקישור הזה
27.05 עד 04.06(ב-ג) במחיר 430$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 433$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 460$ בקישור הזה
27.05 עד 07.06(ב-ו) במחיר 469$ בקישור הזה
27.05 עד 31.05(ב-ו) במחיר 474$ בקישור הזה
26.05 עד 06.06(א-ה) במחיר 478$ בקישור הזה
27.05 עד 06.06(ב-ה) במחיר 479$ בקישור הזה
26.05 עד 30.05(א-ה) במחיר 481$ בקישור הזה
31.05 עד 07.06(ו-ו) במחיר 486$ בקישור הזה
26.05 עד 05.06(א-ד) במחיר 489$ בקישור הזה
26.05 עד 05.06(א-ד) במחיר 490$ בקישור הזה
26.05 עד 03.06(א-ב) במחיר 496$ בקישור הזה
26.05 עד 04.06(א-ג) במחיר 501$ בקישור הזה
26.05 עד 04.06(א-ג) במחיר 503$ בקישור הזה
26.05 עד 08.06(א-ז) במחיר 507$ בקישור הזה
26.05 עד 04.06(א-ג) במחיר 516$ בקישור הזה
26.05 עד 05.06(א-ד) במחיר 519$ בקישור הזה
26.05 עד 29.05(א-ד) במחיר 519$ בקישור הזה
26.05 עד 07.06(א-ו) במחיר 519$ בקישור הזה
26.05 עד 04.06(א-ג) במחיר 519$ בקישור הזה
26.05 עד 05.06(א-ד) במחיר 522$ בקישור הזה
27.05 עד 05.06(ב-ד) במחיר 533$ בקישור הזה
26.05 עד 06.06(א-ה) במחיר 535$ בקישור הזה
26.05 עד 04.06(א-ג) במחיר 542$ בקישור הזה
27.05 עד 12.06(ב-ד) במחיר 544$ בקישור הזה
26.05 עד 07.06(א-ו) במחיר 546$ בקישור הזה
26.05 עד 07.06(א-ו) במחיר 556$ בקישור הזה
26.05 עד 31.05(א-ו) במחיר 560$ בקישור הזה
26.05 עד 06.06(א-ה) במחיר 565$ בקישור הזה
26.05 עד 10.06(א-ב) במחיר 595$ בקישור הזה
29.05 עד 03.06(ד-ב) במחיר 713$ בקישור הזה

2 מחשבות על “כל הטיסות בחודש”

  1. היי ברוך

    איך מוצאים טיסות מעובדה לאירופה בחודש אפריל 2019?

    אני מחפש במנועי החיפוש ומוצא טיסות רק לחודש מרץ…
    תודה

כתוב/כתבי תגובה